zondag 6 maart 2011

Vermeende inwijding - Judith von Halle

Sluitstuk drieluik over Judith von Halle. In de eerste twee afleveringen, Sign of times – Judith von Halle for instance (Cahier, 3-3-2011) en Hey Jude – Make it better (Cahier, 3-3-2011), richtte ik de focus onder andere op dat voedingsaspect, de suggestie dat ze alleen nog maar op water zou leven. Wat er bij mij dus beslist niet ingaat. Nu ga ik nader in op stigmata. Het laatste boek van haar is in 2010 uitgebracht en draagt de titel: Krise und Chance. Zie afbeelding hiernaast.

In GA 94, Kosmogonie – Populär Okkultismus – Das Jonannes Evangelium – Die Theosophie an Hand des Johannes-Evangeliums, veertiende voordracht, Leipzig, 11-7-1906, bladzijde 177 tot en met 183, behandelt Rudolf Steiner een oude zeventrappige christelijke inwijdingsweg. De vierde trap schetst hij als zeer zwaar met stigmata die zich daarbij voor korte tijd, niet blijvend, kunnen voordoen. Enige citaten uit die voordracht:

Voordracht Rudolf Steiner, Leipzig, 11-7-106; GA 94, bladzijde 177:


"Heute möchte ich noch über die christliche Einweihung und über das Erdinnere sprechen. Zu berücksichtigen ist dabei, daß die christliche Einweihung von allen durchgemacht wurde, die das Christentum aus einer okkulten Tiefe heraus lehren sollten, zum Beispiel auch von den Priestern der ersten christlichen Jahrhunderte. Diese Einweihungen haben sich noch lange erhalten, sind aber allmählich etwas verändert worden, und nur in bestimmten engen Kreisen wurden diese strengen Übungen noch durchgemacht. Man glaube nicht, daß die Strenge dieser Übungen jedem zugemutet werden kann, aber wer sich ihnen unterwirft, wird auch zu einer hohen Stufe der Erkenntnis auf christlichem Wege gelangen. Christus ist in dieser Hinsicht gleichsam der Urguru für alle christlichen Schüler auf diesem Wege.
Angelus Silesius sagt einmal:

Wird Christus tausendmal in Bethlehem geboren
Und nicht in dir: du bleibst noch ewiglich verloren.

So etwas entstammt inneren Erlebnissen. Ahnlich auch im Johannes-Evangelium, wo es heißt: «Aber Jesus ging zum Tempel hinaus.» Das ist ein astralisches Erlebnis und bedeutet das Heraustreten des Astralleibes aus dem physischen. Ein Ersatz für den strengen Guru des Orients ist in der christlichen Einweihung die Forderung der christlichen Demut, des Sich-Fügens nicht unter einen einzelnen Menschen, sondern unter den Christus Jesus."

Vervolgens beschrijft Steiner de trappen van inwijding in die voordracht, over de reeds genoemde vierde trap meldt hij:

GA 94, bladzijde 178:


"Zur vierten Stufe zu gelangen ist sehr schwer. Der Geheimschüler muß ein Gefühl dafür ausbilden, daß der eigene Leib für ihn genau denselben Wert hat wie die Dinge um ihn herum, er muß ihn als etwas Fremdes betrachten lernen, er muß dazu gelangen, zu empfinden: Nicht ich gehe hin, sondern ich trage meinen Leib dahin. Der Schüler lebt dann nicht mehr in seinem Leibe, sondern er tragt ihn wie einen Gegenstand, wie das Kreuzesholz. Diese Übungen führen zu der Vision, daß sich der Schüler selbst gekreuzigt sieht. Und äußerlich sogar offenbart sich diese Einweihungsstufe, indem sich die sogenannten Blutsmale einstellen. Der Schüler erhält dann, entsprechend den Wundmalen der Kreuzigung, an den betreffenden Stellen seines Leibes richtige Stigmata, die sich vorübergehend zeigen können. Diese inneren und äußeren Erlebnisse stellen sich ein nach entsprechender Versenkung."


Junko Althaus
Von Halles laatste boek Krise und Chance werd vorige maand (21-1-2011) kort besproken door Junko Althaus op haar interessante weblog Die Philosophie der Freiheit Rudolf Steiners, zie haar blogbericht: Zum Buch "Krise und Chance" von Judith von Halle. Dat boek van Von Halle is onder andere verkrijgbaar bij de Haagse Boekerij, zie de Weblog van de Haagse Boekerij.

Peter Tradowsky meldt ondermeer dat Von Halle in een aanhangel van Krise und Chance veel gevraagde en vaak herhaalde vragen beantwoordt over haar houding en positie ten opzichte van het bestuur van het Goetheanum (AAV). Hier de startpagina van de Freie Vereinigung für Anthroposophie – Morgenstern, een organisatie waaraan ondermeer Judith von Halle en Peter Tradowsky verbonden zijn.

Voorts wijs ik op gerelateerde artikelen die te lezen vallen in De Brug 68 en De Brug 69 met dank aan Jurjen die me daarop attent maakte alhier. Zie de de reactieruimten onder de blogberichten van afgelopen woensdag en donderdag op Cahier.

Door stelselmatig zeer weinig voedsel tot je te nemen, jezelf gammel te maken of houden, veinzen dat je slechts op water leeft, zeven jaar lang, wordt een basis gelegd om visioenen te ervaren/beleven/ondergaan/ door te maken, maar dat heeft niets uitstaande met een daadwerkelijk gaan van een inwijdingsweg waarop in dit blogbericht bij monde van Steiner is gewezen.

Voor een slotwoord op Cahier behorend bij dit drieluik over Judith von Halle zie: The aftermath – Slotwoord bij drieluik over Judith von Halle (Cahier, 11-3-2011)


Muziek
Personal Jesus - Depeche Mode (Youtube)

52 opmerkingen:

 1. Ik heb eens even gekeken op die weblog van Junko Althaus. Zeer opmerkelijk, een hoogbegaafd persoon die duidelijk heel veel kennis en verstand van antroposofie heeft. Dat verwacht je niet zo gauw van een van oorsprong Japanse. Ze is trouwens nog mooi ook. Als ze naast me lag, zou ik ze niet wegsturen;-))

  Dat verhaal van Judith von Halle gaat er bij mij ook niet in. Als je ziet dat anorexia patiënten al snel in een broodmager wrak veranderen, dan kan ik me niet voorstellen dat Von Halle zeven jaar op water kan leven.

  De muzieklinks die je geeft, werken bij mij niet meer. Anders deden ze het meestal wel en als ik rechtstreeks naar Songarea ga, werkt het ook wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @ Ridzerd

  Frau Althaus mag er inderdaad zijn. 'Altijd' mooi meegenomen natuurlijk. Goed weblog van haar. Ga er zo nu en dan reageren denk ik, in ieder geval op haar boven aangegeven blogbericht. Kan zijn dat ze in Duitsland woont.

  Tja, tenzij die zaak van die voeding niet vele slagen genuanceerder ligt dan rond lijkt te gaan, blijf ik de laatste alinea van dit blogbericht (sluitstuk drieluik) onderstrepen. Met een infuus kom je nog wel ergens, maar dat geeft ook al wat aan nietwaar.

  Ja Songare.com lijkt toch te instabiel om voortdurend naar te verwijzen. Zal overstappen naar Youtube, maar dat is wel wat lastig met mijn teenage lapdog. Zal dat nummer van Depeche Mode later vandaag naar een Youtube filmpje leiden.

  Later vandaag zal ik ook even ingaan op jouw vraag onder het blogbericht van donderdag en die van Michel onder het blogbericht van woensdag.

  Nu ga ik verder kijken naar Boeken VPRO - Umberto Eco, Nederland 1. Daarna naar Buitenhof, zelfde zender.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @John

  Ja, ik maak uit de weblog van Junko Althaus op dat ze op 20-jarige leeftijd vanuit Japan naar Duitsland is gekomen en daar ook getrouwd is. Ik zou ook wel willen reageren op haar blog, maar dat doe ik maar niet. Ik kan geen Duits schrijven, tenminste niet goed genoeg.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @ Ridzerd

  Heb het nummer Personal Jesus van Depeche Mode nu gelinkt naar een videofilmpje op Youtube. Weet niet of dat wel werkt, heb dat nog niet gecontroleerd.

