dinsdag 25 september 2012

Chemische Bruiloft


In de eerste periode van mijn twennerjaren begon ik gedichten te schrijven, terwijl ik eerder op eenentwintjarige leeftijd van iemand te horen had gekregen dat antroposofie wellicht wat voor mij zou kunnen zijn. Dat laatste werd snel bewaarheid en het eerst genoemde hield (ook) aan, gestaag. Niet met beide groot gebracht die eerste eenentwintig jaar van mijn leven; wel in een sfeer van geen nonsens en directheid. Heb het idee dat ik mijn eigen weg mocht kiezen. Die daadwerkelijk gaan is weer wat anders, want niet iedere jongeling weet al vroeg wat hij zelf wil. Wel formuleerde ik stil in mijn binnenste op achttienjarige leeftijd een heel duidelijk en zeer krachtig ideaal: ‘hoe zit dat toch met mens en wereld en hoe zit dat toch met afkomst en bestemming van beide? Daar kom ik achter in mijn leven, dat weet ik zeker!

Rijnhaven Rotterdam vroeger
Van directe natuurbronnen was ik vervreemd geraakt. Bracht de eerste driemaal zeven jaar tussen steen en havens door in Rotterdam. Vrijwel geen uitstapjes in de levende natuur, enkele uitzonderingen daargelaten. TV en televisieprogramma’s deden hun intrede in mijn ouderlijk huis toen ik zo’n vier jaar oud was. Kunst had/heeft voor mij twee pijlers: schoonheid en  dramatiek. Dus niet alleen schoonheid , maar ook tragiek en gruwelen des levens, waarvoor ik mijn hoofd zeker niet omdraai(de).

Hekate - William Blake
Vorige maand schreef ik twee korte gedichten die met de Godin Hekate in verband staan. Een godin, gestalte, die  regelmatig verwarring stichtte en een aantal mensen nogal eens deed/doet huiveren (shiver). Vaak wordt ze opgevoerd als Godin der heksen en tovenarij. Zij is in te delen bij de onderste Goden (onderaards), naast die van de bovenste Goden (kosmos) met daartussenin die van een middengebied, op aardeoppervlak en in lucht en hemelruim.

Twintig á vijfentwintig jaar eerder, rond de dertig was ik dus toen, schreef ik over een ’andere’ Godin (Proserpina), dat deed ik, zo weet ik nog goed, in vervoering en met blijdschap. Daarbij maakte ik dankbaar gebruik van haar Romaanse aanduiding.

Herademing
Een stortvloed van stemmen,
die naklinken langs de ruggen van mensen,
zie ik stilhouden en zich scheiden
in de sporen van voetstappen.

Vergeten
de vlucht, de jacht;
vergeten zichzelf.
Voor mij staat een vrouw met gouden haarlokken;
een stil gelaat,
één uit duizenden.
Ze is nog steeds:

Proserpina.

Persephone werd ze in het Grieks genoemd en in de middeleeuwen keerde ze (tijdelijk) in het bewustzijn van een aantal mensen terug als Godin Natura.

Hoe verhoudt dit zich tot Hekate(?), een maangodin werkzaam vanuit het binnenste der aarde. Ze vormt een trits met twee andere maangodinnen: Diana (op Aarde in de lucht, het hemelruim werkend) en Luna (van buitenaf op de aarde inwerkend); de drievoudige maankrachten. Hier mijn twee gedichten in relatie tot Hekate, ruim een maand geleden geschreven:

1.    Verfahren

Van hen die mij vereren
snellen toe
honden,
die als zovele verwonden,
niet weten wat te doen,
niet weten wat te weten,
niet zien mij,
vrij.
Waaraan ik zie,
sla ik gade,
mijn gade,
manmoedig doorploegd.
Wenk mij moedige man;
toegang tot mijn rijk,
mijn luister,
boden in duister.

2.    Uit heksenkring

Verdraaid verduiveld genoeg
lispelen tongen,
waaraan ook hun jongen,
gebroed, zich plooien toch.

