dinsdag 1 maart 2011

Wie is wie met wie? – Willen echten echt opstaan!

Ita Wegman
Dat hele racisme debat rond antroposofie en Rudolf Steiner in de negentiger jaren van de vorige eeuw in Nederland zat ook mij niet lekker. De laatste jaren steekt het de kop op in met name Duitsland en Zwitserland, zie bijvoorbeeld dat Frankfurter Memorandum 2008 en Michel Gastkempers (zeer) regelmatige berichtgeving over dit soort kwesties op zijn Antroposofie in de pers. Voor meer over dat Memorandum zie: Verwerking, Antroposofie in de pers, 28-8-2008.

Iets heel anders, en daar gaat dit Cahier blogbericht van vandaag eigenlijk over, is strijd en beroering over incarnatielijnen van Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie. Ook dit kwam ter sprake in de reactieruimte onder mijn blogbericht van gisteren: Leidraden, labyrinten, uitwegen en valkuilen, Cahier, 28-2-2011. Hoe verschillend mensen, bijvoorbeeld Hugo Verbrugh en ik, over publiek maken van incarnaties van historische persoonlijkheden in karmisch perspectief denken kunnen, kwam eerder aan bod in mijn blogbericht: Pauselijk bannen – Pro-actief 'herderschap', Cahier, 17-1-2011

Steiner zou zich niet meer kunnen/willen verbinden met de Antroposofische Vereniging(?), een stelling van onder andere Mieke Mosmuller, maar wel met een Antroposofische Beweging of iets van die strekking, waarbij de naam, het etiket, er minder of (in het geheel) niet toe doet? Wat kan ik daarover zeggen? Er zit een riks thema's en probleemstellingen aan vast.

Die incarnatielijn van Steiner. Hij behandelde en besprak die van anderen in zijn karmavoordrachten. Waarom zouden anderen het dan niet over de zijne mogen hebben? Waaronder bijvoorbeeld Mosmuller?

Veel gedoe over die brieven van Steiner aan Wegman. Als het inderdaad zo is dat hij in een brief of brievenreeks naar haar over zijn eigen vorige levens geschreven heeft, had hij op zijn vingers kunnen natellen dat dit op een zeker moment in de openbaarheid zou worden gebracht. Tenzij hij gestaan had op briefgeheim en daarover met Wegman een afspraak had gemaakt, ook post mortem geldend.

Deze kwestie speelde al aan het begin van de vorige eeuw. Zie bijvoorbeeld de inhoud van het PDF-document: Ita Wegman und die Anthroposophie – Ein Gespräch mit Emanuel Zeylmans – Von Wolfgang Weirauch, Flensburger Hefte. Hieronder een vertaling uit het Duits van mij van een tekstpassage welke op bladzijde vier te lezen valt.

Uit: Ita Wegman und die Anthroposophie – Ein Gespräch mit Emanuel Zeylmans – Von Wolfgang Weirauch – Flensburger Hefte

[...] "In vele kringen rond de Antroposofische Vereniging ontwikkelde zich al vroeg weerstand tegen haar persoon (Ita Wegman) en haar activiteiten. Niet, zoals vaak aangenomen wordt, pas na Steiners dood, maar al toen hij nog leefde. Een grotere rol begonnen de bezwaren tegen haar te spelen vanaf 1925. Dit in verband met haar antroposofische docentschap in de 'Eerste klas' (klasseuren), een leerschool voor esoterie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap. Ook haar opstellen in Aan de leden in het mededelingsblad: Wat in de antroposofische Vereniging omgaat, eveneens in 1925, stuitten ten dele op afwijzing.

Men wierp haar (hebben en voeren van) machtsimpulsen voor de de voeten en beschuldigde haar van ongegronde 'occulte' handelswijzen, betichtte haar van onwaarachtigheid en van misbruik van zinspelingen van Rudolf Steiner over een vermeende samenhang van zijn persoon met haar in vroegere incarnaties.

Deze verwijten leidden binnen antroposofische gelederen tot vorming van verschillende kampen en in het jaar 1935 tot Wegmans verwijdering uit de Antroposofische Vereniging tezamen met duizenden medeleden.“ [...]


Een twee of drieluik over Judith von Halle en aanverwante zaken volgt later deze week.

