zondag 10 juni 2012

Wisseling van de wacht


Cultuur- en congrescentrum Antropia
Woonde gisteren, 9-6-2012, in cultuur- en congrescentrum Antropia de eerste bijeenkomst van de tweedaagse AViN ledenvergadering 2012 te Driebergen bij. Vandaag vindt het afsluitende vergaderdeel plaats, waarbij het verkozen nieuwe bestuur een deel van haar nog verse plannen presenteert. Daar ben ik echter niet bij. Bivakkeer weer in Rotterdam. Het was een interessante bijeenkomst afgelopen zaterdag. Draagt een zekere historische waarde. Pakweg 290 leden namen aan die vergadering deel.

Robert Jan Kelder
Twee moties werden in stemming gebracht. De motie van Rob Steinbuch werd aangenomen, wat inhoudt dat bestuursleden vanaf nu voor een maximale tijdsperiode van vijf jaar worden aangesteld en wel herkiesbaar blijven. De motie van Robert Jan Kelder werd verworpen. Zijn voorstel hing samen met voorstellen betreffende verenigingsstatuten door Rudolf Steiner naar voren gebracht tijdens de driedaagse bespreking van de kerstbijeenkomst 1923/24 te Dornach. In dat kader stelde Robert Jan Kelder tevens  zijn kandidatuur voor het voorzitterschap. Met grote meerderheid werd hij echter niet verkozen.

Alle kandidaten die waren voorgedragen door het inmiddels voormalige AViN bestuur zijn door de aanwezige leden, bij meerderheid van stemmen, (her)benoemd tot bestuurslid, waarmee formatie en installatie van een nieuw bestuur een feit geworden is. De problematiek die de heer Kelder aansneed speelt op zich al jaren, daarover is al vele decennia lang veel gezegd,  geschreven en gestreden. Neem bijvoorbeeld het december 2011 nummer van het digitale tijdschrift De Brug en het tekstdeel Statutenkwestie in dat nummer. Daarmee zeg ik niet dat ik me schaar achter de inhoud van het daar ter berde gebrachte. Wijs er bij dezen in dit blogbericht op om te illustreren hoe lang en diepgaand problemen en thema's als deze reeds spelen onder diverse antroposofen.

Paul Mackay
Bovendien is deze problematiek, handelend over identiteit en welzijn van de Antroposofische Vereniging en haar leden en de betekenis van antroposofie en de Vereniging voor de samenleving, dit jaar (2012/13) tot (gespreks)thema verheven. Zie: Zur Identität der Anthroposophischen Gesellschaft. Het jaarthema van vorig jaar was/is Antroposofie– het rozenkruiserdom van onze tijd (2011/12) en loopt dus over in het nieuwe jaarthema. Voor een Nederlandse vertaling van het  schrijven van Paul Mackay over jaarthema 2012/13 zie: Over de identiteit van de Antroposofische Vereniging – Jaarthema 2012/13.

Bij aankomst in het Antropia gebouw gisteren kon ik tot mijn genoegen eerst de hand van Michel Gastkemper schudden, later die dag kwam ik gelukkigerwijze Mirthe Duindam. een andere gewaardeerde blogger, tegen. Wisselde kort ook wat woorden met Paul Mackay. Toevallig ging hij pal voor me zitten in de zaal. Aimabele man die snel en scherp anderen om zich heen aftast en wakker en terstond op gevatte wijze zaken afhandelt of agendeert, in directe omgang althans naar mijn indruk. Verder ken ik hem niet persoonlijk. Aftredend voorzitter Ron Dunselman, contemplatiever ingesteld, zo schijnt me, ontving gisterenmiddag vanwege erkende verdiensten voor de samenleving uit handen van de burgermeester van Meppel een lintje: benoemd tot ridder van de orde Nassou.

Een geslaagde dag. Precaire kwesties op de agenda waarover gewetensvolle beslissingen moesten worden genomen. Ik koos voor het nieuwe bestuur en een daaraan verbonden koers. Zal nieuwe en lopende ontwikkelingen nauwlettend (nader) gaan volgen.

18 opmerkingen:

 1. Graag voeg ik aan je verslag toe en mail die ik nav de vergadering aan het nieuwe bestuur heb gestuurd.

  Aan het nieuwe bestuur van de AVIN.

