zaterdag 2 april 2011

Culturele verscheidenheid en tijdsopgaven – Karma en reïncarnatie in de praktijk

Begin vorige eeuw maakte Rudolf Steiner onderscheid tussen volk, volkeren en volkszielen; ook tussen volkszielen en volksgeesten. Verder plaatste hij kanttekeningen bij gebruikmaking van termen als volksaard en volkskarakter als het gaat om zaken als nauwkeurigheid en ontstaan van mogelijke misverstanden.

Gaandeweg de twintigste eeuw, zeker ook de tweede helft daarvan, ontstond steeds vaker spraakverwarring over dit soort kwesties tussen veel mensen. Hoogoplopende debatten tussen talloze lieden die eigen en andermans rederneertranten als effectieve munitie en neer te halen doelwitten dikwijls ontleenden en toedichtten aan concepten als etnocentrisme, eurocentrisme en cultuurrelativisme.

Ook een man als Willem Zeylmans van Emmichoven kwam daar niet tussen of doorheen. Althans niet in een mate en met een impact die hij had gewenst en gehoopt is mijn indruk. Volkerenpsychologie kwam niet echt van de grond, volkerenkunde als onderdeel van (culturele) antropologie wel. Vraag me af of Ed Taylor enige aandacht besteed aan deze kwestie in zijn biografie Willem Zeylmans (Nieuwe Boekerij). Heb ik dus (nog) niet gelezen. Voorts verwijs ik in dit verband op mijn blogbericht Voor- en achterland – Volkerenkunde, Cahier, 14-10-2010 en Zeylmans van Emmichovens geschrift America and Americanism, Uncletaz.com.

Als het om de persoon Van Emmichoven gaat vermeld ik volledigheidshalve ook een kort stuk van Paul Heldens geplaatst op een webpagina van website AntroVista, waarin opmerkelijk genoeg over twee eerdere reïncarnaties van Van Emmichoven gerept wordt. Zie: Paul Heldens over Zeylmans van Emmichoven. Je blijft je verbazen nietwaar? Wat daar nu weer van te denken? Roert Ed Taylor dit aan zijn biografie over Van Emmichoven?

De materie, the subject. Bekend is Steiners cyclus Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie (GA 121); ook in het Nederlands vertaald, in het verleden door uitgeverij Vrij Geestesleven en recenter door uitgeverij Pentagon: De volkeren van Europa. Minder bekend, maar zeer zeker ook de moeite waard is Steiners voordrachtencyclus Menschenschicksale und Völkerschicksale (GA 157). Weet niet of deze cyclus reeds vertaald is in het Nederlands. Heb de indruk van niet. Please correct me if I’m wrong.

Zelf heb ik de Engelstalige versie in mijn boekenkast staan (zie foto rechtsbovenaan): The Destinies of Individuals and of Nations. Opmerkelijk die term Nations in de Engelse titel.

Michel Gastkemper
Michel Gastkemper leverde verleden week interessant commentaar op uitweidingen van de Japanese antroposofe Junko Althaus over opgaven van het Japanse volk, zie Schenken, Antroposofie in de pers, 27-3-2011. Moeite waard om te lezen en overdenken.

Hoewel er op onderdelen bij een aantal van Althaus' blogberichten zeker kanttekeningen te plaatsen vallen, doe ik zelf ook, vind ik haar weblog Philosophie der Freiheit Rudolf Steiners zeker wel interessant en waardevol. Neem bijvoorbeeld haar blogbericht Ita Wegman und ihre Begegnung mit dem ätherischen Christus, Philosophie der Freiheit Rudolf Steiners, 16-12-2010, alsook haar daarbij behorende document: Ita Wegman und ihre Begegnung mit dem ätherischen Christus. Ook hierbij: wat hier van te denken?

Mercuriusstaf - Brigitte Beck
Dit blogbericht sluit ik af met het volgende tekstcitaat uit Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums (GA 124), negende voordracht, Berlijn, 13-3-1911. Niet etnocentrisch of eurocentrisch én ook niet cultuurrelativistisch bedoeld: Noord-Zuid-Oost-West, welke ‘thuis’ (wereldwijd) best? Egocentrisch of kosmopolitisch gedacht: Everywhere I lay my hat!