  Zit met hetzelfde probleem als jou. Duits lezen gaat me goed af, maar in die taal schrijven of spreken is al te zeer onder de maat. Werk/communiceert niet. Daarom zal ik me aldaar van het Engels bedienen van de week in de hoop dat dat niet euvel geduid wordt. Hoop dat ze niet terugreageert in het Japans.

  Zie nu dat je reactie in de reactieruimte onder Hey Jude – Make it better geen vraag maar relevante opmerking is. Prima.

  @ Michel

  Mijn aan jou gestelde vraag in de reactieruimte onder het blogbericht Sign of times – Judith von Halle for instance was inderdaad niet duidelijk genoeg. Ik refereerde aan een kort verslag van me over Mosmullers lezing in Rotterdam van 20-2-2011 in het blogbericht Leidraden, labyrinten, uitwegen en valkuilen, waarin ik ook Mosmullers opmerking memoreerde dat in een paar boeken een facsimile van een brief van Steiner aan Wegman staat afgedrukt, waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat Steiner de incarnatielijnen in kwestie daadwerkelijk zelf in de wereld heeft geholpen/gebracht. Een brief/brieven met een duidelijk handschrift van Steiner, zo benadrukte Mosmuller ook. Gaat het dan wellicht, die opname van een facsimile, om onder andere het boekwerk Die Menschheitsaufgabe Rudolf Steiners und Ita Wegman, van Margarete en Erich Kirchner-Bockholt, bedoeld voor leden van de Antroposofische Vereniging, zoals aangegeven op bladzijde 35 van Over de redding van de ziel van Bernard Lievegoed; als PDF-document geplaatst op een website van Ramon de Jonghe. Dat boek was overigens wel gewoon verkrijgbaar in de boekhandel.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @John

  Ja, de link naar Youtube werkt prima. De geluidskwaliteit is nogal slecht, dat zal waarschijnlijk wel komen doordat het met een mobiele telefoon of iets dergelijks is opgenomen bij een live-optreden.

  Ja, niet te hopen dat Junko in het Japans reageert, het is overigens ook maar de vraag of ze wel Engels kan.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Stigmatisatie is een verschijnsel dat door vrijwel alle religiewetenschappers als reël feit wordt aanvaard. Daarbij hoort ook het verschijnsel dat de betrokkene tegelijk met de stigmatavorming alleen water kan verdragen.
  Het verschijnsel komt uiterst zeldzaam voor en wijst op een zeer diepe vereniging met Christus.
  Sinds 1400 zijn er ca. 330 gevallen door de kerk erkend. Tegenwoordig gebeurt dat na een grondig medisch onderzoek.
  Bij Judith von Halle traden beide verschijnselen in de Goede Week van 2004 op. Daarover werd in december officieel mededeling gedaan door Martin Kollewijn, de vertegenwoordiger van het Berlijnse buraeu van de Duitse antroposofische vereniging, waar Judith parttime werkte.
  Zie ook mijn notitie "Stigmata in het licht van de antropsofie".
  Rob Steinbuch, Driebergen

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @ Rob Steinbuch

  Dank je voor je reactie. Valt je notitie "Stigmata in het licht van de antropsofie" ergens op internet te vinden? Zo ja, waar?

  'Tegelijk met stigmatavorming alleen water kunnen verdragen', schrijf je. Dat is iets anders dan alleen op water kunnen leven. In het bovenstaande tekstcitaat geeft Steiner aan dat stigmata zich voor korte tijd, niet blijvend, kunnen voordoen. Citaat (zie blogbericht):

  [...] "Der Schüler erhält dann, entsprechend den Wundmalen der Kreuzigung, an den betreffenden Stellen seines Leibes richtige Stigmata, die sich vorübergehend zeigen können." [...]

  Hoe zit dan dan mogelijkerwijs/feitelijk met Von Halle, Rob Steinbuch? Althans voor zover jij weet? (1) Reeds zeven jaar lang echt alleen op water leven, want al zeven jaar lang stigmata dragend of (2) slechts die periode(n), tijdsduren, enkel op water levend voor de duur dat die stigmata bij haar optraden/optreden (en daarna weer verdwenen)? Als punt 2 van toepassing is om wat voor tijdsduren ging/gaat het dan? En/of (3) is/was er voor die periode/perioden wel of niet sprake van toediening voedingssuplementen; van infuus-achtige aard wellicht?

  Dan nog twee vragen: zie jij een mogelijk verschil/onderscheid tussen concepten, interpretaties en bevindingen van religiewetenschappers en geesteswetenschappers inzake stigmata (anno 2011)? En hoe verhouden leden en priesters van Christengemeenschap zich tot de kwestie Von Halle?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @ John

  Indrukkende blog met interessante aanvullingen. Je conclusie (laatste alinea) vind ik wel een beetje kort door de bocht, er zitten naar mijn idee meer aspecten aan het verhaal. Persoonlijk denk ik niet dat ze bewust de boel belazerd, maar ik vind het moeilijk om deze zaak te beoordelen. De antwoorden van Rob Steinbuch op je vragen lijken me heel interessant.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @ Jurjen

  Zie de slotalinea van dit blogbericht niet los, niet geïsoleerd, van de vragen en opmerkingen die ik aan het begin van deel 2 van dit drieluik stel(de) en plaats(te): Hey Jude - Make it better. In die zin is die slotalinea een serieuze en prikkelende naar voren gebrachte overweging en niet een conclusie. Het raakt medische (gezondheids)aspecten (lichamelijke, biologische, psychiatrische) waarover niet heen gestapt mag worden. Dat buiten acht laten, zou kort door de bocht zijn. Zie wat dat betreft ook de tweede alinea van mijn reactie op Ridzerd in deze reactieruimte onder dit blogbericht. (6-3-2011 - 11:38 uur).

  Eventuele antwoorden of verwijzingen of delen van die antwoorden of verwijzingen van Rob Steinbuch kunnen interessant zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. - Mijn notitie staat niet op internet, maar ik stuur het stukje met alle genoegen op. Mijn emailadres is steinb@dds.nl.
  - Het gaat inderdaad om het niet kunnen verdragen van voedsel en andere vloeistoffen dan drinkwater. Al het andere werkt als vergif.
  - Rudolf Steiner heeft enkele malen over stigmatisatie gesproken. Hij deed dat in het kader van voordrachten over de scholingswegen, t.w. de christelijke en de Rozenkruizers scholingsweg. Hij bouwde als occult onderzoeker zijn inzichten steeds verder op en bracht daarvan in zijn voordrachten a.h.w. verslag uit aan zijn gehoor. Daarom is het goed om, indien mogelijk, zijn uitspraken uit diverse voordrachten naast elkaar te leggen.
  De door John genoemde tekst komt uit notities over een voordracht uit 1906.
  In mijn notitie heb ik gerefereerd aan drie voordrachten uit 1907, 1908 en 1911. Deze vormen een soort drieluik, waarin de visie op dit onderwerp steeds verder wordt ont-wikkeld.
  Inderdaad kunnen de rode vlekken op de plaats van de stigmata van tijdelijk aard zijn, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Wel treedt bloeding of vochtafscheiding met name op tijdens de meditaties zelf. Als je deze voordrachten leest wordt daarover veel duidelijk.
  Maar nu drinkwater als exclusief "voedsel".
  In de voordracht van 14 oktober 1911 in Karlsruhe (gepubliceerd in "Wegen naar Christus") stelt Rudolf Steiner dat bij deze scholingsweg een begin gemaakt wordt met de opname van het Opstandingslichaam, zoals dat bij het mysterie van Golgotha uit het graf is opgestaan.
  In de voorgaande voordrachten van dezelfde serie spreekt Steiner over verschijnselen die daarmee samenhangen. Hij spreekt daarbij niet over het alleen kunnen verdragen van drinkwater. Maar wanneer je het geheel op je laat inwerken ontstaat bij mij de indruk dat dit laatste inderdaad te maken heeft met de opname van het Opstandingslichaam.
  Er bestaan dus nog de nodige vraagtekens, maar er is nu in ons midden iemand die "ervaringsdeskundige" is, al wil Judith zo weinig mogelijk over zichzelf praten!
  Wat de reguliere wetenschap betreft: ik heb mijn notitie ook daar verspreid en ook op Judith's werk gewezen. Ik kom daarbij veel positieve reacties tegen. Over deze zaken inzicht opbouwen hoort bij deze tijd. In de theologie spreekt men overigens over stigmatisatie als "mystërie".
  Weet iemand een betere duiding?
  Rob Steinbuch, Driebergen

