woensdag 23 maart 2011

Japanese houding en inborst bij breuklijnen en waterscheidingen

Japanse premier: Naoto Kan
Derde lentedag. Bijna tienduizend doden geborgen, totaal aantal geschatte slachtoffers: achttien tot twintigduizend mensen. In de Tweede Kamer werd gisteren enkele ogenblikken stilte in acht genomen voor de slachtoffers van de aardbeving en sunami in Japan, alsmede medeleven betuigd voor nabestaanden en anderszins door de ramp(en) getroffenen.

Ook Nederland leeft mee. Zie Tweede Kamer staat stil bij natuurramp Japan, NOS nieuws, 22-3-211. Niet alleen Nederland betuigt deelneming. Doen andere landen ook. Het blijft niet alleen bij adhesie betuigingen, ondersteuning wordt ook geboden. Naoto Kan sprak zijn erkentelijkheid daarover uit. Zie: Japanse premier bedankt(e) de wereld, NRC, 22-3-2011.

Japan, een land en cultuur van uitersten. Mij viel van de week met name een korte toespraak van een commandant op die een groep van reddingswerkers, brandweerlieden en technici voor het oog van een TV-camera toesprak en instructies gaf met zinsneden als:

Japanse commandant:


'De reputatie van Japan staat op het spel en het leven en lot van mensen ligt in julllie handen.'

Die volgorde frappeerde me vooral. Dat gevoel voor eer en decorum ligt voorop de tong en spreekt uit de hele lichaamshouding en plechtstatigheid. Maar daarnaast leeft ook zeker zorg, diepe zorg om en voor gevallen en bedreigde broeders. Vertrouwen in techniek heeft bij een aantal Japanners de afgelopen weken echter wel een knauw gekregen. We werden te arrogant in dat opzicht, hoorde je er een paar verklaren.

Lijkt een reflex ingegeven door stelselmatig aangeleerde en zorgvuldig gecultiveerde gelatenheid en onverzettelijkheid. Japanners, op dit moment weer ten voete uit strijders op een strijdtoneel van periodiek uitbarstend geweldadig en genadeloos natuurgeweld.

Boeddha - Odilon Redon
De Nederlander Fred Fels (pseudoniem Uchiyama) bouwde een interessante website: Japan in al zijn facetten. Zie onder andere de daarbij behorende webpagina’s: De Japanse eer- of schaamtecultuur en Religies in Japan. Prikkelend genoeg om er geesteswetenschappelijk commentaar op te leveren, maar dat is niet direct de opzet van dit drieluik. Ga ik dus niet doen. Zijn kijk op en relaas over Japan en de Japanse cultuur doet me overigens op een paar onderdelen wat (al te) traditioneel aan.

In het sluitstuk van het drieluik zal ik ondermeer aandacht besteden aan een invloedrijke Japanse schrijver. Die reisde niet zoals Junko Althaus, zie mijn vorige blogbericht, op een zeker moment naar Europa af. Wel naar Amerika vanwaaruit hij de aandacht van Japanners bleef/blijft trekken. Voorts zal ik in deel drie een terrorist ten tonele voeren die een geur van heiligheid om zich heen wou verspreiden. Met een update van de actuele stand van zaken in Japan uiteraard.


Muziek
Warriors of the Wasteland – Franky goes to Hollywood


۞

16 opmerkingen:

 1. Interessant, in het bijzonder de volgende zinnen uit die link over de Japanse eer- of schaamtecultuur vond ik wel vermakelijk.

  Al is de noodzaak om zo indirect te converseren wel typisch Japans, het is natuurlijk bekend dat de Engelsen hier ook weg mee weten. In een onlangs verschenen artikeltje in een personeelsblad, vinden we enige uitspraken van Engelsen:
  Als een Engelsman zegt: "What an interesting idea" bedoelt hij: Wat een vreemd waardeloos voorstel. Met een geïnteresseerd klinkend "Really?" bedoelt hij: Ik geloof er geen woord van.