Uit: De maanreligie van Jawhe en en haar weerspiegeling in het Arabisme – Het uitmonden van de Boeddha-Mercurius stroming in het rozenkruisersdom (GA 124; Bladzijde 176 en 177)


"[…] Wij mogen echter ook na de nu aangegeven tijdsaanduidingen van perioden van zes tot acht eeuwen verwachten dat van de genoemde Mercurius-invloed in Goethes ziel nog niets aanwezig was en dat dit iets moet zijn wat (direct) na Goethe als iets nieuws optrad. Het is interessant, dat weet u, dat zelfs (al) Goethes leerling, Schopenhauer, deze Mercurius-invloed toont. Uit mijn betogen weet u hoe in de filosofie van Schopenhauer wijsheid van het Morgenland is binnengedrongen, in het bijzonder in Boeddhistische vorm.

Daar nu als het symbool voor het boeddhisme Mercurius word gezien, ziet u na Goethes tijd daaraan beantwoordend de Boeddha invloed – terwijl Boeddha hier gelijk aan Mercurius en Mercurius gelijk aan Boeddha is, zoals u in het Arabierendom een maan-invloed gekarakteriseerd zag, evenzo gekarakteriseerd. Waarmee wij nu ook kunnen schetsen welke nevenstroming dat is welke als een nieuwe stroming binnenvloeit in de doorgaande lijn van de Christus-impuls bij de aanvang van een nieuwe zeshonderdjarige tijdsfase: hernieuwd Boeddhisme, in nieuwe vorm, alleen wel met de beperkingen die in mijn openbare voordrachten bschreven werden.

Stellen we ons eens de vraag: wat is voor de cultuur de rechtstreekse stroming? Dat is de Christus-stroming. Die vloeit langs rechtgaande lijn verder. En welke nevenstromingen hebben wij te schetsen? Allereerst hebben wij (1) het Arabierendom, die in de hoofdstroom binnenvloeit, dan volgt (2) een rustpauze, waarna (3) de verlichting plaatsvindt met de intrede van (3) de renaissance.

Nu hebben wij een Boeddha-stroming die binnenvloeit en vernieuwing brengt; tot dusver geen onderdeel van onze Avondlandse cultuur. Nu zien wij hoe zekere elementen van de Boeddha-stroming ook de Avondlandse geestesontwikkeling binnenstromen, zoals de ideeën van reïncarnatie en karma. […]."


Voor een goed begrip mag de inleiding op en uitwerking van dit bovenstaande tekstcitaat niet worden overgeslagen. Staat zoals gezegd opgetekend in de negende voordracht van GA 124. (Bladzijde 167 tot en met 189.)


Muziek
People are People – Depeche Mode


۞

14 opmerkingen:

 1. Je hebt dat aardig voor elkaar met de foto's tussen de teksten. Dat staat goed. Bij WordPress wil me dat niet lukken. Ik kan wel een foto in de tekst plaatsen, maar dan komt de tekst er onder of er boven te staan, er naast wil niet.

  Ik moet zeggen dat ik ook hoogst verbaasd ben over de twee vorige incarnaties van Zeylmans. Ik had daar nooit eerder wat over gehoord of gelezen. In het boek van Ed Taylor staat er ook niks over. In dat boekje staat wel iets over Zeylmans en de volkerenpsychologie, maar dat herinner ik mij niet goed.

