vrijdag 14 december 2018

My initiation and moral development

Gedrieën; mijn ouders met mij
Inhoudsopgave

1. Verbondenheid
2. Geschriften van Richard Wagner
3. Inwijding en morele ontwikkeling
4. Uiteinde(n)

§1 Verbondenheid

M’n ouders zijn nog altijd dicht bij me. Niet uit het oog en niet uit ’t hart. Nu als ziel- en geestgenoten. Trouw en voortvarend. Mijn moeder liet met haar moederschap en algemene levenshouding ferme tederheid zien en mijn vader bekrachtigde energieke strijdzin. Een nichtje zei eens tegen me: ‘jij bent opa en opa is jou’ en deels was en is dat waar. Voor beide declameerde ik bij het fysieke scheiden, hun overlijden publiekelijk een kort gedicht. De poëtische strofen voor mijn moeder zijn afgerond en goed deelbaar met haar andere familieleden en vrienden, dat wil zeggen goed invoel- en herkenbaar. Die voor mijn vader draagt een abrupt karakter. Daar klinken slechts enkele woorden. Ik zie een neef van me nog verbaast kijken dat het daarbij bleef. Some sounds …and then closed lips again.

Moeder 
Laat het heel-zijn van mijn moeder
gewicht zijn op een weegschaal.
En moge de gedachten van haar hoeder
schenken klare taal. 
Zij die ze achterlaat dragen in hun hart
niet alleen de smart,
maar ook een dankbaarheid,
die zacht toebereid
ferme tederheid
toont in het gelaat. 
Haar blik! 

Vader 
Gij moedige man.
Luister naar het Engelengezang. 
Naar u toe.
Vragen hoe. 
Wacht!

En afgelopen nacht had ik een droom waarmee contact tot stand kwam tussen mijn vroeg overleden broer Frans en mij. Voor hem sprak ik een aantal jaren geleden bij zijn begrafenis het volgende gedicht.

Frans 
Weeg niet alleen wat is,
maar breng jezelf vooruit.
Waarop jij bent gestuit
is niet alleen gedacht,
maar gekomen op het moment
dat alles wat is, was en wordt
in jou
met goud wordt omgord. 
Breken ijzeren wetten
schaduwen voorbij het hart,
weet dan dat wij
jou bijstaan voorbij de smart.

§2 Geschriften van Richard Wagner

Richard Wagner (1813 – 1883) was een veelschrijver. Hij schreef essayachtige beschouwende proza, poëzie, brieven, een autobiografie en natuurlijk libretti en partituur. Een zeer groot deel, nagenoeg integraal, van zijn beschouwende proza, wordt sinds een paar jaar naar het Nederlands vertaald en uitgebracht door uitgeverij IJzer. De negendelige reeks Prozageschriften van Richard Wagner wordt mede mogelijk gemaakt door het Wagner Genootschap Nederland en de Richard-Wagner Stichting Nederland. De geschriften zijn naar het Nederlands vertaald en ingeleid en geannoteerd door Philip Westbroek. Acht van de negen werken zijn inmiddels verschenen. Het is nu alleen nog wachten op verschijnen van deel negen: Geschriften uit de nalatenschap, herinneringen, open brieven (Uitgeverij IJzer; nog in voorbereiding). Vier van die negen heb ik deze week aangeschaft: (1) Geschriften over kunst, politiek en religie, (2) Geschriften over theater, (3) Geschriften over cultuur en maatschappij en (4) Geschriften over Parijs. De meeste libretto’s zijn vertaald naar het Nederlands, veelal op initiatief van uitvoerende opera gezelschappen. Zijn autobiografie is tegenwoordig voordelig geprijsd verkrijgbaar als e-boek: Mein Leben. Autobiografie in vier Bänden (SEVERUS Verlag, 2015; € 2,72). Het aantal publiek geraakte brieven van Wagner bedraagt een aantal van ruim vijfduizend. Een selectie daarvan is naar het Nederlands vertaald met de boekuitgaven Richard Wagner – Brieven 1830-1855 - Deel 1 en Richard Wagner – Brieven 1856-1883 - Deel 2 (uitgeverij Plantage). Een groot aantal brieven is naast zijn autobiografie met heel veel ander schrijfmateriaal opgenomen in de e-boek uitgave Saemtliche Werke von Richard Wagner (Illustrierte) (Delphi Classics, 2013; € 1,75).

Philip Westbroek
Als interpreten van Richard Wagners werk verschillen de opvattingen van Philip Westbroek en Rudolf Steiner (1861 – 1925) op zekere betekenisvolle en gevoelige terreinen aanzienlijk. Voor een neerslag van Steiners beoordeling van Wagners pennenvruchten en muziekdrama’s zie zijn voordrachtenreeks Richard Wagner im Lichte der Geisteswissenschaft (GA 92; 6 voordrachten; bladzijde 109 t/m 178).


§3 Inwijding en morele ontwikkeling

Afgelopen november stelde ik mijn spreuken Rust – Vertrouwen – Vastberaden bij. Die bijstelling is gewenst gebleken. Aanhoudende naleving van die oude versie, welke werd geïntroduceerd in het blog Self-respect and development (Cahier, 19 december 2017), zou me hebben verstrikt in eenzijdig mysticisme en hebben doen verstokt in valse trots. Gedachtevol dien ik op de wereld gericht te zijn en daar alle vertrouwen in stellen. Dat mede indachtig mijn innerlijke gemoedsbewegingen en daaraan verbonden wilsimpulsen. Geëigend reflectiemateriaal en aanwijzingen in dezen: De kosmische gedachten in de werking van Michaël en van Ahriman (Kerngedachten van de antroposofie; kerngedachten 121-123; bladzijde 99 t/m 104; GA 26). In de inwijdings- en ontwikkelingsweg zoals die geschetst wordt in het reeds genoemde document Richard Wagner im Lichte der Geisteswissenschaft (GA 92; 6 voordrachten; bladzijde 109 t/m 178), de richting en de  levensthema's, herken ik me volledig. Hieronder de nieuwe en definitieve versie van de spreuken. Per stuk kunnen ze tweemaal worden opgezegd en gedacht, van boven naar beneden en van beneden naar boven. Elk draagt dus twee titels.

RUST 
Rust.
Rust met geloof;
geloof;
ik geloof in de wereld;
de wereld;
de wereld is goed.
 
Koersvast en trefzeker word ik.
En ik vereeuwig.
Ongetwijfeld.
Volkomen vervuld.
 
Zo handel ik
nu.
Vrij sta ik.
Ik wordt bewogen.
 
Door de Geest.

DOOR DE HEILIGE GEEST STAAN WIJ WEER OP

VERTROUWEN 
Vertrouwen.
Vertrouwen met liefde;
liefde;
ik houd van de wereld;
de wereld;
de wereld is schoon.
 
Rein van hart, zuiver ik.
Daadkrachtig word ik.
Tegelijk word ik wijs.
Tegelijk word ik verdraagzaam.

Zo handel ik
nu.
Vrij sta ik.
Ik word bewogen.
 
In de Zoon.

IN CHRISTUS STERVEN WIJ

VASTBERADEN 
Vastberaden.
Vastberaden(heid) met hoop;
hoop;
ik hoop op de wereld;
de wereld is waar.
 
Werkelijk (weder)belichaam ik.
Meer dan eens word ik onbevangen.
Meer dan eens word ik gelaten
en onbevreesd.
 
Zo handel ik
nu.
Vrij sta ik.
Ik word bewogen.
 
Uit de Vader.

UIT DE VADER-GOD ZIJN WIJ GEBOREN

§4 Uiteinde(n)

Een weg naar een hel is geplaveid met goede voornemens als van die voornemens geen echt werk wordt gemaakt. Gebeurt dat niet vaak? Slaat bij praatjesmakers – veelal onbewust – bij voorbaat de schrik niet om het hart op momenten dat ze goedkoop mooi weer spelen? Is dat niet de eigenlijke reden dat ze niet alleen anderen, maar ook zichzelf constant willen overstemmen? 2018 is bijna ten einde. Niet helemaal, nog twee weken te gaan. Het was niet alleen een spannend maar ook innig jaar. Voor vele mensen innig in allerlei opzichten. Misschien schrijf ik dit jaar nog één blog. Of ik houd het bij deze. Dat weet ik nog niet. In ieder geval kind greetings, geachte lezer. Het ga u goed.