Muziek
1. White Wedding – Billy Idol
2. Buffalo Stance – Neneh Cherry

14 opmerkingen:

 1. Je schrijft: Die incarnatielijn van Steiner. Hij behandelde en besprak die van anderen in zijn karmavoordrachten. Waarom zouden anderen het dan niet over de zijne mogen hebben? Waaronder bijvoorbeeld Mosmuller?

  Ja, dit is eigenlijk een sterke opmerking. Ik zou zeggen: anderen mogen het er best over hebben, dat is hun eigen verantwoordelijkheid, maar in de regel hebben die anderen niet dezelfde hoge mate van helderziend inzicht als Steiner en dan lijkt het mij beter er maar over te zwijgen. Maar zelfs als men heel precies weet heeft van Steiners vorige incarnaties, dan nog moet men er uiterst voorzichtig mee zijn, omdat het als het ware een schot voor open doel is voor de tegenstanders. Een bewering als Steiner is de wedergeboren Aristoteles is natuurlijk een uitgelezen kans voor tegenstanders om de antroposofie en Steiner belachelijk te maken, te bespotten en te beschuldigen van hoogmoed enz.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @ Ridzerd

  Het gaat er hier om of Steiner in briefvorm wel of niet dingen over zijn eigen incarnatielijn heeft geschreven. Dan zou hij mogelijkerwijs zelf de bron zijn geweest. Hoe hij tegen publiekmaking daarvan zou hebben gestaan, wat daarover wellicht gewisseld is tussen hem en Wegman, weet ik niet.

  Mosmuller beweerde dat een facsimile van de brief in kwestie in bepaalde boeken staat afgedrukt en het handschrift van Steiner draagt.

  Ik weet het niet. Ken die brief/brieven niet. Nooit gezien. Moeten in het Ita Wegman Archief liggen als ik het wel heb.

  Overigens stelde Mosmulller in die lezing over zichzelf dat ze niet in de Akasha-kroniek kan 'kijken'. Voor alle duidelijkheid: ben geen aanhanger van haar, maar ook geen uitgesproken of verklaarde tegenstander. Wederom nog geen afgerond oordeel. Voer een onafhankelijke koers met mijn rondjes Rotterdam enzovoort.

  Als Steiner dit van zichzelf beweerd heeft, dat weet ik dus niet, is voor mij belangrijk hoe hij zelf stond/staat tegen publiekmaking op enig moment. Welke gedachten heb jij trouwens bij het lezen van die bovenstaande tekstpassage over de verwijdering van Wegman?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @John

  Ik heb van de brieven van Steiner alleen dat Brievenboek in de Nederlandse taal gelezen. Over zijn eigen incarnatielijn heeft hij daar niets geschreven, wel over Ita Wegman. Maar ik vergeet vaak zo veel. Ik herinner mij alleen dat hij de naam Misa noemt, maar verder ben ik zowat alles weer vergeten. Er staat me ook iets van bij dat Ita Wegman iets met Alexander de Grote te maken heeft of het misschien zelf was.
  Maar ik denk dat Steiner zelf niet voor publiekmaking van zijn eigen incarnatielijn zou zijn. Als hij dat wel was, dan zou hij dat wel hebben gedaan. De tijden zijn natuurlijk sindsdien wel veranderd, maar ik denk nog steeds dat hij er niet voor zou zijn om de reden die ik in mijn vorige reactie noemde. Overigens las ik net vanmiddag weer in Karmavoordrachten deel 4 dat hij en zowat alle antroposofen uit die tijd aan het eind van de twintigste eeuw zullen worden wedergeboren. Dus wie weet, scharrelen hij en Wegman en vele andere coryfeeën al weer ergens op aarde rond.

  Ik moet zeggen dat het mij zeer verbaast dat Ita Wegman in 1935 uit de Vereniging is verwijderd. Dat heb ik nooit eerder geweten. Maar als ik de foto's van Ita Wegman zie, vooral als ze wat ouder is, lijkt ze mij geen makkelijke tante. Maar het is best mogelijk dat ik dat helemaal fout zie. You can not always judge a book by its cover.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik wilde zeggen: wat doet het ertoe hoe makkelijk Ita Wegman in de omgang was?
   Ik vind dat een machtsmiddel als uitsluiting helemaal niet past bij het intrinsieke doel van een vereniging met geesteswetenschappelijke of spirituele doeleinden. Hoe is dat ooit in die statuten terecht gekomen. Want het staat er echt, in de AAG-statuten: bestuur kan lidmaatschap opzeggen zonder opgaaf van reden.