  GA 121 heb ik ook in het Nederlands met als titel De Volkszielen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Geachte heren,
  Ja, daarmee wordt wel een thema aangesneden. Op de datum van plaatsing van het bericht op AntroVista door Wilfried Nauta, op 11 maart, waren er slechts twee artikelen van Paul Heldens opgenomen, dit derde over Willem Zeylmans is er blijkbaar later bijgekomen en had ik nog niet opgemerkt. Voor de liefhebbers kan ik in dit kader voor verdere achtergronden ook naar ‘Voor Barbara’ van woensdag 23 juli 2008 op mijn weblog verwijzen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @ Ridzerd

  Ja ik ben wel blij met de functionaliteit en gadgets van blogspot.com. Ik heb het idee dat je met Wordpress ook wel afbeeldingen links en rechts of alleen rechts van de tekst kunt plaatsen, maar dan alleen met bepaalde designtypes. Jij maakt gebruik van designtype Caroline als ik het wel heb.

  Maar goed, ik weet dit niet zeker. Kan gemakkelijk geverifieerd worden door andere Wordpress blogs te bekijken; onderaan staat meestal het gehanteerde designtype.

  Ja ik ben ook verbaast over die door Paul Heldens naar voren gebrachte koppeling tussen die twee historische persoonlijkhededen en Zeylmans van Emmichoven. Het wordt naar mijn idee nogal plompverloren als een vaststaand en onwrikbaar feit door hem naar voren gebracht. Wel bronvermeldingen, dat wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Beste Michel,

  Dank je voor deze waardevolle verwijzing naar jouw blogartikel uit 2008. Met interesse gelezen. Oerbron voor het door Heldens gestelde zou Daniël van Bemmelen zijn? Of ging/gaat dit breder rond in antroposofische kringen? (Andere bronnen.) Hield Van Bemmelen het bij bespiegelingen en overwegingen, stelliger/aannemelijker gemaak door Frans Lutters? En/of worden er ook weer facsimiles uit correspondentieverkeer opgevoerd, waar mogelijk ook Rudolf Steiner bij betrokken was?

  Bij kwesties als Judith von Halle nam/neem ik krachtig en openlijk stelling ter bevordering van vrije ideevorming daaromtrent; bij kwesties als incarnatielijnen van antroposofen bespeur ik bij mezelf een mengeling van gereserveerdheid en geïnteresseerdheid. Geen zoete koek om bij voorbaat te slikken, doch ook niet iets om je voor af te sluiten en/of voor onbespreekbaar te verklaren.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @ Ridzerd

  Overigens kunnen de (meeste) afbeeldingen vergroot worden door erop te klikken, maar dat was je misschien al eerder opgevallen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @John

  Ik heb eens even gesneupt bij andere blogs van WordPress en er zijn inderdaad verscheidene bij met foto's links en rechts van de tekst, ook bij het thema Coraline. Ik moet nog maar eens proberen of het lukken wil.
  Ja, dat de afbeeldingen vergroot kunnen worden door er op te klikken was me al opgevallen.

  Wat je schrijft over de eerdere incarnaties van Zeylmans, zo denk ik er ook over. Ik slik het niet voor zoete koek, maar uitsluiten dat het wel waar kan zijn doe ik ook niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Die jaartallen die Paul Helden noemt over Ptolemaeus I of Ptolemaeus Sotus van Egypte (367 - 247 voor Chr.), kloppen niet want dan zou hij 120 jaar geworden zijn. Zie onderstaande link. Dat is waarschijnlijk de Ptolemaeus die dan een eerdere incarnatie van Zeylmans van Emmichoven geweest zou zijn.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ptolemaeus_I_Soter

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @ Ridzerd

  Nauwkeurig opgemerkt. Dank je ook voor de verwijzing naar het het Wikipedia artikel Ptolemaeus I Soter.

  Miscchien kan/wil Michel ergens in 2011 op Antroposofie in de pers (nog) een keer aandacht besteden aan dit onderwerp/thema.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Beste John,