Till next time...


Music
Richard Wagner
Die Walküre

vrijdag 7 december 2018

Music and ethics

Weer een kort bericht tussendoor. 'Sterkte bij het beluisteren', zei de bibliothecaresse toen ze me de muziekbox uitleende. Haar opmerking liet me glimlachen. Acht ze Wagners muzikale stortvloed en nieuwe theaterkunst, totaalkunst, zoals zoveel anderen niet te pruimen? 'Dat zit wel goed', antwoordde ik.

De muziek van Richard Wagner gaat dwars door me heen. Evenzo Wagners kernboodschap(pen) zoals Rudolf Steiner die expliciteerde: Richard Wagner im Lichte der Geisteswissenschaft (GA 92; 6 voordrachten; bladzijde 109 t/m 178). Zijn 10 opera’s staan nu integraal op mijn mp3-spelers: Wagner Complete Operas. De libretti neem ik ook tot me.

Over Wagners denkbeelden doet men van begin af aan besmuikt of zelfs vijandig. Cultuurhistorisch bezien begrijp ik dat wel, maar of hem daarmee recht werd en wordt gedaan, mag zeker worden afgevraagd en nagegaan. Bij boekhandel Donner zal ik bestellen: Geschriften over kunst, politiek en religie (Richard Wagner; uitgeverij: Samenwerkende Uitgevers VOF, 2013).

Over brexit zwijg ik nu even. Wacht de stemming in het Britse parlement van aanstaande dinsdag rustig af. Cautious and with confidence.
BBC Documentary
Richard Wagner

vrijdag 23 november 2018

Energy

De opstart van Schrijfbureau (en uitgeverij) Bewustzijnsziel neemt meer tijd in beslag dan ik had gedacht. Het wordt 1 januari 2019. Voor iets meer daarover zie het blog Nieuwjaarsdag, opgenomen in het weekjournaal van de website Bewustzijnsziel. Ben er druk mee in de weer. Dat brengt met zich mee dat mijn voorgenomen projecten die ik voor Cahier op stapel heb staan langer op zich laten wachten dan ik had gewenst. Van geïnteresseerde volgers van dit weblog vraag ik daarom weer enig geduld. Een inhaalslag volgt later.

Keyplayers Brexit Affair
In het algemeen gesproken: 2018 wordt driest uitgeluid. Neem het Verenigd Koninkrijk. Met brexit wordt alles op de spits gedreven. Er woedt een enorme strijd om de publieke opinie en Britse bevolkingsdelen worden tegelijk gemasseerd en gepaaid om een verdunde ‘medicinale’ Chequers Deal als bittere levertraan tegen heug en meug  toch maar weg te slikken. Of May samen met zekere andere Europese regeringsleiders in die opzet slaagt valt evenwel nog te bezien… Surreal!

En dan het wereldkampioenschap schaken, Magnus Carlsen versus Fabiano Caruana. Twaalf partijen. Tien zijn er ondertussen gespeeld. Tien remises op een rij... Nog twee partijen resteren en als de balans dan nog niet naar één kant is uitgeslagen volgen rapid- en eventueel snelschaakpartijen om een beslissing af te dwingen. Carlsen heeft het heel moeilijk met Caruana. Ze blijken aan elkaar gewaagd.

Anyway, if you like it or not, life goes on.


Music
Richard Wagner
Der Frist is um (The Time is Up)
Flying Dutchman
Act One, Scene 2 

Libretto

HOLLÄNDER

Die Frist ist um, und abermals verstrichen
sind sieben Jahr': - voll Überdruss wirft mich
das Meer ans Land. Ha, Stolzer Ozean!
In kurzer Frist sollst du mich wieder tragen!
Dein Trotz ist beugsam, doch ewig meine Qual.
Das Heil, das auf dem Land ich suche, nie
werd ich es finden! Euch, des Weltmeers Fluten,
bleib' ich getreu, bis eure letzte Welle
sich bricht und euer letztes Nass versiegt!
- Wie oft in Meeres tiefsten Schund
stürzt' ich voll Sehnsucht mich hinab,
doch ach! den Tod, ich fand ihn nicht!
Da, wo der Schiffe furchtbar Grab,
trieb mein Schiff ich zum Klippengrund;
doch ach! mein Grab, es schloss sich nicht.
Verhöhnend droht' ich dem Piraten,
in wildem Kampfe hofft' ich Tod.
Hier - rief ich - zeige deine Taten,
von Schätzen voll sind Schiff und Boot!
Doch ach! des Meer's barbar'scher Sohn
schlägt bang das Kreuz und flügt davon!
Nirgends ein Grab! Niemals der Tod!
Dies der Verdammis Schreckgebot.

(Er richtet seinen Blick zum Himmel)

Dich frage ich, gepreisner Engel Gottes,
der meines Heils Bedingung mir gewann;
war ich Unsel'ger Spielwerk deines Spottes,
als die Erlösung du mir zeigtest an? -
Vergebne Hoffnung! Furchtbar eitler Wahn!
Un ew'ge Treu auf Erden ist's getan!
Nur eine Hoffnung soll mir bleiben,
nur eine unerschüttert stehn:
solang der Erde Keim' auch treiben,
so muss sie doch zugrunde gehn!
Tag des Gerichtes! Jüngster Tag!
Wann brichst du an in meine Nacht?
Wann dröhnt er, der Vernichtungschlag,
mit dem die Welt zusammenkracht?
Wann alle Toten auferstehn,
dann werde ich in Nichts vergehn.
Ihr Welten, endet euren Lauf!
Ew'ge Vernichtung, nimm mich auf!

vrijdag 9 november 2018

Geestelijk ontwaken

Pelgrim en labyrint
Onzeggelijk of ontegenzeggelijk? Kan het zich voordoen dat een mens is ontwaakt zonder dat hij dat zelf weet? Wel wakker maar nog niet van zichzelf bewust? Zou dat niet een contradictio in terminis zijn? Dat hangt er van af, denk ik. Een sprekend voorbeeld: neem een jong kind, een jong mens, een prille peuter dat nog geen ik tegen zichzelf en een ander zegt. Het is ontwaakt, zintuigen open, vol leven, zijn levenswandel neemt een aanvang. Maar als het gaat om geestelijk ontwaken, intrede van een nieuw mens in het eigen innerlijk, veel later, als een mens stukken ouder is, een zekere individuele vorm van volwassenheid heeft bereikt, kan dan zo’n tussenfase, zo’n schemerzone zich dan eveneens eerst een periode lang voordoen?

Hoofd en hart; GA 130, bladzijde 90;
Etherisering van het bloed
Codetaal. Filosofische wiekslag. Pas als ik ga beseffen dat mij mijn en mijn mij is in het gedachteleven dat zich in mij ontvouwt, wordt ik mij bewust van mijn eigenlijke zelf, mijn authentieke ik en stel en poneer ik volkomen terecht mijn eigen zelf. En wat is de betekenis en waarde van dit eigen zelf, dit nieuwe ik, dat telkens zichzelf scheppen mag in en vanuit het eigen denken? Bedenk de impact: ja tegen jezelf kunnen en mogen zeggen, mogelijk omdat je het zelf denkt, echt zelf; ...met de notie: ja dit is wat ik werkelijk wil en waarvoor ik werkelijk leef; stap voor stap en onomkeerbaar.