Vrij, van boven bezien,
haar gespreide armen,
waaraan zich warmen,
sylphen fonkellicht, niet langer door mij ontwricht.

Niet langer niet weten, niet zien, niet doen;
niet langer gekerkerd, gekluisterd, verweesd.
Stappen uit ban,
...onttoverd.

Johanna Knottenbelt
Rudolf Steiner heeft veel geschreven en gesproken over poëzie, dichten en dichtkunst. In het bijzonder in relatie tot geesteswetenschap (antroposofie) en geestesvorsing, helderziendheid en inwijding. Een aantal antroposofen namen dit praktisch ter hand, waaronder Albert Steffen en Johanna Knottenbelt. De wijze waarop zij probeerden voort te borduren op Steiners aanwijzingen en bespiegelingen valt zeker interessant en lezenswaardig te noemen. Neem  bijvoorbeeld Knottenbelts De dichtkunst als weg tot inwijding en Steffens Dichting als Weg zur Einweihung.

Hekate
Wat mij hierbij de afgelopen weken, met inbegrip van mijn eigen persoonlijke levenservaringen en ja levensworstelingen, verder in het bijzonder trof was een voordracht van Steiner uit de cyclus Des Karma des Berufes des menschen in anknüpfung an Goethes Leben (GA 172). Het gaat om de laatste voordracht uit die cyclus. Bladzijde 198 tot en met 227. Een voordracht die ik (wederom) een ieder aanbeveel om nader te bestuderen. Wat mij daarin vooral trof was zijn beschouwing over de volgende culturele verschijnselen opgesomd in chronologische volgorde: eerst voorouderverering, verbonden aan besef en contact met Archai (tijdsgeesten), dan polytheïsme en mythen en mythologie verbonden aan besef en contact met Archangeloi (volkszielen), monotheïsme verbonden aan besef en contact met Angeloi (de eigen engel in het bijzonder) en tenslotte verering van mensen als zijn en/of waren zij Goden. Dat geldt voor onze tijd met alle gevaren en duisterheden van dien. Zulks zette zich reeds in bij het verschijnen van Romeinse keizers en daaraan verbonden cultussen, aldus Steiner. Het kan zeker zinvol zijn om nadere studie hierover te combineren met kennisname van Steiners behandeling van de Achtste Sfeer. Zo kan met behulp van bestudering van deze voordracht (GA 172) kan de strekking en boodschap van dit blogbericht verder worden uitgediept.

Ik sluit af met een korte opmerking van Steiner over Hekate betreffende haar historische achtergrond en actuele betekenis en werking. Zie de volgende tekstafbeelding, kan vergroot worden door erop te klikken; uit: Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen (GA 129).Bronnen (selectie, er is uiteraard meer)


Muziek

13 opmerkingen:

 1. Opmerking van technische aard. Het aantal berichten op de startpagina van Cahier bedraagt nu twee. Ongewild. Dat is niet wat ik wens. Stel het op het bedieningspaneel in op vijftig of minder, doch het komt maar niet hoger dan twee uit. Jammer want zo valt het eerder geschrevene uit het oog van een bezoeker en geïnteresseerde. Waar dit aan ligt weet ik niet. Misschien teveel data vanwege de rechterkolom, de informatieblokken? Voorheen bestond dit probleem niet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Vraag: weet iemand misschien waar dit aan ligt en of dit wellicht te verhelpen valt? Zo ja, hoe? Zo nee, indien dit niet te verhelpen valt, zal ik naar een andere oplossing moeten gaan uitkijken.

   Verwijderen
  2. Probleem nu ondervangen door in de rechterbovenhoek van Cahier een informatieblok Alle blogberichten op Cahier in chronologische volgorde (van nieuwste naar oudste) aan te brengen. Valt direct in het oog. Weliswaar prijken op de startpagina, bladzijde 1, maar twee blogberichten, maar op bladzijde 2 tot en met 5 zijn dat er weer veel meer, de gehele Cahier bladspiegel vullend.