  Er ligt nog altijd je vraag van begin deze maand naar de bronnen van kennis aangaande vorige incarnaties van Willem Zeylmans van Emmichoven, zoals hierboven gesteld. Het is een vraag die erg moeilijk te beantwoorden is, vandaar ook dat ik er nog niet aan toegekomen ben. Frans Lutters werkt het in zijn boek over Daniël van Bemmelen erg mooi uit, heel genuanceerd. Dat is hier niet een, twee, drie over te nemen. Hij doet dat in ‘Beeld 19: De kerstbijeenkomst 1923/1924 en het ontwaken van karmabewustzijn’, op de pagina’s 108 tot en met 118. Het gaat inderdaad om het ontwaken van karmabewustzijn, en dat is een gevoelig en kwetsbaar proces. Je kunt niet zeggen: hier en hier, om die en die tijd, wist ik als wie iemand anders of eventueel ikzelf in een of meer vorige levens opgetreden ben. Je wordt je steeds meer bewust van een bepaalde mogelijkheid, die vaak met een intuïtieve zekerheid begint, maar die in de loop van de tijd met allerlei aanwijzingen en ook feiten tot een samenhangend en betrouwbaar beeld groeit. Een innerlijk proces zogezegd.

  Frans Lutters baseert zijn boek in hoge mate op een autobiografisch geschrift van Daniël van Bemmelen, waarin deze op zijn leven terugkijkt, verantwoording aflegt en de gebeurtenissen probeert te duiden. Zeylmans en hij zaten naast elkaar bij de Weihnachtstagung, als het ware aan de voeten van Steiner. Tegen het einde van die bijeenkomst zei Zeylmans tegen hem dat hij de Griekse incarnaties van Steiner en Wegman had herkend. Hij ging ermee naar Wegman, die hem doorverwees naar Steiner: ‘Het zal hem verheugen, want hij wacht erop’. Dat deed hij dan ook. Er waren meer mensen die deze herkenning hadden; met hen werden meerdere bijeenkomsten belegd.

  Van Bemmelen beschrijft dat kort na de eerste bijeenkomst Steiner tegen Zeylmans zei: ‘Vanavond zal ik over uw vorige incarnatie spreken’. Dat was op 5 januari 1924; de voordracht die ik noemde in mijn bericht op 23 juli 2008, hierboven al aangegeven. Op internet vind ik alleen een Engelse vertaling. Als je die voordracht leest, merk je wel dat het helemaal niet zo duidelijk is dat die op Zeylmans slaat. Maar het gaat verder, beschrijft Van Bemmelen. Max Stibbe, die er in Dornach ook bij was geweest, en hij verdiepten zich enthousiast in de genoemde Griekse tijd: ‘Eens had ik een boek in handen over de stad Alexandrië die voor de eerste academie van Alexander gesticht werd. Daar had later Ptolemeüs, generaal en leider van de lijfwacht van Alexander, de stad opgebouwd; hij werd uiteindelijk koning van Egypte. Ik zag in dat boek een afbeelding van Ptolemeüs op een gouden munt. Ineens zag ik in het portret het profiel van Willem Zeylmans. Geestdriftig ging ik met het boek naar hem toe om het hem te laten zien. Hij glimlachte alleen maar en zei er niet veel op.’

  Dat is dus wel heel vaag en multi-interpretabel. Het verhaal houdt hier echter niet op: ‘Maar een paar maanden later liet hij mij bij zich komen, omdat hij mij iets belangrijks wilde meedelen. In deze tijd was Rudolf Steiner al gestorven. Hij vertelde mij dat hij over mijn ontdekking van Ptolemeüs met Ita Wegman gesproken had. Zij had hem daarop gezegd dat Rudolf Steiner haar ook op Ptolemeüs als een vorige incarnatie van Zeylmans gewezen had. Dat was voor ons een erkenning, dat we op de juiste weg waren... Ook was het een geluk dat Rudolf Steiner tijdens zijn leven nog kon bevestigen wat ikzelf gevonden had.’