Literatuur

De anthroposofische beweging
Auteur: Mieke Mosmuller
Uitgeverij Occident 2017

Geactualiseerde wordingsgang
Auteur: John Wervenbos
Boekbespreking van het boekwerk De anthroposofische beweging
Motief, februari 2018

De heilige Graal
Auteur: Mieke Mosmuller
Uitgeverij Occident 2005
De etherisering van het bloed
Uit: Het esoterische christendom
Bladzijde 142 t/m 165
Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, 1999
Spreker: Rudolf Steiner
Bazel, 1 oktober 1911
GA 130, bladzijde 80 t/m 104
The Secret Stream - Christian Rosenkreutz and Rosicrucianism
Spreker en auteur: Rudolf Steiner
Selected Readings and Writings;  Anthroposophic Press, 2000
Inleiding en nawoord: Christopher Bamford


Music
Suzanne Vega & (daughter) Ruby Froom
Pelgrimage

Lyric
Pelgrimage

This line is burning
Turning to ash as it hits the air
Every step is a day in the week
It's a Sunday or Monday
A march over months of the year

This life is burning
Turning to ash as it hits the air
Every death is an end in the race
It's a stopping and starting
A march over millions of years

Travel. Arrival
Years of an inch and a step
Toward a source
I'm coming to you
I'll be there in time

This land is burning
Turning to ash as it hits the air
Every line is a place on a map
It's a city or valley
A mark on these miles of fields

Travel. Arrival
Years of an inch and a step
Toward a source
I'm coming to you
I'll be there in time

This line is burning
Turning to ash as it hits the air
Every step is a day in the week
It's a Wednesday or Thursday
A march over months of the year

Travel. Arrival
Years of an inch and a step
Toward a source
I'm coming to you
I'll be there in time

I'm coming to you
I'll be there in time

Take this
Mute mouth
Broken tongue.
Now this
Dark life
Is shot through with light

maandag 29 oktober 2018

Freedom and Spiritual Activity

Eén van de redenen dat het geschrift De filosofie van de vrijheid voor mij nu nog veel meer spreekt en ik de inhoud van dat geschrift tegenwoordig veel scherper en directer begrijp, meer dan in het verleden het geval was, is dat ik mijn eigen morele fantasie en morele intuïties nu bewust gemaakt meeneem, meedraag en verwezenlijk. Ondertussen blijven weer nieuwe, nog andere intuïties zich door en voor mij aandienen. Gelukkig maar. De bron, ik, verdroogt niet. Mijn lichaam ‘verdort’ met het kruipen der jaren, zeker, maar ik niet. Integendeel! Doet me denken aan een korte spreuk die ik eens schreef:

Nulpunt voorbij 
Wat is een mens als hij niet scheppen kan? 
Een armoedig schepsel?! 
Wat is de mens als hij niet wekken kan? 
Een tijdloos gewricht?!

Als 12-jarige had ik een merkwaardige vooruitblik op een komend verloop van mijn leven (beeld met begeleidend commentaar in mijn eigen binnenste), een essentie van een ontwikkeling zoals die zich tot pakweg mijn 50e levensjaar zou afspelen. Geen makkelijke weg. Veel teleurstellingen.

Gaandeweg, een proces van vele jaren, werd ik me pas bewust waar dat toenmalige toekomstbeeld met die woorden van kort commentaar voor stond. ’t Is te intiem om dat beeld en die woorden op Cahier precies te omschrijven. Daarom wordt dat biografisch verschijnsel, levensfeit, hier enkel in algemene termen vermeld en aangeduid. Dat deed ik uitgebreider in het blog Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 3 (Cahier, 31 augustus 2017).

Het leven wat mij nu nog resteert, nu op 59-jarige leeftijd en jaren die mij misschien nog vergund zullen zijn, ga ik op een andere manier bewust aan, en wel met een heel belangrijk element: een zekere mate van vrijheid, vrijheidsbeleving en vrije wil in het sociale en antisociale leven. Of je wel of niet je intuïtie vermogen bewust hanteert en kunt hanteren, scheelt nogal… voor laat ik zeggen je kwaliteit van leven.

Tot zo ver weer even op Cahier.


Referentiemateriaal

De filosofie van de vrijheid (Stichting Rudolf Steiner Vertalingen; tweede druk, 2003)
Hoofdstuk 12: De morele fantasie – Darwinisme en moraliteit

De filosofie van de vrijheid (Stichting Rudolf Steiner Vertalingen; tweede druk, 2003)
Hoofdstuk 14: Individualiteit en soort


Music
Kate Bush
The Man with the Child in his Eyes

woensdag 24 oktober 2018

Intuitions

De inhoud van het boek De filosofie van de vrijheid spreekt nu vele malen meer voor mij dan op 22-jarige leeftijd toen ik het door iemand kreeg geschonken. Het eerste werk dat ik van Steiner bestudeerde. Naarstig en consciëntieus. Toen al als jonge twenner.

Mijn leven was en is niet makkelijk. Wegen bezaaid met rozendoorn voor en na intrede van jonge volwassenheid. Er komt veel op een mens af. Zeker tegenwoordig en in het bijzonder bij mensen die extra vatbaar zijn voor indrukken. En ik was vatbaar, intens vatbaar. Psychisch en mentaal, bedoel ik. Maar gelukkig ook weerbaar en niet zonder ideeën, eigen ideeën. So not wiped out.


Music
Richard Wagner
Der fliegende Holländer

maandag 24 september 2018

Settle

En nog even dit. Dagboekaantekening. Personal.

Als in een menselijke ziel een storm van geweld, elementair geweld, wezenlijk geweld opdoemt, aanzwelt en losbreekt en langdurige neerslachtigheid daarmee onvermijdelijk lijkt, wil- of machteloos meegevoerd als rolling stone op hellend vlak of enkel blad in de wind, kan een wachter, een grote wachter, verschijnen en het volgende idee ontstaan:

Reeds voor geboorte in aanstond:
Kyrios. Menselijke ik-kracht.
Edelmoedig, onverschrokken,
strijd- en weerbaar.
Zelfbewust en(on)lichamelijk.
Zelf-initiërend.

Kwelwezens maken pas op de plaats. Rust!
59 jaar met 7-jarige cycli,
⇨ 52 ⇨ 45 ⇨38 ⇨ 31 ⇨ 24 ⇨ 17 ⇨ 10 ⇨ 3
Ik leef: zelf-ver-ant-woord.


Literatuur en referentiemateriaal

Het weven van de elementenwereld in het lot van de mens (Rudolf Steiner; GA 194, bladzijde 120 t/m 138; Dornach 6 december 1919)

Wordingskracht (John Wervenbos; Cahier, 11 december 2017)

Kyrios - Der Herr der Seele (Rudolf Steiner; GA 124; München, 12 december 1910)

Die Zeitensprache des Makrokosmos im Markus-Evangelium (Rudolf Steiner; GA 124; Berlijn, 6 december 1910)

Music
Led Zeppelin
Stairway to Heaven
(with lyric)


Jimmy Page
How Stairway to Heaven was written
BBC News

vrijdag 21 september 2018

De agenda die niet geschreven werd

Tussendoor toch even een short story. (Ultra short.)

Wat ik allemaal niet kan doen... Genoeg te over. Wat raakt wat ik me voorneem en hoe plan ik wat ik niet (meer) wil doen. Op die en die dag en op dat bepaalde tijdstip zal ik in deze of gene situatie dit of dat niet meer doen. Dat noteer ik van te voren. Zal ik daarvoor een aparte agenda aanleggen, een dubbele? Verborgen? 
   Rob kon het niet anders zien. Dat is wat hij wou. Bewust dingen niet doen en daarbij stilstaan. Is dat ook een vorm van handelen, dacht hij verder. Hij sloeg zijn rechterbeen over zijn linker en luisterde naar de stilte die maar spaarzaam optrad die middag. ‘Vodden te koop, vodden te koop!’, weergalmde in zijn hoofd. Huh? Hij keek beteuterd om zich heen. Er liepen wel mensen langs, maar niemand leek iets te hebben gezegd. ‘Verrek, oude gek’, weerklonk vervolgens. Is dit een zelfgesprek? Becommentarieer ik mijn reflecties, vroeg hij zich af. ‘Wacht. Wacht tot je me weer ziet. Wacht!’ 
   Op datzelfde ogenblik, niet ver van het park waar Rob zich op een bankje verwonderde, sprak een hoogleraar filosofie en communicatiewetenschappen tot een kleine groep eerstejaars studenten: ‘Wat valt uiteen wanneer je niet meent wat je zegt. Hoe ontstaan hiaten en wat brengen die met zich mee? En hoe kun je je nog vrij bewegen als je je niet op jezelf verlaten kunt?’ Retorische vragen met open einden. Wat kun je daarmee, vroegen een paar studenten zich af. Studiepunten vergaren? 
   Een hond deed zijn behoefte. Ik keek er even naar en richtte me toen weer op mezelf. Genoeg te doen en veel te laten. 
(J.W.)
Music
The Rolling Stones
Glastonbury Festival 2013

maandag 10 september 2018

Ecstatic or grounded

Lilith en Faust
Maak even pas op de plaats met weblog Cahier. In de loop van de maand november pak ik de draad hier weer op. Opmaat van Schrijfbureau Bewustzijnsziel gaat nu voor. Voor meer daarover zie bijvoorbeeld mijn bericht Synchroniseren (Schrijfbureau Bewustzijnsziel, 7 september 2018). Heb trouwens nog correspondentieverkeer via e-mail kanalen open staan. Daar richt ik me de komende weken eveneens op. Mensen om wie het in dat verband gaat hebben recht op een antwoord of vervolgreacties van me.