  BeantwoordenVerwijderen
 11. - Ik ben nog steeds "anoniem", want ik weet nog steeds niet hoe het allemaal werkt, maar iedereen weet intussen hoe ik heet.
  - Ik ben John nog een antwoord schuldig op zijn vraag of ik iets weet hoe de leden en priesters van de Christengemeenschap zich verhouden tot de kwestie van Halle.
  Ik heb onlangs aan onze Lenker, Ernst Terpstra, gevraagd of de Kring van Zeven over het werk van Judith een standpunt heeft. Hij heeft deze vraag toen aan de Kring van Zeven voorgelegd en mij geantwoord dat dit niet het geval is. Ieder gemeente is b.v vrij om Judith voor een voordracht uit te nodigen.
  Zo heeft zij op 26 januari 2010 op uitnodiging van de gemeente Dortmund gesproken over "Die Herkunft der Jünger aus den verschiedenen Mysterienströmungen".
  Rob Steinbuch, Driebergen

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @ Rob Steinbuch

  Ben net thuis kan nu reageren. Wederom bedankt voor je reacties. Onder de reactiebox kun je via de optie 'Reageren als:' selecteren hoe en onder welke naam je een reactie geven wilt. Zie het naar beneden gerichte driehoekje (pull-down menu). Misschien wat omslachtig, maar het werkt wel.

  Zal je straks e-mailen om je in staat te stellen mij je geschetste notitie toe te zenden. Alvast bedankt. Duidelijke informatie over de opstelling van de Christengemeenschap in deze. Helder.

  Sprak vandaag iemand die Judith von Halles voordracht van vorig jaar in Zeist bijgewoond heeft. Op een vraag van mij over die voedingskwestie antwoordde die persoon mij dat zelfs rondgaat dat ze zelfs ook geen water zou drinken en volledig uit de geest zou leven. Op mijn vraag of Judith von Halle één en/of ander zelf verkondigt, kon die persoon geen antwoord geven, was hem onbekend/onduidelijk.

  Judith von Halle praat/spreekt weinig over zichzelf, schrijf je. Ze heeft in het verleden een boekje geschreven over stigmata als ik het wel heb. Repte ze ondermeer daarin over haar 'voedingspatroon' in actuele zin? Daarnaast daarover ook bij voordrachten en/of eventueel daaraan gekoppelde vragenrondes, en/of in het dagelijks leven, wel of niet uitsluitend binnen intieme kring, naar een x-aantal mensen toe?

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @ John.
  - In de officiële verklaring van Martin Kollewijn, van december 2004, staat "Nur Wasser kann in beschränktem Masz aufgenommen werden". Je kunt dit lezen in het boek van Wolfgang Garvelmann "Sie sahen Christus", pag. 7 - 9.
  - Het eerste boek dat Judith von Halle - in dit geval samen met Peter Tradowsky - heeft geschreven (eerste druk 2005) heette "Und wäre Er nicht auferstanden...". Daarin beschrijft zij op pag. 31 - 37 hoe zij zelf de diverse stappen van de christelijke inwijdingsweg beleeft.
  - Verder ken ik geen publicatie van haar waarin zij op dit onderwerp ingaat.
  Rob Steinbuch

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Een slotwoord (blogbericht) over deze kwestie met een uitgebreid tekstcitaat van Rudolf Steiner over inwijding, verzoeking(en) en voeding valt te lezen in: The aftermath - Slotwoord bij drieluik over Judith von Halle, Cahier, 11-3-2011.

  Dat is dan dat. Verder zal ik weer overgaan tot schrijven over weer andere onderwerpen in dit digitale notitie/krabbelboekje.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @ John Wervenbos.
  De door jou genoemde uitspraken van Rudolf Steiner hebben geen betrekking op hetgeen in de Goede Week 2004 met Judith von Halle is gebeurd, en nog gebeurt, noch met datgene wat in verschillende gevallen ook is waargenomen bij andere personen met stigmatisatie. Daarbij gaat het uitdrukkelijk niet om ascese, maar om een gevolg van de christelijke inwijdingsweg.
  Het staat uiteraard iedereen vrij om er anders over te denken.
  Ik vind het wel opmerkelik dat je met geen woord ingaat op de inhoud van mijn notitie.
  Soi be it, "over en sluiten".
  Rob Steinbuch

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @ Rob Steinbuch

  Het gaat hier om Judith von Halle in brede zin. Niet alleen om mogelijk bij haar opgetreden stigmata. Het gesuggereerde veranderde 'voedingspatroon' dat vanaf Goede Week 2004 zou zijn ingetreden en tot op de dag van vandaag nog van kracht zou zijn, althans zoals dat kennelijk als zodanig rondgaat, wat naar het me toeschijnt ook bijvoorbeeld door jou niet wordt tegengesproken, kan weldegelijk in verband worden gebracht met de genoemde uitspraken van Steiner weergegeven in het blogbericht van vandaag.

  Je notitie ontving ik in goede orde. Was trouwens van plan om je vandaag een complete digitale Word en PDF versie daarvan toe te zenden. Zoals jij deed in mijn richting met jouw notitie. Zal dat zo doen, hoewel ik denk dat je die voordracht al in boekvorm thuis hebt liggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Toch nog even een reactie.
  - De betreffende voordrachten van Rudolf Steiner hoef je mij niet te sturen. Die hebben wij al.
  - Je spreekt steeds over "vermeende" verschijnselen, alsof er sprake is van inbeelding of van bedrog.
  Nu is het zo dat over stigmatisatie en de daarbij optredende voedingsproblemen edg. altijd een instantie, die algemeen maatschappelijk vertrouwen heeft, uitspraken doet, en wel op grond van medische rapportage.
  Die instantie was in dit geval de leiding van het Berlijnse bureau van de Duitse Antroposofische Vereniging, met als woordvoerder Martin Kollewijn. Dat gebeurde in december 2005. Ik heb de betreffende literatuurverwijzingen hierboven bijgevoegd.
  Wie Martin Kollewijn is?
  In het feestelijk uitgevoerde jubileumnummer van Das Goetheanum nr. 8, van 25 februari j.l. levert ook Martin Kollewijn een bijdrage, samen met 23 andere "top"-antroposofen. Het is dus, in onze kring, geen amateur!
  Judith von Halle spreekt overigens regelmatig in het Rudolf Steiner Haus in Berlijn, waarin bovengenoemd bureau is gevestigd.
  - De voordracht van Steiner van 1910 beschrijft m.i. duidelijk een "luciferische uitwas". Die kunnen bij meditaties zeker optreden, en Rudolf Steiner waarschuwt er herhaaldelijk tegen.
  Daarbij waarbij kan blijkbaar ook een afkeer van voedsel worden opgewekt. Dan kan er vervolgens van allerlei narigheid gebeuren.
  In de officiële rapportages staat echter dat Judith tot op het laatst van lekker eten en lekker koken hield. Maar toen de stigmatavorming optrad was het daarmee dus voor goed gedaan. Dat was dus een plotseling effect. Judith zegt daarover zelf dat er geen sprake was van ascese. Wel was ze een verstandige genieter van het goede culinaire leven.
  Rob Steinbuch

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @ Rob Steinbuch

  Vanaf het eerste deel van het drieluik tot en met het slotwoord van vandaag sloot/sluit ik stigmata bij Judith von Halle niet uit. Wel hamer ik vanaf het begin op het gewicht van de voedingskwestie. Onderscheid van zaken.

