zondag 11 mei 2014

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Alleen op weg?
Vandaag reageer ik hoofdzakelijk op het blogbericht Trots of voldoening (Antroposofie in de pers, 9-5-2014) van Michel Gastkemper. Dat blogbericht bevat vier items waarover ik kort iets opmerken wil. Ten eerste iets over de Jaarvergadering van de Antroposofische Vereniging 2014 (7-6-2014), waarover natuurlijk in het meinummer van tijdschrift Motief één en ander uitgebreid vooraangekondigd en toegelicht staat.

Zaterdag 7 juni aanstaande zal in het Ionagebouw te Driebergen een nieuwe voorzitter worden verkozen, Jaap Sijmons of Robert Jan Kelder. De huidige voorzitter, Kees Lam, treedt  af. Voorts zal een wijziging van samenstelling van het huidige bestuur in stemming worden gebracht. Dit op voorspraak van kandidaat voorzitter Jaap Sijmons. Als ik het goed begrijp stellen verschillende bestuursleden van het huidige bestuur hun vraagtekens bij de gehele proceduregang. En dan vraag ik me af of er alternatieve keuzemogelijkheden en voorstellen in de stemmingsronden zullen zijn/worden ingebouwd. Temeer omdat het volgende in de aankondiging staat aangegeven, citaat uit Uitnodiging Algemene ledenvergadering van de Antroposofische Vereniging in Nederland:

“ […] Helaas is het bestuur hierover niet tot een eensluidend advies kunnen komen; het is mogelijk dat zich tussen het moment van schrijven van dit bericht en de jaarvergadering nog wijzigingen in standpunten kunnen ontstaan, daarover wordt u op 7 juni geïnformeerd. […] ”

Nu ja goed, dat wordt dan hopelijk op de valreep nog duidelijk. Eén en ander verdient geen schoonheidsprijs, maar ongetwijfeld was en is er overmacht in het spel. De dames en heren hebben hoe dan ook heel wat uit te leggen. Als ik ergens voor (of tegen?) mag stemmen doe ik dat graag weloverwogen en op basis van een precies en transparant feitenrelaas. ‘k Ga erheen. Deze keer heb ik daarbij een lunch á €17,50 gereserveerd, opdat ik in de middagpauze op ongedwongen wijze met andere aanwezigen in gesprek zal kunnen treden.

De aard van de frictie tussen de Vereniging en de Hogeschool is me eerlijk gezegd nog steeds niet goed duidelijk. Heb er wel zekere ideeën over, maar zie graag dat de betrokkenen daar zelf het woord over voeren tijdens de komende ledenvergadering. Wel heb ik dienaangaande ten aanzien van organisatie en facilitaire dienstverlening een volgend kort verlang- en vragenlijstje: Betrekkingen tussen de Algemene Antroposofische Vereniging en de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap en haar leden - Organisatie en samenwerkingsverbanden. Document van anderhalve bladzijde door mij geüpload naar mijn website Antroposofie in perspectief.

De laatste weken lees ik blogberichten van Walter Bunge die hij geregeld optekent in zijn weblog OnderSofen. Zijn weblog prijkt dan ook sinds enige weken op mijn blogroll, ondergebracht in de informatiekolom ter rechterzijde van Cahier. Zo vallen ook zijn nieuwe blogberichten me snel in het oog. Over de schrijfactiviteiten en de agendering van onderwerpen van deze antroposoof rept Michel Gastkemper in zijn bovengenoemde blogbericht. Walter Bunge volgt de bestuursactiviteiten van AViN met argusogen. Daarbij houdt hij 't spreekwoordelijke hart vast. Zijn teksten spreken wat dat aangaat boekdelen. In zijn beleving, zo schrijft hij zelf, 'aan de hand van wat hij las in het mei 2014 nummer van Motief,' is de Antroposofische Vereniging in bestuurlijke zin (en anderszins?) zelfs failliet geraakt... Zijn ‘ambivalentieniveau’ ten aanzien van de Antroposofische Vereniging, niet zijn ambitieniveau, daarover kan ik geen uitspraak doen, ken hem verder niet, is naar zijn eigen zeggen hoog. Evident ja.

Ik heb veel meer vertrouwen in de zaak, hoewel natuurlijk ook bij mij zorgen en wensen leven. Een deel daarvan staat mijns inziens constructief, en kort en bondig, geformuleerd in dit document waarnaar ik hierboven al verwees. (1) De actieradius van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap mag wat mij betreft veel levendiger en veel pregnanter in beeld gaan komen bij de leden van de Vereniging en van de Hogeschool en (2) vrije en welkome participatie (input) van de leden aan actuele en potentiële projecten en leergangen daarbij, verdient naar mijn idee structureel en initieel meer ruimte en een krachtige intensivering. Maar goed, voordat dit zover is, of daar misschien beter gezegd misschien een eerste start, of herstart(?), mee wordt gemaakt, ben je wellicht weer tien jaar verder. Doch het kan maar (weer?) eens duidelijk gezegd zijn. Ben ik hiermee een zoveelste in een rij? Dat weet ik echt niet, maar hiermee is in elk geval een zorg en wens van mijn kant uit bij dezen kenbaar gemaakt.

Net als vele andere mensen zal ik de tentoonstelling Rudolf Steiner – Alchemie van het alledaagse bezoeken die van 13 september 2014 t/m 11 januari 2015 in de Kunsthal te Rotterdam te zien zal zijn. Daarbij verheugd me dat de Arnaud Joannes Stichting zich inspant om sociale driegeleding en associatieve economie (in samenwerking met de kunsthal) nader onder de aandacht van bezoekers te brengen. Dit valt te lezen in dit bericht: Sociale driegeleding in de Kunsthal! (Driegonaal, 28-3-2014). De Arnaud Joannes Stichting zoekt mensen die daaraan willen meewerken. Hiervan was ik nog niet op de hoogte. Misschien kan ik in dit opzicht in bescheiden mate iets betekenen. In week 20, komende week dus, zal ik hierover contact opnemen met de Arnaud Joannes Stichting, in de persoon van John Hogervorst: john@hogervorst.info

Zelfkennis in het informatietijdperk
Het nieuwe Jaarthema 2014/15: ‘Het ik kent zichzelf’ - In het licht van een Michaëlische aanvaarding van de wereld spreekt me bijzonder aan. Een zeer gelukkige keus van het hoofdbestuur van de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft te Dornach. Hiermee is gekozen voor verder verdiepen en nader actualiseren van wat de laatste jaren in antroposofische verenigingsverband reeds is ingezet en wat parallel daaraan in maatschappijen en samenlevingen werkelijk aan de tijd, echt aan de orde is! Zo belangrijk is het dat vanuit antroposofie verantwoordelijkheid wordt gevoeld en (mede) verantwoordelijkheid wordt gedragen voor wat alle mensen aangaat. Met initiatiefkracht levend perspectief en werkelijk inzicht ontvouwen en aan de dag leggen bij het met elkander samenleven en samenwerken!