  Ik zou graag nog iets toelichten wat voorgevallen is op de jaarvergadering van de AVIN op 9 juni 2012. dit om bewustzijn te wekken voor wat hier nu eigenlijk gebeurde.
  Tijdens deze vergadering werden er een aantal stemmingen gehouden. Volgens de statuten van de AVIN wordt er als het geen personen betreft gestemd door handopheffing. als het gaat om personen, dan zou volgens de statuten de anonieme methode van schriftelijke stemming gebruikt worden. Ons als leden werd echter medegedeeld door het bestuur, dat van deze statutaire regel afgeweken zou worden omdat dat veel simpeler in de telling is etc. (althans dat er van de statuten afgeweken werd was de implicatie van die mededeling ) en dat er dmv een elektronisch stemapparaat gestemd zou gaan worden.
  Een aantal stemmingen is aldus verlopen, hetgeen juridisch gezien in tegenspraak is met de statuten.
  Juridisch gezien zouden dan ook enkele stemmingen niet rechtsgeldig zijn, want in tegenspraak met de statuten.
  Toen heeft ondergetekende dit aanhangig gemaakt en het bestuur heeft daarop gereageerd door een stemming voor of tegen het gebruik van een elektronisch apparaat te houden. Deze is met een overweldigende meerderheid ten gunste van het apparaat aangenomen.
  Daarmee echter is nog niet het betreffende statuut zelf aangepast.
  Omdat te verwachten valt dat bij toekomstige stemmingen van hetzelfde middel gebruik zal worden gemaakt is de vraag van ondergetekende om een statutenwijziging door te voeren, zodathet toekomstig stemgedrag weer legaal kan worden.
  Tevens wil ondergetekende er aandacht voor vragen, dat er in nederland in het verleden ivm de politiek gestemd werd op papier met het rode potlood, dat er later gebruik gemaakt werd van elektronische stemmachines en dat men daar later weer vanaf gestapt is en terug gegaan is naar het papier. dit omdat gebleken was dat de elektronische stemmethode zich onttrok aan de controle van de burger. Ook tijdens de AVIN vergadering bleek, dat deze controle op het aantal stemmen voor de leden niet mogelijk was. Ook het bestuur was afhankelijk van een of meer programmeurs en raadde de leden aan vooral niet na te denken.
  Darnaast mag er in antroposofische samenhang ook gedacht worden, wat het betekend dat in betrekkelijk kleine ruimte naar schatting 300 straling uitzendende apparaten gebruikt worden ophet moment dat er door leden belangrijke beslissingen moeten worden genomen.
  Het mag misschien in deze tijd van alomtegenwoordige mobieltjes en gsm straling wat ouderwets lijken pm aandacht te vragen wat Steiner bedoelde met de ondernatuur, maar ik wil deze bewustzijskwestie in ieder geval aangekaart hebben, dat als het zover komt dat deze stemmethode in de statuten opgenomen zal worden, dan men zich er ook van bewust is welk middel men in huis gehaald heeft.

  Vriendelijke groeten Kees Kromme, lid sinds 1987.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Interessant, deze informatie. Ik ben geen lid, maar ik vind het toch wel leuk zo enigszins op de hoogte te blijven.

  @Kees Die 300 mobieltjes zenden, voor zover ik weet, alleen straling uit op het moment dat er mee wordt gebeld, ge-sms't of geïnternet. Of is er ook nog sprake van andere straling? Bovendien vermoed ik dat velen hun mobiel tijdens zo'n bijeenkomst uitzetten. Verder is het de vraag of men zich van dit soort dingen wel iets aan moet trekken, want dan kan men zowat niks meer. Magnetronstraling schijnt ook niet goed te zijn en ook de straling van de oplaad-adapters schijnt schadelijk te zijn. En neem nu eens wat Steiner over voeding zegt. Niet dat hij dogmatisch zegt: dit is goed en dat is niet goed, maar het komt er wel op neer dat hij alleen lovend is over suiker en melk, maar voor de rest is zowat alles af te raden: vlees, aardappelen, champignons, meloenen, komkommers, bonen enz. Hij noemt nog wel meer, maar mijn geheugen schiet weer eens te kort.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Ridzard, ik wacht geduldig af wat het nieuwe bestuur erover zeggen wil. In ieder geval gaf het stemapparaatje, wat niet hetzelfde is als een mobieltje voortdurend dmv een knipperend lampje aan, dat deze aktief was.
  Wat voeding betreft, ben ik blij dat er dankzij de vooruitziende blik van Steiner nu wel BD-landbouw is. Nu heeft Steiner ook aangegeven dat we Ahriman en zijn werkzaamheden niet kunnen ontlopen, maar dat het wel van belang is bewustzijn te hebben van wat er in de maatschappij gaande is. In het tijdschrift Apokalyps Nu is de intentie een aantal artikelen te gaan plaatsen, die zich met deze zaken gaan bezighouden. Bijv. Als je weet hoe een magnetron inwerkt op voedsel, dan heb je in ieder geval zelf nog de keus om deze niet te willen gebruiken. Hetzelfde ivm vaccinaties, weet je wat deze bewerkstelligen, dan zie je er misschien wel van af.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @ Kees

  Dank je voor deze aanvulling. Inderdaad hadden jouw opmerkingen ter plekke over de stemkastjes tot gevolg dat er per hand opsteken gestemd werd over wel of niet gebruikmaken van de kastjes. Het stralingsgevaar schat ik laag in. maar hierin ben ik geen expert, dat geef ik toe. Vaak nuttig ik ook maaltijden uit de magnetron. Ik sta hier tamelijk losjes in.