  Misschien had ik tegen Hugo Verbrugh ook beter kunnen zeggen: 'What an interesting idea' in plaats van 'Wat is dit voor oeverloze kletsmeierij'?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @ Ridzerd

  Ja goede website van Fred Fels. Compliment in zijn richting. Dat gevoel voor understatement, ironie en distantie van Britten spreekt mij wel aan. Kunnen wij botte Ollanders en stijfkoppige Friezen (zijn ze echt stijfkoppig of is dat een mythe?) wel wat van leren.

  Zonder veel omhaal zeggen waar het op staat, lijken Hollanders en Friezen met elkaar gemeen te hebben. In het algemeen gesproken dan; tendensen in die richting. En dat heeft toch ook zijn mooie en goede kanten vind ik.

  Waardeer het dat mijn moeder me de voornaam John meegaf. Zou 'k het in haar oren hebben gefluisterd? Nee, geen Jan, Jean of Johan(n), but simply that very common English name.

  Big deal. What's in a name, zou je kunnen zeggen, maar ik voel me wel bij zoiets kleins. Dit indachtig jouw blogbericht van vandaag: Rudolf Steiner - Dankbaarheid, Aquarius, 23-3-2011.

  Als je via schriftelijke communicatie, het geschreven woord, gebruik wil maken van understatements, ironie en een zekere mate van distantie, als blijkgevingen van je stemming en houding, loop je tegen het probleem van geëigende uitdrukkingsmiddelen aan. Klemtonen en intonaties kun je op schrift niet zo direct aanbrengen als het bij gesproken woord.

  Maar goed, daartoe staan je bij schrijven gelukkig weer andere technieken ter beschikking, zoals: impliciet of expliciet iets wel of niet zeggen of vermelden, beeldspraak, toonzetting enzovoort.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @John

  Ik zou het niet weten of Friezen stijfkoppig zijn of dat het een mythe is. Het is mij nooit opgevallen dat Friezen meer of minder stijfkoppig zijn dan anderen. Ik vind overigens het praten over het karakter van een volk altijd wat riskant, want men vervalt al gauw in generaliseringen die vermoedelijk meestal niet kloppen.
  Mijzelf beschouw ik niet als koppig en eigenwijs. Verbrugh vindt van wel, maar toen ik terugschreef dat ik niet snap hoe hij daarbij komt, zweeg hij in alle talen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @ Ridzerd

  Het komt bij zulke zaken op rake karakteriseringen aan en inderdaad niet op platte generalisaties. Dat denk ik althans. Ik zie jou trouwens ook niet als koppig of eigenwijs, wel als eerlijk, straight forward, en af en toe lekker fel. Prima toch.

  Overigens hield onder andere Zeylmans van Emmichoven zich indertijd intensief met volkerenpsychologie bezig, maar dat vakgebied kwam niet echt van de grond geloof ik.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @John

  Gelukkig dat je mij niet als koppig en eigenwijs ziet. Behalve Hugo Verbrugh heeft ook nog nooit iemand tegen mij gezegd dat het wel zo is, ook niet degenen die mij persoonlijk kennen. Fel, in de zin dat ik behoorlijk kwaad en geïrriteerd uit de hoek kan komen, is denk ik wel waar, maar dat is ook maar betrekkelijk, want als je ziet hoe mensen elkaar soms verrot schelden en beledigen op internet, dan ben ik daarbij vergeleken nog zeer mild.

  Dat boekje van Ed Taylor over Zeylmans van Emmichoven heb ik nog niet zo lang geleden gekocht en gelezen. Als je het nog niet hebt en er belang bij hebt, dan kan ik het je wel opsturen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Heb inmiddels onderaan het blogbericht een een snelkoppeling naar passend muzieknummer toegevoegd, die zal ik ook hier weergeven: Warriors of the Wasteland - Franky goes to Hollywood (1986).

  Die eilandbewoners ook: ze tenderen ernaar om de bewustzijnsziel en bewustzijnszielcultuur te ontwikkelen. (Steiner)

  Japanners, de bleekgezichten van Azië, zoals de Engelsen (Brits) van Europa?

  @ Ridzerd

  Nog even een aanvulling in verband met volkstyperingen. Een verschil tussen (1)generaliseren en (2) karakteriseren hangt mijns inziens samen met een derde element: (3) persoonlijke emancipatie en individualisering.