   Verwijderen
 4. Ik snap die terughoudendheid omtrent de verschillende incarnaties van Steiner wel. Ik ervaar het als iets heel intiems en persoonlijk, maar die ervaring had ik ook in de beschreven incarnatielijnen in de karma-voordrachten. Het hangt er heel erg vanaf hoe ermee om wordt gegaan, maar tegenwoordig ook hoe anderen weer met deze informatie omgaan. Steiner legt volgens mij ook uit in de karma-voordrachten waarom hij juist concrete incarnaties beschrijft, maar ik weet zijn motivatie zo niet meer...

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @ Jurjen

  Fijn om je ook op Cahier te zien reageren. Er is reeds veel over dit onderwerp gezegd en geschreven. Door Steiner en anderen. Neem Hans Peter van Manen bijvoobeeld in zijn nawoord bij Rudolf Steiners Karmaonderzoek 1. Zie bijvoorbeeld tekstdelen op bladzijde 251 en 252, paragraaf De kerstbijeenkomst van 1923, maar uiteraard is onder andere dat complete nawoord relevant.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Bete John,
  Steiner was zeer spaarzaam in het verstrekken van gegevens over vorige incarnaties. Hij wist ook wel dat de meeste mensen ermee aan de haal gingen, om wat voor reden dan ook. Daar had hij héél slechte ervaringen mee opgedaan. Bovendien was het bijna een algemeen gebruik in de Theosofische Vereniging toen hij die in 1902 bijtrad, er werd over vorige levens gespeculeerd bij het leven, wat Steiner later in voordrachten met de nodige humor vermeldde; dus hij wist wat hem te wachten stond. Niettemin heeft hij zich daardoor niet laten tegenhouden. Maar het kostte lange tijd voordat hij onverbloemd over karma en reïncarnatie kon spreken, met concrete voorbeelden. Dat was pas in 1924. En dan ging het bijna uitsluitend over bekende personen die al overleden waren; men kon dan zijn informaties controleren.
  Vóór die tijd is het verschillende keren voorgekomen dat hij leden die zeventig jaar waren geworden over hun vorige leven(s) vertelde. Dan kon het toch geen kwaad meer.
  Over zichzelf sprak hij al helemaal niet. Maar er is een brief bekend die Marie von Sivers aan Edouard Schuré schreef, waarin ze hem vertelde over hoe ze een vorig leven van Steiner ontdekte, en dat noemde ze ook. Die brief is na de dood van Schuré tevoorschijn gekomen; hij had hem niet vernietigd.
  Bekend is ook dat Willem Zeylmans van Emmichoven vermoedens kreeg tijdens de Weihnachtstagung van 1923 wie Steiner in vorige levens is geweest. Indirect, via Ita Wegman, verifieerde hij dat bij Steiner. Zij vertelde hem dat Steiner er zeer mee ingenomen was dat hij tot dit inzicht was gekomen en het daarmee dus bevestigde.
  Maar ook Steiner zelf heeft wel eens iets losgelaten. In het door Ridzerd van Dijk genoemde Brievenboek is bijvoorbeeld een brief van Steiner opgenomen van 14 mei 1904 (op blz. 247-249), geschreven vanuit Londen waar hij toen was aan Doris en Franz Paulus, waarboven ‘Strikt vertrouwelijk’ staat. Steiner schrijft daarin onder meer (waarbij hij zich richt tot Doris Paulus):
  ‘U vroeg mij o.a. herhaaldelijk wie ik ben. Er zal zeker een tijd komen dat wij daarover kunnen spreken. Maar voor het ogenblik wil ik u alleen zeggen dat ik gegronde redenen heb om te geloven dat uzelf mij in een eerder leven eens een werkelijk grote dienst bewezen hebt. Begrijpt u mij niet verkeerd. Vergissingen zijn natuurlijk ook bij spirituele waarnemingen niet uitgesloten. Ik ben echter geen mens die in illusies leeft. Ik ben op spirituele gebieden iemand die men voorzichtig en misschien ook ‘nuchter’ noemt. Daarom mag ik van een gegrond geloof spreken. In mijn vorige leven, eeuwen geleden, heeft een persoon een belangrijke rol gespeeld, door mij aan een bepaalde familiesfeer te ontrukken en voor mij de weg te openen naar mijn toenmalige roeping, die van katholiek priester. Het waren tijden waarin de kerk nog niet zozeer in verval was, zoals nu. U gaf toen blijk van de onbevooroordeeldheid die u ook nu, schijnt mij, in zo ruime mate bezit. U hebt toen waarschijnlijk ook de condities voor uw huidige leven geschapen. Dit zijn niet meer dan aanduidingen, die ik u verzoek zo kritisch mogelijk op te nemen; maar ik kan u wel zeggen dat ik ze met reden voor legitiem houd.’