Boardman onder andere over Putin, Brussel 31-3-2014
De Brits antroposoof en historicus Terry Boardman doet dat al jaren op zijn manier. Daarmee wil ik dit blogbericht afsluiten. Twee maanden geleden stuurde ik hem een e-mailbericht met een verzoek om het huidige Oekraïne conflict nader te belichten. Ongetwijfeld hebben meer mensen zich met zo’n verzoek tot hem het gericht. En zie daar, Boardman die trouwe en moedige geest postte gisteren op zijn website het volgende artikel: The First World War & the Ukraine Crisis: 1914 – 2014 (Treeman.org, 10-5-2014). Eerder was het gepubliceerd in het mei-juni nummer van het Britse tijdschrift New View. Zeer interessant en lezenswaardig artikel over een bijzonder netelige zaak. Citaat slotalinea artikel:

“ […] Kiev’s many trees make it known as a green city. Does green not arise between blue and yellow? And is not the other symbol of Ukraine the tryzub, the trident? In the middle of Maidan Nezalezhnosti (Independence Square), towering above the red flames and thick black smoke of burning tyres, high up atop her slender white column was the Slavic pagan earth goddess Berehyna. At the other end of the square, across from her, is the arch above which stands the figure of Kiev’s divine protector spirit, Archangel Michael. ”

Vlag van Kiev, hoofdstad Oekraïne
In de hoofdstad Kiev staat, tekenend voor de huidige situatie, een standbeeld van aartsengel Michaël.  Denk ook aan de vlag van Kiev. En hoe treffend ook is Boardmans verwijzing naar de Slavische aardgodin Berehyna eveneens diep verbonden met Kiev en Oekraïne.

En Boardman hield 28 april jongstleden in Brussel een interessante lezing over Belgische neutraliteit en Britse inmenging bij de Eerste Wereldoorlog. Bekijken en beluisteren zeker waard. Zie de video-registratie: "Belgian Neutrality and the British Decision for War" - Lecture by Terry Boardman (Brussel, 28-4-2014). Zie daarnaast ook de interessante lezing die Boardman een maand eerder op 31-3-2014 hield voor een toehoorderspubliek bij de Britse organisatie New Horizons:Muziek
1. Ukrain – Music by Alexander Sparinsky and others
Voor vrije blikken naar en open oren voor elementen van de Oekraïense ziel
2. Sint Michael Blessing - Oratio - Alexander Sparinsky
3. Survival – Muse (Met zangtekst)
Gespeeld bij de Olympische Spelen te Londen (2012) door de Britse rockband Muse. Naar Boardmans idee steekt er een neodarwinistische boodschap in het muzieknummer. Zie de inhoud van zijn reeds genoemde artikel (Treeman.org, 10-5-2014).

154 opmerkingen:

 1. Bedankt Johm voor deze info. Ik wil er 7 juni ook bij zijn. De site van Walter Bunge zal ik gaan bezoeken. Kennelijk is er meer info dan de geuchten die zo af en toe via Motief ontsnappen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De NOS heeft geen meldingen omtrent de bestuurswisseling bij de AViN.

   Verwijderen
  2. Matthijs zou het daaraan liggen dat de NOS geen roze kaart heeft? Nu wees getroost als het erover gegaan zou zijn dat antroposofen afstand nemen van bepaalde passages uit de werken van Rudolf Steiner wegens vermeend racisme dan zouden ze het wel vermelden. Ben benieuwd of onze kersverse voorzitter die een belangrijke rol speelde bij de juridische veroordeling van Steiner destijds dit bevlekte blazoen a la Moskovitch gaat helpen herstellen.

   Verwijderen
  3. Cheese, het beeldmerk van de NOS staat 'garant' voor betrouwbaar nieuws. Maandag 09-06-2014 meldt het journaal van 20.00 uur met hulp van de KNMI ruim vijf maal over de weersomstandigheden Code Rood op PinkPop ivm het optreden van de band Metallica, terwijl dat nu juist een uitmuntend decor zou zijn.
   Tenminste als bezoekers de instructies opvolgen; "Ga gehurkt op de grond zitten. Wacht instructies af!"

   CodeRood gold ook voor de bestuurswisseling, dus NOS...

   Verwijderen
  4. Was het niet code rose? Of krijgen we dan weer andere associaties? :)

   Verwijderen
 2. Robert Jan Kelder als voorzitter? Deze man loopt steeds achter controversiële figuren aan zoals Nicolaas de Jong (http://www.willehalm.nl/wins/win7.htm) Judith von Halle en nu recent weer Tomberg. Maar zijn er mensen die hem helemaal serieus nemen, of is het echt een einzelgaengert die vervolgens voorzitter wil worden van een hele vereniging. Nu de stemmen die er bij de vorige bestuursverkiezing op hem uitgebracht waren, waren er niet heel erg veel dacht ik.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dag Kees. Ja in 2012 stelde Robert Jan Kelder zich reeds kandidaat voor voorzitterschap maar werd hij niet verkozen. Onder andere dat item komt voorbij in mijn blogbericht: Wisseling van de wacht (Cahier, 10-6-2012). Ik denk dat hij ook dit jaar geen schijn van kans maakt. Het is een aardige man, maar heel veel mensen zien in hem geen voorzitter.

   Verwijderen
  2. En voor alle duidelijkheid, understatement, warm lopen voor gedachtegoed van Nicolaas de Jong, Von Halle en Tomberg vormt voor mij ook geen aanbeveling voor toevertrouwen functie voorzitterschap.