  Onder andere antroposoof Kees Zoeteman houd zich bezig met natuurkunde, natuurkundige werkingen en biologie en fenomenen gerelateerd aan de ondernatuur. Zie bijvoorbeeld ook zijn boeken: Gaia Logica en Gaiasofie. Zie ook: 'En dan kom je toch weer bij deze wezens uit' (Skepter, maart 1998). Hij was/is ook actief in de weer met dit soort zaken via de Netwerkuniversiteit, maar of deze organisatie nog altijd wel zo actief is vraag ik me af, gezien datering van gepubliceerde jaarverslagen en agenda's op internet. Vanaf 2010 lijkt het op te houden of kijk ik ergens overheen?

  De kans dat gemanipuleerd wordt met elektronische stemmen of dat er technisch/menselijk iets mis gaat, valt moeilijk uit te sluiten met de idee, de notie en het bekende gezegde: vertrouwen is goed, maar controleren (en controleerbaarheid) is beter. In verschillende landen is men daar de afgelopen jaren ook mee aan de slag gegaan en het laatste woord schijnt er (uiteraard) nog niet over te zijn gezegd, zie bijvoorbeeld: Vertrouwen in elektronisch stemmen ook kwestie van cultuuromslag (webpagina Radboud Universiteit Nijmegen).

  Mij lijkt het technisch gesproken wel mogelijk om betrouwbare controlemogelijkheden in te bouwen, maar goed op zich blijft het een aandachtspunt natuurlijk. Ik ga techniek in ieder geval niet uit de weg, maak er graag gebruik van. Achteloze gemakzucht en onvoorwaardelijk vertrouwen daarbij kan een valkuil vormen, dat wel.

  @ Ridzerd

  Ja een klein verslag vond ik wel op zijn plaats. Fijn dat je het op prijs stelt en er wat aan hebt.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Eigenlijk is er best al veel over bekend. we kunnen niet stellen: we hebben het niet geweten.
  Maar het is natuurlijk onze vrije wil hoe we met deze informatie die we natuurlijk individueel op zijn waarde moeten leren schatten om willen gaan. Maar dat is eigenlijk ook zo met de hele antroposofie.

  Inzake gsm en magnetrons hier de volgende interessante artikelen:
  http://www.petrapen.nl/petrapen3.html#vb4
  http://users.telenet.be/antroposofie/diabasis/b35gsm.htm
  http://www.kore.nl/
  http://www.antroposofie.nl/literatuur/antroposofische_literatuur/artikelendatabase/ms/nws/df/motief38-3

  helaas is het volgende artikel niet online: * De mobiele telefoon - een antroposofische beschouwing over de invloed van straling op de mens, Kore, najaar 2011

  en over stemmachines
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Stemcomputer
  http://www.wanttoknow.nl/politiek/verkiezingen/en-de-stembusfraude-gaat-door/
  http://www.wanttoknow.nl/overige/iran-verkiezingsfraude-what-about-the-us-of-a/

  waarmee ik absoluut niet gezegd wil hebben dat dit iets te maken heeft met het bestuur van de AVIN, maar als het gaat om kwesties of George Bush destijds echt van Al Gore gewonnen heeft, zeker interessante lectuur.
  Het elektronische medium op zich blijkt gewoon niet inzichtelijk en te vluchtig en bovendien fraudegevoelig. En nu is de vraag of er een belang bij gebaat is om aan stemmers inzichtelijkheid te onthouden. En of ze het daarmee eens zijn als ze op de hoogte zijn van de achtergronden.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. John, ik zie dat de links bij mij niet werken en bij nou wel. Is dat door jou om te zetten?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @ John,

  Fijn weer 's wat van je te lezen! Ik wil je hierbij bedanken voor het delen van je verslag, zeer waardevol en nuttig.

  Groeten, Jurjen

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Rob Steinbuch reageerde en gaf toestemming onderstaande te plaatsen op deze website:

  Ik wilde er graag het volgende over kwijt.

  De verboden stemmachine

  Het feit dat de elektronische stemmachines (voorlopig) niet meer worden gebruikt heeft te maken met het feit dat men met zeer gevoelige ontvangstapparatuur in staat is om de invoer af te tappen. Daardoor zou men voortijdig geïnformeerd kunnen worden over de resultaten van de stemmingen. Dat is in strijd met de wetgeving op dit gebied.

  Gezien de grote voordelen van het elektronisch stemmen mag worden verwacht dat men zal proberen om de apparatuur beter af te schermen.  De schadelijkheid

  Men kan onderzoeken in hoeverre de vrijkomende straling schadelijke effecten heeft. Ik neem aan dat dit is gedaan, en anders kan het AViN bestuur hierna alsnog informeren of het laten onderzoeken. Ik denk dat het meevalt omdat er bij het stemmen één korte impuls uitgaat, terwijl de straling bij een gsm langer duurt. Vervolgens is het een groot verschil of je een zendertje in je hand hebt of tegen je oor houdt, zoals bij de gsm het geval is.  De Unter-Natur

  Wat je opmerking over de “Unternatur” betreft zou ik je willen wijzen op de laatste Michaelsbrief van Rudolf Steiner. Die gaat over de technische ontwikkeling.