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Wat een interessante informatie weer , heer Gastkemper. Nu u dat fragment uit de brief van Steiner aan Doris en Franz Paulus schrijft, komt deze weer in mijn herinnering terug, maar ik was eigenlijk alles al weer vergeten (als dit maar goed afloopt met mij ;-)
  Bij die katholieke priester die aan een bepaalde familiesfeer werd ontrukt, die Steiner in die brief noemt, heb ik gedacht aan Thomas van Aquino. Want in Wikipedia staat over Aquino onder meer het volgende:

  Thomas van Aquino werd geboren in 1225 in het kasteel Roccasecca. Hij was een lid van een vooraanstaande familie die wilde dat Thomas na zijn jeugd intrede deed bij de benedictijnen, een kloosterorde. Hij trad echter in 1244 toe tot een andere kloosterorde, de dominicanen. Zijn familie was hier zo boos over, dat zijn broers hem ontvoerden en hem op het kasteel gevangen hielden. In 1246 werd hij naar Parijs gestuurd waar hij leerling werd van de Duitse filosoof Albertus Magnus, die hij naar Keulen volgde.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik vind het hoogst onbehoorlijk om mensen met hun al of niet vermeende vorige incarnaties om de oren te slaan, zoals dat in de jaren '30 gebeurde. Ongelooflijk onbehoorlijk.
  Incarnaties zouden op geen enkele manier mogen deel uitmaken van een discussie, zeker niet als die in een sfeer van ruzie en wantrouwen plaatsvindt. En al helemaal niet zonder instemming of afstemming met degene over wie het überhaupt gaat.

  Praten over vorige incarnaties heeft m.i.weinig nut, behalve dan misschien voor therapie en zelfonderzoek, het analyseren van je minder sterke kanten. Voor het beoordelen van 's persoons handelwijze in dit leven doen incarnaties niet terzake.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja Evelien, dat kan zeker nogal snel impertinent uitwerken. Biedt krachtige instrumenten voor manipulatie en kuiperijen. Bovendien moet scherp onderscheid worden gemaakt tussen (1) reïncarnatie en karma en (2) spirituele economie. Op dat wezenlijke onderscheid gaat Steiner uitgebreid en concreet in in de voordrachtencyclus Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen (GA 109; jaar 1909). Voor nog meer over 'spirituele economie', Spirituellen Ökonomie, zie ook: SteinerDatenbank.

   Constateer nu dat verwijzingen in mijn blogberichten naar andere Cahier blogberichten niet meer meer werken. Dat komt door een omzetting van krabbelboek.blogspot.com naar johnwervenbos.blogspot.nl. Zal dit gaan bijwerken. In dit blogbericht zojuist gedaan: verwijzingen naar blogberichten Leidraden, labyrinten, uitwegen en valkuilen (Cahier, 28-2-2011) en Pauselijk bannen – Pro-actief 'herderschap' (Cahier, 17-1-2011) werken nu. Nu de rest nog, andere verwijzingen in andere blogberichten. Doe ik ook vandaag.

   Verwijderen
  2. Ja, dat is inderdaad ook een factor (dat van de spirituele economie).
   Maar er is iets met het denken in incarnatielijnen als denktrant überhaupt. Als mensen mij incarnatielijnen (van bijv. Steiner) uiteenzetten, had ik altijd het idee dat ze aan mij mij hun wereldbeeld uitlegden. OK, dacht ik dan, zo zit dus volgens jou de wereld in elkaar. Het is een vorm van denken (het denken in 'wezens' in plaats van begrippen) zoals je ook tegenkomt in de gnostiek (bijv. Nag Hammadi-geschriften). Zo'n denktrant stamt waarschijnlijk nog van vóór de filosofie.
   Niet dat het slecht is ofzo, maar op een nieuwe manier zou dit soort denken meer individueel en artistiek moeten zijn denk ik.