  Dat is in feite alles; het is niet veel. Maar wie wil, kan hier veel in zien.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @Michel

  Knap zo gedetailleerd u overal op ingaat. voor zoiets heb ik nooit het geduld en de energie.
  Maar nu iets anders, dat u ongetwijfeld ook wel weet, want als Gastkemper het niet weet, dan weet niemand het :-), maar ik las gisteren in GA088 tot mijn stomme verbazing dat Johan Gottlieb Fichte volgens mededelingen van Steiner een incarnatie was van Spinoza. Hij noemde ook nog een vorige incarnatie van Spinoza, die naam ben ik even kwijt, maar dat was meen ik ergens in Griekenland in het begin van de jaartelling. Als ik het nog terug kan vinden, schrijf ik het hier nog wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Nee, dat wist ik niet – dat is nieuw voor mij. Iets om eens nader op en uit te zoeken. Dank u wel voor deze tip!

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @Michel

  Ik heb het gevonden. Steiner noemt Philo van Alexandrië. Het staat op bladzijde 184 van
  http://fvn-rs.net/PDF/GA/GA088.pdf

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Beste mijnheer Van Dijk,
  Buitengewoon interessant. Dit was geheel aan mij voorbijgegaan, terwijl ik dit boek al twaalf jaar in de kast heb staan en destijds na aankoop meteen gelezen heb. Zo zie je maar weer, goed dat een vriend je op zoiets wijst, want nu komt het wel heel anders bij me binnen. Er zit hier heel veel aan vast; hartelijke dank!

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @Michel

  Aha, dus u had het boek al wel en ook gelezen. Voor mij is het volkomen nieuw. Het is aan Olof Blente te danken dat zowat het hele werk op internet staat, anders zou ik dit waarschijnlijk nooit gelezen hebben. Ik heb sinds kort een e-reader en ik kan nu maar raak werken van Steiner van internet op die reader zetten. Alles geheel gratis. Ik had ook wel die boeken kunnen kopen, maar dat zou er waarschijnlijk nooit van gekomen zijn omdat ik niet best bij kas zit en ook omdat ik al zo veel antroposofische boeken heb.
  Er staat meer interessants in deze GA 088. Ik vond bijvoorbeeld zeer boeiend wat Steiner zei over het kastensysteem in India. Dit systeem komt ons westerlingen barbaars voor, maar het zou door wijze leiders zijn ingesteld omdat de mens in elke kaste bepaalde deugden kan ontwikkelen. De details ben ik helaas al weer vergeten, ik ga dat deel morgen nog eens lezen.
  Maar in ieder geval geen dank, ik ben blij dat het u zo veel interesseert.

  BeantwoordenVerwijderen

Overzicht van alle blogberichten op Cahier - Nieuwer bericht boven en ouder bericht onder