  Je kunt mensen natuurlijk niet over één kam scheren en bij dat waar je mogelijkerwijze mee 'behept' bent in positieve of negatieve zin (volkseigenschappen), is het maar net hoe en met welke motieven je zekere daaraan verbonden aanleg, kenmerken of eigenschappen waartoe aanwendt of weglaat in het handelen. Dat is aan het zich verder ontwikkelende individu. Meer en meer worden die volkseigenschappen en begaafdheden dan tools, instrumenten, die je al gelang naar omstandigheden en opgaven wel of niet inzet, gebruikt of ongebruikt laat.

  Verder wat de waarde van (ware) individualisering betreft: bestudeer momenteel (weer) Steiners Het evangelie naar Johannes - Esoterische achtergronden (GA 103) waarin hij daar grandioze zaken over uitsprak. Met name in de derde voordracht, Hamburg, 20-5-1908.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @ Ridzerd

  Dat is vriendelijk van je aangeboden. Zal het in het achterhoofd houden (keep in mind). Zodra toenzending van dat boekje van Ed Taylor over Zeylmans van Emmichoven (Cahier, oktober 2010) naar mijn idee een algemeen belang kan dienen, zal ik het je kenbaar maken.

  En wat betreft mijn beeld van jou nog een kleine toevoeging: verbonden aan (1) eerlijk en (2) rechtstreeks, kom je me ook (3) zelfbewust over.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @John

  Goede uitleg, John.
  Over GA 103: ik heb wel het Johannes Evangelie van Steiner, maar er staat geen GA nummer in. Het zijn voordrachten van mei 1908 in Hamburg. Zijn dat dezelfde.

  Wat bedoel je met zelfbewust, want ik zie me eigenlijk niet als zelfbewust. Met zelfbewust bedoelt men meestal zelfverzekerdheid en dat ben ik totaal niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @ Ridzerd

  Ja dat is dezelfde. Ook GA 103. Alleen een andere uitgave en vertaling van iemand anders. Jij hebt de versie van Vrij Geestesleven in huis. Groene omslag. Ik beide: zowel die van Uitgeverij Vrij Geestesleven, tweede druk 1976 als die van Uitgeverij Vrij Geestesleven als imprint van uitgeverij Christofor (Rudolf Steiner Vertalingen), 2001.

  Jouw uitgave is ook prima. Voldoet in mijn ogen uitstekend, hoewel een notenregister in die uitgave ontbreekt. Dat is wel weer jammer. Om die derde voordracht beter te begrijpen is het raadzaam om eerst de eerste en tweede voordracht (gehouden te Hamburg) te lezen en te overdenken, want er zit een opbouw in natuurlijk. Er een bijbel naast houden, Steiner citeert in die voordrachten ook bijbelteksten, kan ook handig zijn. Hoeft niet, maar is wel een mooi extra. Zelf ga ik vanavond verder met bestudering van de vierde voordracht uit deze cyclus.

  Die voordrachten gaan helemaal over het onderwerp dat je nu nader aansnijdt: zelfbewustheid; namelijk (ondermeer) de zin, opgave en betekenis van zelfbewustheid; dit verbonden met het zowel historische als actuele (en potentiële) fenomeen: 'Ik Ben' en daarmee (impliciet) ook samenhangend met het bekende bewustzijnsverschijnsel: 'Ik ben niet…' (legio invulmogelijkheden).

  Ja dat zou je op het eerste gezicht wel zeggen: een zelfbewust mens is per defintie ook een zelfverzekerd mens. Maar als je daar langer over nadenkt komt je tot de ontdekking en het inzicht dat dit beslist niet het geval hoeft te zijn. Zelfbewustheid en zelfbewustzijn impliceren een proces van zelfkennis; zelfkennis die niet ineens, niet plotsklaps in zijn geheel gegeven is. Nalopen van levenservaringen kan dat menig mens extra aan het licht brengen.