   Nog bedankt trouwens, via jouw site vond ik de link naar een goed artikel over de statutenkwestie op de site van 'de brug'.

   Verwijderen
 9. Het thema incarnaties was van het begin af aan al een heikel thema binnen de theosofie.
  Toen Steiner nog binnen deze stroming opereerde had hij het plan om over karma te spreken, maar moest ervan af zien omdat de mensen er nog niet aan toe waren, Pas in 1924 heeft hij dit thema weer kunnen oppakken. Maar het steekt daarna steeds weer de kop op. Eerst trad Valentin Tomberg op, die in Nederland op zodanige manier met incarnaties omging bijv. over die van Willem van Oranje, dat dat problemen veroorzaakte in de vereniging met zowel Zeylmans als Marie Sivers. In de jaren 90 werd dat nog eens dunnetjes overgedaan door Nicolaas de Jong , hieronder te lezen wat deze zoal beweerde: http://www.fjodor.org/Fjodor%20maps/Nederlands/Sampo%20Nederlands/Archief/SA%20Art%20NdJ%20Klingsor%20%20B%206.htm
  Het getuigd kennelijk van een spirituele onvolwassenheid om zich op een dergelijke manier met karma en reïncarnatie bezig te houden. Zoals Evelien boven al aangaf geeft dat alleen maar voeding aan een sfeer van ruzie en wantrouwen.

  Onder iets meer over steiner en Wegman
  (Margarete und Erich Kirchner-Bockholt, "Die Menschheitsaufgabe Rudolf
  Steiners und Ita Wegmann" Philosophisch-Anthroposophischer Verlag)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ Kees

   De inhoud van het artikel van Nicolaas de Jong waarop je in je reactie hierboven wijst doet ook bij mij wenkbrauwen fronsen; komt me tamelijk speculatief en vergezocht voor: Klingsor en de omvormende weg van het boze - Onverwerkt karma in de anthroposofische beweging (Bruisvat 2001/02, door Nicolaas de jong).

   Voor een boekbespreking van het boek over Steiner en Wegman waarop je wijst, zie: Die Menschheitsaufgabe Steiners und Wegmans - zwei Zeugen in der Apokalypse - Teil 1 (Weblog van Junko Althaus, 10-4-2012)

   Verwijderen
 10. wenkbrauwen

  hier mijn eerste probeersel met de html code

  het betreft oud nieuws, het betreft een berichtje van Robert Jan Kelder in win7, lang geleden zelf door hem geplaatst, maar het is een stukje historie dat dingen uit het verleden inzake Nicolaas Marius de Jong nu nog kan belichten, voor wie er interesse in heeft. Het Fjodor initiatief.
  En voordat er mensen over mij heen gaan vallen, die denken dat er enige connectie is met het voorgestelde voorzitterschap van de AVIN onlangs, of die denken dat ik iemands integriteit betwijfel, die moet ik teleurstellen. Mensen kunnen van mening veranderen, dat heeft Robert Jan Kelder me onlangs dmv een mail gemeld.
  Hij heeft compleet afstand genomen van de toenmalige denkbeelden. En dat waardeer ik zeer in hem.

  BeantwoordenVerwijderen

Overzicht van alle blogberichten op Cahier - Nieuwer bericht boven en ouder bericht onder