2019

Perseus en Medusa – 13 juli 2019

Open letter to Jules Evans – 30 juni 2019

Realy Only Fantasy? – 21 juni 2019

Tech & Spirit – 2 juni 2019

Over liefde en vrijheid – 24 mei 2019

Origin and purpose of Evil & Function of Self-Love – 13 mei 2019

Agens, 10 mei 2019

Diary: Evil, Knowledge and Courage – 3 mei 2019

Folk – 19 april 2019

Gemeenschap – 8 april 2019

Closure – 1 april 2019

Distantie en existentie met monoloog en dialoog – 29 maart 2019

Beweging – 22 februari 2019

Geplande publicatie bij Schrijfbureau Bewustzijnsziel – 15 februari 2019

Gratis Google voorzieningen op de tocht – 1 februari 2019

Eerbiedigende aandachtigheid – 31 januari 2019

Verborgen werkwoord: ontkenteren - 21 januari 2019

Philosophy, Spiritual Activity and Christianity – 14 januari 2019

Lemniscaat – 11 januari 2019

Modern Soul and Struggling Psyche (Mind) – 1 januari 2019

2018

My initiation and moral development – 14 december 2018

Music and ethics – 7 december 2018

Energy – 23 november 2018

Geestelijk ontwaken – 9 november 2018

Freedom and Spiritual Activity – 29 oktober 2018

Intuitions – 24 oktober 2018

Settle – 24 september 2018

De agenda die niet geschreven werd – 21 september 2018

Ecstatic or grounded – 10 september 2018

Ragnarok – 27 augustus 2018

Nietzsche’s Philosophers of Perhaps – 19 augustus 2018

Pensées – 11 augustus 2018

Dixit – 10 augustus 2018

Bestemmen – 6 augustus 2018

Antroposofen en politiek – 16 juli 2018

Cup of Tea – 2 juli 2018

Fresh – 22 juni 2018

Mind You – 13 juni 2018

The Opposite of Brexit? – 21 mei 2018

Consciousness Soul – 7 mei 2018

Small experience – 30 april 2018

Still – 16 april 2018

Een paasgedachte - (Parsifal - Deel 9) – 2 april 2018

Beware – 26 maart 2018

Vrijheid en deugd – 12 maart 2018

Forces & Creatures – 31 januari 2018

2017

Self-respect and development – 19 december 2017

Grace – 6 december 2017

Virtues – 4 december 2017

Oh Well – 23 november 2017

Kennistheorie – 10 november 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 5 – 13 oktober 2017

Europe & Memoranda – 10 oktober 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 4 - 29 september 2017

Ready to go again! – 28 september 2017

Keep up the pace – 11 september 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 3 – 31 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 2 – 28 augustus 2017

Dienstmededeling over deel 2 van meerluik – 21 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 1 - 14 augustus 2017