   Verwijderen
  3. Das Goetheanum. Wochenschrift für Anthroposophie, Ausgabe Nr. 25 meldt het volgende; Die Anthroposophischen Gesellschaft in den Niederlanden hat einen neuen Vorstand. Der alte war zurückgetreten, um eine Erneuerung zu ‹erzwingen›. Auf der Jahresversammlung am 9. und 10. Juni in Driebergen wählten rund 300 Mitgliedern die in einem Findungsprozess ermittelten Kandidaten, die verschiedene Lebensalter repräsentieren: Auke van der Meij (60), Marieke Uytenbogaart-Van der Geest (56), Rodim van Es (48, Schatzmeister), Michel Gastkemper (52), Stephan Jordan (31), Hanneke de Leeuw (34), Jesse Julder (30) und Fanina van Uffelen-Bruins (42). Als Einziger aus dem bisherigen Vorstand wird Kees Lam auch im neuen tätig sein; er wurde mit 255 Stimmen zum Vorsitzenden gewählt, der andere Kandidat, Robert Jan Kelder, unterlag. Ron Dunselman bleibt Generalsekretär. Weiteres in ‹Anthroposophie weltweit›. Jaartal 2012.

   Verwijderen
  4. In deze kees zitten grote gaten. Namelijk dat die Kelder ook zich inzit voor controversiële figuren als Herbert Witzenmann, Werner Greub en ja, wel de meest controversiële daaronder, namelijk Slobodan Mitric, beter bekend cq. miskend als Karate Bob. Bij deze kaasboer blijkt controverse gelijk te staan aan niet deugend. Als dat zo was zou maatschappelijk gezien ook Rudolf Steiner buiten de deur als afval kunnen worden gezet. Dit niveau van argumenteren is mens- en daarom antroposofie-onwaardig.Zo komen we geen stap verder, ja alleen achteruit..

   Verwijderen
  5. Over Greub en Witzenmann heb ik me nooit uitgelaten.dus waarom deze er bij gehaald begrijp ik niet. karate Bob als niet antroposoof valt voor mij buiten de boot. Maar als mensen het nieuwe christendom gaan ophangen aan mensen als Tomberg,die op later leeftijd de antroposofie heeft ingewiseld voor het katholieke geloof, dan is dat een heel andere controverse, die wel zeker belangrijk is als in dit geval degene die dit zo promoot aspiraties heeft voor voorzitterschap avin. Overigens kansloos,maar goed als afleidingsmanoevre voor de enige andere kandidaat, de schijn van democratie wordt daarmee hoog gehouden, we hebben te kiezen :)

   Verwijderen
  6. Cheese e.a. lezers Hier is een biografie van Valentin Tomberg met literatuurverwijzingen http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=709 door János Darvas.

   Verwijderen
 3. Ik heb een aantal artikelen gelezen bij Walter Bunge en ik kan me zeer goed verplaatsen in zijn ge4dachtengang. alleen kammer dat ik hem niet kan bereiken om te vragen op hij de letterkleur van zijn artikelen wat meer contrast kan geven , in ieder geval donkerder. Op de pc kan ik het nog net lezen, maar op een ipad wordt dart al vrij lastig.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik was verrast de naam Jaap Sijmons te lezen als beoogd toekomstig voorzitter van de Avin. Ik weet dat hij in Zwolle woonde en dat we hem destijds bij allerlei activiteiten van studiecentra en ledengroepen (plaatselijk) bijna nooit tegenkwamen, waarschijnlijk te druk met zijn banen. Alleen een keer herinner ik me toen we een (enthousiaste) presentatie hielden over workshops die we met Jesaiah Ben Aharongehouden hadden, kwam hij aangesneld. Ik heb toen echter niet begrepen vanuit welk interessegebied hij toen aanwezig was. wellicht dat ik dat binnenkort nog eens van hem kan vernemen.Er lopen plannen om Aharon naar Nederland te halen en de besturen sinds 1997 hebben daar helemaal niets mee gedaan.
  Verder kennen een heel aantal leden Jaap natuurlijk van zijn juristische bemoeienissen rond het rapport dat racisme tot onderwerp had.(in het Motief interview wordt daarvan niet gerept) Destijds kreeg ik de indruk, dat van de drie richtingen, het geestelijke, het juridische en het economische met name het juridische een te grote rol speelde , waar toch aan het eind van het rapport aanbevelingen werden gedaan om van bepaalde gedeelten van wat Steiner gezegd zou hebben afstand te nemen,
  Maar we zijn intussen 16 jaar verder en ik ben dus benieuwd hoe de zaken er nu voorstaan.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik ken Jaap Sijmons niet persoonlijk. Binnen de antroposofische wereld heeft hij ook ruimere bekendheid vergaard met zijn publicatie: Phaenomenologie und Idealismus - Struktur und Methode der Philosophie Rudolf Steiners (2008). Het werk is niet vertaald naar het Nederlands naar mijn weten. En zie dienaangaande verder Michel Gastkempers blogartikel Filosofie (Antroposofie in de pers, 31-8-2010).

   Wat die racisme kwestie rond de eeuwwisseling betreft. Naar mijn idee zijn Steiners uiteenzettingen op onderdelen pijnlijk verkeerd begrepen. Ook door diverse antroposofen. Neem bijvoorbeeld Steiners punt van ontwikkelingsstadia van volkeren en culturen. Naar mijn oordeel ontging bijvoorbeeld Jelle van der Meulen, antroposoof, de de portee daarvan. Zie dit TV interview: Middageditie: Rudolf Steiner (Geschiedenis 24; VPRO, 1-4-1996); onderdeel van het webitem Honderd jaar antroposofie - De omstreden leer van Rudolf Steiner (Geschiedenis 24, 5-2-2014).

   Verwijderen
  2. http://de.scribd.com/doc/93945528/Sijmons-Jaap-Phaenomenologie-und-Idealismus-Struktur-und-Methode-der-Philosophie-Rudolf-Steiners
   John hier is de volledige publicatie te lezen of tegen betaling te downloaden. Een ander optie is de Koninklijke Bibliotheek waar zich een exemplaar bevindt, gewoonlijk kan de lokale bibliotheek een aanvraag doen voor toezending.
   Of Uitgever: Utrecht : Zeno Institute for Philosophy, The Leiden-Utrecht Research Institute
   Reeks: Quaestiones infinitae*, ISSN 0927-3395 ; vol. 50 (*betekent oneindige vragen).
   Annotatie:
   Auteursnaam op omslag: Jaap Sijmons
   Proefschrift Universiteit Utrecht, 2005
   Met index, lit. opg. - Met samenvatting in het Nederlands

   Verwijderen
  3. Sijmons, Jaap - Phaenomenologie und Idealismus - Struktur und Methode der Philosophie Rudolf Steiners. (Überarbeitete Dissertation van 2004 met steun van de IONA-stichting)

   "Das wichtigste Problem alles menschlichen Denkens ist das: den Menschen als auf sich selbst gegründete, freie Persönlichkeit zu begreifen." Dieser Schlussatz von Rudolf Steiners Dissertation Wahrheit und Wissenschaft (1892) enthält lapidar die Grundfrage seiner ganzen Philosophie.