2019

Perseus en Medusa – 13 juli 2019

Open letter to Jules Evans – 30 juni 2019

Realy Only Fantasy? – 21 juni 2019

Tech & Spirit – 2 juni 2019

Over liefde en vrijheid – 24 mei 2019

Origin and purpose of Evil & Function of Self-Love – 13 mei 2019

Agens, 10 mei 2019

Diary: Evil, Knowledge and Courage – 3 mei 2019

Folk – 19 april 2019

Gemeenschap – 8 april 2019

Closure – 1 april 2019

Distantie en existentie met monoloog en dialoog – 29 maart 2019

Beweging – 22 februari 2019

Geplande publicatie bij Schrijfbureau Bewustzijnsziel – 15 februari 2019

Gratis Google voorzieningen op de tocht – 1 februari 2019

Eerbiedigende aandachtigheid – 31 januari 2019

Verborgen werkwoord: ontkenteren - 21 januari 2019

Philosophy, Spiritual Activity and Christianity – 14 januari 2019

Lemniscaat – 11 januari 2019

Modern Soul and Struggling Psyche (Mind) – 1 januari 2019

2018

My initiation and moral development – 14 december 2018

Music and ethics – 7 december 2018

Energy – 23 november 2018

Geestelijk ontwaken – 9 november 2018

Freedom and Spiritual Activity – 29 oktober 2018

Intuitions – 24 oktober 2018

Settle – 24 september 2018

De agenda die niet geschreven werd – 21 september 2018

Ecstatic or grounded – 10 september 2018

Ragnarok – 27 augustus 2018

Nietzsche’s Philosophers of Perhaps – 19 augustus 2018

Pensées – 11 augustus 2018

Dixit – 10 augustus 2018

Bestemmen – 6 augustus 2018

Antroposofen en politiek – 16 juli 2018

Cup of Tea – 2 juli 2018

Fresh – 22 juni 2018

Mind You – 13 juni 2018

The Opposite of Brexit? – 21 mei 2018

Consciousness Soul – 7 mei 2018

Small experience – 30 april 2018

Still – 16 april 2018

Een paasgedachte - (Parsifal - Deel 9) – 2 april 2018

Beware – 26 maart 2018

Vrijheid en deugd – 12 maart 2018

Forces & Creatures – 31 januari 2018

2017

Self-respect and development – 19 december 2017

Grace – 6 december 2017

Virtues – 4 december 2017

Oh Well – 23 november 2017

Kennistheorie – 10 november 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 5 – 13 oktober 2017

Europe & Memoranda – 10 oktober 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 4 - 29 september 2017

Ready to go again! – 28 september 2017

Keep up the pace – 11 september 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 3 – 31 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 2 – 28 augustus 2017

Dienstmededeling over deel 2 van meerluik – 21 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 1 - 14 augustus 2017

