zondag 6 januari 2013

Verbijstering, bewilderment (perplexity) en Verwirrung is kwestie van beschaving

De wereld, het menselijke leven, wordt steeds gecompliceerder. Alle afweermachnismen daartegen ten spijt, de menselijke samenleving dreigt steeds ondoorzichtiger te worden. Dan kun je daar twee dingen tegen doen, ik noem hier slechts twee uitersten: óf grip krijgen op die werkelijkheid door haar met grote inspanningen toch te doorgronden zo goed en kwaad als dat kan óf voor zover dat mogelijk is weg te kijken en zoveel mogelijk een eigen leven te leiden wel of niet met geliefden, dierbaren.

Mij overkomt het dagelijks, naast de spreekwoordelijke  verwondering en gewetensworstelingen, ben noodzakelijkerwijs kritisch naar mezelf, ook dat moderne levensgevoel dat voor velen duidelijk zeer herkenbaar zal zijn: verbijstering. Zoals bij de oude Grieken als hoofdbron van waardevolle cultuur en cultivering menselijke verwondering ten grondslag lag, schrikken wij in ons huidige beschavingstijdperk voortdurend wakker in staten van (diepe) ontsteltenis; met verstand niet kunnen komen bij zeker verschijnselen, gebeurtenissen en voorvallen en/of toch weer bedrogen uitkomen. Take a break, keep it cool: Shadow walking and talking, muzieknummer van Lemon Demon met zangtekst.


Frans Wuijts
Neem bijvoorbeeld de huidige wereldeconomie. Wat daarvan te denken? You understand it? You really do? Mij kost het hoofdbrekens, elke dag opnieuw. Laat ik daar eerlijk over zijn. Frans Wuijts stelde mij verleden week op deze Facebook pagina over hedendaags bezuinigingsfetisjisme de vraag hoe ik mogelijk nieuwe bezuinigingen van de Nederlandse regering dit jaar, 2013, bovenop de al eerdere, zou denken te kunnen afwenden of verzachten of anderszins. Tja dan moet ik zeggen dat ook mij denken in oplossingen welkom is, maar tegelijkertijd daarbij steekhoudende probleemstellingen en –analyses onontbeerlijk zijn.

Men grossiert tegenwoordig in oplossingen, terwijl kwesties op de keeper beschouwd niet echt grondig worden doorzien. De vorming van de Europese en Monetaire unie en het losbreken van de eurocrisis kan ik niet los zien het huidige probleem, een economische crisis op wereldschaal, systeemcrisis lijkt het ook. Bovendien kun je ook je serieuze vraagtekens stellen bij het hele Europroject, zoals met name Terry Boardman dat doet, door mij aangestipt op de Facebook pagina Italiaanse verkiezingen 2013 en het Vaticaan. Citaat Terry Boardman:

Uit: The Idea of the Threefold Society at the Dawn of the Third Millennium (Terry Boarman, 1999)
"Meanwhile, the European Union seems set to become the battleground between two different visions: a unitary superstate under Franco-German control (a new Carolingian Empire, with connections to the Vatican) or the European province of a Transatlantic Union of States under the effective control of the USA. In his book “The Tainted Source – The Undemocratic Origins of the European Idea”, John Laughland speaks of the conflicting ideas that compete for the future: the Anglo-American or the Continental European, which he largely identifies with the Germanic: “In contrast to Continental European constitutional theories or practices which assume or aspire to political harmony, the British and American systems realise that conflict is the  stuff of life…the British parliamentary system gives absolute priority to the principle of disagreement by ensuring that there is always an opposition.”
Amerika met zijn dreigende Fiscal Cliff en Europa met al die politiek-economische horrorscenario’s… Als je daarover je gedachten laat gaan voert dat onder andere ook weer terug naar de vraag wat geld nu eigenlijk is (en niet is), niet alleen in essentiële zin maar ook actueel bezien. Wat dat aangaat richt ik me met name op Steiners voordrachtencyclus Sociale Toekomst, waarin vanuit diverse gezichtspunten concreet op dit vraagstuk wordt ingegaan. Zie bijvoorbeeld bladzijde 67 uit het boekwerk Sociale toekomst. (Tweede voordracht, bladzijde 44 tot en met 82.) De BBC serie, dubbel DVD, Nederlandse ondertiteling, Masters of Money (NRC) kan daar als vergelijkingsmateriaal goed naast gelegd worden.