   Is ten koste gegaan van de Faust en Mefistofeles afbeelding, oorspronkelijk aangebracht in die rechterbovenhoek. Helaas, maar ik moet prioriteiten stellen.

   Verwijderen
  3. Dag John,
   Zou het niet helpen als je het aantal niet instelt op boven de 50, maar lager, bijvoorbeeld 10 of een ander getal? Misschien kan hij dat beter aan en verschijnen de tien berichten dan wel. Het uitproberen misschien waard.

   Verwijderen
  4. Dag Mirthe,
   Helaas werkt dat ook niet. Probeerde dat al uit met een aantal van 3 blogberichten per pagina. Maar dat gaat dan ook niet, blijft dan toch op 2 staan. Van 2 naar 1 lukte wel, maar ja dat wens ik nog minder natuurlijk. Zal me voorlopig op deze manier moeten redden, lijkt me. Dank voor het meedenken.

   Verwijderen
  5. Nu is zelfs het aantal berichten op de startpagina teruggelopen van twee naar één door een voor mij onbekende oorzaak. Informatieblok Luisterboeken daarna verwijderd in de hoop dat dit misschien helpen zou, maar dat maakt niets uit.

   Verwijderen
  6. Lijkt wel een (technisch) logboek in een weblog nu. Kleine test gedaan. Twee testblogberichten gepost, waarmee het aantal berichten weer op drie kwam. Het lijkt er dus op dat als ik gewoon door blijft posten de startpagina van Cahier gewoon weer aangevuld zal worden naar een gewenst aantal. Heeft dus weer even tijd nodig. Ondertussen me zo even behelpen. Wat een gedoe.

   Verwijderen
  7. Nou, dat is zeker een gedoe. Ik zit ook regelmatig te hannessen met onvoorziene problemen of veranderingen bij blogspot. Het is soms zo ondoorzichtig. Een enkele keer lost het zich ook vanzelf weer op. Hopelijk is dat hier het geval en kun je gewoon met het posten weer meerdere posts op je startpagina krijgen. Succes John!

   Verwijderen
  8. Nuttig voor mij om te vernemen dat ook jij helaas, regelmatig zelfs, met je voortreffelijke blogspot blog Oogwandeling met technische problemen of veranderingen kampt. Dat worstelen zie je er niet aan af; ziet er keurig verzorgd uit en is overzichtelijk ingedeeld. Op het oog sluis je je er tot dusver zonder kleerscheuren doorheen.

   Zal de komende tijd wat lichter te schrijven blogberichten plaatsen, minder tijdrovend qua research en vooronderzoek, doch hopelijk toch lezenswaardig en relevant, opdat (hopelijk) de bladspiegel van de startpagina binnen redelijke tijd weer voldoende gevuld zal zijn. In ieder geval mij beter op de maag zal liggen. Appetijtelijker en ordelijker. Moge Vadertje Techniek, met zijn soms tot dikwijls ondoorgrondelijke wegen, het welgevallig zijn. Buig, buig en afkloppen op ongelakt hout. Nee hoor, ik doe wat ik kan.

   Antwoord in de vorm van een speciaal blogbericht op deze vraag door Michel (Gastkemper) onder de reactieruimte van het blogbericht Beramen en benevelen (Cahier, 22-7-2012), houd hij zeker van me tegoed, ben ik heus niet vergeten, ook niet aan de kant gelegd. Extra benodigde tijd zit hem in de complexiteit van het onderwerp. Er is zoveel aan verbonden. Neem wat dit aangaat bijvoorbeeld ook Charles Fergusons documentaire, onlangs weer uitgezonden op de Nederlandse TV, Inside Job, waarover Ennoy Nuy van de week een uitstekende recensie schreef en een interessante analyse op los liet: Hebzucht, de beste firewall tegen moraal (Aan het roer dien avond stond het hart, 26-8-2012)

   Verwijderen
  9. En bedankt voor de succes wens Mirthe.