Kelk – 7 augustus 2017

Wishes and embodiments – 3 augustus 2017

Foreshadowing – 31 juli 2017

Schimmenrijk – 24 juli 2017

Faust & Helena – 17 juli 2017

My Way – 10 juli 2017

Independent – 3 juli 2017

Wetenschap en ontwikkelingswegen – 27 juni 2017

Perceptie en oude windselen – 26 juni 2017

Memories – Friendship – 19 juni 2017

Volle teugen – 12 juni 2017

Society: human predestination or self-determination – 5 juni 2017

Innerlijke vrijheid – 29 mei 2017

Purify and Enlighten Someone – 22 mei 2017

Nature and nurture from a inner perspective – 15 mei 2017

Brief Message – 13 mei 2017

Opklaring - 11 mei 2017

Inside, outside, upside down – 8 mei 2017

Zien – 6 mei 2017

On-of-a-kind (Parsifal – Deel 8) – 1 mei 2017

Perceptie – 27 april 2017

Instignatie en initiatie – 24 april 2017

Zelfbestemming – 21 april 2017

Genuine – 17 april 2017

Inleiding intermezzo aforismen, gedachten en epigrammen – 13 april 2017

Friend – 24 maart - 2017

Time-out – 6 maart 2017

Human Behavior – 3 maart 2017

Parsifal – Deel 7 – 27 februari 2017

Parsifal – Deel 6 – 20 februari 2017

Judith von Halle – 18 februari 2017

Aforisme en perikel – Lichtflits en experiment – 13 februari 2017

Living – Foolish or not – 6 februari 2017

Parsifal – Deel 5 – 30 januari 2017

Parsifal – Deel 4 – 20 januari 2017

Parsifal – Deel 3 – 6 januari 2017

Feestdagen en Nieuwjaar – 2 januari 2017

2016

Parsifal – Deel 2 – 30 december 2016

Parsifal - Deel 1 – 23 december 2016

Tell me – 16 december 2016

Twee zielen (en niet één gedachte) – 12 december 2016

To become – 5 december 2016

Digitale geletterdheid – 28 november 2016

Onbehagen – 21 november 2016

Weekly basis – 14 november 2016

Braintwisters and inner demons – 23 september 2016

Polsslagen der tijd – 19 september 2016

Funderen – 15 september 2016

Misunderstanding – 8 september 2016

Shine – 4 september 2016

Delicaat – 29 augustus 2016

Literatuurbeschouwing – Deel 1: Literatuur als kunstuiting – 26 augustus 2016

Versnellen – 9 augustus 2016

Autonomie – 8 augustus 2016

Fighting spirit - 29 juli 2016

Wijziging vorm en inhoud van weblog Cahier – 24 juli 2016

Mara’s influence on literature writers – 22 juli 2016

Schone wereld en schone schijn, 16 juli 2016

Verbeelden – 14 juli 2016

Macht van markten en staatscontrole - 1 juli 2016

Brexit – Synopsis – 27 juni 2016

Female – 13 mei 2016

Progress – 5 mei 2016

On the March –Dienstmededeling – 25 april 2016

Over napijn, genezing en nadere toekomst – 17 april 2016

Pijn of geen pijn: een queeste en vraagstuk – 15 april 2016

2015

Dagelijks leven met in- en toewijding - 17 december 2015

Respect – 12 november 2015

Vitaliseren én wijzer worden – 9 november 2015

True nature – 5 november 2015

Simple & Not fade away – 29 oktober 2015

Literaire wegen (bezien tegen een Rotterdamse achtergrond) – 4 september 2015

Anticiperen en participeren – 22 februari 2015

Mijn schrijfwerk en wedervaren; derde maanknoop en negende levensfase – 8 februari 2015

2014

Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Open wond – 1 december 2014

Over spreuken 2, 3 en 4 op weblog Sprüche in Prosa – 9 november 2014

Uit de nacht – 31 oktober 2014

Sturm und Drang en jaren die tellen – 15 oktober 2014

Citeren uit 'Sprüche in Prosa' in voorbereiding – 12 september 2014

Short one - Home Sweet Home - Rhine Harbour – 1 september 2014

Sergej O. Prokofieff en het thema van vergeestelijking van het fysieke lichaam – 5 augustus 2014

Karma van de Antroposofische Vereniging in Nederland herkennen en erkennen – Jaar 2014 – 8 juni 2014

Gezamenlijke verantwoordelijkheid – 11 mei 2014

Kunst, religie en wetenschap & mythen en mysteriescholen – 29 april 2014

Light capture – 19 april 2014

Preoccupaties – 7 april 2014

Ondernemen – Bezield en sociaal – 25 maart 2014

Schoonmaakwoede – 22 maart 2014

Politieke (geheim)taal: centraal gestelde decentralisaties rijkelijk uitgedragen – 16 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (3) – Afbaken – 8 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (2) – Eigen koers – 14 februari 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (1) – Voorspel - 12 februari 2014

2013

Integriteit en vrijeschoolonderwijs in toekomstperspectief – 20 juli 2013

Nieuwe koers – 22 juni 2013

Rotjeknor - We doen het zelf wel - 10 mei 2013

Nieuw orgaan - Karma en reïncarnatie - Honderd jaar terug – 1 mei 2013

Weegfactoren en onderscheid - 1 april 2013

Sociale driegeleding door de bank genomen - 26 maart 2013

Over helderziendheid en voortschrijdend inzicht - 9 maart 2013

Sympathie voor Iblis - 13 februari 2013

Money voor nothing... or love don't search itself? - 8 februari 2013

Stokken stopt - 27 januari 2013

Imagine: spielerisch to be honest - 16 januari 2013

Verbijstering, bewilderment (perplexity) en Verwirrung is kwestie van beschaving - 6 januari 2013

Dubbelblind slim - Open je ogen - 3 januari 2013

Judith von Halle en Junko Althaus - 1 januari 2013

2012

Wagners worstelingen anno 2012/13; Wagner uit Goethes Faust - 15 december 2012

'Heilig' mantra: groei, groei en nog eens groei! - 11 december 2012

With double in mirrors - 25 november 2012

Sneltreinvaart - 19 oktober 2012

Voorsorteren op digitale snelweg - 14 oktober 2012

De bijen en het Woord - 8 oktober 2012

Manifestaties van het licht - 30 september 2012

Chemische Bruiloft - 25 september 2012

Danige deining - 21 september 2012

Zinnen verzet, orde op zaken gesteld, en weer back to business as (un)usual - 24 augustus 2012