  Ik stel mijn vraagtekens bij de geldigheid/feitelijkheid van het verhaal dat rondgaat dat sinds stigmata door Von Halle alleen op water zou zijn geleefd, zeven jaar lang zelfs. Zoals gezegd, dat gaat er bij mij niet in; ook niet bij een behoorlijk aantal andere mensen, waaronder ook een x-aantal antroposofen heb ik begrepen, wel of niet 'top'. Het citaat van Steiner vandaag in het laatste blogbericht is weldegelijk van belang, zeker ook met betrekking tot Judith von Halle; hoop dat de nodige mensen die tekst zullen lezen en doordenken.

  Dus met betrekking tot dit aspect, voeding, alleen op water leven, kan er denk ik zeker sprake zijn van (zelf)bedrog en in dat geval komt ook de relevantie van haar mogelijke/eventuele stigmata in het geding.

  Nogmaals, merkte het al eerder op in deze reactieruimte: ergens op bepaalde gronden afkeer van hebben (gekregen) is één ding, maar vervolgens ook echt zonder kunnen (in dit geval alleen nog maar water willen/zullen drinken en toch voort/overleven) is wat anders. Niet alles wat men wil (en daarnaast dus ook niet wil) kan ook. In dat opzicht zijn er zekere grenzen. En ook daarover heeft Steiner het, naast de geschetste oorzaken, in die tekst.

  Daarom vroeg ik onder andere in deze naar de bron van dat verhaal dat ze al zeven jaar lang alleen op water zou leven/overleven, of die teruggaan tot mededelingen daarover van haar zelf. Daar is in deze reactieruimte evenwel geen duidelijk antwoord gekomen. Wie weet een keer door derden.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Johan,
  Nogmaals, het gaat niet om afkeer van voedsel, of om het alleen van water kunnen leven.
  Het gaat erom dat mensen op vrijwel hetzelfde moment dat stigmatavorming optreedt een zodanige verandering ondergaan dat zij alleen maar drinkwater kunnen verdragen. Dat is in de afgelopen eeuwen meer voorgekomen bij de ca. 330 geregistreerde gestigmatiseerden.
  Een en ander is in 2004 bij Judith von Halle medisch vastgesteld en ik neem aan dat haar behandelend medicus bereid is om binnen het medische circuit verslag uit te brengen van de huidige situatie. Dus, ik zou zeggen, vraag je huisarts om voor jou bij hem navraag te doen.
  Judith bevestigt dit verschijnsel zonder meer wanneer haar dit wordt gevraagd, en hetzelfde geldt voor haar begeleiders. Maar zij wil zo weinig mogelijk over zichzelf spreken. Dat heeft te maken met de eerste inwijdingstrap!
  Gezien ook het standpunt van de "reguliere" godsdienstwetenschappers, die deze verschijnselen als feit aanvaarden, heb ik zelf ook vrede met deze eenmalige verklaring.
  Voor mij is dan juist de verheldering buitengewoon boeiend, die Rudolf Steiner hier heeft gegeven door met name in GA 131 te wijzen op het dan op gang komen van de opname van het fantoom of opstandingslichaam. Dat is een nieuw gegeven, en dat is voor de wetenschap zeer boeiend!
  Maar als je dat allemaal te weinig "bewijs" vindt, dan is dat nogmaals jouw goed recht.
  Ik beoordeel verder het werk van Judith von Halle uitsluitend op de inhoud ervan, en niet op grond van het feit dat zij gestigmatiseerd is en alleen water kan verdragen.
  Die zaken wens ik overigens niemand toe.
  Rob Steinbuch, Driebergen

  BeantwoordenVerwijderen
 20. @ Rob Steinbuch

  Als een mens alleen nog maar water kan verdragen, is er een ernstig medisch probleem ontstaan. Dan zal een arts of een medisch team gaan kijken wat daaraan te doen valt. Aanleggen van een uitgelezen dieet, therapie, supplementen enzovoort. Slechts op drinkwater leven/overleven, zeker zeven jaar lang, gaat er ook bij mij echt niet in. Dat heeft niets te maken met iemand wel of niet iets toewensen, maar met feiten des levens, medische feiten. En dan wordt de tekst van Steiner uit GA 123, weergegeven in het blogbericht van vandaag, des te significanter.

  In 2004 vaststellen dat ze alleen water kan verdragen, andere voeding afwijst, is één ding, maar medisch vastellen en aantonen (ook naar derden) dat ze dat ook werkelijk kan en doet, alleen leven op water, voor langere tijd, zelfs zeven jaar lang, is echt wat anders.

  Dit heen-en-weer-gesprek hierover heeft verder geen zin.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. John,
  Vanuit het gangbare medische model geredeneerd klopt het inderdaad dat er medisch iets fout zou zijn.
  Wanneer men echter een relatie legt tussen dit zeer zeldzame verschijnsel, dat samenhangt met de christelijke inwijdingsweg, zou er iets anders aan de hand kunne zijn.
  Ik denk dat er in dit geval inderdaad door de hoogste hiërarchieën is "ingegrepen". Zo heeft Judith het zelf ook ervaren. Ik accepteer die mogelijkheid, omdat ik het "normale" leven ook ervaar als een mysterie, waarbij wij voortdurend in verbinding staan met de geestelijke wereld.
  Alles in mij heeft tegelijk met mijzelf en die geestelijke wereld te maken.
  Daarom voel ik mij bij Judith "thuis".
  Dat neemt niet weg dat ik zelf bepaal hoe ik met haar uitspraken en boeken omga. Zij laat toehoorders en lezers uitdrukkelijk vrij en wijst elke waarheidsclaim af.
  Maar wanneer iemand zegt: "ik geloof er niet in", ook best.
  Wees alleen voorzichtig met je oordeel en stel niet te gauw dat er dus wel sprake zal zijn van bedrog of hallucinaties. De werkelijkheid zit wat ingewikkelder in elkaar dan wij denken.
  Rob Steinbuch, Driebergen

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @ Rob Steinbuch

  Dat de werkelijkheid niet eenvoudig is, ben ik me zeer goed bewust. We denken duidelijk anders over deze kwestie. Ook in geesteswetenschappelijk opzicht. Dat je je bij iemand thuis voelt is natuurlijk je volste recht in alle vrijheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Ik heb me ook uitvoerig met Judith von Halle en het verschijnsel der stigmata bezig gehouden.
  Nu had ik daarover een document vervaardigd, maar dat bestaat uit 26 bladzijden. Dus kan ik het hier niet plaatsen, ik bedoel dat kan ik de mensen niet aandoen om het in tig delen te plaatsen.
  Vraag kan dit wel als een bijlage ergens geplaatst worden, zodat mensen het kunnen opvragen? Geeft een forum als dit daartoe mogelijkheden?

  Ik kan wel een tipje uit de doeken doen waarover het gaat.
  In de voordrachtencycli van Steiner over spirituele economie GA109/111 heeft hij het over door Christus omgevormde menselijke wezensdelen, die vervolgens aan mensen die daar rijp voor zijn geschonken kunnen worden (na dat deze vermenigvuldigd zijn). Bijv. het etherlichaam aan Augustinus, het astraallichaam aan Fraciscus van Assisssi, het ik aan Christian Rosenkreuts.
  Van Franciscus is bekend dat bij hem ook de stigmata verschijningen optraden. Het vermoeden bestaat dat er een verband is met stigmata en het geschonken krijgen van een door Christus omgevormd astraallichaam.
  Maar nu citeer ik toch even uit dat stuk van 26 bladzijden:

  Aber weil er nur den Ätherleib des Christus
  in sich hatte, war sein Ich dem Irrtum unterworfen und konnte er der
  Spielball der Leidenschaften werden. So aber entwickelte Augustinus
  sein Ich, verfiel aber auch in Irrtümer und machte alle Stadien des
  Zweifels in bezug auf die Lehre Christi durch. Es war bei ihm wie ein
  höherer Materialismus; denn auch damals bestand schon der Fehler,
  alles vermaterialisieren zu wollen.