Toch wil ik vandaag het onderstaande op Cahier nog kwijt. Een eruptie. Tegelijk persoonlijk en wat boven het enkel persoonlijke uitstijgt. Sommige zaken laten zich niet louter prozaïsch aanduiden. Dat daarom episch uitgedrukt. ‘k Maak wat mee en dat moet er soms uit.

Spell
William, wiens alterego(?), denkt: Tijd voor ‘toverspreuken’, sfinxachtige schijnbare ongerijmdheid. Laat maar horen, laat maar zien, ...mij zo weten bovendien. Heksennacht.

Desiree (richt zich op zichzelf)
Hoe heet mijn zeggenschap van waar ik voortkom?


Een pad (dient zich aan)
Uit voegen en diepten, dieper dan oppervlak, teisteren tijdsgewrichten de trekken van jouw gelaat; spiegel meer dan je kunt zijn op één enkel ogenblik...


Desiree (geagiteerd)
Waarom klein broedsel? En waartoe? Wat moet ik met gelaatstrekken of rimpels(?) bij uitgerekte of ingeperkte klokslagen? Je spreekt in raadselen... en niet eenduidig. Niet voor mij!


Pad
Spinnijd kan niet keren,
waar het niet kan deren
in webbentaal...,
fors vrouwspersoon, weduwe in spé.


Centaur (beide gadeslaand)
Gemergeld breek ik uit,
gebroken is mijn buit,
zie niets waaraan lach verschijnt.
Waar weg verspert mijn trappelen van ongeduld,
...wil ik niet.


Zwarte weduwe
Mij is verzadigd, mij is mij genoeg;
altijd gewild, constant begeerd,
bekoorlijk verguld in luister.
Kom nader hoevenbeest: fluister(!)
zacht mijn naam voornaam,
breng mijn pracht voortaan,
verlies en plant in mij jouw geestdrift,
als ware ik koninginnen bij,
als ware ik onsterfelijk!


Centaur (zijn hoofd afwendend)
Leven laat mij niet leiden. Mag ik verhoogd mijzelf zien? Zoals eens Chiron in mensgelaat?
Mag nader komen hij die me echt aanspreekt,
wij huldigen en dienen hetzelfde:
ware kunst en ware wetenschap.
Niet zij die fluister, prevel en aanbidding dicteert.
Lilith (eerder Desiree en zwarte weduwe) tot de Centaur
Zwijg en ga ten onder in de barenswee mijner wensen(!),
kom bij mij steevast,
ik paar niet vruchteloos, mijn soort en mijn kroost
vergaat nooit; ...eeuwig, eeuwig leven!

Wat heeft dit nu weer te betekenen, denkt William. Vreemde beelden, vreemde taal. Gaat het wel goed met mij? Hallucineer ik? What’s my journey, what’s my name? When I’ll have a burst of anger or shame? Zal ik het noteren in mijn schrijfschrift? Genoeg! In ieder geval geen ruchtbaarheid aan geven ...en ik heb nog zoveel te doen. Nuchter blijven! Zal Elke straks een e-mail sturen. Wil die schat weer zien.

J.W. (september 2018)

Geesteswetenschappelijke context

Die «Romantische Walpurgisnacht» (Rudolf Steiner; GA 273, bladzijde 38 t/m 58; Dornach, 10 december 1916);

Der  gefesselte  Kentaur (Rudolf Steiner, GA 179; bladzijde 71 t/m 88; Dornach 11 december 1917).


Music
Wende Snijders & Gelders Orkest
Devil’s Pact

Lyric
Devil's Pact

Come Lady, lay with me
Bow your head and say a prayer for me
Bow your head and pray it gracefully
I swam across the rivers, you're my shore
And you can trust me, I'll be coming back for more
Come Lady, sway with me
It's all over with the reveries
The silent watching sunsets over sea
You're out of luck, I know you better than before
I came back, 'cause you keep begging me for more
I'll make you dance, dance untill you lose control
Untill you break all the rules on the floor
I'll make you dance, dance until you let it go
Until you dance like you've never danced before
So make your move and give your soul
You could be playing with the big boys, baby
Go ahead and give it all
I will be right hre waiting
Waiting for you
Come lady, lay with me
Bow your head and say and say a prayer for me
Bow your head and pray it gracefully
You're out of luck, tonight you're damned for sure
Shame on me, but I've coming back for more
- chorus -
Whatever is the remedy
Whatever works to set you free
Whatever breaks the chains, I know
You want it, take it al from me

maandag 27 augustus 2018

Ragnarok

Friedrich Nietzsche 1862
In plaats van mijn vorige blog, Nietzsche’s Philosophers of Perhaps (Cahier, 19 augustus 2018), in de reactieruimte eronder aan te vullen met redactionele noten, lijkt het me productiever en zinvoller om een paar van de noten die ik in gedachten had te verwerken, om te smeden naar een vervolgblog over het betreffende aangesneden thema en haar onderwerpen.

Ondertussen merk ik dat (1) zekere door mezelf geschreven aforismen (ideevorming) en (2) door en voor mezelf ontworpen wilsoefeningen, zie bijvoorbeeld mijn blog Self-respect and development (Cahier, 19 december 2017), in mijn binnenste krachtig doorwerken (ik reciteer en doorleef ze) en echt van invloed zijn op mijn dagelijks functioneren; m’n wordingsgang, gedrag en veerkracht. Misschien een andere keer meer daarover. Nu geen nadere bijzonderheden daaromtrent. Tot zo ver deze kleine ingevlochten dagboektekening.

Terug naar Nietzsche. De filosoof met de hamer. Doel en impact van zijn hamerslagen beschrijft hij zelf in het voorwoord van zijn werk Afgodenschemering (Nietzsche; Götzen-Dämmerung, 1886). Een fragment daaruit:

Uit: Afgodenschemering
Friedrich Nietzsche: 

“ […] Oorlog is altijd de grote wijsheid geweest van alle te zeer in zichzelf geraakte geesten; zelfs de verwonding heeft nog iets heilzaams. Een spreuk waarvan ik de herkomst voor geleerde nieuwsgierigheid verborgen houd, is al sinds lang mijn devies:

increscunt animi, virescit volnere virtus
(het zelfvertrouwen groeit, de kracht neemt door een verwonding alleen maar toe; vers van Furius Antias, opgenomen in Aulus Gellius, Noctes Atticae, 18, 11)

Een andere geneeswijze, een die me onder bepaalde omstandigheden nog beter bevalt, is het uithoren van afgoden… Er zijn meer afgoden op de wereld dan realiteiten: dat is mijn ‘boze oog’ voor deze wereld, dat is ook mijn ‘boze oor’… Hier voor de verandering eens vragen stellen met de hamer en, wellicht, die beroemde holle klank ten antwoord krijgen die op opgeblazen ingewanden duidt – welk een genot voor iemand die zelfs achter zijn oren nog oren heeft, - voor mij, ouwe psycholoog en rattenvanger, voor wie juist dat wat liever stil en onuitgesproken wil blijven, luid en duidelijk moet worden… […] “

Het is beslist de moeite waard om het voorwoord in zijn geheel te lezen (in het bijzonder natuurlijk het hele boek). Zijn inleiding sluit hij af met: ‘Turijn, 30 september 1888, de dag waarop het eerste boek van de Umwertung aller Werthe voltooid werd’. Hiermee doelt Nietzsche op het postuum verschenen strijdschrift De antichrist (Singel Uitgeverijen 2011), dat aanvankelijk het eerste deel moest vormen van zijn nooit gerealiseerde hoofdwerk Umwertung aller Werte (ofwel Der wille zur Macht; Herwaardering van alle waarden).