   Steiner stellte sich diese Frage, als er zum ersten Mal Kant und dann als junger Student Fichte las. Diesem Problem widmete er sein erkenntnistheoretisches Hauptwerk Die Philosophie der Freiheit (1894). Seine Freiheitsphilosophie erklärt auch sein Eintreten für Nietzsche gegen die damalige herrschende Richtung der Philosophie und liess ihn schließlich, im Unterschied zur Theosophie, in die er sich nach der Jahrhundertwende involvierte, eine entwickeln, das heißt eine spirituelle Menschen- und Weltanschauung, die das Freiheitsmoment des menschlichen Geistes in den Mittelpunkt stellt. Diese Problemstellung bringt Steiner schon unmittelbar in die Nähe Fichtes, Schellings und Hegels. Steiner betrachtete sich als einen Erneuerer des Idealismus, der nicht einfach aus den Schriften dieser Denker schöpft, sondern der sich den Idealismus neu auf phänomenologischen Grundlagen und namentlich anknüpfend an Goethes naturwissenschaftliche Arbeit aufbaut.

   Der Autor untersucht in seiner historisch-kritischen Arbeit die Methode und die Strukturaspekte von Steiners Philosophie und unternimmt im Abschluss eine Würdigung, die Steiner jenseits von Apologetik und Polemik eine gebührende Stelle in der Geschichte der Philosophie zu geben versucht.
   Die Hauptfragen von Sijmons' Untersuchung sind: Wie hat Rudolf Steiner einen um die Freiheit zentrierten Idealismus auf phänomenologischer Grundlage schaffen wollen? Was ist seine philosophische Methode gewesen? Wie verhalten sich dabei die objektive Idee und das subjektive Erlebnis derselben (Bewusstsein) oder Wissen und Handeln (Freiheit) zueinander?

   Verkrijbaar bij uitgeverij http://www.schwabe.ch/ sFR. 68,-

   Hier http://www.interesting-books-selector.com/?m=select&id=3796522637 vinden we een opmerking van Michael Muschalle waar Jaap Sijmons op reageert.

   Citaat van Michel Muschalle*: "Man hat demnach zwischen verschiedenen Graden einer Erkenntnis des Denkens zu unterscheiden: Seiner mehr oder weniger anfänglichen Erkenntnis, etwa im Sinne der Philosophie der Freiheit, und seiner umfassenden Erkenntnis im Zuge der Ausbildung höherer Erkenntnisstufen. Das in der Wendung von Günter Röschert und Jaap Sijmons zutage tretende Mißverständnis mag vielleicht einer der Gründe dafür sein, warum sich Anthroposophen so wenig mit der Psychologie des Denkens befassen. Wer glaubens ist, das Denken sei ohne Beobachtung intim bekannt, dem ist gewiß schwerlich klar zu machen, daß er über das Denken eigentlich sehr wenig weiß."

   Hier http://www.studienzuranthroposophie.de/23aAporieKap9.1.html Kapitel 9.1
   Über das Zusammenfallen von Wahrnehmung und Begriff und intuitives Denken.
   Rudolf Steiners Begriff der Denk-Beobachtung, geeft Michael Muschalle nader aan waar hij zich onderscheid t.o.v. Jaap Sijmons in seiner anspruchsvollen Dissertation Phänomenologie und Idealismus, Utrecht 2004. Sijmons Arbeit könnte gleichermaßen Anlaß zur Bewunderung wie zur Verzweiflung sein.

   *Dr. phil. Michael Muschalle. Jahrgang 1948. Promovierte mit einem Thema zur Erkenntnistheorie und Methodologie bei Rudolf Steiner. Arbeitsschwerpunkte sind Fragen der anthroposophischen Methodologie, der Selbstbeobachtungspsychologie und Erkenntnistheorie.

   Verwijderen
 5. Dag Kees. Dank je hartelijk voor je interessante en levendige reacties. Ik zal er later op reageren. Zit nu midden in zakelijke affaires die onmiddellijke afhandeling behoeven. Later deze week ga ik in deze reactieruimte op je commentaar in. Met vriendelijke groet, John.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Intussen is motief nr.182 mei uit. Aanbevolen om te lezen: blz.8,hobbels in aanloop naar jaarvergadering, blz.28 bestuursvernieuwing in beeld-2, blz.35 commentaar Mechtild Camman, blz.36 ledeninitiatief Van Jaap Sijmons, blz.37 artikel Ron Dunselman en dan natuurlijk inlegvel ledennieuws.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja. Goed om hiernaar te verwijzen. Graag had ik in dit meinummer ook een stevig en kritisch interview scheidend (interim) voorzitter Kees Lam afgenomen en afgedrukt gezien.

   Verwijderen
 7. Afgelopen zaterdag vond een regionaal overleg van contactpersonen en ambassadeurs plaats, waaraan ook het huidige bestuur, inclusief interim voorzitter Kees Lam, deelnam. Was er zelf niet bij, ben geen AViN contactpersoon of ambassadeur, maar ben wel geïnformeerd over het verloop. De vier bestuursleden waarvan wordt voorgesteld hun bestuurslidmaatschap te doen beëindigen, Rodim van Es, Michel Gastkemper, Hanneke de Leeuw en Marieke Uytenbogaart, hebben zaterdag kenbaar gemaakt dat zij echter niet (vrijwillig) willen aftreden, hun bestuurschap willen voortzetten, en ernstige vraagtekens en kanttekeningen plaatsen bij het voorstel, de gang van zaken en de proceduregang.

  Diverse leden hebben die dag hun verbazing of zelfs hun afkeuring uitgesproken; met name of in het bijzonder naar Kees Lam, die het voorstel en de proceduregang afgelopen zaterdag echter onverminderd verdedigde.

  In de bijlage van het mei 2014 nummer van Motief staat een tekstpassage, zie het citaat boven in mijn blogbericht, waaruit kan worden opgemaakt dat er rekening mee moet worden gehouden dat het (totale) bestuur met een diverser pakket aan voorstellen zal komen dan in de bijlage staat afgedrukt; dat dus mogelijk alternatieve varianten ter stemming aan de leden zullen worden voorgelegd 7 juni 2014. Ter plekke, op dat moment dus.