  Solche Menschen hatten dann ein Ich, das sich als Ich sehr falsche Vorstellungen machen konnte von allem möglichen, aber in ihren astralischen Leibern lebte ein Unmittelbares an Kraft etc.

  Zu Franz von Assisi (1182-1226): „Wenn wir uns fragen: Wer war denn eigentlich der
  erste richtige Materialist, der dem Materialismus den allerersten Anstoß gegeben hat, dann bekommen wir, wenn wir die Geschichte von einem etwas höheren Gesichtspunkte aus betrachten, eine Antwort, die ganz gewiss dem heutigen Menschen selbstverständlich paradox klingen wird, aber ... voll berechtigt ist; wir bekommen die Antwort, dass der erste, der seelisch das materielle Fühlen einleitete, der Heilige Franz von Assisi ist.“

  Het is ook zo dat Steiner in andere voordrachten zeer lovend over Franciscus spreekt, maar dit is dus slechts een aspect.

  Ik heb de indruk, dat in de hele discussie hierover (Mosmuller, Prokofieff) dat aspect, van het zich kunnen vergissen omdat het "ik" niet de hoogte heeft van het geschonken astraal resp.etherlichaam over het hoofd wordt gezien. Men is kennelijk voor of tegen Judith, maar mogelijk biedt bovenstaande perspectieven om in te zien, dat iemand wel degelijk stigmata kan hebben, dat dat ook een genade van de geestelijke wereld kan zijn, maar dat het fouten op geesteswetenschappelijk inzichtsnivo zeker niet uitsluit.

  Aber sie konnten noch
  etwas anderes: Sie konnten in sich erleben, was man fühlen kann, wenn
  man den Astralleib des Jesus von Nazareth selbst in sich trägt.
  Nun lassen Sie auf sich wirken all die Demut, das Hingebungsvolle,
  das christlich Liebende in dem Franz von Assisi, und es wird Ihnen
  wie Schuppen von den Augen fallen. Und Sie werden verstehen, wie
  Sie Franz von Assisi begreifen können: in allen seinen Irrtümern, weil
  er sein Ich für sich hatte; in all seinem Großen, da er ein Abbild in
  sich trug des Astralleibes des Jesus von Nazareth.

  tot zover nu
  groet Kees

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ Kees

   Er bestaan websites waarnaar je documenten gratis kunt uploaden en waarnaar je vervolgens kunt dieplinken op plekken elders op het web, bijvoorbeeld in reactieruimten van weblogs. Een goede leverancier van dat soort faciliteiten is naar mijn ervaring Yola.com. Aldaar kun je een gratis website aanmaken en onder andere documenten uploaden. Zie bijvoorbeeld één van mij: Faust Archief en Rudolf Mees - Het Financieele Dagblad - 9-10-2010.

   Voorts is het natuurlijk mogelijk, en dat is technisch bezien ook helemaal niet zo moeilijk, om een eigen weblog aan te maken. Onder andere via: Blogspot.com.

   Voor één keer kan ik je 26 pagina's tellende document wel uploaden via mijn Yola account en vervolgens hier in de reactieruimte dieplinken. Maar dan wel eenmalig. Dat kan ik niet blijven doen, niet als een permanente, constante voorziening aanbieden, vanwege andere drukke werkzaamheden.

   Als je het document me vandaag toezend zal ik het vandaag uploaden.

   Verwijderen
 24. @John, het was me nu gelukt via dropbox, maar die zit al bijna vol en ik wil daar liever meer ruimte voor andere zaken houden, dus voor deze ene keer vraag ik je of je het betreffende bestand wat ik je separaat zal sturen op yola wil zetten, dan ga ik verder bekijken, want ik heb wel meer teksten die ik wil delen tzt om deze op een eigen blogspot te gaan zetten.
  alle begin is moeilijk(;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @ Kees

  Het lukte me niet om via Yola.com naar een goed werkend afzonderlijk internetadres te krijgen. Misschien hebben ze ondertussen bepaalde mogelijkheden ingeperkt of is er sprake van een tijdelijke storing of ik doe iets verkeerd. Snap het niet.

  Ben daarom maar uitgeweken naar het door jou gebruikte dropbox, heb het daar nu zelf ook op gezet (met genoeg freespace).

  Enkele citaten Steiner in verband met thema stigmata et cetera
  Vergaard en van commentaar voorzien door Kees Kromme, 20-2-2011

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Kan het zijn dat de link naar -hey jude make it better - niet meer werkt?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat kan zeker het geval zijn Kees. Een tijd geleden veranderde ik het internetadres van Cahier naar johnwervenbos.blogspot.nl.

   Snelkoppelingen in reactieruimten van blogartikelen van voor de datum van die verandering kloppen daardoor niet, maar die kan ik niet updaten, omdat reacties in reactieruimten hoogstens verwijderd kunnen worden door een bloghouder, maar niet veranderd.

   Hier een snelkoppeling naar dat blogartikel dat wel werkt: Hey Jude - Make it better (Cahier, 3-3-2011)

   Verwijderen
 27. John, wat mij betreft kun je het bestand bovengenoemd 30-6 uit dropbox wel deleten. Ik heb het tijdelijk op eigen archief geplaatst en dat blijft er totdat ik er een samenhangend artikel over geschreven heb, wat sowieso in de planning zat.

  nu dus op:

  http://antropocalypsearchief.blogspot.nl/2012/10/diverse-ongeordend-judith-von-halle.html

  Het is ook niet zo handig dat mijn verhaal op jouw blog staat, nu ik zelf ook een blog heb. Maar ja, toen moest ik roeien met de riemen die ik toen had. (;-)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kees, bij dezen op jouw verzoek verwijderd uit mijn dropbox. Succes toegewenst met je verdere onderzoek betreffende Judith von Halle.

   Verwijderen
 28. Door Judith op te sluiten en er op toe te zien dat ze niet eet kun je na verloop van tijd vaststellen of haar lichaam wel of niet verzwakt.
  Als haar lichaam uitsluitend wordt onderhouden vanuit de geest is het met de huidige stand van de wetenschap waarschijnlijk niet mogelijk om op een mensvriendelijker manier aan te tonen dat ze geen aards voedsel nodig heeft.
  Of zijn er medici die kunnen zeggen: dit lichaam is gezond maar we kunnen vaststellen dat het al jaren achtereen geen voedsel meer heeft binnengekregen?

  Als ik aanneem dat in haar lichaam vanuit de geest uitsluitend stoffen worden opgebouwd die haar lichaam echt nodig heeft zou ik ook moeten aannemen dat er geen uitscheidingen meer plaatsvinden. Of zouden 'overbodige stoffen' dan toch niet overbodig zijn omdat ze haar spijsverteringsstelsel aan het werk houden zodat het niet verkommert?

  Als ze geen voedsel meer verdraagt, naar ik heb begrepen zelfs geen minimale hoeveelheden alcohol in tandpasta, hoe verdraagt ze dan water? Want water is vaak rijk aan allerlei voedende mineralen. Of dringt ze alleen nog gedestilleerd water?

  Omdat voor zover ik weet de officiële verklaring van Martin Kollewijn dit soort vragen niet beantwoordt weet ik niet of Judith is wie ze zegt te zijn.

  En zelfs als het waar is dat ze leeft zonder voedsel tot zich te nemen voelt dat voor mij aan als iets wat in deze tijd een ongezond verschijnsel is. Misschien is mijn gevoel hierover vooringenomen? Bij gebrek aan kennis kan ik dat helaas niet uitsluiten. Ik vertrouw op mijn gevoel maar liever niet blind.

