maandag 28 februari 2011

Leidraden, labyrinten, uitwegen en valkuilen

Inhoudsopgave

1. Voorwoord
2. Lezing Mieke Mosmuller
3. Mieke Mosmuller in perspectief
4. Ron Dunselman, voorzitter van AViN, over het Gilgamesj epos
5. Muziek


1. Voorwoord

Bij mij leeft het niet zo: Rudolf Steiner 150 jaar, de honderdvijftigste verjaardag van Steiner (1861 – 1925). Bekijk en lees met interesse wat diverse mensen bij deze collectief gedeelde viering/cultivering/herdenking naar voren brengen, bijvoorbeeld hier (Aquarius, 27-2-2011) en hier (Antroposofie in de pers, 27-2-2011), maar voor mezelf hoeft/leeft dit evenement niet direct. Ben vooral gericht op de inhoud van zijn werk en daaraan verbonden en daarin gelegen impulsen en verwijzingen en zie bovenal dát graag, toen, nu en later gedeeld, nader uitgewerkt en opgepakt; (1) welbegrepen en (2) geactualiseerd. But don’t get me wrong. This is not the world according to John Willowwood. Gun een ieder zijn feestplezier, verstrooiing, verdieping en reflectie(s) langs eigen weg en op eigen wijze. Spreek hier alleen even voor mezelf. Nothing more, nothing less. Kathalysator in ieder geval zo’n festijn; in potentie althans.


2. Lezing Mieke Mosmuller

In een blogbericht van een maand terug, Energiek vooruit, maakte ik onder andere gewag van een voordracht van Mieke Mosmuller, welke zij 20-2-2011 in Rotterdam zou houden met de toevoeging dat ik die wellicht zou bijwonen. Inmiddels dus verleden week, want het is nu zeven dagen verder. Was van de ‘partij’ en vermeldt in dit blogbericht enige zaken die ik uit haar mond optekende. En passant neem ik in dit schrijven wat andere zaken mee. Een complete (en uitvoerige) samenvatting van Mosmullers lezing vormt dit schrijven echter zeker niet. Hier de startpagina van haar website Occident.


Gilgamesj
 Als het om doorwerken en nader duiden van impulsen gaat zou je volgens Mosmuller de sterfdatum en niet de geboortedatum van een overledene tot uitgangspunt moeten maken; een bekend gezichtspunt welke al eerder door onder andere Steiner naar voren is gebracht. Tevens wees zij aan het begin van haar lezing op een boekwerk van haar dat al eerder aan dit thema was gewijd: Der lebendige Rudolf Steiner – Eine apologie. Ze wees op zijn incarnatielijn, althans zoals dat naar voren zou komen uit een collectie van nagelaten brieven van Ita Wegman; brieven van Steiner tot haar gericht. Met name, niet alleen, de afgelopen twee decennia werd daar uitgebreid aandacht aan besteed in de antroposofische ‘wereld’. Met name arbeid en inbreng van Emanuel Zeylmans van Emmichoven (Antroposofie in de pers, 16-7-2008) speelde een belangrijke rol daarbij, zie: Ita Wegman und die Anthroposophie – Ein Gespräch mit Emanuel Zeylmans – Von Wolfgang Weirauch, Flensburger Hefte. Voor nog meer over Ita Wegman zie overigens bijvoorbeeld ook deze Duitse Wikipedia pagina of deze korte biografische schets.

Ita Wegman
Daar haakte Mosmuller in haar lezing op in naar mijn indruk, wellicht ook in haar boek welke ik niet gelezen heb. Aldus vond Steiners eerste incarnatie (mede) volgens haar, er zijn meer antroposofen die die opvatting zijn toegedaan, pas pakweg drieduizend voor Christus in het Midden-Oosten te Chaldea diep verbonden met de Gilmamesj cultuur als Eabani (Enkidu) plaats. Zie ook dit Wikipedia artikel over het Gilgamesj epos.