  Ondertussen groeit de druk natuurlijk. Althans dat kan ik me danig voorstellen. Met name op de vier genoemde personen in kwestie. Ik hoop dat ze de rug recht houden en er niet uit afkeer en teleurstelling het bijltje bij neer zullen gooien, maar krachtig ter vergadering hun punten zullen gaan maken.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Walter Bunge heeft een lezenswaardig stukje op zijn website toegevoegd, proces 3. Zijn bewoordingen komen aardig overeen met mijn eigen inschatting, het lijkt wel of er een coupepoging ondernomen wordt, het oude bestuur moet gewipt en een bijna geheel nieuw bestuur dient ervoor in de plaats te komen.

   Verwijderen
 8. Een erg heikel punt schijnt toch te zijn de verhouding tussen Avin en Vrije hogeschool. Als ik het goed begrepen heb, waren er bestuursleden die zich afvroegen wat deze Vrije hogeschool nu precies deed (er gaat een aanzienlijke subsidie van ledengeld naartoe) en men heeft de VH gevraagd om bij de Avin eens plannen en voorstellen in te dienen met een begroting zodat er gekeken kan worden hoe de subsidiering verder gestalte kan krijgen. Als ik het wederom goed begrepen heb,vond de VH deze vraagstelling een inmenging op hun vrije interne zaken.
  Nu moet ik toegeven als slechts sporadisch motieflezer, dat ik ook geen beeld heb wat de VH precies doet, hoeveel schoolklassen er zijn en welk onderzoek ze uitvoeren, zelfs niet eens of er salarissen uitgekeerd worden of niet. Maar bij een teruglopend ledental en dus ook teruglopende hoeveelheid geinde contributie, vind ik de vraag van de Avin aan de VH niet vreemd. Maar wellicht dat er wat lzers zijn die meer van de hoed en de rand weten? mackay schijnt in ieder geval destijds betrokken geweest te zijn bij de stichting van de VH. Auke lid van de VH is onlangs als bestuurslid afgetreden,maar is in het nieuwe te vormen bstuur weer kandidaat, zodat toch wel aan te nemen is dat de VH eigenlijk de kwestie is waarom nu eea draait.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ah juist. Hier wordt het reeds iets concreter. Dank je voor deze toelichting Kees. Commentaar hierover van mensen die extra in deze materie zijn ingevoerd is zeker welkom. Het item sluit uit aan op mijn commentaar alhier in deze reactieruimte.

   Verwijderen
  2. Antwoord op vraag financieën vind je hier; http://www.antroposofie.nl/wp-content/uploads/avin-jaarrekening-2013.pdf
   in vergelijk met 2012 en in procenten van het totaal.

   Verwijderen
  3. Er bestaat een door klasselezers samengesteld boekje; De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap. Klassenuren en secties. Toekomstimpulsen 75 pagina's ontstaansgeschiedenis en de huidige situatie- jan. 2010- Vrije Hogeschool met haar secties in de structuur van de Antroposofische Vereniging plus 7 artikelen van Rudolf Steiner eerder verschenen als De Antroposofische beweging II, WV-02. Stichting R.S. vertalingen 2002.
   Samenstellers zijn/waren Corrie Hendriks, Hetty Huese en Roel Munniks.
   Mededeling in maandblad nr. 136/jan. 2010 door Ron Dunselman.
   Corrie heeft op voor mij onverklaarbare wijze twee sluierschilderingen van 60 x 75 in bezit.
   Bij mijn laatste bezoek bij haar vroeg haar man Bert - bouwkundige - zich af of er er één van de twee niet al een jaar of twee op zijn kop hing.
   Dat bleek het geval te zijn.
   De Moraal. Al staat de wereld - Vereniging - op zijn kop, op de juiste tijd en plaats blijft herstel mogelijk!

   Verwijderen
  4. Corrie heeft op voor mij ...is Corrie heeft van mij...

   Verwijderen
 9. Iin hobbels in aanloop naar jaarvergadering(Motief 182, mei 2014, blz.8) van Jana en Toon: Rodim van Es "een meerderheid van het bestuur steunt dit voorstel niet. Er kleven zowel bezwaren aan de inhoud als aan de manier waarop het tot stand is gekomen. Het bestuur is daar niet bij betrokken. We krijgen hier helaas niet de ruimte en tijd om een en ander genuanceerd toe te lichten. Dat zullen we dan tijdens de jaarvergadering doen."..................................................... Ik vraag me af van wie? men die tijd dan niet krijgt? Als een meerderheid van het bestuur dit al niet steunt? Kan een minderheid in het bestuur dit dan opleggen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Goede vraag Kees. Misschien wordt hier (tevens) op redactiebesluiten van tijdschrift Motief gedoeld?

   Verwijderen
  2. Ik snap niet helemaal wat je bedoeld John? Bedoel je dat motief redactie een eigen koers vaart los van bestuur Avin?

   Verwijderen
  3. Van een bestuurslid heb ik begrepen dat ze nog voor 7 juni een aanvullende brief bij de leden willen doen belanden, of in een vervroegde Motief (maar gaat waarschijnlijkdoor tijdsgebrek niet lukken) of in een apart geadresseerde brief op de deurmat.

   Verwijderen
  4. Het lijkt me überhaupt goed dat de redactie van Motief een zekere onafhankelijke koers kan varen ten opzichte van het AViN bestuur, Kees. Redactionele en journalistieke vrijheid. Het lijk me een echt verenigingsblad. Als je namelijk naar de colofon kijkt, valt te lezen:

   Redactie:Michel Gastkemper, Ingrid Gouda Quint en Cisly Burcksen
   Secretariaat: Erica van der Lelij
   Uitgever: Stephan Jordan, namens de AViN


   Een verenigingsblad hoeft geen spreekbuis te zijn van het bestuur van een vereniging. In ieder geval niet onverkort. Liever niet.

   Misschien had een deel van het bestuur nog andere artikelen/stukken over de jaarvergadering willen laten plaatsen en was een ander deel van dat bestuur daar niet mee akkoord? En zoals aangegeven in Motief: Stephan Jordan en Michel Gastkemper zijn én leden van het AViN bestuur én respectievelijk uitgever (Jordan) en redactielid van Motief (Gastkemper).

   Verwijderen
  5. Citaat, Kees:

   "Van een bestuurslid heb ik begrepen dat ze nog voor 7 juni een aanvullende brief bij de leden willen doen belanden, of in een vervroegde Motief (maar gaat waarschijnlijkdoor tijdsgebrek niet lukken) of in een apart geadresseerde brief op de deurmat."