  Steiner wijst die niet af, maar stelt wel dat deze ontwikkeling vraagt om een meer spirituele grondhouding.

  Leitsatz 184 luidt: “Das erfordert dass der Mensch erlebend eine Geisterkenntnis finde, in der er sich eben so hoch in die Über-Natur erhebt, wie er mit der unternatürlichen technischen Betätigung unter die Natur hinuntersinkt. Er schafft dadurch in seinem Innern die Kraft, nicht unterzusinken“.

  Je kunt dat ook anders zien: dankzij de techniek is de mens gedwongen zich meer en meer ook met het spirituele bezig te houden. Je vindt dit ook terug in het feit dat ook de faculteiten voor “Geesteswetenschappen” aan hogescholen en universiteiten zich in toenemende mate bezig houden met de ethische aspecten van de technologische ontwikkeling.  Met vriendelijke groet, ook van Kitty,

  Rob Steinbuch

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @ Jurjen

  Fijn om van jou ook weer een reactie te kunnen lezen! Mijn eerste indrukken en ideeën na bijwonen jaarvergadering 9-12-2012 heb ik graag verwoord en gedeeld.

  Groet,
  John

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @ Kees

  Dank je zeer voor doorzenden/plaatsen deze interessante en scherpe notitie van Rob Steinbuch over dit onderwerp. Weer de nodige stof ter overdenking. Dank richting Rob Steinbuch voor toestemming plaatsing alhier.

  Ten aanzien van recente berichtgeving straling gsm en straling in bredere zin wijs ik bij dezen op het volgende opinieartikel en de volgende TV reportage:

  1. De agitprop van Zembla (Vrij Nederland, Elma Drayer, 11-6-2012)
  2. Ziek van je mobieltje (Zembla, 1-6-2012)

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Zoals ik al in enkele eerste reacties op mijn blog http://het-nieuwe-voorzitterschap.blogspot.com heb geschreven, kan ik jouw opvatting dat het een geslaagde dag was niet delen. En niet omdat mijn moties niet werden aangenomen, dat had ik ook niet verwacht, maar o.m. vanwege de botte en massale manier waarop die werden afgeserveerd, zonder het dilemma duidelijk te maken waarvoor de LV stond. Dat nogmaals in mijn redevoering overduidelijk te maken, kaart ik mijzelf ook aan. Want tegenover de zwaarwegende bedrijfstechnische bezwaren die het bestuur voorlegde, stond het gevaar dat de AViN zichzelf geestelijk zou opheffen als de LV mijn verkiezingsprogramma om door middel van het realiseren van de Kerstbijeenkomst, wat volgens Rudolf Steiner de enige taak van het bestuur is, en die een ideëel evenbeeld van de Mensheidsrepresentant zijn, zonder meer af zou wijzen. En dat is gebeurd...
  Mijn benadering heeft verder eigenlijk alleen indirect met de door jou aangehaalde statutenkwestie iets te maken, omdat ik i.t.t. de meeste schrijvers vooral een geesteswetenschappelijke dan wel sociaalorganische invalshoek heb gekozen en omdat de situatie van de AViN anders is dan die van de AAG, daar eerstgenoemde door allerlei misstappen niet tot een gemengde koning is "gekroond", maar wel toch zeer gebrekkige statuten vertonen die geen adequate vorm zijn waarmee de antroposofische beweging op aarde verzorgd kan worden.Dat te bewerkstelligen was, is en blijft mijn doelstelling.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ieder zijn eigen perceptie en beleving natuurlijk Robert. Zie bijvoorbeeld ook het relaas, een reflectie van Jac Hielema over dit onderwerp: ‘Oom, wat deert U?’ – het antroposofische lichaam is niet ziek, het is op sterven na dood (De Aardespiegel, 14-6-2012) Die titel verwijst naar mijn idee speels naar een bekende, kardinale vraag welke Parsifal uiteindelijk aan Anfortas voorlegde: wat is uw lijden Anfortas?

   Prima dat nieuwe jaarthema 2012/13, zie een notitie van Paul Mackay daarover: Over de identiteit van de Antroposofische Vereniging – Jaarthema 2012/13. Wat mij betreft mag er over dat onderwerp, de identiteit van de Antroposofische Vereniging, een landelijke conferentie worden besteed. Zelf zal ik deze zomer gaan lezen en bestuderen de bundel: De Antroposofische Beweging 2 - Toekomstimpulsen. Het boekwerk De Antroposofische Beweging 1 - Ontstaansgeschiedenis bestudeerde ik vorig jaar. Voorts zal AViN Rotterdam zich binnenkort buigen over de agenda van het nieuwe seizoen. Daarin zal zeker onder andere ruimte worden vrijgemaakt voor dit nieuwe jaarthema.