Vervolgens gaf ze een opsomming van daaropvolgende incarnaties en daarmee verbonden culturen van de achterliggende individualiteit tot en met de historische persoonlijkheid en het optreden van Rudolf Steiner, alsook die van een aantal van zijn lotgenoten. Verwijs verder wat dit betreft naar desbetreffende literatuur in boekvorm of op internet, mij ontbreekt op dit moment de tijd om uitgebreider uit de doeken te doen wat ze hierover nog meer over te berde bracht.

Tevens ging ze ondermeer in op bestuderen, beoefenen en bedrijven van (1) geesteswetenschap enerzijds en opwerken tot en verrichten van (2) geestesonderzoek anderzijds, zoals bekend twee verschillende zaken; weliswaar aan elkaar gerelateerd, uiteraard, maar toch scherp van elkaar te onderscheiden. Kreeg de indruk dat ze bestudering van geesteswetenschap (bestudering van neergelegde onderzoeksbevindingen van geestesonderzoek van helderzienden en ingewijden) in de tweede helft van haar lezing impliciet ‘wat’ diskwalificeerde met de opmerking (parafrase):

Mieke Mosmuller
“Je kunt dat (enkel of voornamelijk toeleggen op geesteswetenschappelijk studie) wel blijven doen, je hebt er wel iets aan, maar uiteindelijk ben je dan aan het einde van je leven niet veel verder gekomen als waarmee je eigenlijk al geboren werd (voorgeboortelijke wijsheid verwoord door Steiner).”

Dat mogen onder andere diverse antroposofen in de zak steken, leek daarmee haar boodschap. Ze bracht veel meer ter berde in die lezing, bijvoorbeeld ook het Frankfurter Memorandum van 2008, dat volgens haar niet zou zijn ondertekend door Prokofieff, maar hiertoe beperk ik het in dit blogbericht. Voor dat laatste onderwerp, Frankfurter Memorandum 2008, zie Michel Gastkempers blogbericht: Verwerking, Antroposofie in de pers, 28-8-2008.


3. Miek Mosmuller in perspectief

Er wordt verschillend over haar gedacht. Ze is omstreden. Maar welke antroposoof, over en weer, is niet omstreden begin ik onderhand te denken. Ultieme ‘troefkaart’ vice versa: …geen echte, ware of goede antroposoof zijn. Tja. Heb inmiddels van iemand begrepen dat ze zich tot een bepaalde staat van helderziendheid zou hebben opgewerkt, dat werd me althans door die persoon medegedeeld. Mosmuller suggereerde dat zelf ook met een bepaalde opmerking tijdens haar lezing. Nou ja, ik weet het niet. Wie weet. Zou kunnen, sluit het niet uit. Ze houdt ook workshops en initieert studiegroepen, dat laatste vaak gericht op doorwerking van Steiners boekwerk Filosofie der vrijheid en meditatievormen/oefeningen.


4. Ron Dunselman, voorzitter van AViN, over het Gilgamesj epos

In zijn nawoord in Steiners voordrachtencyclus Het bewustzijn van de ingewijde (GA 243), vertaling van Das Initiaten-Bewusstsein – Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung (zeer belangrijke cyclus), wijst Ron Dunselman op een behandeling van de Gilgamesj - Eabani (mysterie)cultuur door Steiner in GA 243. Zie het onderstaande citaat (bladzijde 10 van het PDF-document):

Ron Dunselman:
“In Het bewustzijn van de ingewijde is een ingewijde aan het woord, die zijn toehoorders wil meenemen op een reis waarbij hun bewustzijn wordt verruimd tot de wereld van de sterren, tot de wereld voorbij de grenzen van geboorte en dood, een reis die een beeld geeft van de historische tocht van het zich almaar veranderende bewustzijn van de mens. De reis begint in het oude Chaldea, het land van Gilgamesj en Eabani (Enkidoe).”

En zo is het. Heb niet de vertaalde, maar de originele Duitse versie in mijn boekenkast staan. Opengeslagen zie ik bij iedere voordracht pen onderstrepingen en kanttekeningen/opmerkingen van me in de kantlijn. Heb deze cyclus in het verleden intensief bestudeerd. Goede zaak om het dit jaar tijden later weer te gaan bestuderen, extra verdiepend, zeker ook in combinatie met de bestudering van GA 194 in AViN Rotterdam groepsverband, waarover ik onder andere in dit blogbericht eerder schreef.