Beramen en benevelen - 22 juli 2012

Facing Mirrors and Signs on the Wall with feet on Earth - 21 juli 2012

Bloggen en bloggers online and offline - 20 juli 2012

Stilaan stilstaan - 17 juli 2012

Plaatselijke sufferdje - 2 juli 2012

Terry Boardman on Actualities - 28 juni 2012

Economieën op drift en vaart of stagnatie der volkeren - 17 juni 2012

Wisseling van de wacht - 10 juni 2012

Bredere economische horizon - 8 juni 2012

De eigenlijke Europese munt: eureka’s - 3 juni 2012

Dienstmededeling: internetadres Cahier gewijzigd - 3 juni 2012

Life with music - 3 juni 2012

Weer aan de bak - 2 juni 2012

2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - 2e tekstdeel - 18 april 2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - Eerste tekstdeel - 11 april 2011

'Vereeuwigen' van teksten en plaatjes – Hardlopers en doodlopers - 4 april 2011

Culturele verscheidenheid en tijdsopgaven – Karma en reïncarnatie in de praktijk - 2 april 2011

Oponthoud - Reactie volgt nog - May the Force be with You! - 28 maart 2011

Blad voor de mond nemen of absolute waarheid verkondigen - 25 maart 2011

Japanese houding en inborst bij breuklijnen en waterscheidingen - 23 maart 2011

Living on the edge – Japan - 21 maart 2011

Preludes en dissonanten - Recapitulatie en overzicht - 19 maart 2011

Psychologie en genetica van (vleesgeworden) arrogantie - 13 maart 2011

Moderne literatuurkritiek – Waar gaat het over? - 12 maart 2011

The aftermath – Slotwoord bij drieluik over Judith von Halle - 11 maart 2011

Vermeende inwijding - Judith von Halle - 6 maart 2011

Saturday - 4 maart 2011

Hey Jude – Make it better - 3 maart 2011

Sign of times – Judith von Halle for instance - 2 maart 2011

Wie is wie met wie? – Willen echten echt opstaan! - 1 maart 2011

Leidraden, labyrinten, uitwegen en valkuilen - februari 2011

M. Vasalis en Naema Tahir - Niet kijken op een dag - 27 februari 2011

Waar staat Europa bij stil? - 12 februari 2011

Omgekeerde cultus (Michaël) en Faust - 7 februari 2011

Energiek vooruit - 29 januari 2011

Pauselijk bannen - Pro-actief 'herderschap' - 17 januari 2011

Start van het nieuwe jaar: 2011 - 11 januari 2011

Anders gepland - Datum verzet - 9 januari 2011

2010

Geesteswetenschap – Hoe werken de engelen in ons astrale lichaam? - 25 december 2010

Introductie van de bewustzijnsziel - Geschiedkundige impuls - 20 november 2010

Rol van Pentagon bij oorlog en vrede - Kennisworstelingen - 13 november 2010

Vergewissen van wiskunde - 27 oktober 2010

Vooral geen water geven en zeker geen koffie morsen - 24 oktober 2010

Proactieve interactie - Michel Gastkemper over Antroposofie Monitor - 14 oktober 2010

Voor- en achterland - Volkerenkunde - 14 oktober 2010

Open internetgemeenschap - 9 oktober 2010

Symbiosen en gedeelde belangen - 3 oktober 2010

Draken van onderwerpen - Wie stelt wie met wat aan de kaak? - 30 september 2010

Feit en fictie & Begrip en inzicht - Koers Antroposofische Vereniging - 29 september 2010

Hoofdkwartier antroposofische vereniging - 27 september 2010

Digitale bibliotheek - Zeno.org - 26 september 2010

Voetbal en vechtsporten zijn niet uit den boze - 25 september 2010

Full moon almost - Spiritual shopping or tell what you can sell - 27 september 2010

Hedendaagse maieutiek - 20 september 2010

Not asleep yet - 18 september 2010

Nederlandse vertaling Steiners voordrachtencyclus over Filosofie van Thomas van Aquino - 16 september 2010

Gemoederen in en rond de Antroposofische Vereniging - Taja Gut - 16 september 2010

Hemelvaartsdag 2010 - 13 mei 2010

Stralende lentedag - 6 mei 2010

Start - 28 april 2010

Vertalen - Translate