   Verwijderen
  2. Taalcorrectie, tweede zin, tweede alinea: 'over dat anderwerp' moet natuurlijk zijn: 'aan dat onderwerp'.

   Verwijderen
 12. Bij alle kritiek op het oude bestuur, dienen we toch even een pas op de plaats te houden en daarmee het nieuwe bestuur een kans geven om een eigen identiteit te ontwikkelen. De resten van het oude zijn natuurlijk niet een twee drie uit de weg geruimd. Met de erfenis zal men moeten leren omgaan en dat heeft tijd nodig. Dus ook met uitspraken over de gezondheid van het antroposofische lichaam moeten we voorzichtig zijn.Een bestuur is trouwens maar een heel klein gedeelte van zo'n lichaam.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Het gaat hier om een doordachte argumentatie, niet om "een eigen perceptie en beleving", John. Wanneer de LV als het hoogste orgaan van de AViN zonder meer, op aanraden van het bestuur, een motie afwijst die inderdaad de enige kerntaak van de Vereniging omhelst, zoals die door haar stichter tijdens de Kerstbijeenkomst werd omschrijven en wanneer de op die Kerstbijeenkomst besloten statuten inderdaad het ideële evenbeeld van de Mensheidsrepresentant vormen, dan kan je onder die omstandigheden niet anders concluderen dan dat de AViN besloten heeft, zoals ik in mijn eerste motie heb gesteld, om zich tegen zichzelf te keren en haar eigen identiteit op te heffen. Bovendien komt daar nog bij dat klasseleden, zoals ik ook heb geschreven in die motivatie, de vrijheidsplicht op zich genomen hebben om in overeenstemming met de leiding van de Vrije Hogeschool te handelen, die, daar hij geen opvolger heeft genoemd, nog steeds in handen van Rudolf Steiner ligt. Door mijn motie faliekant af te wijzen hebben dus klasseleden die vrijheidsplicht geschonden. En alle leden die tegen stemmen hebben hun karma daardoor belast. Niets van dat werd door het bestuur naar voren gebracht in een houding die de bewustzijnsziel waardig is. Als deze argumentatie objectief niet deugt, zou ik graag willen weten waarom niet, maar je kan haar niet zo gemakkelijk verwerpen door de termen "eigen perceptie en beleving" in het veld te brengen.
  Dat overigens Dunselman volgens jou wat meer beschouwelijker ingesteld is dan zijn voorganger Paul Mackay mag zijn, maar hij stond veel te kort en onbeschouwelijk stil bij zijn "eigen schaduw" zoals hij het noemde. Immers, onder zijn leiding werd door het niet inrekken van die door zijn voorganger in alle 4 kwaliteitskranten ïn de 90er jaren geplaatste advertentie dat "Voor zover er bij Rudolf Steiner sprake is van een rassenleer, nemen wij daar uitdrukkelijk afstand van", zoals ik destijds in een motie aan de LV had voorgesteld (zie mijn "Mijlpaal of Molensteen - Antroposofische Kroniek 1994-2001") en werd het Van Baard report over Rudolf Steiner en de kwestie van de rassen zonder de nodige aanvullingen door de Vrije Hogeschool, zoals ik ook aan de LV voorgesteld heb,doorgedrukt waarin met terugwerkende kracht Rudolf Steiner werd veroordeeld als iemand die zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. Velen met mij beschouwden en beschouwen dat, hoe je het wend of keert, nog steeds als verraad aan Rudolf Steiner. Wim Veltman, Mees Meeussen, Walter Heijder en ik hebben destijds bij het uitkomen van het Van Baarda interimrapport een kritiek in eigen beheer uitgebracht onder de titel "Geen sprake van...". Mijn bijdrage had als titel "Geestelijke capitulatie?" Na het verschijnen van het eindrapport zou ik dat vraagteken in een uitroepteken veranderd hebben. Onze kritiek werd nergens in "officiële" antrobladen genoteerd en bij de presentatie van dat eindrapport in het nationale perscentrum Nieuwspoort in Den Haag werd ik en een aantal verontruste antroposofen de toegang door de toenmalige AViN persvoorlichter geweigerd, hoewel het om een antroposofische bijeenkomst ging, die volgens de Kerstbijeenkomststatuten voor alle leden openbaar moet zijn.
  Door zulke en soortgelijke ernstige misstappen en overtredingen in de geest en letter van haar eigen grondslag, met name tijdens het bewind van Dunselman, kan je inderdaad stellen, zoals Jac Hielema in zijn verslag, dat de AViN niet ziek is, maar op sterven na dood. And wellicht is dat nog een mild oordeel.
  Dat speelde bij mij, toen voorafgegaan door luid trommelslag Dunselman door de burgemeester van Meppel persoonlijk tot ridder van de Orde van Oranje-Nassau werd geslagen. Ik denk niet dat Willehalm van Oranje, de 9de eeuwse Frankische stichter van het Oranjehuis en beschermheilige van de ridders, het daar mee eens zou zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. In mijn optiek gaat het hier om beide Robert, jouw perceptie en beleving waarmee je argumenteert en ageert. Antroposofen en mensen met een antroposofische oriëntatie kunnen echt uiteenlopend over dit (jaar)thema denken. Neem bijvoorbeeld Christoph Lindenbergs (1930 - 1999) nawoord hieromtrent in het boekwerk De Antroposofische Beweging 2 - Toekomstimpulsen (bladzijde 249 tot en met 282). De identiteit van de vereniging is daadwerkelijk tot jaarthema uitgeroepen dus antroposofen en geïnteresseerden kunnen/zullen het er in 2012 en 2013 nog uitgebreid met elkaar over gaan hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Vandaag het door mij bestelde boekwerk Motive der Weihnachtstagung im lebensgang Rudolf Steiners van Chistoph Lindenberg (1994) per post toegezonden gekregen. Zal ook dit met veel belangstelling gaan bestuderen.