Kelk – 7 augustus 2017

Wishes and embodiments – 3 augustus 2017

Foreshadowing – 31 juli 2017

Schimmenrijk – 24 juli 2017

Faust & Helena – 17 juli 2017

My Way – 10 juli 2017

Independent – 3 juli 2017

Wetenschap en ontwikkelingswegen – 27 juni 2017

Perceptie en oude windselen – 26 juni 2017

Memories – Friendship – 19 juni 2017

Volle teugen – 12 juni 2017

Society: human predestination or self-determination – 5 juni 2017

Innerlijke vrijheid – 29 mei 2017

Purify and Enlighten Someone – 22 mei 2017

Nature and nurture from a inner perspective – 15 mei 2017

Brief Message – 13 mei 2017

Opklaring - 11 mei 2017

Inside, outside, upside down – 8 mei 2017

Zien – 6 mei 2017

On-of-a-kind (Parsifal – Deel 8) – 1 mei 2017

Perceptie – 27 april 2017

Instignatie en initiatie – 24 april 2017

Zelfbestemming – 21 april 2017

Genuine – 17 april 2017

Inleiding intermezzo aforismen, gedachten en epigrammen – 13 april 2017

Friend – 24 maart - 2017

Time-out – 6 maart 2017

Human Behavior – 3 maart 2017

Parsifal – Deel 7 – 27 februari 2017

Parsifal – Deel 6 – 20 februari 2017

Judith von Halle – 18 februari 2017

Aforisme en perikel – Lichtflits en experiment – 13 februari 2017

Living – Foolish or not – 6 februari 2017

Parsifal – Deel 5 – 30 januari 2017

Parsifal – Deel 4 – 20 januari 2017

Parsifal – Deel 3 – 6 januari 2017

Feestdagen en Nieuwjaar – 2 januari 2017

2016

Parsifal – Deel 2 – 30 december 2016

Parsifal - Deel 1 – 23 december 2016

Tell me – 16 december 2016

Twee zielen (en niet één gedachte) – 12 december 2016

To become – 5 december 2016

Digitale geletterdheid – 28 november 2016

Onbehagen – 21 november 2016

Weekly basis – 14 november 2016

Braintwisters and inner demons – 23 september 2016

Polsslagen der tijd – 19 september 2016

Funderen – 15 september 2016

Misunderstanding – 8 september 2016

Shine – 4 september 2016

Delicaat – 29 augustus 2016

Literatuurbeschouwing – Deel 1: Literatuur als kunstuiting – 26 augustus 2016

Versnellen – 9 augustus 2016

Autonomie – 8 augustus 2016

Fighting spirit - 29 juli 2016

Wijziging vorm en inhoud van weblog Cahier – 24 juli 2016

Mara’s influence on literature writers – 22 juli 2016

Schone wereld en schone schijn, 16 juli 2016

Verbeelden – 14 juli 2016

Macht van markten en staatscontrole - 1 juli 2016

Brexit – Synopsis – 27 juni 2016

Female – 13 mei 2016

Progress – 5 mei 2016

On the March –Dienstmededeling – 25 april 2016

Over napijn, genezing en nadere toekomst – 17 april 2016

Pijn of geen pijn: een queeste en vraagstuk – 15 april 2016

2015

Dagelijks leven met in- en toewijding - 17 december 2015

Respect – 12 november 2015

Vitaliseren én wijzer worden – 9 november 2015

True nature – 5 november 2015

Simple & Not fade away – 29 oktober 2015

Literaire wegen (bezien tegen een Rotterdamse achtergrond) – 4 september 2015

Anticiperen en participeren – 22 februari 2015

Mijn schrijfwerk en wedervaren; derde maanknoop en negende levensfase – 8 februari 2015

2014

Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Open wond – 1 december 2014

Over spreuken 2, 3 en 4 op weblog Sprüche in Prosa – 9 november 2014

Uit de nacht – 31 oktober 2014

Sturm und Drang en jaren die tellen – 15 oktober 2014

Citeren uit 'Sprüche in Prosa' in voorbereiding – 12 september 2014

Short one - Home Sweet Home - Rhine Harbour – 1 september 2014

Sergej O. Prokofieff en het thema van vergeestelijking van het fysieke lichaam – 5 augustus 2014

Karma van de Antroposofische Vereniging in Nederland herkennen en erkennen – Jaar 2014 – 8 juni 2014

Gezamenlijke verantwoordelijkheid – 11 mei 2014

Kunst, religie en wetenschap & mythen en mysteriescholen – 29 april 2014

Light capture – 19 april 2014

Preoccupaties – 7 april 2014

Ondernemen – Bezield en sociaal – 25 maart 2014

Schoonmaakwoede – 22 maart 2014

Politieke (geheim)taal: centraal gestelde decentralisaties rijkelijk uitgedragen – 16 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (3) – Afbaken – 8 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (2) – Eigen koers – 14 februari 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (1) – Voorspel - 12 februari 2014

2013

Integriteit en vrijeschoolonderwijs in toekomstperspectief – 20 juli 2013

Nieuwe koers – 22 juni 2013

Rotjeknor - We doen het zelf wel - 10 mei 2013

Nieuw orgaan - Karma en reïncarnatie - Honderd jaar terug – 1 mei 2013

Weegfactoren en onderscheid - 1 april 2013

Sociale driegeleding door de bank genomen - 26 maart 2013

Over helderziendheid en voortschrijdend inzicht - 9 maart 2013

Sympathie voor Iblis - 13 februari 2013

Money voor nothing... or love don't search itself? - 8 februari 2013

Stokken stopt - 27 januari 2013

Imagine: spielerisch to be honest - 16 januari 2013

Verbijstering, bewilderment (perplexity) en Verwirrung is kwestie van beschaving - 6 januari 2013

Dubbelblind slim - Open je ogen - 3 januari 2013

Judith von Halle en Junko Althaus - 1 januari 2013

2012

Wagners worstelingen anno 2012/13; Wagner uit Goethes Faust - 15 december 2012

'Heilig' mantra: groei, groei en nog eens groei! - 11 december 2012

With double in mirrors - 25 november 2012

Sneltreinvaart - 19 oktober 2012

Voorsorteren op digitale snelweg - 14 oktober 2012

De bijen en het Woord - 8 oktober 2012

Manifestaties van het licht - 30 september 2012

Chemische Bruiloft - 25 september 2012

Danige deining - 21 september 2012

Zinnen verzet, orde op zaken gesteld, en weer back to business as (un)usual - 24 augustus 2012