Rudolf Steiner heeft zich buitengewoon intensief met het werk (en het leven) van Friedrich Nietzsche beziggehouden. Het licht dat hij met wisselend perspectief op Nietzsche wierp is zeer interessant en zegt natuurlijk tegelijk iets over Steiner zelf, als filosoof, antroposoof en mens. Aan Edouard Schuré vertrouwde hij bijvoorbeeld dienaangaande eens toe.

Uit: Rudolf Steiner; Marie Steiner-von Sivers - Briefwechsel und Dokumente 1901 – 1925; Aufzeichnungen Rudolf Steiners, geschrieben für Edouard Schure in Barr im Elsass, September 1907 (GA 262; bladzijde 19): 

Rudolf Steiner (1907):
” […] Toen kwam de episode Nietzsche. Kort daarvoor had ik in vijandige zin over Nietzsche geschreven.
Mijn occulte krachten brachten mij er toe, om de stromingen van de tegenwoordige of verleden tijd ongemerkt in de richting van het waarachtig geestelijke te laten gaan. Men komt niet tot inzicht, wanneer men het eigen standpunt absoluut wil doordrijven, maar door onder te duiken in vreemde geestesstromingen.
Ik schreef mijn boek over Nietzsche zo, dat ik Nietzsches standpunt helemaal innam. Vandaar is het misschien in Duitsland het objectiefste boek over Nietzsche. Als anti-wagneriaan en antichrist komt Nietzsche daar ook helemaal tot zijn recht. […] “

Niet alleen bij een aantal mensen die niet bekend zijn met antroposofie, Steiner is grondlegger van de antroposofie, maar ongetwijfeld ook bij menig antroposoof roept dit tekstdeel serieuze vragen op. Hoe dit te interpreteren? En… is het stuk waarmee Steiner naar eigen zeggen in vijandige zin over Nietzsche had geschreven vastgelegd, gepubliceerd en bewaard gebleven; overleverd? Zo ja, om welk stuk gaat het dan en wat is dan de precieze publicatiedatum daarvan?

Michel Gastkemper plaatste ruim een jaar geleden in de reactieruimte onder mijn blog Genuine (Cahier, 17 april 2017), waarin ik aangaf Steiners geschrift Friedrich Nietzsche, eine Kämpfer gegen seine Zeit (GA 5; 1895) opnieuw ter hand te nemen, de volgende opmerking: 

Michel Gastkemper:
(Cahier, Blog Genuine, reactieruimte, 19 april 2017):
 


“ […] Ja, dat Nietzsche-boek is heel interessant. Het is alleen gemeen dat ze ook een paar latere artikelen van Steiner hebben opgenomen, waarin hij opeens een heel andere mening over Nietzsche heeft... “

Hoe zit dat? In de redactionele commentaren van de uitgaven uit 1963 en 2000 (Uitgeverij Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung) lees ik dat het een wens van Steiner zelf zou zijn geweest om het basisgeschrift dat hij over Nietzsche had geschreven (1895; Weimar, Uitgeverij Emil Felber) later (1921) aan te vullen met: (1) een voorwoord, (2) een herdenkingsrede (gehouden in een kring van de “Kommenden”, 13 september 1900), (3) twee in datzelfde jaar geschreven opstellen (oorspronkelijk opgenomen in de periodiek Wiener Klinische Rundschau) en (4) daarnaast een uitwerking van een polemische tekst, maar dan juist ontdaan van polemiek, welke Steiner eerder had geschreven (1900) over Nietzches idee van een eeuwige terugkeer van het gelijke, bij zijn polemische pennenstrijd indertijd over dat onderwerp met Ernst Horneffer (1871-1954).

Verder geeft de redactie aan dat van 1921 tot en met 1925 geen tijd werd gevonden om dit voornemen tot uitvoering te brengen en kort na het overlijden van Rudolf Steiner, Marie Steiner en Eugen Kolisto wel kans zagen om het plan te verwezenlijken (uitgave 1926); met dien verstande dat in plaats van een nog te schrijven nieuw artikel van Steiner over Nietzsches idee, wat er niet van is gekomen, de inhoud van het 18e hoofdstuk van Steiners autobiografie Mijn levensweg (Uitgeverij Christofoor, 1993) is gebruikt. Zie: Als Gast im Nietzsche-Archiv; Nietzscheana (GA 28) .

In de literatuuropgave van Steiners basisgeschrift wordt Nietsches boek Ecce Homo (Singel Uitgeverijen, 2011) niet genoemd. Dat kon natuurlijk ook niet bij een overzicht van boekuitgaven, het basisgeschrift werd in 1895 en Ecce Home in 1908 gepubliceerd. Ecce Homo (Weblog Friedrich Nietzsche van Stephan Peters) deed en doet bij veel lezers bepaalde wenkbrauwen fronzen. Steiner ziet het als een biografische (zelf)reflectie, een bundel van sprekende levensherinneringen van Nietzsche. In die vorm had hij ze al leren kennen bij zijn werkzaamheden in het Nietzsche archief. In zijn basisgeschrift zweeg hij er erover, maar in de genoemde twee opstellen die aan het geschrift als aanhangsel waren toegevoegd (uitgave 1926, 1963 en 2000) brengt hij ze wel ter sprake. Uitvoerig.

Inmiddels heb ik de meeste van Nietzsches boeken in huis, voornamelijk in digitale vorm, en ik bestudeer ze bijzonder graag. Ze stemmen me dankbaar. Nietzsches eerlijkheid, originaliteit en doortastendheid stel ik zeer op prijs. Mij is duidelijk dat Nietzsche niet ijverde voor louter denken, maar voor een levendig willend denken en denkend willen ter bevordering van ’s mens levenskwaliteit. Uit Steiners basistekst over Nietzsche (GA 5; 1895) wil ik in dat kader het volgende naar voren halen. Het gaat om een tekstdeel afgedrukt op bladzijde 20 van Steiners aan Nietzsche gewijde boek.Uit: Friedrich Nietzsche, een strijder in gevecht met de cultuur van zijn tijd
GA 5; bladzijde 20
Rudolf Steiner:
“ […] Nietzsche is geen ‘denker’ in de gewone zin van het woord. Voor de indringende en onderzoekswaardige vragen die hij had te stellen over de wereld en het leven, is enkel denken niet toereikend. Voor behandeling van die vragen moeten alle krachten van de natuur worden vrijgemaakt en gemobiliseerd; enkel en alleen een denkende bespiegeling is niet tegen die vragen opgewassen. In enkel uitgedachte redenen voor een opvatting had Nietzsche geen vertrouwen. ‘In mij heerst wantrouwen tegenover dialectiek, zelfs tegenover redenen, motieven’, schrijft hij 2 december 1887 aan Georg Brandes. Wie hem (Nietzsche) vraagt om redenen voor zijn opvattingen, heeft hij het antwoord van Zarathoestra gereed: Jij vraagt waarom? Ik hoor niet bij diegenen die men naar zijn waarom mag vragen. Of een opvatting logisch bewezen kan worden, is voor hem niet maatgevend, maar of ze zo werkt op alle krachten van de menselijke persoonlijkheid, dat ze waarde voor het leven heeft. Een gedachte laat hij alleen gelden als hij ze geschikt vindt om bij te dragen tot levensontwikkeling. Een zo gezond mogelijke mens, zo krachtig, machtig, invloedrijk als mogelijk, zo scheppend als maar mogelijk is, is zijn wens. Waarheid, schoonheid, alle idealen hebben alleen waarde en gaan mensen alleen iets aan in zo verre ze het leven vooruithelpen. […] "

Heb meer op mijn kladblaadje staan om in dit kader te vermelden en behandelen, maar hier laat ik het nu bij. (Wat in het vat zit verzuurt niet.) Reserveer ik dus voor een andere keer. Er staat veel op mijn agenda en ik blijf praktisch.