5. Muziek

Bert Appermont
Meestal sluit ik af met muziek onderaan berichten in dit cahier. Zo ook nu weer. Deze maal wijs ik op het werk van de 37-jarige Belgische componist/dirigent Bert Appermont (Wikipedia). Hier zijn eigen website. Via internet valt te beluisteren en bekijken zijn complete eerste symfonie:

1. Symphonie nr. 1: Gilgamesh, deel 1: Gilgamesh & Enkidoe; door Nittedal og Hakadal Janitsjar
2. Symphonie nr. 1: Gilgamesh, deel 2: Battle of Titans; door Nittedal og Hakadal Janitsjar
3. Symphonie nr. 1: Gilgamesh, deel 3: Adventures in the Forest; door Nittedal og Hakadal Janitsjar
4. Symphonie nr. 1: Gilgamesh, deel 4a: Enkidu's Death; door Nittedal og Hakadal Janitsjar
5. Symphonie nr. 1: Gilgamesh, deel 4b: Quest for Immortality; door Nittedal og Hakadal Janitsjar

17 opmerkingen:

 1. Beste John,
  Je bedoelt ongetwijfeld het Frankfurter Memorandum uit 2008, en niet het Info3 referendum 2008. Mijn bericht daarover is niet in ‘Agora’ van 4 juni 2010 te vinden, maar in ‘Verwerking’ van 28 augustus 2008. Hartelijke groet!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het is allemaal absoluut zeer interessant wat je schrijft, maar waarom zo veel tegelijk in één blog?
  Ik weet wel dat ieder het op zijn eigen manier doet en ik wil me er eigenlijk ook niet mee bemoeien, maar het zou me veel beter lijken om zo'n lange blog over meerdere blogs te verdelen.
  Dan heb je ook de kans dat je meer lezers krijgt, want als er zowat elke dag wat staat, dan trekt dit denk ik meer lezers aan dan wanneer er vaak een hele tijd niks staat en dan weer een heel lang stuk. Zoals het nu is,weet de lezer niet wat hij eerst of laatst zal lezen, zodat hij uiteindelijk zowat niks leest. Tenminste zo vergaat het mij. Een blog is niet als een boek, waarin je een stuk leest en dan de volgende dag weer verder leest.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beste Michel,

  Ben net terug van de ledenavond AViN Rotterdam. Toen ik 19:30 uur mijn huisdeur dichtrok op weg naar Huize Thomas besefte ik het: O jee, weer een verschrijving, natuurlijk memorandum en niet een referendum. Maar ja, ik kon niet weer terugkeren en achter de computer gaan zitten, want dan zou ik te laat komen. Hield er al serieus rekening mee dat jij me daar in een reactie op zou wijzen. Dus verrast ben ik niet.

  Dank je ook voor je correctie inzake je blogbericht Verwerking. Zal ik zo direct corrigeren. Dit alles komt eigenlijk door strubbelingen met mijn bijzonder trage laptop. Werkt behoorlijk inefficiënt, maar ja een mens moet roeien met de riemen die hij heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Taalcorrectie: 'dichtrok' moet natuurlijk zijn dichttrok.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @ Ridzerd

  Dank je voor je schrijftip. Zit wat in. Zal kijken of ik een modus kan vinden. Overigens had ik inderhaast, moest begin van de avond de deur uit, onderaan het blogbericht wat losse (hulp)tekst laten staan, welke ik bij het plaatsen natuurlijk had moeten verwijderen. Dat is nu alsnog gebeurd. Dat maakt het geheel natuurlijk overzichtelijker (en korter).