Enno Nuy’s onvermoeibare pleidooi tegen populisme en voor een vertegenwoordigende democratie (Reactieruimte onder blogbericht 'Heilig' mantra: groei, groei en nog eens groei!; Cahier, 11-12-2012) kan ik zeker wel begrijpen.  Maar reeds in de kiem herbergen democratische krachten nu eenmaal ook anti-democratische stekeligheden die, beeldspraak: kunnen uitgroeien tot klievende zwaarden opgeheven naar burgers die hun hoofd boven het maaiveld uitsteken; ja pressie- en repressiemiddelen ook in knuisten van vertegenwoordigers van de gevestigde orde. Bovendien ontbreekt het politici uiteraard aan de nodige know how om economische en culturele zaken aan te sturen. Als driegeleder acht ik ontvlechting van die drie maatschappelijke geledingen, cultuur, economie en politiek (staat- en rechtsleven), zeer raadzaam. In die zin dus ook grenzen aan democratische besluitvorming. Boundaries. Tot slot hierover: wat mij betreft kan meer directe democratie gecombineerd worden met wat we hier al hebben: een vertegenwoordigende democratie; graag ook in een land als Nederland.

Muziek
Dance like an Idiot – Lemon Demon

9 opmerkingen:

 1. Het begin van een 'oplossing', zeg maar oplossingsrichting zit hem voor mij in het continu en consequent denken en uitdragen van reine ideeën en begrippen, die Rudolf Steiner voor ons heeft afgelezen uit de wereld waarin deze ideeën en begrippen ‘leven’; zoals bijvoorbeeld:
  - Het principiële verbinden van de drie beginselen van de Franse Revolutie aan die 'gebieden' in de samenleving waar ze in wezen thuis zijn en aldus het meest vruchtbaar kunnen worden; principiële vrijheid in het geestelijk-culturele leven (onderwijs en opvoeding, religie, internet en bibliotheekwezen etc.), principiële gelijkheid/gelijkwaardigheid in het rechtsleven (en derhalve een meer directe democratie) en principiële broederschap/samenwerking in het (aldus associatieve) economische leven; m.a.w. als voorwaarde het geleidelijk aan ontvlechten van die overheidstaken die niet tot de kerntaken van de overheid behoren;
  - Grond en bodem, arbeid, rechten en kunstobjecten kunnen in wezen geen koopwaar zijn, ook al hanteren 'we' ze bewusteloos wel zo; m.a.w. geleidelijk aan maar wel drastisch deze praktijken neutraliseren, bijvoorbeeld door de invoering van het onvoorwaardelijke basisinkomen, door het kapitaliseren van beheersstichtingen die gronden op kunnen kopen en deze daarna statutair voor altijd onverkoopbaar kunnen maken etc.
  Dit betekent in vrijheid voor ieder die dit leest voortaan al die werken van Rudolf Steiner indachtig zijn sociale impuls grondig bestuderen, niet alleen individueel, maar bij voorkeur vooral ook in groepsverband (zie http://fvn-rs.net/):

  • GA 4 Die Philosophie der Freiheit ( 18 Beiträge )
  • GA 23 Die Kernpunkte der sozialen Frage ( 8 Beiträge )
  • GA 24 Aufsätze uber die Dreigliederung des soziale ( 60 Beiträge )
  • GA 329 Die Befreiung des Menschenwesens als ... ( 12 Beiträge )
  • GA 328 Die soziale Frage ( 9 Beiträge )
  • GA 330 Neugestaltung des sozialen Organismus ( 15 Beiträge )
  • GA 331 Betriebsräte und Sozialisierung ( 13 Beiträge )
  • GA 332a Soziale Zukunft ( 8 Beiträge )
  • GA 333 Gedankenfreiheit und soziale Kräfte ( 7 Beiträge )
  • GA 334 Vom Einheitsstaat zum dreigliedrigen sozial ( 12 Beiträge )
  • GA 337a Soziale Ideen – Soziale Wirklichkeit ... ( 13 Beiträge )
  • GA 337b Soziale Ideen – Soziale Wirklichkeit ... ( 13 Beiträge )
  • GA 338 Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliede ( 16 Beiträge )
  • GA 339 Anthroposophie, soziale Dreigliederung ... ( 7 Beiträge )
  • GA 340 Nationalökonomischer Kurs ( 15 Beiträge )
  • GA 341 Nationalökonomisches Seminar ( 10 Beiträge )

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Handzame literatuurlijst Frans. Dank je. Interessante punten ook die je naar voren brengt, zoals bijvoorbeeld dat basisinkomen, waar ik nog niet over uit ben, en 'het kapitaliseren van beheersstichtingen die gronden op kunnen kopen en deze daarna statutair voor altijd onverkoopbaar kunnen maken'.