Music
Wende Snijders
Ask the Tree (of Live)

Solo version

Music
Wende Snijders
Ask the Tree (of Live)
Band version

Lyric
Ask the Tree

You come with a lot of questions
You're asking a lot of things
The world will soon come to it’s ending

You ask what your future will bring
And I've been standing here so long
Watching the turnings of men
Watching the people through rainfall
As all revolutions began
I've seen you kill for the mountains
You've killed for more than a lot
Now the world will soon come to it’s ending
You ask is this all what I got
You crawl your way out of the ocean
You took over the land and the moon
You divided your goods and your evil
Now what are you gonna do

On the wings of faith here we be again
On the wings of faith here we meet again

You wanted to make up for something
Did you have something to prove
You've got your reward
you're the big one
See what it all has come to
You took up your jack from the devil
You sup the sun and the sea
It's time not to finish your business
And leave what is left in peace

On the wings of faith here we be again
On the wings of faith here we meet again

You think of the mice as a problem
You can surrilous surrender a sin
You cry to your gods for redemption
Still you forgot how to pray from within
You crawled your way out of the twilight
Seaking as hard as you can
It's time to say goodbye to your loved ones
And take your farewell like a man
Cause this time there won't be a winner
There won't be an option to choose
The liars, the lazy, the sane and the crazy, the prophets, the givers, the takers all lose
This time there won't be a winner
There won't be an option to choose
The?, the beggers, the saints, and the sinners, the lovers, the haters, the heroes all lose

You come with a lot of questions
You're asking a lot of things
The world will soon come to it’s ending
You ask what your future will bring
And I've been standing here so long
Watching the turnings of men
While everything goes on to ashes
Then it starts over again
You crawl your way out of the ocean
Take over the land and the sea
You'll shake hands with the devil
While thinking what's in it for me
Then the world will come to it’s ending
You will call out the king of kingsname
You will call me with all of your questions
And I will tell you the same thing all over again

zondag 19 augustus 2018

Nietzsche’s Philosophers of Perhaps

Inleiding

Vandaag weer een aforisme; categorie morele fantasie. Mijn morele fantasie is dit jaar verder vrij gekomen. Drastisch, sterk, vitaal. Beter laat dan nooit in het land van ooit. Er staat me veel te doen. Of iets daarvan reeds in dit leven kan worden gerealiseerd en zal worden vergund, zal nog blijken. Doe er in ieder geval alles aan.

Dit blog biedt relevante informatie en stof ter overweging aan lezers die ten aanzien van zekere kardinale ethische kwesties bereid zijn af te dalen in spelonken die meestal worden vermeden.

Eerst volgt mijn eigen kerngedachte, dan twee aforismen van Friedrich Nietzsche (1844-1900) uit zijn werk Voorbij goed en kwaad – Voorspel tot een filosofie van de toekomst (Singel Uitgeverijen, 2011), daarna een zeer bepaalde context van Rudolf Steiner met betrekking tot het blogthema en de strekking van de aforismen in de vorm van twee tekstdelen uit een voordracht en een document.


Mijn overpeinzing

Nog belangrijker dan wat waar is, is wat waar wordt; waar wordt gemaakt. Maar ook het onwerkelijke en leugenachtige, onwaarachtige, kan in zijn uitwerking waar worden. Wat verkommerd is voorbij, allengs in een oogwenk... (En voor wat is dan plots plaatsgemaakt? Wat mag zich dan aandienen?)

Dat een mens als het ware zijn ware wezen mag scheppen, zoveel als mogelijk! En meer dan dat: ook het onmogelijke liefheeft; het schijnbaar schier onmogelijke voor mogelijk houdt..., daarnaar leeft!

Aleister Crowley’s motto was: doe wat je wilt. Thou thyself. Wat je kunt verstaan als: sta je zelf toe of nog duidelijker uitgedrukt: ...geef toe aan je zelf. Ik zeg daarentegen: gebied (beheers) je zelf! Control yourself; rule over thyself!

(J.W.)

Twee aforismen van Friedrich Nietzsche

Hieronder betreffende het aangeslagen thema twee aforismen van Nietzsche; aforismen 1 en 2 van Hoofdstuk 1: Over de vooroordelen van de filosofen. Het lezen en overdenken vandaag de dag zeker nog waard.

1.
De wil tot waarheid, die ons tot vele waagstukken zal verleiden, die vermaarde waarheidsliefde waarover alle filosofen tot dusverre met eerbied hebben gesproken: wat een vragen heeft deze wil tot waarheid ons reeds voorgelegd! Wat een wonderlijke, lastige, problematische vragen! Een lange geschiedenis is dat al, - en toch lijkt ze nog maar nauwelijks begonnen. Is het een wonder dat we eindelijk eens wantrouwend worden, het geduld verliezen, ons ongeduldig afwenden? Dat wij van deze sfinx leren ook zelf vragen te stellen? Wie is het eigenlijk die ons hier vragen stelt? Wat in ons wil eigenlijk ‘waarheid’? – Inderdaad we bleven lang treuzelen voor de vraag naar de oorzaak van deze wil, - tot we tenslotte volkomen stil bleven staan voor een nog veel fundamentelere vraag. We vroegen naar de waarde van deze wil. Gesteld dat we waarheid willen: waarom niet liever onwaarheid? En onzekerheid? Zelfs onwetendheid? Het probleem van de waarde der waarheid posteerde zich voor ons – of waren wij het die ons voor het probleem posteerden? Wie van ons is hier Oepidus? Wie sfinx? Het is een rendez-vous, schijnt het, van vragen en vraagtekens. – En wil men wel geloven dat het ons tenslotte voorkomt alsof het probleem tot nu toe nooit gesteld is, alsof wij het voor het eerst gezien, in ogenschouw genomen, aangedurfd hebben? Want er zit een risico aan vast en misschien is er geen groter.

Uit: Voorbij goed en kwaad – Voorspel tot een filosofie van de toekomst; Eerste hoofdstuk: Over de vooroordelen van de filosofen; eerste aforisme

2.
‘Hoe zou iets uit zijn tegenstelling kunnen ontstaan? Bijvoorbeeld de waarheid uit de dwaling? Of de wil tot waarheid uit de wil tot misleiding? Of de onbaatzuchtige handeling uit het eigenbelang? Of het zuivere, zonachtige schouwen van de wijze uit de begerigheid? Zo’n ontstaan is onmogelijk; wie daarover mijmert is een dwaas of erger nog; de dingen van hoogste waarde moeten een andere, eigen oorsprong hebben, - uit deze vergankelijke, verleidelijke, misleidende, onbeduidende wereld, uit deze warboel van wanen en begeerten kan men ze niet afleiden! In de schoot van het Zijn, in het onvergankelijke, in de verborgen God, in het ding-op-zichzelf daarin moet hun grond liggen en nergens anders!’ – Uit dit soort redeneringen bestaat het typische vooroordeel waaraan men de metafysici van alle tijden kan herkennen; waardeschattingen van dit soort vormen de achtergrond van al hun logische procedures; vanuit dit ‘geloof’ zoeken ze naar hun ‘kennis’, naar iets wat tenslotte plechtig ‘de waarheid’ wordt gedoopt. Het fundamentele geloof van de metafysici is het geloof aan de tegenstelling der waarden. Ook de voorzichtigsten onder hen zijn nooit op het idee gekomen om hier op de drempel reeds te aarzelen, waar dat evenwel het noodzakelijkst was geweest: zelfs al hadden ze zoveel lof voor het ‘de omnibus dubintantum’. Men mag zich namelijk afvragen, ten eerste of er eigenlijk wel tegenstellingen bestaan, en ten tweede of die populaire waardeschattingen en waardetegenstellingen waarop de metafysici hun stempel hebben gedrukt, misschien niet alleen maar evaluaties van de voorgrond zijn, voorlopige perspectieven, misschien zelfs perspectieven uit één hoek, van onderaf misschien, kikvorsperspectieven als het ware, om een term te gebruiken die onder kunstschilders gangbaar is? Ondanks alle waarde die het ware, waarachtige, onbaatzuchtige mag hebben is het niet uitgesloten dat de schijn, de wil tot misleiding, het eigenbelang en de begeerte een hogere principiële waarde voor het leven moet worden toegekend. Het is zelfs niet onmogelijk dat de waarde van die goede en gewaardeerde dingen juist hierin bestaat dat zij met die slechte, schijnbaar tegengestelde dingen op een pijnlijke manier verwant, verbonden, verstrengeld en misschien zelfs identiek zijn. Misschien! – Maar wie zou zich om zulke gevaarlijke misschien’s druk willen maken! Daartoe moeten we de geboorte van een nieuw geslacht van filosofen afwachten, met in elk geval een andere, tegengestelde smaak en voorliefde, - filosofen van het gevaarlijke ‘misschien’ in de ruimste zin. En, in alle ernst: ik zie zulke nieuwe filosofen het toneel betreden.
Uit: Voorbij goed en kwaad – Voorspel tot een filosofie van de toekomst; Eerste hoofdstuk: Over de vooroordelen van de filosofen; tweede aforisme

Gerelateerde geesteswetenschappelijke belichting van Rudolf Steiner

In dit verband twee statements van Rudolf Steiner, twee tekstdelen, één uit een document en één uit een voordracht.