  Een proces van zelfkennis kan pijnlijk zijn, waarbij ook gelaveerd kan worden tussen bewustzijnsvormen die meer naar onbewustheid of arrogantie tenderen; ondergaan en accepteren of verdringen en ontkennen enzovoort. In mijn blogbericht De psychologie en genetica van (vleesgeworden) arrogantie eerder deze maand wordt dit laveren tussen deze twee uitersten (onbewustheid en arrogantie) op een andere manier en in een andere context aangestipt. Waarbij natuurlijk weer onderscheid moet worden gemaakt tussen (1) bewust laveren, sturen en (2) heen en weer geslingerd worden tussen die twee polen. Dat kan zich ook voordoen natuurlijk.

  Zelfkennis: in een bepaalde periode vooral zichzelf bewustzijn en bewust worden de eigen ondeugden, onvermogens, kwalijke of ongezonde neigingen enzovoort, maakt over het algemeen niet bepaald zelfverzekerd, noopt tot (her)ijking en kan leiden tot (dreiging) desoriëntatie. Vormen en inhoud van het 'Ik ben niet…'; puntjes voor iedereen weer anders in te vullen. Niet prettig, geen toonbeeld van kracht en evenwicht, maar wel een doorgangsfase die van een zekere mate van zelfbewustheid getuigt.

  "Ik ben" is die andere kant van zelfbewustheid, een uiterst belangrijke die groeien en rijpen mag en steun verdient. En daarover gaat dus die cyclus (GA 103) van Steiner, zijn commentaar op en geesteswetenschappelijk behandeling van het Johannes Evangelie.

  Goh, nu heb ik eigenlijk spontaan een blog geschreven. Is bijna een A4-tje lang. (In Word.)

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ja, klopt, het is inderdaad een groene omslag, de vertaling is van Goedheer-De Keizer. Ik zal er voorlopig wel niet aan toe komen om deze te lezen, want ik was van plan met die andere voordrachtenreeks te beginnen, GA124, die je mij al zo vaak hebt aangeraden. Maar eerst ben ik nog even bezig in deel 5 van de karma-voordrachten. Maar goed, er is geen haast bij.

  Je schrijft onder meer: Zelfkennis: in een bepaalde periode vooral zichzelf bewustzijn en bewust worden de eigen ondeugden, onvermogens, kwalijke of ongezonde neigingen enzovoort, maakt over het algemeen niet bepaald zelfverzekerd

  Dat is denk ik wel een waarheid als een koe. Zelfkennis leidt eerder tot onzekerheid dan tot zelfverzekerdheid, tenzij men een mens is met alleen maar goede eigenschappen.

  Inderdaad, een vrij lange reactie van jou, daar had je wel een aparte blog van kunnen maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @ Ridzerd

  Ja 'take it assie' om met je moeder te spreken. Breekt het lijntje niet. Deel vijf van de karmavoordrachten (in het Duits). Tjonge. Heb je deel één tot en met vier dan al gelezen en doorgewerkt? Mijn petje af.

  Ja, een waarheid als een koe. Maar er kunnen toch perioden in je leven zijn, dat je bij één en ander niet echt of in onvoldoende mate stilstaat.

  GA 124..., ja daar zeg je wat. Overweeg om na afronding van dit drieluik over Japan me daadwerkelijk toe te leggen op de vertaling (werkvertaling die gaandeweg kan worden bijgeschaafd) van Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums (GA 124).

  Tekstvertalingen periodiek (met een zekere regelmaat) om te beginnen hier op Cahier plaatsen en daar voorlopig mijn blogactiviteiten toe beperken, want ik kan ook niet alles tegelijk. Ben Steiner niet. Maar eh, Steiner was toch ook een man. Mannen zouden maar één ding tegelijk kunnen als je een aantal vrouwen mocht/moest geloven...

  Over dat vertaalproject schreef ik al eens een keer in: Introductie van de bewustzijnsziel - Geschiedkundige impuls, Cahier, november 2010.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @John

  Nou nee, ik heb die vier de laatste maanden wel weer voor de zoveelste keer gelezen, maar doorgewerkt is een groot woord. Het heeft bij mij nooit het karakter van een gedegen studie gehad. Ik lees het met grote interesse, zet hier en daar bij bijzonder boeiende passages met potlood een kruisje naast de tekst, en dat is het dan. En ik vergeet zo veel weer, dat word met het ouder worden alleen maar erger.