   Verwijderen
 2. Het kan zo zijn dat deze sociale impuls van Steiner nog niet voldoende in de realiteit werkzaam is geworden. Dat wil voor mij echter in het geheel niet zeggen dat deze zou zijn ‘mislukt’, zoals wel wordt beweerd of dat deze ideeën aan betekenis zouden hebben ingeboet. Integendeel, ze worden steeds indringender.
  Bijvoorbeeld zegt Steiner over het onvermijdelijk te voorschijn komen van een associatieve economie het volgende:
  ‘‘Aus die einzelnen Individualität kann für sich allein das Massgebende im Wirstschaftsleben nicht hervorgehen. Darum stellte ich als das Notwendige neben dem Rechtlich-Staatlichen und dem Geistigen die Assoziation für das Wirtschaftsleben hin. Solche Assoziationen werden sich zusammenfügen. Das wird schon entstehen, ich habe keine Sorge. Wer mir sagt, das ist Utopie, dem sage ich: Ich weiss,dass diese Assoziationen entstehen einfach aus den unterbewussten Kräften in Menschen. Wir können aber diese Assoziationen fördern durch die Vernunft, wir können sie schneller entstehen lassen oder aber warten, bis sie sich aus der Not heraus entwickeln. In diese Assoziationen werden vereinigt sein diejenigen, die Produktion, Handel treiben, und die Konsumenten. Und bloss Produktion, Zirkulation der Waren, der Güter und Konsumtion werden darinnen eine Rolle spielen. Die Arbeit wird immer mehr und mehr in das gebiet des Rechtslebens hineinkommen……Preis und Wert werden aufgedrückt werden durch das, was als Kollektivurteil aus den Assoziationen hervorgeht.’ Rudolf Steiner
  Wat maatgevend is in het economisch leven kan niet uit slechts het enkele individu voortkomen. Daarom plaatste ik de associatie als noodzakelijk gegeven voor het economisch leven naast het staats- of rechtsleven en het geestesleven. Dergelijke associaties zullen zich vormen. Dat gaat gewoon gebeuren, daarover maak ik me geen zorgen. Wie mij zegt, dat is een utopie, dan zeg ik terug: ik weet dat deze associaties eenvoudigweg zullen ontstaan vanuit de onderbewuste krachten in mensen. Wij kunnen deze associaties weliswaar oproepen door het verstand, maar we kunnen ze sneller laten ontstaan of eventueel erop wachten tot het moment waarop ze zich vanuit een noodsituatie zelf in het leven roepen. In deze associaties zullen diegenen die de productie leiden en handel drijven en ook de consumenten verenigd zijn. En slechts productie, distributie van waren of goederen en consumptie zullen daarin een rol spelen. Arbeid zal meer en meer terecht komen in het gebied van het rechtsleven…..Prijs en waarde zullen tot uitdrukking komen door wat als gemeenschappelijk oordeel daaromtrent uit de associatie naar voren komt.

  Ik zie de enorme vlucht van de nieuw ontstane coöperaties als een voorlopig teken in die richting. Belangrijk is voor de mensen die in deze processen staan, dat zij zich de reine ideeën omtrent associaties bewust zullen moeten worden en moeten doordenken. Zo niet, dan zullen ze vroeger of later in dezelfde fouten gaan vervallen als de kapitalistische ondernemers.

  En zo kan men nog wel uren doorgaan………

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat zijn behartenswaardige reacties Frans. Dank je zeer. Belangrijke citaat van Steiner, welke je een jaar geleden in het artikel Alle goede dingen bestaan in drieën (Civis Munidi, 11-1-212) met bronvermelding ook naar voren bracht. Uit:'Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit', Rudolf Steiner 1922.