  Van de week trouwens op het Blog Institut für Soziale Dreigliederung een oproep gedaan om meer aandacht te besteden aan de huidige EU/EMU crisis. Vind het merkwaardig en teleurstellend dat ze dat aldaar tot nu toe nauwelijks doen.

  BeantwoordenVerwijderen

Overzicht van alle blogberichten op Cahier - Nieuwer bericht boven en ouder bericht onder

2019

Perseus en Medusa – 13 juli 2019

Open letter to Jules Evans – 30 juni 2019

Realy Only Fantasy? – 21 juni 2019

Tech & Spirit – 2 juni 2019

Over liefde en vrijheid – 24 mei 2019

Origin and purpose of Evil & Function of Self-Love – 13 mei 2019

Agens, 10 mei 2019

Diary: Evil, Knowledge and Courage – 3 mei 2019

Folk – 19 april 2019

Gemeenschap – 8 april 2019

Closure – 1 april 2019

Distantie en existentie met monoloog en dialoog – 29 maart 2019

Beweging – 22 februari 2019

Geplande publicatie bij Schrijfbureau Bewustzijnsziel – 15 februari 2019

Gratis Google voorzieningen op de tocht – 1 februari 2019

Eerbiedigende aandachtigheid – 31 januari 2019

Verborgen werkwoord: ontkenteren - 21 januari 2019

Philosophy, Spiritual Activity and Christianity – 14 januari 2019

Lemniscaat – 11 januari 2019

Modern Soul and Struggling Psyche (Mind) – 1 januari 2019

2018

My initiation and moral development – 14 december 2018

Music and ethics – 7 december 2018

Energy – 23 november 2018

Geestelijk ontwaken – 9 november 2018

Freedom and Spiritual Activity – 29 oktober 2018

Intuitions – 24 oktober 2018

Settle – 24 september 2018

De agenda die niet geschreven werd – 21 september 2018

Ecstatic or grounded – 10 september 2018

Ragnarok – 27 augustus 2018

Nietzsche’s Philosophers of Perhaps – 19 augustus 2018

Pensées – 11 augustus 2018

Dixit – 10 augustus 2018

Bestemmen – 6 augustus 2018

Antroposofen en politiek – 16 juli 2018

Cup of Tea – 2 juli 2018

Fresh – 22 juni 2018

Mind You – 13 juni 2018

The Opposite of Brexit? – 21 mei 2018

Consciousness Soul – 7 mei 2018

Small experience – 30 april 2018

Still – 16 april 2018

Een paasgedachte - (Parsifal - Deel 9) – 2 april 2018

Beware – 26 maart 2018

Vrijheid en deugd – 12 maart 2018

Forces & Creatures – 31 januari 2018

2017

Self-respect and development – 19 december 2017

Grace – 6 december 2017

Virtues – 4 december 2017

Oh Well – 23 november 2017

Kennistheorie – 10 november 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 5 – 13 oktober 2017

Europe & Memoranda – 10 oktober 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 4 - 29 september 2017

Ready to go again! – 28 september 2017

Keep up the pace – 11 september 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 3 – 31 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 2 – 28 augustus 2017

Dienstmededeling over deel 2 van meerluik – 21 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 1 - 14 augustus 2017