Beramen en benevelen - 22 juli 2012

Facing Mirrors and Signs on the Wall with feet on Earth - 21 juli 2012

Bloggen en bloggers online and offline - 20 juli 2012

Stilaan stilstaan - 17 juli 2012

Plaatselijke sufferdje - 2 juli 2012

Terry Boardman on Actualities - 28 juni 2012

Economieën op drift en vaart of stagnatie der volkeren - 17 juni 2012

Wisseling van de wacht - 10 juni 2012

Bredere economische horizon - 8 juni 2012

De eigenlijke Europese munt: eureka’s - 3 juni 2012

Dienstmededeling: internetadres Cahier gewijzigd - 3 juni 2012

Life with music - 3 juni 2012

Weer aan de bak - 2 juni 2012

2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - 2e tekstdeel - 18 april 2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - Eerste tekstdeel - 11 april 2011

'Vereeuwigen' van teksten en plaatjes – Hardlopers en doodlopers - 4 april 2011

Culturele verscheidenheid en tijdsopgaven – Karma en reïncarnatie in de praktijk - 2 april 2011

Oponthoud - Reactie volgt nog - May the Force be with You! - 28 maart 2011

Blad voor de mond nemen of absolute waarheid verkondigen - 25 maart 2011

Japanese houding en inborst bij breuklijnen en waterscheidingen - 23 maart 2011

Living on the edge – Japan - 21 maart 2011

Preludes en dissonanten - Recapitulatie en overzicht - 19 maart 2011

Psychologie en genetica van (vleesgeworden) arrogantie - 13 maart 2011

Moderne literatuurkritiek – Waar gaat het over? - 12 maart 2011

The aftermath – Slotwoord bij drieluik over Judith von Halle - 11 maart 2011

Vermeende inwijding - Judith von Halle - 6 maart 2011

Saturday - 4 maart 2011

Hey Jude – Make it better - 3 maart 2011

Sign of times – Judith von Halle for instance - 2 maart 2011

Wie is wie met wie? – Willen echten echt opstaan! - 1 maart 2011

Leidraden, labyrinten, uitwegen en valkuilen - februari 2011

M. Vasalis en Naema Tahir - Niet kijken op een dag - 27 februari 2011

Waar staat Europa bij stil? - 12 februari 2011

Omgekeerde cultus (Michaël) en Faust - 7 februari 2011

Energiek vooruit - 29 januari 2011

Pauselijk bannen - Pro-actief 'herderschap' - 17 januari 2011

Start van het nieuwe jaar: 2011 - 11 januari 2011

Anders gepland - Datum verzet - 9 januari 2011

2010

Geesteswetenschap – Hoe werken de engelen in ons astrale lichaam? - 25 december 2010

Introductie van de bewustzijnsziel - Geschiedkundige impuls - 20 november 2010

Rol van Pentagon bij oorlog en vrede - Kennisworstelingen - 13 november 2010

Vergewissen van wiskunde - 27 oktober 2010

Vooral geen water geven en zeker geen koffie morsen - 24 oktober 2010

Proactieve interactie - Michel Gastkemper over Antroposofie Monitor - 14 oktober 2010

Voor- en achterland - Volkerenkunde - 14 oktober 2010

Open internetgemeenschap - 9 oktober 2010

Symbiosen en gedeelde belangen - 3 oktober 2010

Draken van onderwerpen - Wie stelt wie met wat aan de kaak? - 30 september 2010

Feit en fictie & Begrip en inzicht - Koers Antroposofische Vereniging - 29 september 2010

Hoofdkwartier antroposofische vereniging - 27 september 2010

Digitale bibliotheek - Zeno.org - 26 september 2010

Voetbal en vechtsporten zijn niet uit den boze - 25 september 2010

Full moon almost - Spiritual shopping or tell what you can sell - 27 september 2010

Hedendaagse maieutiek - 20 september 2010

Not asleep yet - 18 september 2010

Nederlandse vertaling Steiners voordrachtencyclus over Filosofie van Thomas van Aquino - 16 september 2010

Gemoederen in en rond de Antroposofische Vereniging - Taja Gut - 16 september 2010

Hemelvaartsdag 2010 - 13 mei 2010

Stralende lentedag - 6 mei 2010

Start - 28 april 2010

Vertalen - Translate