   Verwijderen
  10. Dank je voor je compliment op mijn weblog John. Ik doe mijn best en zoek er steeds naar hoe mijn foto's het beste tot hun recht kunnen komen, zonder al teveel 'ruis' eromheen. Vandaar dat ik de rest aan informatie helemaal onderaan heb gesitueerd.

   Ja, het lijkt me goed om af en toe wat lichter te schrijven berichten te plaatsen. Sommige diepgaande onderwerpen vergen wat langere tijd om te rijpen. Dat haalt de druk er voor jou dan ook een beetje af. Dit bericht met de gedichten was boeiend om te lezen, maar vergt nog wat verdere studie voor mij. Ik kan wel de achterliggende gedachten bevroeden, maar het is niet zo makkelijk. Bijzonder om de gang te lezen van voorouderverering naar het vereren van de mens. (Dan eigenlijk door een dieptepunt heen en duisternis, lijkt me, om de weg weer terug te vinden, maar dan vanuit eigen innerlijke beweging.) Nou ja, dit zijn zo mijn gedachten op deze vroege, zonnige zondagmorgen.
   Fijne dag!

   Verwijderen
 2. Michel Gastkempers blogartikel Huwelijk (Antroposofie in de pers, 25-9-2012), ook gisteren op het web geplaatst, harmonieert thematisch bezien opmerkelijk met mijn bovenstaande blogbericht; tot in de titel toe. Leestip. Een interessant en lezenswaardig blogartikel van Michel.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik weet niet zeker of dit schilderij van Jan Toorop uit 1912 de Johanna Knottenbelt (geboren in 1908 te Rotterdam) in kwestie afbeeldt. Toen was ze hooguit 4 jaar oud. Dat geportretteerde meisje komt me ouder voor. Ik weet het niet. Misschien wel of misschien een familielid.

  BeantwoordenVerwijderen

Overzicht van alle blogberichten op Cahier - Nieuwer bericht boven en ouder bericht onder