  En voor het overige ben ik benieuwd waar het verschijnsel Judith von Halle nog toe leiden zal.

  Groet,
  Vincent Brunott

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Tja Vincent,

   Neem bijvoorbeeld het geval Jasmuheen (Ellen Greve). Dank voor je commentaar.

   Verwijderen
  2. En hier een videoweergave van die publieke poging van Ellen Greve, artiestennaam Jasmuheen, om te demonstreren dat zij minstens een week lang zonder mankeren zonder voedsel zou kunnen. Tien minuten uit het programma '60 minutes; eerst beelden van een scherpe woordenwisseling tussen haar en haar interviewer en tenslotte een opname van het mislukte experiment (1999): Breatharian faillure - Jasmuheen.

   Verwijderen
  3. De indier Prahlad Jani (82) heeft het meer dan 2 weken uitgehouden onder zeer strenge controle en zegt al 70 jaar zo te leven .

   http://www.nu.nl/buitenland/2246007/indier-zonder-eten-en-drinken-blijft-mysterie.html

   NEW DELHI - Een man die al 75 jaar zonder eten en drinken zegt te leven, blijft een mysterie voor Indiase doktoren. Zij observeerden hem twee weken in een ziekenhuis in Ahmedebad en concludeerden dat hij inderdaad niets eet en drinkt.

   Verwijderen
  4. Dank je voor het wijzen op het bestaan van de Indiase breatharian Prahlad Jani. Hier de bekende scepticus James Randi over dat twee weken durende experiment dat plaatsvond in het jaar 2010. Hij vertrouwde het niet en vertelt waarom: James Randi Speaks: Powered by Sunlight. Mij stemt één en ander eerlijk gezegd ook sceptisch. Hier een Al Jazeera nieuwsitem over the so called holy man: Indian 'holy man' perplexes doctors.

   Verwijderen
  5. En hier een kritisch videorapport over de kwestie aan de hand van observaties, weegpunten en bevindingen van de indiase scepticus en rationalist Sanal Edamaruku:

   Sanal Edamaruku on Prahlad Jani (Youtube)

   Verwijderen
  6. John,
   dank vr de reactie .

   Met die ene gladde J Randi zou ik als paranormale echter nooit in zee willen gaan ,nou nog niet voor het dubbele bedrag wat die volgens mij ' dubieuze organisatie ' uitloven .
   Ook hij laat het zelf afweten als ie twijfelt en zijn eigen truukjes niet pakken . Ook daar is is het een en ander al uitgelekt hoe het ineen steekt dat zij altijd prijs hebben . En deze man (Miroslaw-Magola) was dan ook heel wijs en slim van dat inderdaad niet te doen :

   "My lawyer gave me the advise, not to sign it; because the whole examination and development would be a „never ending story“ . "

   en ook hier :

   "There’s been some information that James Randi was also interested in your ability and you refused at some point. Has he tested you? Have you tried to apply for the 1 Million dollar prize of the JREF?


   The story with Mr. Randy is a curious one. At my public lectures and demonstrations in New York I invited him twice to have a close look to my ability. But he did not come or send somebody of his crew. ...."
   http://www.mind-energy.net/archives/281-Interview-with-Miroslaw-Magola-the-magnetic-man.html

   Ik geloof zelf steevast dat die indiër dat 2 weken volgehouden heeft maar de wetenschap kan het weer niet bewijzen , het past weer niet in het kraampje van het wetenschappelijk denken met bewijsjes .

   Verwijderen
 29. He komt mij voor dat hier allen Schriftgeleerden aan het woord zijn. Wat wij niet in staat zijn te BELEVEN...kennen wij ook de ander niet toe.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wat mij betreft mag je ook best een naam vermelden 'Anoniem'. Dat communiceert makkelijker. Dit heeft natuurlijk niets met schriftgeleerdheid te maken.

   Verwijderen
 30. Niet alles van wat anderen zeggen te beleven is ook objectief waar of hoeft waar te zijn. Niet dat ze niets beleefd hebben, maar het feit dat men zegt iets specials beleefd te hebben zegt over het algemeen het meeste over de persoon die die belevenis heeft en niet over objectieve feiten.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Ik word enigszins onpasselijk van dit onophoudelijke gezwam over ("voor" of "tegen") von Halle. Laat haar zijn wie ze is, werk intussen aan jezelf en wees respectvol. in de geest mag vrijheid heersen. oordeel niet te snel. En vooral, mocht je echt een dieper inzicht hebben, dan laat je dat groeien en smijt het niet op het wereldtoneel (blog) maar wacht tot iemand (face to face) het kan gebruiken.0

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Vraagtekens plaatsen en scepsis uiten bij zekere gebeurtenissen en beweringen kan getuigen van eerlijkheid en streven naar transparantie. Dat is hier op dit blog ook bij de kwestie van Von Halle het geval.

   Verwijderen
 32. Het gaat om de motivatie ahter het vraagtekens plaatsen. er zijn motieven zoals sensatiezucht, jaloezie en egoisme die opduiken zodra iemand openbaar geestelijke ervaringen aangeeft. Het zijn dezelfde krachten die hielpen om zo iemand als Ita Wegman uit te schakelemn - nota bene Steiner's geestelijke companion. Laat von Halleet rust en ontwikkel je eigen ideen door spirituele verdieping. Vrijheid im de geest. Broederschap op de weg if that makes sense?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Marco de Meijer, mijn motieven waren en zijn goed. Niks geen sensatiezucht, jaloezie en egoïsme. Wel bezorgdheid en kritische vragen en opmerkingen. Hoe ik me tot Von Halle verhoud bepaal ik zelf. En ik sta zeker voor spirituele en culturele vrijheid. Toen, nu en later. Onder andere de inhoud van dit weblog Cahier getuigt daarvan.

   Verwijderen
 33. Hoi John ik twikfel niet aan je goede bedoelingen noch aan die van eenieder op dit blog zover. Dat is helaas niet altijd genoeg. Ik heb verder niets meer tezeggen hierover en op deze plek.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Sinds halve waarheden erger zijn als hele leugens, is het altijd goed daar aandacht aan te bestden. Ik heb een uitvoerig blog gewijd aan dit soort halve waarheden bij JvH.

   Verwijderen
  2. Dag Marco, dit heeft met meer dan enkel goede bedoelingen te maken. Het drieluik met het nawoord over Von Halle is doordacht en mijns inziens verantwoord. En met, zoals je hierboven kwalijk suggereert, 'dezelfde krachten die hielpen om zo iemand als Ita Wegman uit te schakelen', heeft dit al helemaal niets van doen.

   Van mij mag Von Halle lid zijn en lid blijven van de Antroposofische Vereniging en (AAG) en de Hogeschool voor Geesteswetenschap (klassenuren). Dat heb ik al vaker tegen mensen gezegd en dat blijkt ook uit mijn schrijven hier op Cahier.

   Meer antroposofen en antroposofische auteurs hebben hun bezorgdheid geuit over claims en over zekere inhouden van bepaalde boeken die Von Halle geschreven heeft. Dat deden en doen zij niet voor niets. Zulk tegengas is zeker geboden.

   Verwijderen
  3. Je blogartikel Un-identified (Antroposofie & Apocalypse, 24 december 2015) is zeker interessant, Kees. Mijn complimenten.

   En je plaatst nog altijd updates over de kwestie Von Halle zie ik: Judith von Halle-Behrend 2013-2014-2015

   Verwijderen
  4. Korte aanvulling op mijn bovenstaande commentaar van 17 februari 2016, 20:48 uur:

   Mocht Von Halle echter op enig moment worden voorgedragen en benoemd tot (1) bestuurslid van het hoofdbestuur van de AAG of (2) als leider van de Dorchachse Freien Hochschule für Geisteswissenschaft of één van de secties daarvan, dat lijkt hypothetisch maar het markeert mijn positie, dan zal ik daartegen als lid protest aantekenen.