  Had mijn stuk trouwens al in tweeën geknipt. Het had dus nog veel langer kunnen uitpakken. Het stuk over Judith von Halle volgt later deze week, welllicht morgen een eerste deel. Dus wellicht via een verdeelsleutel, jouw tip indachtig.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik heb even die link naar Occident van Mieke Mosmuller gelezen.
  Daarin staat de volgende opmerkelijke tekst:

  In 1998 kwam het tot een openlijk erkennen door het bestuur van de Nederlandse Antroposofische Vereniging, dat Rudolf Steiner - door Mieke Mosmuller steeds genoemd de Meester van het Avondland - zich enkele malen discriminerend ten aanzien van rassen en volken zou hebben geuit, naar de huidige maatstaven. Zelf zou zij deze uitlatingen eenvoudig hebben kunnen verklaren waardoor het duidelijk zou zijn geweest, dat er van discriminatie bij de Meester van het Avondland nooit sprake is geweest. De gedurende lange tijd beproefde waarneming, dat Rudolf Steiner zich in de geest al lang niet meer met de Vereniging verbinden kon, werd door deze gebeurtenis uiterlijk bevestigd. Mieke en Jos Mosmuller namen afstand van de vereniging.

  Dus volgens haar zou Steiner zich al lang niet meer met de Vereniging kunnen verbinden. Ik kan me er iets bij voorstellen, want ik heb het altijd hoogst bespottelijk gevonden dat de A.V. indertijd min of meer heeft erkend dat Steiners uitlatingen discriminerend zijn. Overigens vraag ik mij wel af of Steiner er wel zo blij mee zou zijn dat Mosmuller uitvoerig spreekt over de vorige incarnaties van Steiner.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @ Ridzerd en John

  Ene Ernst-Jan Pfauth geeft hele bruikbare tips in z'n spoedcursus bloggen:
  http://dutchproblogger.nl/startgids/

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @Jurjen

  Bedankt, inderdaad zeer bruikbare tips.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @ Jurjen

  Vanavond zal ik die startgids van Ernst-Jan Pfauth eens gaan bekijken. Sta open voor goede, constuctieve ideeën en handige reminders. Dank je voor je verwijzing

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Taalcorrectie: het is natuurlijk constructieve met een -r.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @ John

  Nog even over iets anders wat me heeft bezig gehouden. In deze blog of de blog ervoor schreef je dat Mieke Mosmuller sommige antroposofen verweet teveel met het lezen van geesteswetenschappelijke teksten bezig te zijn en te weinig met de scholingsweg. Deze aansporing om de scholingsweg serieus op je te nemen vind ik heel legitiem, want het is naar mijn mening inderdaad een valkuil (met al die beschikbare boeken) om je daar eenzijdig mee bezig te houden en dan je dan zo de scholingsweg verwaarloosd. Ik moet erkennen dat ik ook zulke periodes heb gehad totdat je toch weer wordt wakker geschud en het weer oppakt.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @ Jurjen

  Uiteraard is een aansporing om een scholingsweg serieus te nemen legitiem. Begrijp je punt, ook die van Mieke Mosmuller. Dat punt staat ook. Maar zitten wel meer kanten aan de zaak vast. Neem wat dat betreft eens de inhoudsopgave van de eerste voordracht vaen GA 154 in gedachten.

  Zie: Geschiedkundige impuls - Verkondiging van de bewustzijnsziel. Helaas is die cyclus nog niet vertaald. Hoogste tijd dat dit er binnen afzienbare tijd van komt naar mijn idee.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bovenstaande snelkoppeling naar het bedoelde blogbericht werkt niet, deze wel: Introductie van de bewustzijnsziel - Geschiedkundige impuls (Cahier, 20-11-2010).

   Verwijderen
  2. Na ruim drie jaar.signaleer ik een typefout. Ik doel natuurlijk op de eerste voordracht van GA 124. Die voordracht gehouden te Berlijn op 17 oktober 1910, heeft in het boek de titel Von der Erforschung und Mitteilung spiritueller Wahrheiten Rückblick auf ein Arbeitsjahr meegekregen. Dit jaar vat ik een werkvertaling van GA 214 weer aan op Cahier. Nu ik de uitspraak van Mosmuller weer lees, zal hem in deze reactieruimte even herhalen (parafrase):

   Mieke Mosmuller (2011):
   “Je kunt dat (enkel of voornamelijk toeleggen op geesteswetenschappelijk studie) wel blijven doen, je hebt er wel iets aan, maar uiteindelijk ben je dan aan het einde van je leven niet veel verder gekomen als waarmee je eigenlijk al geboren werd (voorgeboortelijke wijsheid verwoord door Steiner).”

   leeft bij mij toch (nog steeds) het idee dat deze redenatie en stelling van Mosmuller te-kort-door-de-bocht is en de zaak geen recht doet. Geesteswetenschappelijke studie kan uiterst waardevol zijn en ontwikkelingswegen en actieradiussen van mensen, ook die van op antroposofische grondslag, lopen uiteen. Dat kan en dat mag. Gelukkig maar.