   In een land als Amerika bijvoorbeeld met al zijn tegenstellingen, misschien moet ik zeggen in het bijzonder in Amerika, gebeurt er zeer veel. De belastingcultuur is er natuurlijk heel anders als in Nederland en Europa. Je kunt wel zeggen dat voor een behoorlijk aantal Amerikanen nu de nood aan de man is. Plaatselijk zijn daar inderdaad wel bepaalde tendensen te zien die naar associatieve vormen van economie lijken te bewegen, tegelijk of daar dwars doorheen zie je echter ook wel verwildering en verharding en Rousseau-achtige terug naar de natuur praktijken. In dat opzicht is het wel interessant om de volgende documentaire te bekijken: Off the grid (Uitzending gemist, 14-6-2012). Een documentaire gemaakt door de Nederlandse filmregisseur Alexander Oey; hier een toelichting: Over Off the grid (Tegenlicht, 9-3-2012).

   Verwijderen
  2. Hier een directe verwijzing naar de cyclus in kwestie, GA 83: Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit - Wege zu ihrer Verständigung durch Anthroposophie. Steiners opmerking over het niet utopische kakrakter van economische associaties valt na te lezen op bladzijde 305.

   Verwijderen
 3. De Nederlandse vertaling van de desbetreffende voordracht is uitgegeven door Christofoor in 1987 met als titel 'Structuur en beweging'; over de kernpunten van het sociale vraagstuk'.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Boardman en Laughland gaan wel erg kort door de bocht en er zit veel wensdenken in hun redenering. Europa zal zich via een langdurig en gecompliceerd proces van onderhandelen vormen tot iets wat op een federale staat zal lijken. Hier is het ego van regeringsleiders van het grootste belang. Volgende stappen zijn pas te verwachten na de Duitse verkiezingen. En laten we de Italiaanse verkiezingen in februari aanstaande niet vergeten. Ik voorspel onrust aan dat klassieke front. De kiezersgunst lijkt daar redelijk keurig verdeeld te worden tussen vier politieke stromingen, dus dat wordt voortmodderen zoals we dat van de Italianen gewend waren. Maar bij een ongelukkige coalitie kunnen de Italianen een bom onder de EU leggen.
  Hoe het ook zij, benoeming van Dijsselbloem vind ik voor wat betreft de NL positie natuurlijk een goede zaak, een stap in de goede richting. Naar het schijnt is hij al op sollicitatietournee. Die Frans-Duitse as is momenteel net zo kwetsbaar als de Pax Americana. Er gaan, hoop ik, nieuwe allianties gesmeed worden tussen regeringsleiders die hun gezond verstand weten te bewaren. Het wachten is nu op hernieuwde economische groei en consumentenvertrouwen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Boardman en Laughland baseren zich op één en ander Enno. Het zijn naar mijn idee niet zo maar slagen in de lucht en vruchten van wensdenken. Zal onder andere op dat aspect het komend weekend nader ingaan in een dan volgend nieuw blogbericht. Dank je voor je heldere standpunt, analyse en informatie, welke je uiteraard uitgebreider uiteenzet in verschillende blogberichten op je onderhoudende en prikkelende weblog Aan het roer dien avond stond het hart.

   Verwijderen
 5. Een deel van mijn vervolgbericht aangaande dit thema welke ik komend weekend op Cahier zal plaatsen, zal ik putten uit de driedelige BCC documentaire Masters of Money (eind 2012), welke ik vandaag heb ondergebracht in een afspeellijst van mijn Youtube kanaal. De DVD versie hoop ik morgen of anders aanstaande vrijdag met de post bezorgd te krijgen.

  Zie: (1) Masters of Money - Youtubekanaal John Wervenbos, (2) Masters of Money - Wikipedia en (3) Masters of Money - NRC Lux.

  BeantwoordenVerwijderen

Overzicht van alle blogberichten op Cahier - Nieuwer bericht boven en ouder bericht onder