  Nee, je kunt ook niet alles tegelijk, maar dat hoeft ook niet. In feite ben ik een groot voorstander van het zo kort mogelijk houden van blogs. Neem Michel Gastkemper of Achille van Branden. Ik heb veel respect voor hun grote productie, maar het komt er wat mij betreft wel op neer dat ik het meeste niet lees. En zo zal het bij veel lezers wel gaan. Men heeft gewoon geen tijd om hele lange blogs te lezen, juist omdat er zo gigantisch veel op internet te vinden is.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @ Ridzerd

  Jij bestudeert de werken van Steiner op jouw manier en dat doe je prima naar mijn indruk.

  Begrijp goed wat je bedoelt met bloglengten en daaraan verbonden behapbaarheid.

  Nachtje over geslapen. Mijn besluit is genomen: na Japan, deel 3, leg ik me voorlopig alleen toe op vertaling en becommentariëring van GA 124.

  (1)Vertaling in blogbericht, inclusief noten, snelkoppelingen en afbeeldingen; (2)commentaar/toelichting in de reactieruimte daaronder.

  Begin op Cahier, aftrap komend weekend.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @John

  Ja, dat lijkt me een goed idee, hoewel als je heel GA124 wilt vertalen, is wel een hele klus. Je kunt ook de interessantste gedeelten eruit zoeken en vertalen, maar goed dat weet je zelf het beste.

  Even wat anders: ik was wat nieuwsgierig naar wie Achille van den Branden is. Misschien had je het al gelezen, maar hier is een blog waarin hij een en ander over zichzelf vertelt.

  http://achillevandenbranden.blogspot.com/2007/07/frequenter-allatae-quaestiunculae.html

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @ Ridzerd

  Nee, ik begin bij het begin en werk dat zo verder af. Anders heb ik het gevoel dat ik het uit elkaar trek. En hoe ver ik dan (uiteindelijk) kom, zie ik dan wel.

  Bedankt voor je info-pagina over Achille van den Branden. Ga ik zeker lezen. Een interessante kerel moet het wel zijn. Kan niet anders.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @John

  Gelijk heb je. Aanpakken en geen half werk leveren;-)

  Ja, die Achille van Branden is wel bijzonder. Hij is een Vlaming en nog maar 32 jaar (in 2007 toen hij die blog over hemzelf schreef, hij zal dus nu 35 of 36 zijn).

  BeantwoordenVerwijderen

Overzicht van alle blogberichten op Cahier - Nieuwer bericht boven en ouder bericht onder