   Verwijderen
 13. Beste John. Ik ontdek nu allerlei blogs van je, die ik de moeite waard vind om te lezen, maar is er iets als een overzicht met titekls van die blogs, zodat ik kan zien welker er nog meer zijn?

  groet Kees

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Beste Kees. De rechtkolom van dit weblog bestaat uit informatieblokken, zoals rechtsboven bij monde van 'Faust' en 'Mephistofeles' aangegeven: you never walk alone (smartlap).

  Momenteel is de inhoud van die informatiekolom van boven naar onderen als volgt:
  1. Recente reactie
  2. Interessante weblog van andere mensen en instanties
  3. Blogberichten van wetenschapsjournalist John Horgan
  4. Over mij (John Wervenbos)
  5. Blogarchief Cahier (Pijltjes aanklikken om overzicht te openen of te sluiten)
  6. Gerelateerde internetadressen
  7. Internetadressen varia
  8. Volgers
  9. Sitemeter
  10. Teller
  11. Aanmelding e-mailadres voor e-mail alert nieuwe blogberichten

  Voor jou zijn op dit moment informatieblok 5. Blogarchief Cahier en informatieblok 11. E-mail alert interessant.

  Ik zal de komende dagen de informatiekolom als geheel gaan nalopen op mogelijke toevoeging van nog andere nuttige informatieblokken zoals Meest gelezen berichten enzovoort.

  De handzame optie waarop je wijst in gebruik van weblogs van Mirthe Duindam en Michel Gastkemper, zal ik aldaar van het weekend nalopen, want ik weet niet precies wat je bedoelt. In ieder geval kunnen in principe de opties waarvan zij op hun blog gebruik maken ook op Cahier worden aangebracht, omdat ook zij met hun weblog zijn aangesloten bij blogspot.com.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @John bedankt voor je duidelijke info. Ik had namelijk bij een ander blog links bovenaan naast het vakje delen ook het vakje -volgen- gezien en toen ik dat toen aanvinkte gebeurde hetzelfde als ik nu net gedaan heb door me in kolom 11 aan te melden.

  BeantwoordenVerwijderen

Overzicht van alle blogberichten op Cahier - Nieuwer bericht boven en ouder bericht onder