   Ben benieuwd. Zie ik graag tegemoet. Want de agenda, toelichtingen en keuzemogelijkheden (stem leden) zie ik graag uitgebreid.

   Verwijderen
 10. Je bedoelt het interessante blogbericht Proces 3 (OnderSofen, 15-5-2014) van Walter Bunge, Kees. In ieder geval bestaan er tussen betrokkenen, en dan bedoel ik dat ruim, dus niet alleen in en rond het AViN bestuur, maar breder binnen allerlei antroposofische geledingen (ook de werkgebieden) tot en met de AAG toe, verschillen van inzicht en een verscheidenheid aan belangen bij een nader te volgen koers en daaraan verbonden doelstellingen, 'targets', agendering, thematisering enzovoort. Die indruk krijg ik althans.

  Ik ben nogal op inhoud gericht. En wat mij bevreemd is in feite niet zozeer deze bestuurscrisis, die kon je eigenlijk wel min of meer zien aankomen, alswel dat het punt van de Vrije Hogeschool niet op de agenda van de ledenvergadering staat. Welke wrijving en wat voor ongenoegen leeft en bestaat er op dit vlak nu precies, met name de afgelopen twee jaar tussen Vereniging en Hogeschool? (Geschiedenis met haar wortels reikt natuurlijk verder terug.) Ik vind dit echt een apart agendapunt waard: rol, functie en toestand van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap in Nederland anno 2014/15 en de daaropvolgende jaren van het huidige decennium in en vanuit de Antroposofische Vereniging en haar wisselwerking met (1) leden en belangstellenden van de Verenging en van de Hogeschool en (2) de samenleving, maatschappij. Zie wat dat aangaat reeds enige opmerkingen en suggesties van mijn kant hierboven in mijn blogbericht.

  Ten aanzien van Jaap Sijmons beargumenteert Kees Lam dat Sijmons reeds in 2012 was verzocht om het voorzitterschap op zich te nemen, maar dat die dat toen nog niet op zich kon nemen en nu twee jaar later wel. Met andere woorden Sijmons was de eerste keus van het vorige bestuur. Daar gaat de suggestie van uit dat het huidige bestuur, verkozen en aangetreden in 2012, (hooguit) second best zou zijn. En nu Sijmons wel kan en Lam als interim voorzitter de functie neerlegt, ligt de weg vrij voor de spreekwoordelijke best one, Jaap Sijmons met een team van medebestuursleden dat goed spoort met zijn visie, ervaringen en doelstellingen. En dat ligt ter keuze aan de leden voor onderstreept Lam.

  Uitverkiezing in 2012 van het huidige bestuur stond onder andere in het teken van verjonging, verfrissing, vernieuwing. Zonder de huidige breuk die zich nu aftekent, de bestuurscrisis met een nieuwe verkiezingsronde, zou waarschijnlijk een goed deel van ledenvergadering op 7 juni ook worden besteed aan een evaluatie van die drie genoemde punten. En die evaluatie en beoordeling is aan de leden, uiteraard niet alleen aan een scheidende interimvoorzitter en kandidaatvoorzitters. Hier treedt het punt van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap ook weer in beeld. Die zou naar mij toeschijnt zonder de huidige bestuurscrisis en die benoemingskwesties geëvalueerd zijn als een zelfstandig agendapunt. Nu zal dat punt, dat onderwerp meer en passant de revue gaan passeren en daarmee minder grondig, bezonken en zorgvuldig behandeld gaan worden, is mijn inschatting en verwachting.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Kunnen we geen motie indienen dat de kwestie VH een agendapunt wordt as jaarvergadering? Of is de termijn al verstreken om dergelijke moties aan te vragen. Daarnaast lijkt me een motie nodig om tijd te krijgen het hele proces eens goed te evalueren. Ik ben bng dat anders alweer bij de jaarvergadering de tijd zal ontbreken en er een aantal besluiten snel doorheen gehamerd zullen worden. Van de leden hoop ik wel, maar verwacht eigenlijk niet voldoende wakkerheid om alles zorgvuldig te kunnen afwegen op die ene dag in juni.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dag Kees. Ik heb geen idee wat de precieze indientermijn is, waar zou dat aangegeven kunnen staan(?), en dat lijkt nu extra wazig of lastig middenin een periode dat het verdeelde bestuur nog met een bijgestelde agenda en bijlage zal komen. Inmiddels heeft Walter Bunge weer een blogbericht aan de kwestie gewijd, inclusief een gastschrijven van Ronald Laschet: Lezersberichten (OnderSofen, 16-5-2014).

   Verwijderen
  2. Wat Ronald Laschet aan het slot van zijn lezersbijdrage in Lezersberichten (OnderSofen, 16-5-2014) naar voren brengt, is in mijn ogen wel interessant en relevant. Citaat:

   "[...] Ben ik tot op heden onverdeeld gelukkig met het huidige bestuur? Zeker niet, maar waarschijnlijk krijgen de echte nieuwe bestuurders hooguit vanaf 7-6-2014 pas echt een kans om de broodnodige verandering en verbetering mogelijk te maken. Wat mij betreft zijn zij conform statuut - als derde mogelijkheid - voor een periode van vijf jaar benoemd. [...]"

   Is dit zo? En ook toepasbaar op de huidige situatie en ontstane verhoudingen? Wel dan kan dat desgewenst door het viertal dat wenst aan te blijven en door leden die daar aan hechten ter vergadering worden ingebracht, lijkt het.

   Verwijderen
  3. Van moties heb ik helaas geen verstand, daar zouden Robert Jan Kelder en/of Rob Steinbuch wel raad kunnen verstrekken, Want zij hebben van deze mogelijkheden al eerder uitvoerig gebruik gemaakt.
   Tussen haakjes John hen jij een idee wat zo'n paginagrote advertentie kost zoals over de tempeliers van Judith von Halle op de achterzijde van motief mei nr 182?

   Verwijderen
  4. Ik lees bij Walter Bunge, Paul Christiaan Panhuys, Ronald Laschet en jou John dat jullie je niet zo makkelijk zand in de ogen laten strooien. er zijn vast meer mensen die zo wakker zijn, alleen melden ze zich (nog) niet. waaraan zou dat kunnen liggen? enig idee?

   Verwijderen
  5. Heb ook geen verstand van moties en ben er eigenlijk ook geen type voor om ze zelf in te dienen en dergelijke Kees. Ja die advertentie heb ik gezien. Was het eerste wat me opviel. I'm not amused by it. Maar ja, je weet het. Er zijn diverse antroposofen die geporteerd zijn van haar werk en optreden.