2019

Perseus en Medusa – 13 juli 2019

Open letter to Jules Evans – 30 juni 2019

Realy Only Fantasy? – 21 juni 2019

Tech & Spirit – 2 juni 2019

Over liefde en vrijheid – 24 mei 2019

Origin and purpose of Evil & Function of Self-Love – 13 mei 2019

Agens, 10 mei 2019

Diary: Evil, Knowledge and Courage – 3 mei 2019

Folk – 19 april 2019

Gemeenschap – 8 april 2019

Closure – 1 april 2019

Distantie en existentie met monoloog en dialoog – 29 maart 2019

Beweging – 22 februari 2019

Geplande publicatie bij Schrijfbureau Bewustzijnsziel – 15 februari 2019

Gratis Google voorzieningen op de tocht – 1 februari 2019

Eerbiedigende aandachtigheid – 31 januari 2019

Verborgen werkwoord: ontkenteren - 21 januari 2019

Philosophy, Spiritual Activity and Christianity – 14 januari 2019

Lemniscaat – 11 januari 2019

Modern Soul and Struggling Psyche (Mind) – 1 januari 2019

2018

My initiation and moral development – 14 december 2018

Music and ethics – 7 december 2018

Energy – 23 november 2018

Geestelijk ontwaken – 9 november 2018

Freedom and Spiritual Activity – 29 oktober 2018

Intuitions – 24 oktober 2018

Settle – 24 september 2018

De agenda die niet geschreven werd – 21 september 2018

Ecstatic or grounded – 10 september 2018

Ragnarok – 27 augustus 2018

Nietzsche’s Philosophers of Perhaps – 19 augustus 2018

Pensées – 11 augustus 2018

Dixit – 10 augustus 2018

Bestemmen – 6 augustus 2018

Antroposofen en politiek – 16 juli 2018

Cup of Tea – 2 juli 2018

Fresh – 22 juni 2018

Mind You – 13 juni 2018

The Opposite of Brexit? – 21 mei 2018

Consciousness Soul – 7 mei 2018

Small experience – 30 april 2018

Still – 16 april 2018

Een paasgedachte - (Parsifal - Deel 9) – 2 april 2018

Beware – 26 maart 2018

Vrijheid en deugd – 12 maart 2018

Forces & Creatures – 31 januari 2018

2017

Self-respect and development – 19 december 2017

Grace – 6 december 2017

Virtues – 4 december 2017

Oh Well – 23 november 2017

Kennistheorie – 10 november 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 5 – 13 oktober 2017

Europe & Memoranda – 10 oktober 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 4 - 29 september 2017

Ready to go again! – 28 september 2017

Keep up the pace – 11 september 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 3 – 31 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 2 – 28 augustus 2017

Dienstmededeling over deel 2 van meerluik – 21 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 1 - 14 augustus 2017