2019

Perseus en Medusa – 13 juli 2019

Open letter to Jules Evans – 30 juni 2019

Realy Only Fantasy? – 21 juni 2019

Tech & Spirit – 2 juni 2019

Over liefde en vrijheid – 24 mei 2019

Origin and purpose of Evil & Function of Self-Love – 13 mei 2019

Agens, 10 mei 2019

Diary: Evil, Knowledge and Courage – 3 mei 2019

Folk – 19 april 2019

Gemeenschap – 8 april 2019

Closure – 1 april 2019

Distantie en existentie met monoloog en dialoog – 29 maart 2019

Beweging – 22 februari 2019

Geplande publicatie bij Schrijfbureau Bewustzijnsziel – 15 februari 2019

Gratis Google voorzieningen op de tocht – 1 februari 2019

Eerbiedigende aandachtigheid – 31 januari 2019

Verborgen werkwoord: ontkenteren - 21 januari 2019

Philosophy, Spiritual Activity and Christianity – 14 januari 2019

Lemniscaat – 11 januari 2019

Modern Soul and Struggling Psyche (Mind) – 1 januari 2019

2018

My initiation and moral development – 14 december 2018

Music and ethics – 7 december 2018

Energy – 23 november 2018

Geestelijk ontwaken – 9 november 2018

Freedom and Spiritual Activity – 29 oktober 2018

Intuitions – 24 oktober 2018

Settle – 24 september 2018

De agenda die niet geschreven werd – 21 september 2018

Ecstatic or grounded – 10 september 2018

Ragnarok – 27 augustus 2018

Nietzsche’s Philosophers of Perhaps – 19 augustus 2018

Pensées – 11 augustus 2018

Dixit – 10 augustus 2018

Bestemmen – 6 augustus 2018

Antroposofen en politiek – 16 juli 2018

Cup of Tea – 2 juli 2018

Fresh – 22 juni 2018

Mind You – 13 juni 2018

The Opposite of Brexit? – 21 mei 2018

Consciousness Soul – 7 mei 2018

Small experience – 30 april 2018

Still – 16 april 2018

Een paasgedachte - (Parsifal - Deel 9) – 2 april 2018

Beware – 26 maart 2018

Vrijheid en deugd – 12 maart 2018

Forces & Creatures – 31 januari 2018

2017

Self-respect and development – 19 december 2017

Grace – 6 december 2017

Virtues – 4 december 2017

Oh Well – 23 november 2017

Kennistheorie – 10 november 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 5 – 13 oktober 2017

Europe & Memoranda – 10 oktober 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 4 - 29 september 2017

Ready to go again! – 28 september 2017

Keep up the pace – 11 september 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 3 – 31 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 2 – 28 augustus 2017

Dienstmededeling over deel 2 van meerluik – 21 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 1 - 14 augustus 2017