Kelk – 7 augustus 2017

Wishes and embodiments – 3 augustus 2017

Foreshadowing – 31 juli 2017

Schimmenrijk – 24 juli 2017

Faust & Helena – 17 juli 2017

My Way – 10 juli 2017

Independent – 3 juli 2017

Wetenschap en ontwikkelingswegen – 27 juni 2017

Perceptie en oude windselen – 26 juni 2017

Memories – Friendship – 19 juni 2017

Volle teugen – 12 juni 2017

Society: human predestination or self-determination – 5 juni 2017

Innerlijke vrijheid – 29 mei 2017

Purify and Enlighten Someone – 22 mei 2017

Nature and nurture from a inner perspective – 15 mei 2017

Brief Message – 13 mei 2017

Opklaring - 11 mei 2017

Inside, outside, upside down – 8 mei 2017

Zien – 6 mei 2017

On-of-a-kind (Parsifal – Deel 8) – 1 mei 2017

Perceptie – 27 april 2017

Instignatie en initiatie – 24 april 2017

Zelfbestemming – 21 april 2017

Genuine – 17 april 2017

Inleiding intermezzo aforismen, gedachten en epigrammen – 13 april 2017

Friend – 24 maart - 2017

Time-out – 6 maart 2017

Human Behavior – 3 maart 2017

Parsifal – Deel 7 – 27 februari 2017

Parsifal – Deel 6 – 20 februari 2017

Judith von Halle – 18 februari 2017

Aforisme en perikel – Lichtflits en experiment – 13 februari 2017

Living – Foolish or not – 6 februari 2017

Parsifal – Deel 5 – 30 januari 2017

Parsifal – Deel 4 – 20 januari 2017

Parsifal – Deel 3 – 6 januari 2017

Feestdagen en Nieuwjaar – 2 januari 2017

2016

Parsifal – Deel 2 – 30 december 2016

Parsifal - Deel 1 – 23 december 2016

Tell me – 16 december 2016

Twee zielen (en niet één gedachte) – 12 december 2016

To become – 5 december 2016

Digitale geletterdheid – 28 november 2016

Onbehagen – 21 november 2016

Weekly basis – 14 november 2016

Braintwisters and inner demons – 23 september 2016

Polsslagen der tijd – 19 september 2016

Funderen – 15 september 2016

Misunderstanding – 8 september 2016

Shine – 4 september 2016

Delicaat – 29 augustus 2016

Literatuurbeschouwing – Deel 1: Literatuur als kunstuiting – 26 augustus 2016

Versnellen – 9 augustus 2016

Autonomie – 8 augustus 2016

Fighting spirit - 29 juli 2016

Wijziging vorm en inhoud van weblog Cahier – 24 juli 2016

Mara’s influence on literature writers – 22 juli 2016

Schone wereld en schone schijn, 16 juli 2016

Verbeelden – 14 juli 2016

Macht van markten en staatscontrole - 1 juli 2016

Brexit – Synopsis – 27 juni 2016

Female – 13 mei 2016

Progress – 5 mei 2016

On the March –Dienstmededeling – 25 april 2016

Over napijn, genezing en nadere toekomst – 17 april 2016

Pijn of geen pijn: een queeste en vraagstuk – 15 april 2016

2015

Dagelijks leven met in- en toewijding - 17 december 2015

Respect – 12 november 2015

Vitaliseren én wijzer worden – 9 november 2015

True nature – 5 november 2015

Simple & Not fade away – 29 oktober 2015

Literaire wegen (bezien tegen een Rotterdamse achtergrond) – 4 september 2015

Anticiperen en participeren – 22 februari 2015

Mijn schrijfwerk en wedervaren; derde maanknoop en negende levensfase – 8 februari 2015

2014

Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Open wond – 1 december 2014

Over spreuken 2, 3 en 4 op weblog Sprüche in Prosa – 9 november 2014

Uit de nacht – 31 oktober 2014

Sturm und Drang en jaren die tellen – 15 oktober 2014

Citeren uit 'Sprüche in Prosa' in voorbereiding – 12 september 2014

Short one - Home Sweet Home - Rhine Harbour – 1 september 2014

Sergej O. Prokofieff en het thema van vergeestelijking van het fysieke lichaam – 5 augustus 2014

Karma van de Antroposofische Vereniging in Nederland herkennen en erkennen – Jaar 2014 – 8 juni 2014

Gezamenlijke verantwoordelijkheid – 11 mei 2014

Kunst, religie en wetenschap & mythen en mysteriescholen – 29 april 2014

Light capture – 19 april 2014

Preoccupaties – 7 april 2014

Ondernemen – Bezield en sociaal – 25 maart 2014

Schoonmaakwoede – 22 maart 2014

Politieke (geheim)taal: centraal gestelde decentralisaties rijkelijk uitgedragen – 16 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (3) – Afbaken – 8 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (2) – Eigen koers – 14 februari 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (1) – Voorspel - 12 februari 2014

2013

Integriteit en vrijeschoolonderwijs in toekomstperspectief – 20 juli 2013

Nieuwe koers – 22 juni 2013

Rotjeknor - We doen het zelf wel - 10 mei 2013

Nieuw orgaan - Karma en reïncarnatie - Honderd jaar terug – 1 mei 2013

Weegfactoren en onderscheid - 1 april 2013

Sociale driegeleding door de bank genomen - 26 maart 2013

Over helderziendheid en voortschrijdend inzicht - 9 maart 2013

Sympathie voor Iblis - 13 februari 2013

Money voor nothing... or love don't search itself? - 8 februari 2013

Stokken stopt - 27 januari 2013

Imagine: spielerisch to be honest - 16 januari 2013

Verbijstering, bewilderment (perplexity) en Verwirrung is kwestie van beschaving - 6 januari 2013