Kelk – 7 augustus 2017

Wishes and embodiments – 3 augustus 2017

Foreshadowing – 31 juli 2017

Schimmenrijk – 24 juli 2017

Faust & Helena – 17 juli 2017

My Way – 10 juli 2017

Independent – 3 juli 2017

Wetenschap en ontwikkelingswegen – 27 juni 2017

Perceptie en oude windselen – 26 juni 2017

Memories – Friendship – 19 juni 2017

Volle teugen – 12 juni 2017

Society: human predestination or self-determination – 5 juni 2017

Innerlijke vrijheid – 29 mei 2017

Purify and Enlighten Someone – 22 mei 2017

Nature and nurture from a inner perspective – 15 mei 2017

Brief Message – 13 mei 2017

Opklaring - 11 mei 2017

Inside, outside, upside down – 8 mei 2017

Zien – 6 mei 2017

On-of-a-kind (Parsifal – Deel 8) – 1 mei 2017

Perceptie – 27 april 2017

Instignatie en initiatie – 24 april 2017

Zelfbestemming – 21 april 2017

Genuine – 17 april 2017

Inleiding intermezzo aforismen, gedachten en epigrammen – 13 april 2017

Friend – 24 maart - 2017

Time-out – 6 maart 2017

Human Behavior – 3 maart 2017

Parsifal – Deel 7 – 27 februari 2017

Parsifal – Deel 6 – 20 februari 2017

Judith von Halle – 18 februari 2017

Aforisme en perikel – Lichtflits en experiment – 13 februari 2017

Living – Foolish or not – 6 februari 2017

Parsifal – Deel 5 – 30 januari 2017

Parsifal – Deel 4 – 20 januari 2017

Parsifal – Deel 3 – 6 januari 2017

Feestdagen en Nieuwjaar – 2 januari 2017

2016

Parsifal – Deel 2 – 30 december 2016

Parsifal - Deel 1 – 23 december 2016

Tell me – 16 december 2016

Twee zielen (en niet één gedachte) – 12 december 2016

To become – 5 december 2016

Digitale geletterdheid – 28 november 2016

Onbehagen – 21 november 2016

Weekly basis – 14 november 2016

Braintwisters and inner demons – 23 september 2016

Polsslagen der tijd – 19 september 2016

Funderen – 15 september 2016

Misunderstanding – 8 september 2016

Shine – 4 september 2016

Delicaat – 29 augustus 2016

Literatuurbeschouwing – Deel 1: Literatuur als kunstuiting – 26 augustus 2016

Versnellen – 9 augustus 2016

Autonomie – 8 augustus 2016

Fighting spirit - 29 juli 2016

Wijziging vorm en inhoud van weblog Cahier – 24 juli 2016

Mara’s influence on literature writers – 22 juli 2016

Schone wereld en schone schijn, 16 juli 2016

Verbeelden – 14 juli 2016

Macht van markten en staatscontrole - 1 juli 2016

Brexit – Synopsis – 27 juni 2016

Female – 13 mei 2016

Progress – 5 mei 2016

On the March –Dienstmededeling – 25 april 2016

Over napijn, genezing en nadere toekomst – 17 april 2016

Pijn of geen pijn: een queeste en vraagstuk – 15 april 2016

2015

Dagelijks leven met in- en toewijding - 17 december 2015

Respect – 12 november 2015

Vitaliseren én wijzer worden – 9 november 2015

True nature – 5 november 2015

Simple & Not fade away – 29 oktober 2015

Literaire wegen (bezien tegen een Rotterdamse achtergrond) – 4 september 2015

Anticiperen en participeren – 22 februari 2015

Mijn schrijfwerk en wedervaren; derde maanknoop en negende levensfase – 8 februari 2015

2014

Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Open wond – 1 december 2014

Over spreuken 2, 3 en 4 op weblog Sprüche in Prosa – 9 november 2014

Uit de nacht – 31 oktober 2014

Sturm und Drang en jaren die tellen – 15 oktober 2014

Citeren uit 'Sprüche in Prosa' in voorbereiding – 12 september 2014

Short one - Home Sweet Home - Rhine Harbour – 1 september 2014

Sergej O. Prokofieff en het thema van vergeestelijking van het fysieke lichaam – 5 augustus 2014

Karma van de Antroposofische Vereniging in Nederland herkennen en erkennen – Jaar 2014 – 8 juni 2014

Gezamenlijke verantwoordelijkheid – 11 mei 2014

Kunst, religie en wetenschap & mythen en mysteriescholen – 29 april 2014

Light capture – 19 april 2014

Preoccupaties – 7 april 2014

Ondernemen – Bezield en sociaal – 25 maart 2014

Schoonmaakwoede – 22 maart 2014

Politieke (geheim)taal: centraal gestelde decentralisaties rijkelijk uitgedragen – 16 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (3) – Afbaken – 8 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (2) – Eigen koers – 14 februari 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (1) – Voorspel - 12 februari 2014

2013

Integriteit en vrijeschoolonderwijs in toekomstperspectief – 20 juli 2013

Nieuwe koers – 22 juni 2013

Rotjeknor - We doen het zelf wel - 10 mei 2013

Nieuw orgaan - Karma en reïncarnatie - Honderd jaar terug – 1 mei 2013

Weegfactoren en onderscheid - 1 april 2013

Sociale driegeleding door de bank genomen - 26 maart 2013

Over helderziendheid en voortschrijdend inzicht - 9 maart 2013

Sympathie voor Iblis - 13 februari 2013

Money voor nothing... or love don't search itself? - 8 februari 2013

Stokken stopt - 27 januari 2013

Imagine: spielerisch to be honest - 16 januari 2013

Verbijstering, bewilderment (perplexity) en Verwirrung is kwestie van beschaving - 6 januari 2013

Dubbelblind slim - Open je ogen - 3 januari 2013

Judith von Halle en Junko Althaus - 1 januari 2013

2012

Wagners worstelingen anno 2012/13; Wagner uit Goethes Faust - 15 december 2012

'Heilig' mantra: groei, groei en nog eens groei! - 11 december 2012

With double in mirrors - 25 november 2012

Sneltreinvaart - 19 oktober 2012

Voorsorteren op digitale snelweg - 14 oktober 2012

De bijen en het Woord - 8 oktober 2012

Manifestaties van het licht - 30 september 2012

Chemische Bruiloft - 25 september 2012

Danige deining - 21 september 2012

Zinnen verzet, orde op zaken gesteld, en weer back to business as (un)usual - 24 augustus 2012