   Verwijderen
 34. Ik volg, af en toe, de gesprekken en commentaren ten aanzien van de situatie rondom Judith von Halle. Wat mij tot nu toe opvalt, en dat kan aan mij liggen, is dat er zo weinig inhoudelijk geantwoord wordt op de inhoudelijke redeneringen gebaseerd op de werken van Rudolf Steiner door de mensen die zich klaarblijkelijk kunnen vinden in de publicaties van JvH. Ik verneem wel argumenten van mensen die de situatie van JvH vanuit hun optiek verduidelijken, argumenten die dus naast en soms tegenover de voorheen genoemde redeneringen worden gezet, maar waar is het gesprek? Waar kan ik vinden/lezen dat de personen, die zich klaarblijkelijk kunnen vinden in het werk van JvH, zich inleven in de argumenten van de mensen die zich intensief inleven in het werk van Rudolf Steiner en van daar uit inhouden aanhalen? Ik zeg dus niet dat dat niet gebeurt, maar dat ik dat gebeuren nergens tegenkom. Ik heb, notabene van Rudolf Steiner begrepen, in mijn woorden terugverteld, dat je een redenering niet kunt weerleggen door daar steeds maar andere argumenten tegenover of naast te zetten maar door de redenering binnen haar eigen redenering op tegenstrijdigheden te onderzoeken. Het is juist de coherentie in het werk van Rudolf Steiner welk zulk een enorme en inspirerende indruk op mij maakt, om maar een voorbeeld te noemen. A. Hemme

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je voor je interessante reactie en mededeling Alex. Heb het aandachtig gelezen en goed in me opgenomen.

   Verwijderen
  2. 1. Men kan voor of tegenstander van een idee zijn (bijv vrijheid van meningsuiting) maar niet van een mens. Ook als een mens iets uitvreet waar men geen voorstander van is (bijv folteren of moorden) dan nog kan men geen voor of tegenstander zijn van wat deze mens doet- logisch gezien kan je alleen het moorden enz afkeuren maar nooit de mens.
   2. het gesprek waar Alex op doelt kan volgens mij nooit via internet gevoerd worden.
   3. Steiners leven en werk zijn volgens mij vol inconsistenties en tegenspraken. Hij wijst daar zelf vaak genoeg op. Het innerlijk opheffen van zulke tegenstellingen brengt je verder op het pad naar geestelijk inzicht.

   Verwijderen

Overzicht van alle blogberichten op Cahier - Nieuwer bericht boven en ouder bericht onder

2019

Perseus en Medusa – 13 juli 2019

Open letter to Jules Evans – 30 juni 2019

Realy Only Fantasy? – 21 juni 2019

Tech & Spirit – 2 juni 2019

Over liefde en vrijheid – 24 mei 2019

Origin and purpose of Evil & Function of Self-Love – 13 mei 2019

Agens, 10 mei 2019

Diary: Evil, Knowledge and Courage – 3 mei 2019

Folk – 19 april 2019

Gemeenschap – 8 april 2019

Closure – 1 april 2019

Distantie en existentie met monoloog en dialoog – 29 maart 2019

Beweging – 22 februari 2019

Geplande publicatie bij Schrijfbureau Bewustzijnsziel – 15 februari 2019

Gratis Google voorzieningen op de tocht – 1 februari 2019

Eerbiedigende aandachtigheid – 31 januari 2019

Verborgen werkwoord: ontkenteren - 21 januari 2019

Philosophy, Spiritual Activity and Christianity – 14 januari 2019

Lemniscaat – 11 januari 2019

Modern Soul and Struggling Psyche (Mind) – 1 januari 2019

2018

My initiation and moral development – 14 december 2018

Music and ethics – 7 december 2018

Energy – 23 november 2018

Geestelijk ontwaken – 9 november 2018

Freedom and Spiritual Activity – 29 oktober 2018

Intuitions – 24 oktober 2018

Settle – 24 september 2018

De agenda die niet geschreven werd – 21 september 2018

Ecstatic or grounded – 10 september 2018

Ragnarok – 27 augustus 2018

Nietzsche’s Philosophers of Perhaps – 19 augustus 2018

Pensées – 11 augustus 2018

Dixit – 10 augustus 2018

Bestemmen – 6 augustus 2018

Antroposofen en politiek – 16 juli 2018

Cup of Tea – 2 juli 2018

Fresh – 22 juni 2018

Mind You – 13 juni 2018

The Opposite of Brexit? – 21 mei 2018

Consciousness Soul – 7 mei 2018

Small experience – 30 april 2018

Still – 16 april 2018

Een paasgedachte - (Parsifal - Deel 9) – 2 april 2018

Beware – 26 maart 2018

Vrijheid en deugd – 12 maart 2018

Forces & Creatures – 31 januari 2018

2017

Self-respect and development – 19 december 2017

Grace – 6 december 2017

Virtues – 4 december 2017

Oh Well – 23 november 2017

Kennistheorie – 10 november 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 5 – 13 oktober 2017

Europe & Memoranda – 10 oktober 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 4 - 29 september 2017

Ready to go again! – 28 september 2017

Keep up the pace – 11 september 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 3 – 31 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 2 – 28 augustus 2017

Dienstmededeling over deel 2 van meerluik – 21 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 1 - 14 augustus 2017

Kelk – 7 augustus 2017

Wishes and embodiments – 3 augustus 2017

Foreshadowing – 31 juli 2017

Schimmenrijk – 24 juli 2017

Faust & Helena – 17 juli 2017

My Way – 10 juli 2017

Independent – 3 juli 2017

Wetenschap en ontwikkelingswegen – 27 juni 2017

Perceptie en oude windselen – 26 juni 2017

Memories – Friendship – 19 juni 2017

Volle teugen – 12 juni 2017

Society: human predestination or self-determination – 5 juni 2017

Innerlijke vrijheid – 29 mei 2017

Purify and Enlighten Someone – 22 mei 2017

Nature and nurture from a inner perspective – 15 mei 2017

Brief Message – 13 mei 2017

Opklaring - 11 mei 2017

Inside, outside, upside down – 8 mei 2017

Zien – 6 mei 2017

On-of-a-kind (Parsifal – Deel 8) – 1 mei 2017

Perceptie – 27 april 2017

Instignatie en initiatie – 24 april 2017

Zelfbestemming – 21 april 2017

Genuine – 17 april 2017

Inleiding intermezzo aforismen, gedachten en epigrammen – 13 april 2017

Friend – 24 maart - 2017

Time-out – 6 maart 2017

Human Behavior – 3 maart 2017

Parsifal – Deel 7 – 27 februari 2017

Parsifal – Deel 6 – 20 februari 2017

Judith von Halle – 18 februari 2017

Aforisme en perikel – Lichtflits en experiment – 13 februari 2017

Living – Foolish or not – 6 februari 2017

Parsifal – Deel 5 – 30 januari 2017

Parsifal – Deel 4 – 20 januari 2017

Parsifal – Deel 3 – 6 januari 2017

Feestdagen en Nieuwjaar – 2 januari 2017

2016

Parsifal – Deel 2 – 30 december 2016

Parsifal - Deel 1 – 23 december 2016

Tell me – 16 december 2016

Twee zielen (en niet één gedachte) – 12 december 2016

To become – 5 december 2016

Digitale geletterdheid – 28 november 2016

Onbehagen – 21 november 2016

Weekly basis – 14 november 2016

Braintwisters and inner demons – 23 september 2016

Polsslagen der tijd – 19 september 2016

Funderen – 15 september 2016

Misunderstanding – 8 september 2016

Shine – 4 september 2016

Delicaat – 29 augustus 2016

Literatuurbeschouwing – Deel 1: Literatuur als kunstuiting – 26 augustus 2016

Versnellen – 9 augustus 2016

Autonomie – 8 augustus 2016

Fighting spirit - 29 juli 2016

Wijziging vorm en inhoud van weblog Cahier – 24 juli 2016

Mara’s influence on literature writers – 22 juli 2016

Schone wereld en schone schijn, 16 juli 2016

Verbeelden – 14 juli 2016

Macht van markten en staatscontrole - 1 juli 2016

Brexit – Synopsis – 27 juni 2016

Female – 13 mei 2016

Progress – 5 mei 2016

On the March –Dienstmededeling – 25 april 2016

Over napijn, genezing en nadere toekomst – 17 april 2016

Pijn of geen pijn: een queeste en vraagstuk – 15 april 2016

2015

Dagelijks leven met in- en toewijding - 17 december 2015

Respect – 12 november 2015

Vitaliseren én wijzer worden – 9 november 2015

True nature – 5 november 2015

Simple & Not fade away – 29 oktober 2015

Literaire wegen (bezien tegen een Rotterdamse achtergrond) – 4 september 2015

Anticiperen en participeren – 22 februari 2015

Mijn schrijfwerk en wedervaren; derde maanknoop en negende levensfase – 8 februari 2015