2019

Ge-waar-worden – 24 november 2019

Antroposofisch vertaalwerk – 17 november 2019

Stralend licht – 12 november 2019

Kort telegram – 29 oktober 2019

Ontknoping? – 19 oktober 2019

Menselijke en kunstmatige intelligentie – 6 oktober 2019

Transities - 16 september 2019

Perseus en Medusa – 13 juli 2019

Open letter to Jules Evans – 30 juni 2019

Realy Only Fantasy? – 21 juni 2019

Tech & Spirit – 2 juni 2019

Over liefde en vrijheid – 24 mei 2019

Origin and purpose of Evil & Function of Self-Love – 13 mei 2019

Agens, 10 mei 2019

Diary: Evil, Knowledge and Courage – 3 mei 2019

Folk – 19 april 2019

Gemeenschap – 8 april 2019

Closure – 1 april 2019

Distantie en existentie met monoloog en dialoog – 29 maart 2019

Beweging – 22 februari 2019

Geplande publicatie bij Schrijfbureau Bewustzijnsziel – 15 februari 2019

Gratis Google voorzieningen op de tocht – 1 februari 2019

Eerbiedigende aandachtigheid – 31 januari 2019

Verborgen werkwoord: ontkenteren - 21 januari 2019

Philosophy, Spiritual Activity and Christianity – 14 januari 2019

Lemniscaat – 11 januari 2019

Modern Soul and Struggling Psyche (Mind) – 1 januari 2019

2018

My initiation and moral development – 14 december 2018

Music and ethics – 7 december 2018

Energy – 23 november 2018

Geestelijk ontwaken – 9 november 2018

Freedom and Spiritual Activity – 29 oktober 2018

Intuitions – 24 oktober 2018

Settle – 24 september 2018

De agenda die niet geschreven werd – 21 september 2018

Ecstatic or grounded – 10 september 2018

Ragnarok – 27 augustus 2018

Nietzsche’s Philosophers of Perhaps – 19 augustus 2018

Pensées – 11 augustus 2018

Dixit – 10 augustus 2018

Bestemmen – 6 augustus 2018

Antroposofen en politiek – 16 juli 2018

Cup of Tea – 2 juli 2018

Fresh – 22 juni 2018

Mind You – 13 juni 2018

The Opposite of Brexit? – 21 mei 2018

Consciousness Soul – 7 mei 2018

Small experience – 30 april 2018

Still – 16 april 2018

Een paasgedachte - (Parsifal - Deel 9) – 2 april 2018

Beware – 26 maart 2018

Vrijheid en deugd – 12 maart 2018

Forces & Creatures – 31 januari 2018

2017

Self-respect and development – 19 december 2017

Grace – 6 december 2017

Virtues – 4 december 2017

Oh Well – 23 november 2017

Kennistheorie – 10 november 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 5 – 13 oktober 2017

Europe & Memoranda – 10 oktober 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 4 - 29 september 2017

Ready to go again! – 28 september 2017

Keep up the pace – 11 september 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 3 – 31 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 2 – 28 augustus 2017

Dienstmededeling over deel 2 van meerluik – 21 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 1 - 14 augustus 2017