2019

Perseus en Medusa – 13 juli 2019

Open letter to Jules Evans – 30 juni 2019

Realy Only Fantasy? – 21 juni 2019

Tech & Spirit – 2 juni 2019

Over liefde en vrijheid – 24 mei 2019

Origin and purpose of Evil & Function of Self-Love – 13 mei 2019

Agens, 10 mei 2019

Diary: Evil, Knowledge and Courage – 3 mei 2019

Folk – 19 april 2019

Gemeenschap – 8 april 2019

Closure – 1 april 2019

Distantie en existentie met monoloog en dialoog – 29 maart 2019

Beweging – 22 februari 2019

Geplande publicatie bij Schrijfbureau Bewustzijnsziel – 15 februari 2019

Gratis Google voorzieningen op de tocht – 1 februari 2019

Eerbiedigende aandachtigheid – 31 januari 2019

Verborgen werkwoord: ontkenteren - 21 januari 2019

Philosophy, Spiritual Activity and Christianity – 14 januari 2019

Lemniscaat – 11 januari 2019

Modern Soul and Struggling Psyche (Mind) – 1 januari 2019

2018

My initiation and moral development – 14 december 2018

Music and ethics – 7 december 2018

Energy – 23 november 2018

Geestelijk ontwaken – 9 november 2018

Freedom and Spiritual Activity – 29 oktober 2018

Intuitions – 24 oktober 2018

Settle – 24 september 2018

De agenda die niet geschreven werd – 21 september 2018

Ecstatic or grounded – 10 september 2018

Ragnarok – 27 augustus 2018

Nietzsche’s Philosophers of Perhaps – 19 augustus 2018

Pensées – 11 augustus 2018

Dixit – 10 augustus 2018

Bestemmen – 6 augustus 2018

Antroposofen en politiek – 16 juli 2018

Cup of Tea – 2 juli 2018

Fresh – 22 juni 2018

Mind You – 13 juni 2018

The Opposite of Brexit? – 21 mei 2018

Consciousness Soul – 7 mei 2018

Small experience – 30 april 2018

Still – 16 april 2018

Een paasgedachte - (Parsifal - Deel 9) – 2 april 2018

Beware – 26 maart 2018

Vrijheid en deugd – 12 maart 2018

Forces & Creatures – 31 januari 2018

2017

Self-respect and development – 19 december 2017

Grace – 6 december 2017

Virtues – 4 december 2017

Oh Well – 23 november 2017

Kennistheorie – 10 november 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 5 – 13 oktober 2017

Europe & Memoranda – 10 oktober 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 4 - 29 september 2017

Ready to go again! – 28 september 2017

Keep up the pace – 11 september 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 3 – 31 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 2 – 28 augustus 2017

Dienstmededeling over deel 2 van meerluik – 21 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 1 - 14 augustus 2017