2014

Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Open wond – 1 december 2014

Over spreuken 2, 3 en 4 op weblog Sprüche in Prosa – 9 november 2014

Uit de nacht – 31 oktober 2014

Sturm und Drang en jaren die tellen – 15 oktober 2014

Citeren uit 'Sprüche in Prosa' in voorbereiding – 12 september 2014

Short one - Home Sweet Home - Rhine Harbour – 1 september 2014

Sergej O. Prokofieff en het thema van vergeestelijking van het fysieke lichaam – 5 augustus 2014

Karma van de Antroposofische Vereniging in Nederland herkennen en erkennen – Jaar 2014 – 8 juni 2014

Gezamenlijke verantwoordelijkheid – 11 mei 2014

Kunst, religie en wetenschap & mythen en mysteriescholen – 29 april 2014

Light capture – 19 april 2014

Preoccupaties – 7 april 2014

Ondernemen – Bezield en sociaal – 25 maart 2014

Schoonmaakwoede – 22 maart 2014

Politieke (geheim)taal: centraal gestelde decentralisaties rijkelijk uitgedragen – 16 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (3) – Afbaken – 8 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (2) – Eigen koers – 14 februari 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (1) – Voorspel - 12 februari 2014

2013

Integriteit en vrijeschoolonderwijs in toekomstperspectief – 20 juli 2013

Nieuwe koers – 22 juni 2013

Rotjeknor - We doen het zelf wel - 10 mei 2013

Nieuw orgaan - Karma en reïncarnatie - Honderd jaar terug – 1 mei 2013

Weegfactoren en onderscheid - 1 april 2013

Sociale driegeleding door de bank genomen - 26 maart 2013

Over helderziendheid en voortschrijdend inzicht - 9 maart 2013

Sympathie voor Iblis - 13 februari 2013

Money voor nothing... or love don't search itself? - 8 februari 2013

Stokken stopt - 27 januari 2013

Imagine: spielerisch to be honest - 16 januari 2013

Verbijstering, bewilderment (perplexity) en Verwirrung is kwestie van beschaving - 6 januari 2013

Dubbelblind slim - Open je ogen - 3 januari 2013

Judith von Halle en Junko Althaus - 1 januari 2013

2012

Wagners worstelingen anno 2012/13; Wagner uit Goethes Faust - 15 december 2012

'Heilig' mantra: groei, groei en nog eens groei! - 11 december 2012

With double in mirrors - 25 november 2012

Sneltreinvaart - 19 oktober 2012

Voorsorteren op digitale snelweg - 14 oktober 2012

De bijen en het Woord - 8 oktober 2012

Manifestaties van het licht - 30 september 2012

Chemische Bruiloft - 25 september 2012

Danige deining - 21 september 2012

Zinnen verzet, orde op zaken gesteld, en weer back to business as (un)usual - 24 augustus 2012

Beramen en benevelen - 22 juli 2012

Facing Mirrors and Signs on the Wall with feet on Earth - 21 juli 2012

Bloggen en bloggers online and offline - 20 juli 2012

Stilaan stilstaan - 17 juli 2012

Plaatselijke sufferdje - 2 juli 2012

Terry Boardman on Actualities - 28 juni 2012

Economieën op drift en vaart of stagnatie der volkeren - 17 juni 2012

Wisseling van de wacht - 10 juni 2012

Bredere economische horizon - 8 juni 2012

De eigenlijke Europese munt: eureka’s - 3 juni 2012

Dienstmededeling: internetadres Cahier gewijzigd - 3 juni 2012

Life with music - 3 juni 2012

Weer aan de bak - 2 juni 2012

2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - 2e tekstdeel - 18 april 2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - Eerste tekstdeel - 11 april 2011

'Vereeuwigen' van teksten en plaatjes – Hardlopers en doodlopers - 4 april 2011

Culturele verscheidenheid en tijdsopgaven – Karma en reïncarnatie in de praktijk - 2 april 2011

Oponthoud - Reactie volgt nog - May the Force be with You! - 28 maart 2011

Blad voor de mond nemen of absolute waarheid verkondigen - 25 maart 2011

Japanese houding en inborst bij breuklijnen en waterscheidingen - 23 maart 2011

Living on the edge – Japan - 21 maart 2011

Preludes en dissonanten - Recapitulatie en overzicht - 19 maart 2011

Psychologie en genetica van (vleesgeworden) arrogantie - 13 maart 2011

Moderne literatuurkritiek – Waar gaat het over? - 12 maart 2011

The aftermath – Slotwoord bij drieluik over Judith von Halle - 11 maart 2011

Vermeende inwijding - Judith von Halle - 6 maart 2011

Saturday - 4 maart 2011

Hey Jude – Make it better - 3 maart 2011

Sign of times – Judith von Halle for instance - 2 maart 2011

Wie is wie met wie? – Willen echten echt opstaan! - 1 maart 2011

Leidraden, labyrinten, uitwegen en valkuilen - februari 2011

M. Vasalis en Naema Tahir - Niet kijken op een dag - 27 februari 2011

Waar staat Europa bij stil? - 12 februari 2011

Omgekeerde cultus (Michaël) en Faust - 7 februari 2011

Energiek vooruit - 29 januari 2011

Pauselijk bannen - Pro-actief 'herderschap' - 17 januari 2011

Start van het nieuwe jaar: 2011 - 11 januari 2011

Anders gepland - Datum verzet - 9 januari 2011

2010

Geesteswetenschap – Hoe werken de engelen in ons astrale lichaam? - 25 december 2010

Introductie van de bewustzijnsziel - Geschiedkundige impuls - 20 november 2010

Rol van Pentagon bij oorlog en vrede - Kennisworstelingen - 13 november 2010

Vergewissen van wiskunde - 27 oktober 2010

Vooral geen water geven en zeker geen koffie morsen - 24 oktober 2010

Proactieve interactie - Michel Gastkemper over Antroposofie Monitor - 14 oktober 2010

Voor- en achterland - Volkerenkunde - 14 oktober 2010

Open internetgemeenschap - 9 oktober 2010

Symbiosen en gedeelde belangen - 3 oktober 2010

Draken van onderwerpen - Wie stelt wie met wat aan de kaak? - 30 september 2010

Feit en fictie & Begrip en inzicht - Koers Antroposofische Vereniging - 29 september 2010

Hoofdkwartier antroposofische vereniging - 27 september 2010

Digitale bibliotheek - Zeno.org - 26 september 2010

Voetbal en vechtsporten zijn niet uit den boze - 25 september 2010

Full moon almost - Spiritual shopping or tell what you can sell - 27 september 2010

Hedendaagse maieutiek - 20 september 2010

Not asleep yet - 18 september 2010

Nederlandse vertaling Steiners voordrachtencyclus over Filosofie van Thomas van Aquino - 16 september 2010

Gemoederen in en rond de Antroposofische Vereniging - Taja Gut - 16 september 2010

Hemelvaartsdag 2010 - 13 mei 2010

Stralende lentedag - 6 mei 2010

Start - 28 april 2010

Vertalen - Translate