Kelk – 7 augustus 2017

Wishes and embodiments – 3 augustus 2017

Foreshadowing – 31 juli 2017

Schimmenrijk – 24 juli 2017

Faust & Helena – 17 juli 2017

My Way – 10 juli 2017

Independent – 3 juli 2017

Wetenschap en ontwikkelingswegen – 27 juni 2017

Perceptie en oude windselen – 26 juni 2017

Memories – Friendship – 19 juni 2017

Volle teugen – 12 juni 2017

Society: human predestination or self-determination – 5 juni 2017

Innerlijke vrijheid – 29 mei 2017

Purify and Enlighten Someone – 22 mei 2017

Nature and nurture from a inner perspective – 15 mei 2017

Brief Message – 13 mei 2017

Opklaring - 11 mei 2017

Inside, outside, upside down – 8 mei 2017

Zien – 6 mei 2017

On-of-a-kind (Parsifal – Deel 8) – 1 mei 2017

Perceptie – 27 april 2017

Instignatie en initiatie – 24 april 2017

Zelfbestemming – 21 april 2017

Genuine – 17 april 2017

Inleiding intermezzo aforismen, gedachten en epigrammen – 13 april 2017

Friend – 24 maart - 2017

Time-out – 6 maart 2017

Human Behavior – 3 maart 2017

Parsifal – Deel 7 – 27 februari 2017

Parsifal – Deel 6 – 20 februari 2017

Judith von Halle – 18 februari 2017

Aforisme en perikel – Lichtflits en experiment – 13 februari 2017

Living – Foolish or not – 6 februari 2017

Parsifal – Deel 5 – 30 januari 2017

Parsifal – Deel 4 – 20 januari 2017

Parsifal – Deel 3 – 6 januari 2017

Feestdagen en Nieuwjaar – 2 januari 2017

2016

Parsifal – Deel 2 – 30 december 2016

Parsifal - Deel 1 – 23 december 2016

Tell me – 16 december 2016

Twee zielen (en niet één gedachte) – 12 december 2016

To become – 5 december 2016

Digitale geletterdheid – 28 november 2016

Onbehagen – 21 november 2016

Weekly basis – 14 november 2016

Braintwisters and inner demons – 23 september 2016

Polsslagen der tijd – 19 september 2016

Funderen – 15 september 2016

Misunderstanding – 8 september 2016

Shine – 4 september 2016

Delicaat – 29 augustus 2016

Literatuurbeschouwing – Deel 1: Literatuur als kunstuiting – 26 augustus 2016

Versnellen – 9 augustus 2016

Autonomie – 8 augustus 2016

Fighting spirit - 29 juli 2016

Wijziging vorm en inhoud van weblog Cahier – 24 juli 2016

Mara’s influence on literature writers – 22 juli 2016

Schone wereld en schone schijn, 16 juli 2016

Verbeelden – 14 juli 2016

Macht van markten en staatscontrole - 1 juli 2016

Brexit – Synopsis – 27 juni 2016

Female – 13 mei 2016

Progress – 5 mei 2016

On the March –Dienstmededeling – 25 april 2016

Over napijn, genezing en nadere toekomst – 17 april 2016

Pijn of geen pijn: een queeste en vraagstuk – 15 april 2016

2015

Dagelijks leven met in- en toewijding - 17 december 2015

Respect – 12 november 2015

Vitaliseren én wijzer worden – 9 november 2015

True nature – 5 november 2015

Simple & Not fade away – 29 oktober 2015

Literaire wegen (bezien tegen een Rotterdamse achtergrond) – 4 september 2015

Anticiperen en participeren – 22 februari 2015

Mijn schrijfwerk en wedervaren; derde maanknoop en negende levensfase – 8 februari 2015

2014

Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Open wond – 1 december 2014

Over spreuken 2, 3 en 4 op weblog Sprüche in Prosa – 9 november 2014

Uit de nacht – 31 oktober 2014

Sturm und Drang en jaren die tellen – 15 oktober 2014

Citeren uit 'Sprüche in Prosa' in voorbereiding – 12 september 2014

Short one - Home Sweet Home - Rhine Harbour – 1 september 2014

Sergej O. Prokofieff en het thema van vergeestelijking van het fysieke lichaam – 5 augustus 2014

Karma van de Antroposofische Vereniging in Nederland herkennen en erkennen – Jaar 2014 – 8 juni 2014

Gezamenlijke verantwoordelijkheid – 11 mei 2014

Kunst, religie en wetenschap & mythen en mysteriescholen – 29 april 2014

Light capture – 19 april 2014

Preoccupaties – 7 april 2014

Ondernemen – Bezield en sociaal – 25 maart 2014

Schoonmaakwoede – 22 maart 2014

Politieke (geheim)taal: centraal gestelde decentralisaties rijkelijk uitgedragen – 16 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (3) – Afbaken – 8 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (2) – Eigen koers – 14 februari 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (1) – Voorspel - 12 februari 2014

2013

Integriteit en vrijeschoolonderwijs in toekomstperspectief – 20 juli 2013

Nieuwe koers – 22 juni 2013

Rotjeknor - We doen het zelf wel - 10 mei 2013

Nieuw orgaan - Karma en reïncarnatie - Honderd jaar terug – 1 mei 2013

Weegfactoren en onderscheid - 1 april 2013

Sociale driegeleding door de bank genomen - 26 maart 2013

Over helderziendheid en voortschrijdend inzicht - 9 maart 2013

Sympathie voor Iblis - 13 februari 2013

Money voor nothing... or love don't search itself? - 8 februari 2013

Stokken stopt - 27 januari 2013

Imagine: spielerisch to be honest - 16 januari 2013

Verbijstering, bewilderment (perplexity) en Verwirrung is kwestie van beschaving - 6 januari 2013

Dubbelblind slim - Open je ogen - 3 januari 2013

Judith von Halle en Junko Althaus - 1 januari 2013

2012

Wagners worstelingen anno 2012/13; Wagner uit Goethes Faust - 15 december 2012

'Heilig' mantra: groei, groei en nog eens groei! - 11 december 2012

With double in mirrors - 25 november 2012

Sneltreinvaart - 19 oktober 2012

Voorsorteren op digitale snelweg - 14 oktober 2012

De bijen en het Woord - 8 oktober 2012

Manifestaties van het licht - 30 september 2012

Chemische Bruiloft - 25 september 2012

Danige deining - 21 september 2012

Zinnen verzet, orde op zaken gesteld, en weer back to business as (un)usual - 24 augustus 2012