Dubbelblind slim - Open je ogen - 3 januari 2013

Judith von Halle en Junko Althaus - 1 januari 2013

2012

Wagners worstelingen anno 2012/13; Wagner uit Goethes Faust - 15 december 2012

'Heilig' mantra: groei, groei en nog eens groei! - 11 december 2012

With double in mirrors - 25 november 2012

Sneltreinvaart - 19 oktober 2012

Voorsorteren op digitale snelweg - 14 oktober 2012

De bijen en het Woord - 8 oktober 2012

Manifestaties van het licht - 30 september 2012

Chemische Bruiloft - 25 september 2012

Danige deining - 21 september 2012

Zinnen verzet, orde op zaken gesteld, en weer back to business as (un)usual - 24 augustus 2012

Beramen en benevelen - 22 juli 2012

Facing Mirrors and Signs on the Wall with feet on Earth - 21 juli 2012

Bloggen en bloggers online and offline - 20 juli 2012

Stilaan stilstaan - 17 juli 2012

Plaatselijke sufferdje - 2 juli 2012

Terry Boardman on Actualities - 28 juni 2012

Economieën op drift en vaart of stagnatie der volkeren - 17 juni 2012

Wisseling van de wacht - 10 juni 2012

Bredere economische horizon - 8 juni 2012

De eigenlijke Europese munt: eureka’s - 3 juni 2012

Dienstmededeling: internetadres Cahier gewijzigd - 3 juni 2012

Life with music - 3 juni 2012

Weer aan de bak - 2 juni 2012

2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - 2e tekstdeel - 18 april 2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - Eerste tekstdeel - 11 april 2011

'Vereeuwigen' van teksten en plaatjes – Hardlopers en doodlopers - 4 april 2011

Culturele verscheidenheid en tijdsopgaven – Karma en reïncarnatie in de praktijk - 2 april 2011

Oponthoud - Reactie volgt nog - May the Force be with You! - 28 maart 2011

Blad voor de mond nemen of absolute waarheid verkondigen - 25 maart 2011

Japanese houding en inborst bij breuklijnen en waterscheidingen - 23 maart 2011

Living on the edge – Japan - 21 maart 2011

Preludes en dissonanten - Recapitulatie en overzicht - 19 maart 2011

Psychologie en genetica van (vleesgeworden) arrogantie - 13 maart 2011

Moderne literatuurkritiek – Waar gaat het over? - 12 maart 2011

The aftermath – Slotwoord bij drieluik over Judith von Halle - 11 maart 2011

Vermeende inwijding - Judith von Halle - 6 maart 2011

Saturday - 4 maart 2011

Hey Jude – Make it better - 3 maart 2011

Sign of times – Judith von Halle for instance - 2 maart 2011

Wie is wie met wie? – Willen echten echt opstaan! - 1 maart 2011

Leidraden, labyrinten, uitwegen en valkuilen - februari 2011

M. Vasalis en Naema Tahir - Niet kijken op een dag - 27 februari 2011

Waar staat Europa bij stil? - 12 februari 2011

Omgekeerde cultus (Michaël) en Faust - 7 februari 2011

Energiek vooruit - 29 januari 2011

Pauselijk bannen - Pro-actief 'herderschap' - 17 januari 2011

Start van het nieuwe jaar: 2011 - 11 januari 2011

Anders gepland - Datum verzet - 9 januari 2011

2010

Geesteswetenschap – Hoe werken de engelen in ons astrale lichaam? - 25 december 2010

Introductie van de bewustzijnsziel - Geschiedkundige impuls - 20 november 2010

Rol van Pentagon bij oorlog en vrede - Kennisworstelingen - 13 november 2010

Vergewissen van wiskunde - 27 oktober 2010

Vooral geen water geven en zeker geen koffie morsen - 24 oktober 2010

Proactieve interactie - Michel Gastkemper over Antroposofie Monitor - 14 oktober 2010

Voor- en achterland - Volkerenkunde - 14 oktober 2010

Open internetgemeenschap - 9 oktober 2010

Symbiosen en gedeelde belangen - 3 oktober 2010

Draken van onderwerpen - Wie stelt wie met wat aan de kaak? - 30 september 2010

Feit en fictie & Begrip en inzicht - Koers Antroposofische Vereniging - 29 september 2010

Hoofdkwartier antroposofische vereniging - 27 september 2010

Digitale bibliotheek - Zeno.org - 26 september 2010

Voetbal en vechtsporten zijn niet uit den boze - 25 september 2010

Full moon almost - Spiritual shopping or tell what you can sell - 27 september 2010

Hedendaagse maieutiek - 20 september 2010

Not asleep yet - 18 september 2010

Nederlandse vertaling Steiners voordrachtencyclus over Filosofie van Thomas van Aquino - 16 september 2010

Gemoederen in en rond de Antroposofische Vereniging - Taja Gut - 16 september 2010

Hemelvaartsdag 2010 - 13 mei 2010

Stralende lentedag - 6 mei 2010

Start - 28 april 2010

Vertalen - Translate