Kelk – 7 augustus 2017

Wishes and embodiments – 3 augustus 2017

Foreshadowing – 31 juli 2017

Schimmenrijk – 24 juli 2017

Faust & Helena – 17 juli 2017

My Way – 10 juli 2017

Independent – 3 juli 2017

Wetenschap en ontwikkelingswegen – 27 juni 2017

Perceptie en oude windselen – 26 juni 2017

Memories – Friendship – 19 juni 2017

Volle teugen – 12 juni 2017

Society: human predestination or self-determination – 5 juni 2017

Innerlijke vrijheid – 29 mei 2017

Purify and Enlighten Someone – 22 mei 2017

Nature and nurture from a inner perspective – 15 mei 2017

Brief Message – 13 mei 2017

Opklaring - 11 mei 2017

Inside, outside, upside down – 8 mei 2017

Zien – 6 mei 2017

On-of-a-kind (Parsifal – Deel 8) – 1 mei 2017

Perceptie – 27 april 2017

Instignatie en initiatie – 24 april 2017

Zelfbestemming – 21 april 2017

Genuine – 17 april 2017

Inleiding intermezzo aforismen, gedachten en epigrammen – 13 april 2017

Friend – 24 maart - 2017

Time-out – 6 maart 2017

Human Behavior – 3 maart 2017

Parsifal – Deel 7 – 27 februari 2017

Parsifal – Deel 6 – 20 februari 2017

Judith von Halle – 18 februari 2017

Aforisme en perikel – Lichtflits en experiment – 13 februari 2017

Living – Foolish or not – 6 februari 2017

Parsifal – Deel 5 – 30 januari 2017

Parsifal – Deel 4 – 20 januari 2017

Parsifal – Deel 3 – 6 januari 2017

Feestdagen en Nieuwjaar – 2 januari 2017

2016

Parsifal – Deel 2 – 30 december 2016

Parsifal - Deel 1 – 23 december 2016

Tell me – 16 december 2016

Twee zielen (en niet één gedachte) – 12 december 2016

To become – 5 december 2016

Digitale geletterdheid – 28 november 2016

Onbehagen – 21 november 2016

Weekly basis – 14 november 2016

Braintwisters and inner demons – 23 september 2016

Polsslagen der tijd – 19 september 2016

Funderen – 15 september 2016

Misunderstanding – 8 september 2016

Shine – 4 september 2016

Delicaat – 29 augustus 2016

Literatuurbeschouwing – Deel 1: Literatuur als kunstuiting – 26 augustus 2016

Versnellen – 9 augustus 2016

Autonomie – 8 augustus 2016

Fighting spirit - 29 juli 2016

Wijziging vorm en inhoud van weblog Cahier – 24 juli 2016

Mara’s influence on literature writers – 22 juli 2016

Schone wereld en schone schijn, 16 juli 2016

Verbeelden – 14 juli 2016

Macht van markten en staatscontrole - 1 juli 2016

Brexit – Synopsis – 27 juni 2016

Female – 13 mei 2016

Progress – 5 mei 2016

On the March –Dienstmededeling – 25 april 2016

Over napijn, genezing en nadere toekomst – 17 april 2016

Pijn of geen pijn: een queeste en vraagstuk – 15 april 2016

2015

Dagelijks leven met in- en toewijding - 17 december 2015

Respect – 12 november 2015

Vitaliseren én wijzer worden – 9 november 2015

True nature – 5 november 2015

Simple & Not fade away – 29 oktober 2015

Literaire wegen (bezien tegen een Rotterdamse achtergrond) – 4 september 2015

Anticiperen en participeren – 22 februari 2015

Mijn schrijfwerk en wedervaren; derde maanknoop en negende levensfase – 8 februari 2015

2014

Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Open wond – 1 december 2014

Over spreuken 2, 3 en 4 op weblog Sprüche in Prosa – 9 november 2014

Uit de nacht – 31 oktober 2014

Sturm und Drang en jaren die tellen – 15 oktober 2014

Citeren uit 'Sprüche in Prosa' in voorbereiding – 12 september 2014

Short one - Home Sweet Home - Rhine Harbour – 1 september 2014

Sergej O. Prokofieff en het thema van vergeestelijking van het fysieke lichaam – 5 augustus 2014

Karma van de Antroposofische Vereniging in Nederland herkennen en erkennen – Jaar 2014 – 8 juni 2014

Gezamenlijke verantwoordelijkheid – 11 mei 2014

Kunst, religie en wetenschap & mythen en mysteriescholen – 29 april 2014

Light capture – 19 april 2014

Preoccupaties – 7 april 2014

Ondernemen – Bezield en sociaal – 25 maart 2014

Schoonmaakwoede – 22 maart 2014

Politieke (geheim)taal: centraal gestelde decentralisaties rijkelijk uitgedragen – 16 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (3) – Afbaken – 8 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (2) – Eigen koers – 14 februari 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (1) – Voorspel - 12 februari 2014

2013

Integriteit en vrijeschoolonderwijs in toekomstperspectief – 20 juli 2013

Nieuwe koers – 22 juni 2013

Rotjeknor - We doen het zelf wel - 10 mei 2013

Nieuw orgaan - Karma en reïncarnatie - Honderd jaar terug – 1 mei 2013

Weegfactoren en onderscheid - 1 april 2013

Sociale driegeleding door de bank genomen - 26 maart 2013

Over helderziendheid en voortschrijdend inzicht - 9 maart 2013

Sympathie voor Iblis - 13 februari 2013

Money voor nothing... or love don't search itself? - 8 februari 2013

Stokken stopt - 27 januari 2013

Imagine: spielerisch to be honest - 16 januari 2013

Verbijstering, bewilderment (perplexity) en Verwirrung is kwestie van beschaving - 6 januari 2013

Dubbelblind slim - Open je ogen - 3 januari 2013

Judith von Halle en Junko Althaus - 1 januari 2013

2012

Wagners worstelingen anno 2012/13; Wagner uit Goethes Faust - 15 december 2012

'Heilig' mantra: groei, groei en nog eens groei! - 11 december 2012

With double in mirrors - 25 november 2012

Sneltreinvaart - 19 oktober 2012

Voorsorteren op digitale snelweg - 14 oktober 2012

De bijen en het Woord - 8 oktober 2012

Manifestaties van het licht - 30 september 2012

Chemische Bruiloft - 25 september 2012

Danige deining - 21 september 2012

Zinnen verzet, orde op zaken gesteld, en weer back to business as (un)usual - 24 augustus 2012