1.
“ […] Als een “hogere graad” wordt binnen deze gehele stroming de inwijding van Manes gezien, die in 1459 ook Christiaan Rozenkruis inwijdde: die bestaat in het ware inzicht in de functie en werking van het boze, het kwaad. Deze inwijding met haar achtergronden moet nog lange tijd helemaal voor de massa verborgen blijven. Want waar over haar slechts een kleine lichtstraal in de literatuur door kwam, is er onheil aangericht, zoals door de edele Jean-Marie Guyau (1854-1888), waarvan Friedrich Nietzsche een leerling is geworden. […] “

Uit: Rudolf Steiner; Marie Steiner-von Sivers - Briefwechsel und Dokumente 1901 – 1925; Aufzeichnungen Rudolf Steiners, geschrieben für Edouard Schure in Barr im Elsass, September 1907 (GA 262; bladzijde 24)

2.
“ […] Ook gedurende het aardeleven kan zich een soort van geestelijke dood voordoen, die wordt veroorzaakt door een vervroegde scheiding van geest en lichaam, wanneer het astrale en fysieke gebied door elkaar heen gaan lopen. Nietzsche is daarvan een voorbeeld. In zijn geschrift Voorbij goed en kwaad heeft Nietzsche, zonder het te weten, het astrale terrein omlaag getrokken naar het fysieke vlak. Daaruit ontstaat verwarring en omdraaiing van alle begrippen met dwaling, waanzin en dood als gevolg. […] “

Uit: Kosmogonie - Populärer Okkultismus - Das Johannes-Evangelium - Die Theosophie anhand des Johannes-Evangeliums; negende voordracht, Parijs, 2 juni 1906 (GA 94, bladzijde 64)

Music
Suzanne Vega
Tired of sleeping

Lyric
 Tired of Sleeping

Oh Mom, the dreams are not so bad
It's just that there's so much to do
And I'm tired of sleeping

Oh Mom, the old man is telling me something
His eyes are wide and his mouth is thin
And I just can't hear what he's saying

Oh Mom, I wonder when I'll be waking
It's just that there's so much to do
And I'm tired of sleeping

Oh Mom, the kids are playing in pennies
They're up to their knees in money
And the dirt of the churchyard steps

Oh Mom, that man he ripped out his lining
He tore out a piece of his body
To show us his "clean quilted heart"

Oh Mom, I wonder when I'll be waking
It's just that there's so much to do
And I'm tired of sleeping

Oh Mom, the bird on the string is hanging
Her bones are twisting and dancing
She's fighting for her small life

Oh Mom, I wonder when I'll be waking
It's just that there's so much to do
And I'm tired of sleeping

Oh Mom, I wonder when I'll be waking
It's just that there's so much to do
And I'm tired of sleeping

Overzicht van alle blogberichten op Cahier - Nieuwer bericht boven en ouder bericht onder

2018

My initiation and moral development – 14 december 2018

Music and ethics – 7 december 2018

Energy – 23 november 2018

Geestelijk ontwaken – 9 november 2018

Freedom and Spiritual Activity – 29 oktober 2018

Intuitions – 24 oktober 2018

Settle – 24 september 2018

De agenda die niet geschreven werd – 21 september 2018

Ecstatic or grounded – 10 september 2018

Ragnarok – 27 augustus 2018

Nietzsche’s Philosophers of Perhaps – 19 augustus 2018

Pensées – 11 augustus 2018

Dixit – 10 augustus 2018

Bestemmen – 6 augustus 2018

Antroposofen en politiek – 16 juli 2018

Cup of Tea – 2 juli 2018

Fresh – 22 juni 2018

Mind You – 13 juni 2018

The Opposite of Brexit? – 21 mei 2018

Consciousness Soul – 7 mei 2018

Small experience – 30 april 2018

Still – 16 april 2018

Een paasgedachte - (Parsifal - Deel 9) – 2 april 2018

Beware – 26 maart 2018

Vrijheid en deugd – 12 maart 2018

Forces & Creatures – 31 januari 2018

2017

Self-respect and development – 19 december 2017

Grace – 6 december 2017

Virtues – 4 december 2017

Oh Well – 23 november 2017

Kennistheorie – 10 november 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 5 – 13 oktober 2017

Europe & Memoranda – 10 oktober 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 4 - 29 september 2017

Ready to go again! – 28 september 2017

Keep up the pace – 11 september 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 3 – 31 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 2 – 28 augustus 2017

Dienstmededeling over deel 2 van meerluik – 21 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 1 - 14 augustus 2017

Kelk – 7 augustus 2017

Wishes and embodiments – 3 augustus 2017

Foreshadowing – 31 juli 2017

Schimmenrijk – 24 juli 2017

Faust & Helena – 17 juli 2017

My Way – 10 juli 2017

Independent – 3 juli 2017

Wetenschap en ontwikkelingswegen – 27 juni 2017

Perceptie en oude windselen – 26 juni 2017

Memories – Friendship – 19 juni 2017

Volle teugen – 12 juni 2017

Society: human predestination or self-determination – 5 juni 2017

Innerlijke vrijheid – 29 mei 2017

Purify and Enlighten Someone – 22 mei 2017

Nature and nurture from a inner perspective – 15 mei 2017

Brief Message – 13 mei 2017

Opklaring - 11 mei 2017

Inside, outside, upside down – 8 mei 2017

Zien – 6 mei 2017

On-of-a-kind (Parsifal – Deel 8) – 1 mei 2017

Perceptie – 27 april 2017

Instignatie en initiatie – 24 april 2017

Zelfbestemming – 21 april 2017

Genuine – 17 april 2017

Inleiding intermezzo aforismen, gedachten en epigrammen – 13 april 2017

Friend – 24 maart - 2017

Time-out – 6 maart 2017

Human Behavior – 3 maart 2017

Parsifal – Deel 7 – 27 februari 2017

Parsifal – Deel 6 – 20 februari 2017

Judith von Halle – 18 februari 2017

Aforisme en perikel – Lichtflits en experiment – 13 februari 2017

Living – Foolish or not – 6 februari 2017

Parsifal – Deel 5 – 30 januari 2017

Parsifal – Deel 4 – 20 januari 2017

Parsifal – Deel 3 – 6 januari 2017

Feestdagen en Nieuwjaar – 2 januari 2017

2016

Parsifal – Deel 2 – 30 december 2016

Parsifal - Deel 1 – 23 december 2016

Tell me – 16 december 2016

Twee zielen (en niet één gedachte) – 12 december 2016

To become – 5 december 2016

Digitale geletterdheid – 28 november 2016

Onbehagen – 21 november 2016

Weekly basis – 14 november 2016

Braintwisters and inner demons – 23 september 2016

Polsslagen der tijd – 19 september 2016

Funderen – 15 september 2016

Misunderstanding – 8 september 2016

Shine – 4 september 2016

Delicaat – 29 augustus 2016

Literatuurbeschouwing – Deel 1: Literatuur als kunstuiting – 26 augustus 2016

Versnellen – 9 augustus 2016

Autonomie – 8 augustus 2016

Fighting spirit - 29 juli 2016

Wijziging vorm en inhoud van weblog Cahier – 24 juli 2016

Mara’s influence on literature writers – 22 juli 2016

Schone wereld en schone schijn, 16 juli 2016

Verbeelden – 14 juli 2016

Macht van markten en staatscontrole - 1 juli 2016

Brexit – Synopsis – 27 juni 2016

Female – 13 mei 2016

Progress – 5 mei 2016

On the March –Dienstmededeling – 25 april 2016

Over napijn, genezing en nadere toekomst – 17 april 2016

Pijn of geen pijn: een queeste en vraagstuk – 15 april 2016

2015

Dagelijks leven met in- en toewijding - 17 december 2015

Respect – 12 november 2015

Vitaliseren én wijzer worden – 9 november 2015

True nature – 5 november 2015

Simple & Not fade away – 29 oktober 2015

Literaire wegen (bezien tegen een Rotterdamse achtergrond) – 4 september 2015

Anticiperen en participeren – 22 februari 2015

Mijn schrijfwerk en wedervaren; derde maanknoop en negende levensfase – 8 februari 2015