Beramen en benevelen - 22 juli 2012

Facing Mirrors and Signs on the Wall with feet on Earth - 21 juli 2012

Bloggen en bloggers online and offline - 20 juli 2012

Stilaan stilstaan - 17 juli 2012

Plaatselijke sufferdje - 2 juli 2012

Terry Boardman on Actualities - 28 juni 2012

Economieën op drift en vaart of stagnatie der volkeren - 17 juni 2012

Wisseling van de wacht - 10 juni 2012

Bredere economische horizon - 8 juni 2012

De eigenlijke Europese munt: eureka’s - 3 juni 2012

Dienstmededeling: internetadres Cahier gewijzigd - 3 juni 2012

Life with music - 3 juni 2012

Weer aan de bak - 2 juni 2012

2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - 2e tekstdeel - 18 april 2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - Eerste tekstdeel - 11 april 2011

'Vereeuwigen' van teksten en plaatjes – Hardlopers en doodlopers - 4 april 2011

Culturele verscheidenheid en tijdsopgaven – Karma en reïncarnatie in de praktijk - 2 april 2011

Oponthoud - Reactie volgt nog - May the Force be with You! - 28 maart 2011

Blad voor de mond nemen of absolute waarheid verkondigen - 25 maart 2011

Japanese houding en inborst bij breuklijnen en waterscheidingen - 23 maart 2011

Living on the edge – Japan - 21 maart 2011

Preludes en dissonanten - Recapitulatie en overzicht - 19 maart 2011

Psychologie en genetica van (vleesgeworden) arrogantie - 13 maart 2011

Moderne literatuurkritiek – Waar gaat het over? - 12 maart 2011

The aftermath – Slotwoord bij drieluik over Judith von Halle - 11 maart 2011

Vermeende inwijding - Judith von Halle - 6 maart 2011

Saturday - 4 maart 2011

Hey Jude – Make it better - 3 maart 2011

Sign of times – Judith von Halle for instance - 2 maart 2011

Wie is wie met wie? – Willen echten echt opstaan! - 1 maart 2011

Leidraden, labyrinten, uitwegen en valkuilen - februari 2011

M. Vasalis en Naema Tahir - Niet kijken op een dag - 27 februari 2011

Waar staat Europa bij stil? - 12 februari 2011

Omgekeerde cultus (Michaël) en Faust - 7 februari 2011

Energiek vooruit - 29 januari 2011

Pauselijk bannen - Pro-actief 'herderschap' - 17 januari 2011

Start van het nieuwe jaar: 2011 - 11 januari 2011

Anders gepland - Datum verzet - 9 januari 2011

2010

Geesteswetenschap – Hoe werken de engelen in ons astrale lichaam? - 25 december 2010

Introductie van de bewustzijnsziel - Geschiedkundige impuls - 20 november 2010

Rol van Pentagon bij oorlog en vrede - Kennisworstelingen - 13 november 2010

Vergewissen van wiskunde - 27 oktober 2010

Vooral geen water geven en zeker geen koffie morsen - 24 oktober 2010

Proactieve interactie - Michel Gastkemper over Antroposofie Monitor - 14 oktober 2010

Voor- en achterland - Volkerenkunde - 14 oktober 2010

Open internetgemeenschap - 9 oktober 2010

Symbiosen en gedeelde belangen - 3 oktober 2010

Draken van onderwerpen - Wie stelt wie met wat aan de kaak? - 30 september 2010

Feit en fictie & Begrip en inzicht - Koers Antroposofische Vereniging - 29 september 2010

Hoofdkwartier antroposofische vereniging - 27 september 2010

Digitale bibliotheek - Zeno.org - 26 september 2010

Voetbal en vechtsporten zijn niet uit den boze - 25 september 2010

Full moon almost - Spiritual shopping or tell what you can sell - 27 september 2010

Hedendaagse maieutiek - 20 september 2010

Not asleep yet - 18 september 2010

Nederlandse vertaling Steiners voordrachtencyclus over Filosofie van Thomas van Aquino - 16 september 2010

Gemoederen in en rond de Antroposofische Vereniging - Taja Gut - 16 september 2010

Hemelvaartsdag 2010 - 13 mei 2010

Stralende lentedag - 6 mei 2010

Start - 28 april 2010

Vertalen - Translate