Kelk – 7 augustus 2017

Wishes and embodiments – 3 augustus 2017

Foreshadowing – 31 juli 2017

Schimmenrijk – 24 juli 2017

Faust & Helena – 17 juli 2017

My Way – 10 juli 2017

Independent – 3 juli 2017

Wetenschap en ontwikkelingswegen – 27 juni 2017

Perceptie en oude windselen – 26 juni 2017

Memories – Friendship – 19 juni 2017

Volle teugen – 12 juni 2017

Society: human predestination or self-determination – 5 juni 2017

Innerlijke vrijheid – 29 mei 2017

Purify and Enlighten Someone – 22 mei 2017

Nature and nurture from a inner perspective – 15 mei 2017

Brief Message – 13 mei 2017

Opklaring - 11 mei 2017

Inside, outside, upside down – 8 mei 2017

Zien – 6 mei 2017

On-of-a-kind (Parsifal – Deel 8) – 1 mei 2017

Perceptie – 27 april 2017

Instignatie en initiatie – 24 april 2017

Zelfbestemming – 21 april 2017

Genuine – 17 april 2017

Inleiding intermezzo aforismen, gedachten en epigrammen – 13 april 2017

Friend – 24 maart - 2017

Time-out – 6 maart 2017

Human Behavior – 3 maart 2017

Parsifal – Deel 7 – 27 februari 2017

Parsifal – Deel 6 – 20 februari 2017

Judith von Halle – 18 februari 2017

Aforisme en perikel – Lichtflits en experiment – 13 februari 2017

Living – Foolish or not – 6 februari 2017

Parsifal – Deel 5 – 30 januari 2017

Parsifal – Deel 4 – 20 januari 2017

Parsifal – Deel 3 – 6 januari 2017

Feestdagen en Nieuwjaar – 2 januari 2017

2016

Parsifal – Deel 2 – 30 december 2016

Parsifal - Deel 1 – 23 december 2016

Tell me – 16 december 2016

Twee zielen (en niet één gedachte) – 12 december 2016

To become – 5 december 2016

Digitale geletterdheid – 28 november 2016

Onbehagen – 21 november 2016

Weekly basis – 14 november 2016

Braintwisters and inner demons – 23 september 2016

Polsslagen der tijd – 19 september 2016

Funderen – 15 september 2016

Misunderstanding – 8 september 2016

Shine – 4 september 2016

Delicaat – 29 augustus 2016

Literatuurbeschouwing – Deel 1: Literatuur als kunstuiting – 26 augustus 2016

Versnellen – 9 augustus 2016

Autonomie – 8 augustus 2016

Fighting spirit - 29 juli 2016

Wijziging vorm en inhoud van weblog Cahier – 24 juli 2016

Mara’s influence on literature writers – 22 juli 2016

Schone wereld en schone schijn, 16 juli 2016

Verbeelden – 14 juli 2016

Macht van markten en staatscontrole - 1 juli 2016

Brexit – Synopsis – 27 juni 2016

Female – 13 mei 2016

Progress – 5 mei 2016

On the March –Dienstmededeling – 25 april 2016

Over napijn, genezing en nadere toekomst – 17 april 2016

Pijn of geen pijn: een queeste en vraagstuk – 15 april 2016

2015

Dagelijks leven met in- en toewijding - 17 december 2015

Respect – 12 november 2015

Vitaliseren én wijzer worden – 9 november 2015

True nature – 5 november 2015

Simple & Not fade away – 29 oktober 2015

Literaire wegen (bezien tegen een Rotterdamse achtergrond) – 4 september 2015

Anticiperen en participeren – 22 februari 2015

Mijn schrijfwerk en wedervaren; derde maanknoop en negende levensfase – 8 februari 2015

2014

Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Open wond – 1 december 2014

Over spreuken 2, 3 en 4 op weblog Sprüche in Prosa – 9 november 2014

Uit de nacht – 31 oktober 2014

Sturm und Drang en jaren die tellen – 15 oktober 2014

Citeren uit 'Sprüche in Prosa' in voorbereiding – 12 september 2014

Short one - Home Sweet Home - Rhine Harbour – 1 september 2014

Sergej O. Prokofieff en het thema van vergeestelijking van het fysieke lichaam – 5 augustus 2014

Karma van de Antroposofische Vereniging in Nederland herkennen en erkennen – Jaar 2014 – 8 juni 2014

Gezamenlijke verantwoordelijkheid – 11 mei 2014

Kunst, religie en wetenschap & mythen en mysteriescholen – 29 april 2014

Light capture – 19 april 2014

Preoccupaties – 7 april 2014

Ondernemen – Bezield en sociaal – 25 maart 2014

Schoonmaakwoede – 22 maart 2014

Politieke (geheim)taal: centraal gestelde decentralisaties rijkelijk uitgedragen – 16 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (3) – Afbaken – 8 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (2) – Eigen koers – 14 februari 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (1) – Voorspel - 12 februari 2014

2013

Integriteit en vrijeschoolonderwijs in toekomstperspectief – 20 juli 2013

Nieuwe koers – 22 juni 2013

Rotjeknor - We doen het zelf wel - 10 mei 2013

Nieuw orgaan - Karma en reïncarnatie - Honderd jaar terug – 1 mei 2013

Weegfactoren en onderscheid - 1 april 2013

Sociale driegeleding door de bank genomen - 26 maart 2013

Over helderziendheid en voortschrijdend inzicht - 9 maart 2013

Sympathie voor Iblis - 13 februari 2013

Money voor nothing... or love don't search itself? - 8 februari 2013

Stokken stopt - 27 januari 2013

Imagine: spielerisch to be honest - 16 januari 2013

Verbijstering, bewilderment (perplexity) en Verwirrung is kwestie van beschaving - 6 januari 2013

Dubbelblind slim - Open je ogen - 3 januari 2013

Judith von Halle en Junko Althaus - 1 januari 2013

2012

Wagners worstelingen anno 2012/13; Wagner uit Goethes Faust - 15 december 2012

'Heilig' mantra: groei, groei en nog eens groei! - 11 december 2012

With double in mirrors - 25 november 2012

Sneltreinvaart - 19 oktober 2012

Voorsorteren op digitale snelweg - 14 oktober 2012

De bijen en het Woord - 8 oktober 2012

Manifestaties van het licht - 30 september 2012

Chemische Bruiloft - 25 september 2012

Danige deining - 21 september 2012

Zinnen verzet, orde op zaken gesteld, en weer back to business as (un)usual - 24 augustus 2012