   Ik denk dat er een behoorlijk aantal antroposofen zijn die haarscherp doorhebben wat er speelt en heel goed zijn ingevoerd, veel beter dan mij met name, maar óf (1) internet, het publieke domein waarbij iedereen kan meelezen en vaak zelfs reageren kan, geen geschikt medium vinden om over één en ander uit te wijden, onderzoeksvragen te stellen enzovoort óf (2) gewoon niet toekomen aan internetverkeer om diverse redenen. Dat kan ook gelden voor informatie-uitwisseling per e-mail. Hoe dan ook, veel valt en staat, ook bij dit soort kwesties, bij gezond verstand, een goede wil en een open mind.

   Verwijderen
  6. En het is natuurlijk een feit dat je over delicate kwesties natuurlijk maar beter niet alles op internet kunt plaatsen of allerlei zaken lukraak kunt suggereren. Nu ja, technisch gesproken kan dat wel maar dat is niet verstandig en raadzaam. Onder andere als het om persoonsgegevens en privacy gaat, maar ook in ruimere zin gezien; niet alleen betreffende naam en toenaam en NAW en dergelijke. Het gaat hier om toekomst en koers van de antroposofie, de Antroposofische Vereniging en de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap.

   Verwijderen
  7. Antwoord op cheese curve16 mei 2014 12:34.
   Beste Cheese e.a. lezers, promotie mag wat kosten?

   1 pagina 1/1 kost € 840,- 3 x 1/1/ € 800,- 6 x €780,- 11 x € 725,- Rob Steinbuch levert er in elk geval zijn klein Motief advertentie voor in. Motief valt onder de begroting van de Antroposofische Vereniniging in Nederland ( AViN) dus ook van het huidige bestuur en de redactie: Michel Gastkemper, Ingrid Gouda Quint en Cisly Burcksen en secretariaat: Erica van der Lelij en
   uitgever: Stephan Jordan, namens de AViN.

   Waarmee ik duidelijk maak dat de Antroposofische Vereniniging in Nederland zich conformeert met en relateert aan navolgend citaat; "Im November und Dezember letzten Jahres( 2013) bin ich-Judith von Halle- aufgrund einer verschleppten Nieren- und Lungenentzündung durch eine erhebliche gesundheitliche Krise gegangen. Zwar habe ich jetzt nur noch an einigen Folgen zu tragen, aber um diese Krise wirklich ganz überwinden zu können, braucht es diesmal eine radikal einzuhaltende Rekonvaleszenz-Zeit. (Wie Sie wissen, ist ja eine Medikamenten-Einnahme für mich nicht möglich)."
   Bron: http://www.freie-vereinigung.de/FrVe_Jan2014.pdf

   Beste Kees e.a. lezers lees verder voor updates op - http://antropocalypse.blogspot.nl/

   Verwijderen
  8. Bedankt Matthijs. Maar waarom de Avin zich zou conformeren aan de tekst van het bovengenoemde citaat, ontgaat me helaas.
   Het is immers een betaalde advertentie en ik neem aan dat de avin geen ngewetensonderzoek gaat doen bij betaalde advertenties of dat wel binnen hun beleid valt. De link die je onder aangeeft komt me heel erg bekend voor :)

   Verwijderen
  9. In algemene termen neem ik aan dat vooral zinzoekers, mensen op weg naar zingeving uit kunnen komen bij, in dit geval Motief.
   In de oude vorm alléén voor leden bestemd, wellicht herinner je ooit te hebben gelezen, dat Rudolf Steiner de leden een flinke veeg uit de pan gaf omdat enige van hen teksten in de 'Heuwagen' - bijnaam tram 10-Dornach-Basel, hadden laten liggen.
   Op de Frontpage staat weliswaar Motief maandblad voor antroposofie dan volgen pagina's tot er een omkeerpunt verschijnt Colofon die somt allerlei op waaronder redactie enz. en eindigt met; Motief is een uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland, daarna volgt ledennieuws.
   Opnieuw volgt daar met kapitalen ANTROPOSOFISCHE VERENIGING IN NEDERLAND met vermelding adres, openingstijden, rekeningnummer, bestuur A.V.i.N, coördinatoren secties Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap alle met naam en functie/functiegebied, Medewerkers met naam Bibliotheek.

   Eén van de 'beginners-oefeningen' is scheidt het wezenlijke van het onwezenlijke.
   De vraag is hoe komt dit in bovenstaande tekst- de iets verkorte vorm van origineel in Motief- tot uitdrukking?
   De verantwoordelijken producenten leggen het scheiden van kaf en koren neer bij de anonieme lezers-losse verkoop en de leden die je enig bewustzijn omtrent het geestesgoed mag toedichten anders gezegd zijn instaat of werken eraan dat zij zelfstandig 'het keurmerk antroposofie' inhoud en betekenis kunnen geven.
   Daarmee kunnen zij het scheiden van 'de rechte weg' en 'de dwaalwegen' inhoudelijk en met eigen be-tekenening onderscheiden.

   Stel je de beeltenis van het beeldhouwwerk Mensheids-representant in het hart van het Goetheanum voor ogen.
   Dan gaat naar mijn ervaring het grote gebaar naar het scheiden van de Geest-krachten Lucifer en Ahriman en schrijdt in de dynamiek van het gebaar, de grote Gestalte voorwaarts in tijd en ruimte en verlost zich van zijn fysieke zwaarte.
   Ik heb o.a. door blogberichten bij Michel Gastkemper en Michael Eggert, 'het schrijden' uitgeoefend in o.a. Wie bekommt man Stigmata? Tipps für Zeitreisende auf dem Weg durch die Galaxis, besonders betreffend Judith von Halle, Lou Reed und David Bowie, mijn visie en standpunten benoemt.
   Ik kreeg evenals Adam Michaelis, uit Brooklyn New-York de Arss-Loch Preisse, namens Southern Cross Review bij monde van Frank Thomas Smith, Michael Eggert waardeerde dit per mail als grote verdienste.

   Ik vind/vond voor mijzelf mijn houding bevestigd in o.a. brieven aan de leden van de anthroposofische vereniging 10 februari 1924 De verhouding van de leden tot de Vereniging/ Die Stellung der Mitglieder zur Gesellschaft.

   NAWOORD: 'verschleppten' Nieren- und Lungenentzündung. Zelfverwaarlozing nog door haarzelf gezien of helderziend tijdig waargenomen, noch door haar man en/of schare fans. Wie wunderbar?
   Het zelfstandig naamwoord is die Verschleppten = de ontheemden, displaced persons!
   Een bekentenis Be-Tekend.