2014

Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Open wond – 1 december 2014

Over spreuken 2, 3 en 4 op weblog Sprüche in Prosa – 9 november 2014

Uit de nacht – 31 oktober 2014

Sturm und Drang en jaren die tellen – 15 oktober 2014

Citeren uit 'Sprüche in Prosa' in voorbereiding – 12 september 2014

Short one - Home Sweet Home - Rhine Harbour – 1 september 2014

Sergej O. Prokofieff en het thema van vergeestelijking van het fysieke lichaam – 5 augustus 2014

Karma van de Antroposofische Vereniging in Nederland herkennen en erkennen – Jaar 2014 – 8 juni 2014

Gezamenlijke verantwoordelijkheid – 11 mei 2014

Kunst, religie en wetenschap & mythen en mysteriescholen – 29 april 2014

Light capture – 19 april 2014

Preoccupaties – 7 april 2014

Ondernemen – Bezield en sociaal – 25 maart 2014

Schoonmaakwoede – 22 maart 2014

Politieke (geheim)taal: centraal gestelde decentralisaties rijkelijk uitgedragen – 16 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (3) – Afbaken – 8 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (2) – Eigen koers – 14 februari 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (1) – Voorspel - 12 februari 2014

2013

Integriteit en vrijeschoolonderwijs in toekomstperspectief – 20 juli 2013

Nieuwe koers – 22 juni 2013

Rotjeknor - We doen het zelf wel - 10 mei 2013

Nieuw orgaan - Karma en reïncarnatie - Honderd jaar terug – 1 mei 2013

Weegfactoren en onderscheid - 1 april 2013

Sociale driegeleding door de bank genomen - 26 maart 2013

Over helderziendheid en voortschrijdend inzicht - 9 maart 2013

Sympathie voor Iblis - 13 februari 2013

Money voor nothing... or love don't search itself? - 8 februari 2013

Stokken stopt - 27 januari 2013

Imagine: spielerisch to be honest - 16 januari 2013

Verbijstering, bewilderment (perplexity) en Verwirrung is kwestie van beschaving - 6 januari 2013

Dubbelblind slim - Open je ogen - 3 januari 2013

Judith von Halle en Junko Althaus - 1 januari 2013


2012

Wagners worstelingen anno 2012/13; Wagner uit Goethes Faust - 15 december 2012

'Heilig' mantra: groei, groei en nog eens groei! - 11 december 2012

With double in mirrors - 25 november 2012

Sneltreinvaart - 19 oktober 2012

Voorsorteren op digitale snelweg - 14 oktober 2012

De bijen en het Woord - 8 oktober 2012

Manifestaties van het licht - 30 september 2012

Chemische Bruiloft - 25 september 2012

Danige deining - 21 september 2012

Zinnen verzet, orde op zaken gesteld, en weer back to business as (un)usual - 24 augustus 2012

Beramen en benevelen - 22 juli 2012

Facing Mirrors and Signs on the Wall with feet on Earth - 21 juli 2012

Bloggen en bloggers online and offline - 20 juli 2012

Stilaan stilstaan - 17 juli 2012

Plaatselijke sufferdje - 2 juli 2012

Terry Boardman on Actualities - 28 juni 2012

Economieën op drift en vaart of stagnatie der volkeren - 17 juni 2012

Wisseling van de wacht - 10 juni 2012

Bredere economische horizon - 8 juni 2012

De eigenlijke Europese munt: eureka’s - 3 juni 2012

Dienstmededeling: internetadres Cahier gewijzigd - 3 juni 2012

Life with music - 3 juni 2012

Weer aan de bak - 2 juni 2012

2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - 2e tekstdeel - 18 april 2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - Eerste tekstdeel - 11 april 2011

'Vereeuwigen' van teksten en plaatjes – Hardlopers en doodlopers - 4 april 2011

Culturele verscheidenheid en tijdsopgaven – Karma en reïncarnatie in de praktijk - 2 april 2011

Oponthoud - Reactie volgt nog - May the Force be with You! - 28 maart 2011

Blad voor de mond nemen of absolute waarheid verkondigen - 25 maart 2011

Japanese houding en inborst bij breuklijnen en waterscheidingen - 23 maart 2011

Living on the edge – Japan - 21 maart 2011

Preludes en dissonanten - Recapitulatie en overzicht - 19 maart 2011

Psychologie en genetica van (vleesgeworden) arrogantie - 13 maart 2011

Moderne literatuurkritiek – Waar gaat het over? - 12 maart 2011

The aftermath – Slotwoord bij drieluik over Judith von Halle - 11 maart 2011

Vermeende inwijding - Judith von Halle - 6 maart 2011

Saturday - 4 maart 2011

Hey Jude – Make it better - 3 maart 2011

Sign of times – Judith von Halle for instance - 2 maart 2011

Wie is wie met wie? – Willen echten echt opstaan! - 1 maart 2011

Leidraden, labyrinten, uitwegen en valkuilen - februari 2011

M. Vasalis en Naema Tahir - Niet kijken op een dag - 27 februari 2011

Waar staat Europa bij stil? - 12 februari 2011

Omgekeerde cultus (Michaël) en Faust - 7 februari 2011

Energiek vooruit - 29 januari 2011

Pauselijk bannen - Pro-actief 'herderschap' - 17 januari 2011

Start van het nieuwe jaar: 2011 - 11 januari 2011

Anders gepland - Datum verzet - 9 januari 2011

2010

Geesteswetenschap – Hoe werken de engelen in ons astrale lichaam? - 25 december 2010

Introductie van de bewustzijnsziel - Geschiedkundige impuls - 20 november 2010

Rol van Pentagon bij oorlog en vrede - Kennisworstelingen - 13 november 2010

Vergewissen van wiskunde - 27 oktober 2010

Vooral geen water geven en zeker geen koffie morsen - 24 oktober 2010

Proactieve interactie - Michel Gastkemper over Antroposofie Monitor - 14 oktober 2010

Voor- en achterland - Volkerenkunde - 14 oktober 2010

Open internetgemeenschap - 9 oktober 2010

Symbiosen en gedeelde belangen - 3 oktober 2010

Draken van onderwerpen - Wie stelt wie met wat aan de kaak? - 30 september 2010

Feit en fictie & Begrip en inzicht - Koers Antroposofische Vereniging - 29 september 2010

Hoofdkwartier antroposofische vereniging - 27 september 2010

Digitale bibliotheek - Zeno.org - 26 september 2010

Voetbal en vechtsporten zijn niet uit den boze - 25 september 2010

Full moon almost - Spiritual shopping or tell what you can sell - 27 september 2010

Hedendaagse maieutiek - 20 september 2010

Not asleep yet - 18 september 2010

Nederlandse vertaling Steiners voordrachtencyclus over Filosofie van Thomas van Aquino - 16 september 2010

Gemoederen in en rond de Antroposofische Vereniging - Taja Gut - 16 september 2010

Hemelvaartsdag 2010 - 13 mei 2010

Stralende lentedag - 6 mei 2010

Start - 28 april 2010

Vertalen - Translate