Beramen en benevelen - 22 juli 2012

Facing Mirrors and Signs on the Wall with feet on Earth - 21 juli 2012

Bloggen en bloggers online and offline - 20 juli 2012

Stilaan stilstaan - 17 juli 2012

Plaatselijke sufferdje - 2 juli 2012

Terry Boardman on Actualities - 28 juni 2012

Economieën op drift en vaart of stagnatie der volkeren - 17 juni 2012

Wisseling van de wacht - 10 juni 2012

Bredere economische horizon - 8 juni 2012

De eigenlijke Europese munt: eureka’s - 3 juni 2012

Dienstmededeling: internetadres Cahier gewijzigd - 3 juni 2012

Life with music - 3 juni 2012

Weer aan de bak - 2 juni 2012

2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - 2e tekstdeel - 18 april 2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - Eerste tekstdeel - 11 april 2011

'Vereeuwigen' van teksten en plaatjes – Hardlopers en doodlopers - 4 april 2011

Culturele verscheidenheid en tijdsopgaven – Karma en reïncarnatie in de praktijk - 2 april 2011

Oponthoud - Reactie volgt nog - May the Force be with You! - 28 maart 2011

Blad voor de mond nemen of absolute waarheid verkondigen - 25 maart 2011

Japanese houding en inborst bij breuklijnen en waterscheidingen - 23 maart 2011

Living on the edge – Japan - 21 maart 2011

Preludes en dissonanten - Recapitulatie en overzicht - 19 maart 2011

Psychologie en genetica van (vleesgeworden) arrogantie - 13 maart 2011

Moderne literatuurkritiek – Waar gaat het over? - 12 maart 2011

The aftermath – Slotwoord bij drieluik over Judith von Halle - 11 maart 2011

Vermeende inwijding - Judith von Halle - 6 maart 2011

Saturday - 4 maart 2011

Hey Jude – Make it better - 3 maart 2011

Sign of times – Judith von Halle for instance - 2 maart 2011

Wie is wie met wie? – Willen echten echt opstaan! - 1 maart 2011

Leidraden, labyrinten, uitwegen en valkuilen - februari 2011

M. Vasalis en Naema Tahir - Niet kijken op een dag - 27 februari 2011

Waar staat Europa bij stil? - 12 februari 2011

Omgekeerde cultus (Michaël) en Faust - 7 februari 2011

Energiek vooruit - 29 januari 2011

Pauselijk bannen - Pro-actief 'herderschap' - 17 januari 2011

Start van het nieuwe jaar: 2011 - 11 januari 2011

Anders gepland - Datum verzet - 9 januari 2011

2010

Geesteswetenschap – Hoe werken de engelen in ons astrale lichaam? - 25 december 2010

Introductie van de bewustzijnsziel - Geschiedkundige impuls - 20 november 2010

Rol van Pentagon bij oorlog en vrede - Kennisworstelingen - 13 november 2010

Vergewissen van wiskunde - 27 oktober 2010

Vooral geen water geven en zeker geen koffie morsen - 24 oktober 2010

Proactieve interactie - Michel Gastkemper over Antroposofie Monitor - 14 oktober 2010

Voor- en achterland - Volkerenkunde - 14 oktober 2010

Open internetgemeenschap - 9 oktober 2010

Symbiosen en gedeelde belangen - 3 oktober 2010

Draken van onderwerpen - Wie stelt wie met wat aan de kaak? - 30 september 2010

Feit en fictie & Begrip en inzicht - Koers Antroposofische Vereniging - 29 september 2010

Hoofdkwartier antroposofische vereniging - 27 september 2010

Digitale bibliotheek - Zeno.org - 26 september 2010

Voetbal en vechtsporten zijn niet uit den boze - 25 september 2010

Full moon almost - Spiritual shopping or tell what you can sell - 27 september 2010

Hedendaagse maieutiek - 20 september 2010

Not asleep yet - 18 september 2010

Nederlandse vertaling Steiners voordrachtencyclus over Filosofie van Thomas van Aquino - 16 september 2010

Gemoederen in en rond de Antroposofische Vereniging - Taja Gut - 16 september 2010

Hemelvaartsdag 2010 - 13 mei 2010

Stralende lentedag - 6 mei 2010

Start - 28 april 2010

Vertalen - Translate