Beramen en benevelen - 22 juli 2012

Facing Mirrors and Signs on the Wall with feet on Earth - 21 juli 2012

Bloggen en bloggers online and offline - 20 juli 2012

Stilaan stilstaan - 17 juli 2012

Plaatselijke sufferdje - 2 juli 2012

Terry Boardman on Actualities - 28 juni 2012

Economieën op drift en vaart of stagnatie der volkeren - 17 juni 2012

Wisseling van de wacht - 10 juni 2012

Bredere economische horizon - 8 juni 2012

De eigenlijke Europese munt: eureka’s - 3 juni 2012

Dienstmededeling: internetadres Cahier gewijzigd - 3 juni 2012

Life with music - 3 juni 2012

Weer aan de bak - 2 juni 2012

2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - 2e tekstdeel - 18 april 2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - Eerste tekstdeel - 11 april 2011

'Vereeuwigen' van teksten en plaatjes – Hardlopers en doodlopers - 4 april 2011

Culturele verscheidenheid en tijdsopgaven – Karma en reïncarnatie in de praktijk - 2 april 2011

Oponthoud - Reactie volgt nog - May the Force be with You! - 28 maart 2011

Blad voor de mond nemen of absolute waarheid verkondigen - 25 maart 2011

Japanese houding en inborst bij breuklijnen en waterscheidingen - 23 maart 2011

Living on the edge – Japan - 21 maart 2011

Preludes en dissonanten - Recapitulatie en overzicht - 19 maart 2011

Psychologie en genetica van (vleesgeworden) arrogantie - 13 maart 2011

Moderne literatuurkritiek – Waar gaat het over? - 12 maart 2011

The aftermath – Slotwoord bij drieluik over Judith von Halle - 11 maart 2011

Vermeende inwijding - Judith von Halle - 6 maart 2011

Saturday - 4 maart 2011

Hey Jude – Make it better - 3 maart 2011

Sign of times – Judith von Halle for instance - 2 maart 2011

Wie is wie met wie? – Willen echten echt opstaan! - 1 maart 2011

Leidraden, labyrinten, uitwegen en valkuilen - februari 2011

M. Vasalis en Naema Tahir - Niet kijken op een dag - 27 februari 2011

Waar staat Europa bij stil? - 12 februari 2011

Omgekeerde cultus (Michaël) en Faust - 7 februari 2011

Energiek vooruit - 29 januari 2011

Pauselijk bannen - Pro-actief 'herderschap' - 17 januari 2011

Start van het nieuwe jaar: 2011 - 11 januari 2011

Anders gepland - Datum verzet - 9 januari 2011

2010

Geesteswetenschap – Hoe werken de engelen in ons astrale lichaam? - 25 december 2010

Introductie van de bewustzijnsziel - Geschiedkundige impuls - 20 november 2010

Rol van Pentagon bij oorlog en vrede - Kennisworstelingen - 13 november 2010

Vergewissen van wiskunde - 27 oktober 2010

Vooral geen water geven en zeker geen koffie morsen - 24 oktober 2010

Proactieve interactie - Michel Gastkemper over Antroposofie Monitor - 14 oktober 2010

Voor- en achterland - Volkerenkunde - 14 oktober 2010

Open internetgemeenschap - 9 oktober 2010

Symbiosen en gedeelde belangen - 3 oktober 2010

Draken van onderwerpen - Wie stelt wie met wat aan de kaak? - 30 september 2010

Feit en fictie & Begrip en inzicht - Koers Antroposofische Vereniging - 29 september 2010

Hoofdkwartier antroposofische vereniging - 27 september 2010

Digitale bibliotheek - Zeno.org - 26 september 2010

Voetbal en vechtsporten zijn niet uit den boze - 25 september 2010

Full moon almost - Spiritual shopping or tell what you can sell - 27 september 2010

Hedendaagse maieutiek - 20 september 2010

Not asleep yet - 18 september 2010

Nederlandse vertaling Steiners voordrachtencyclus over Filosofie van Thomas van Aquino - 16 september 2010

Gemoederen in en rond de Antroposofische Vereniging - Taja Gut - 16 september 2010

Hemelvaartsdag 2010 - 13 mei 2010

Stralende lentedag - 6 mei 2010

Start - 28 april 2010

Vertalen - Translate