Beramen en benevelen - 22 juli 2012

Facing Mirrors and Signs on the Wall with feet on Earth - 21 juli 2012

Bloggen en bloggers online and offline - 20 juli 2012

Stilaan stilstaan - 17 juli 2012

Plaatselijke sufferdje - 2 juli 2012

Terry Boardman on Actualities - 28 juni 2012

Economieën op drift en vaart of stagnatie der volkeren - 17 juni 2012

Wisseling van de wacht - 10 juni 2012

Bredere economische horizon - 8 juni 2012

De eigenlijke Europese munt: eureka’s - 3 juni 2012

Dienstmededeling: internetadres Cahier gewijzigd - 3 juni 2012

Life with music - 3 juni 2012

Weer aan de bak - 2 juni 2012

2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - 2e tekstdeel - 18 april 2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - Eerste tekstdeel - 11 april 2011

'Vereeuwigen' van teksten en plaatjes – Hardlopers en doodlopers - 4 april 2011

Culturele verscheidenheid en tijdsopgaven – Karma en reïncarnatie in de praktijk - 2 april 2011

Oponthoud - Reactie volgt nog - May the Force be with You! - 28 maart 2011

Blad voor de mond nemen of absolute waarheid verkondigen - 25 maart 2011

Japanese houding en inborst bij breuklijnen en waterscheidingen - 23 maart 2011

Living on the edge – Japan - 21 maart 2011

Preludes en dissonanten - Recapitulatie en overzicht - 19 maart 2011

Psychologie en genetica van (vleesgeworden) arrogantie - 13 maart 2011

Moderne literatuurkritiek – Waar gaat het over? - 12 maart 2011

The aftermath – Slotwoord bij drieluik over Judith von Halle - 11 maart 2011

Vermeende inwijding - Judith von Halle - 6 maart 2011

Saturday - 4 maart 2011

Hey Jude – Make it better - 3 maart 2011

Sign of times – Judith von Halle for instance - 2 maart 2011

Wie is wie met wie? – Willen echten echt opstaan! - 1 maart 2011

Leidraden, labyrinten, uitwegen en valkuilen - februari 2011

M. Vasalis en Naema Tahir - Niet kijken op een dag - 27 februari 2011

Waar staat Europa bij stil? - 12 februari 2011

Omgekeerde cultus (Michaël) en Faust - 7 februari 2011

Energiek vooruit - 29 januari 2011

Pauselijk bannen - Pro-actief 'herderschap' - 17 januari 2011

Start van het nieuwe jaar: 2011 - 11 januari 2011

Anders gepland - Datum verzet - 9 januari 2011

2010

Geesteswetenschap – Hoe werken de engelen in ons astrale lichaam? - 25 december 2010

Introductie van de bewustzijnsziel - Geschiedkundige impuls - 20 november 2010

Rol van Pentagon bij oorlog en vrede - Kennisworstelingen - 13 november 2010

Vergewissen van wiskunde - 27 oktober 2010

Vooral geen water geven en zeker geen koffie morsen - 24 oktober 2010

Proactieve interactie - Michel Gastkemper over Antroposofie Monitor - 14 oktober 2010

Voor- en achterland - Volkerenkunde - 14 oktober 2010

Open internetgemeenschap - 9 oktober 2010

Symbiosen en gedeelde belangen - 3 oktober 2010

Draken van onderwerpen - Wie stelt wie met wat aan de kaak? - 30 september 2010

Feit en fictie & Begrip en inzicht - Koers Antroposofische Vereniging - 29 september 2010

Hoofdkwartier antroposofische vereniging - 27 september 2010

Digitale bibliotheek - Zeno.org - 26 september 2010

Voetbal en vechtsporten zijn niet uit den boze - 25 september 2010

Full moon almost - Spiritual shopping or tell what you can sell - 27 september 2010

Hedendaagse maieutiek - 20 september 2010

Not asleep yet - 18 september 2010

Nederlandse vertaling Steiners voordrachtencyclus over Filosofie van Thomas van Aquino - 16 september 2010

Gemoederen in en rond de Antroposofische Vereniging - Taja Gut - 16 september 2010

Hemelvaartsdag 2010 - 13 mei 2010

Stralende lentedag - 6 mei 2010

Start - 28 april 2010

Vertalen - Translate