   Verwijderen
  10. Recent is mij opgevallen dat juist volgers en stimulanten van het promotie team "Stigmata" geen enkele morele drempel ervaren om de teksten van de Klasse uren inclusief schoolbordafbeeldingen en facsimilé op internet te publiceren. Alle rituele teksten behorend bij de diensten van de Christengemeenschap zijn op gelijke wijze op een daaraan 'gewijdde' site gepubliceerd.

   Als 'Unverein' maak je zo hetzelf bepaalde karakter als Freie Vereinigung Mrogenstern wel waar;
   UKAS
   Durch Anschlag geb' ich hier bekannt:
   Der Bund wird nicht 'Verein' genannt.
   Drum sei der Bund für alle Zeit
   als UNVEREIN jetzt eingeweiht.
   Een jammerlijke omzeting van het origineel van Christiaan Morgenstern:
   UKAS

   Durch Anschlag mach ich euch bekannt:
   Heut ist kein Fest im deutschen Land.
   Drum sei der Tag für alle Zeit
   Zum Nichtfest-Feiertag geweiht.

   Cheese hoeft zich geen zorgen te maken over de rekening voor Rob. Stigmata leveren voldoende 'bloedgeld' op.

   Verwijderen
  11. Nou Matthijs geheel zonder bloedsponsoring is er nu een eerste deel (van 2) over deze gestigmatiseerde vrouw in het tijdschrift Apokalyps Nu! verschenen (zomernummer) een tweede deel is gepland in het herfstnummer. Binnenkort ook gratis te lezen op de website die te vinden is als er op het icoontje bij mijn naam geklikt wordt.

   Verwijderen
  12. Beste Cheese kunnen we niet eens op de koffie gaan bij Judith en haar Carl?
   We gaan dan eerst in Berlijn naar de Zoologischer Garten om ons astraal af te stemmen dan 2 korte metro ritjes, stukje lopen totaal 24 minuten in de Haderslebener Strasse, leuk wijkje met veel groen.

   Verwijderen
  13. Op de koffie bij eine Nahrungslose? Daarbij ik geef meestal nog al stevige handdrukken, ook al een probleem vermoed ik. Daarnaast heeft JvH een keer tegen een volgeling over mij gezegd, dat ze mijn vragen niet wil beantwoorden, want ze vreest dat ik voor elk antwoord van haar weer met 10 nieuw vragen aan zal komen.:) En verder ze schijnt toch liever in de Schreinerei te Dornach te vertoeven dan in Berlijn. (overigens niet dezelfde schreinerei als waar de mensheidsrepresentant ontstaan is). Dus ik vrees dat er niet zo veel gespreksstof zal kunnen zijn in de koffiepauze Anderzijds ik ben ook bekend met architectuur, dus daar zijn nog wel kansen.

   Verwijderen
  14. Als je bekend bent met architectuur weet je ook dat Judith géén geregistreerde architekt is en dus onrechtmatig zo ten tonele gevoerd wordt.
   Professor Carl-August was dolblij dat hij in het Arbeitscentrum Berlijn door Peter Tradowsky gevraagd werd de bibliotheek te verbouwen, als professor wil je dat natuurlijk graag op je C.V. hebben staan.
   Verder heb ik géén al dan niet spraakmakende architektonische ontwerpen gevonden, terwijl elk zichzelf respecterende architect zich graag presenteerd, hij is een 'freischaffende' architekt dan is het toch handig als potentiële klanten je kunnen vinden.
   In Duitsland geldt er wetgeving Berliner Architekten- und Baukammergesetz (ABKG)1 lokaal uitgevoerd en landelijk vastgesteld.
   Weet jij iets van architectuur, ik heb ongeveer 30.000 m2 kleuren achtergelaten in Duitsland. Ik heb weer ruime en ervaring in sluieren en ver-sluieren en ont-sluieren.
   Alternatief is 20/21 september 2014 Das Goetheanum und die sieben Mysteriendramen Rudolf Steiners
   Zum fünften Mysteriendrama Vortrag von Judith von Halle en daarna Nur für Mitglieder der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft! (Mitgliedskarte)
   Sonntag, 21. September 2014, 10.00 – 12.00 Uhr
   Das Wesen und die Aufgabe des Hüters der Schwelle in den Klassenstunden
   Referate und Aussprache mit Judith von Halle und Peter Tradowsky.
   Plaats van Handeling: Verein zur Förderung der anthroposophischen Arbeit Berlin e.V.
   Argentinische Allee 23 | 14163 Berlin.
   Tussendoor is zij wel zo vriendelijk ons logies aan te bieden in het kader van sociaal Christelijk handelen, omgekeerd bied ik hetzelfde aan.
   Ik heb de indruk dat het een heel ondeugende meid is waarmee je vreselijk kunt lachen.

   Verwijderen
 12. Wb NAW de namen die ik boven noem staan allemaal open en bloot op de websites waar jij ook naar verwijst. Maar misschien bedoelde je dat in dit geval ook niet. Wat je wel bedoeld weet ik niet, want andere namen die genoemd zijn staan ook gewoon in motief openbaar voor iedereen leesbaar.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kees dit is niet naar jou gericht en het is überhaupt niet bedoeld als kritiek. 't Is onderdeel van reflectie en zelfreflectie. Met name bij mijn activiteit als blogger in het licht van de vraag representeer ik antroposofie en antroposofische kwesties op een goede en verantwoorde wijze(?); dat is een serieus punt voor een klassenlid, een lid van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap (blauwe kaart).

   Hoe komt dit soort blogberichten over bij andere mensen? En wat voor werking gaat er van uit bij antroposofen en niet-antroposofen? Zelf noem ik toch ook namen, met name van het viertal dat nu in zo'n moeilijke situatie verkeert, en inderdaad valt dit klip en klaar reeds gewoon in Motief te lezen en Motief kan ook los besteld worden door belangstellenden als ik het wel heb.

   Verwijderen
  2. En voor alle duidelijkheid: dit soort zaken kunnen natuurlijk vaak niet goed worden besproken, uitgewisseld en weergegeven door maar stelselmatig veiligheidshalve, uit angst om anders misschien bij te dragen aan eventuele reputatieschade en dergelijke van betreffenden, namen van betrokkenen weg te laten.

   Verwijderen
  3. Trouwens Kees, woon jij aanstaande zondag ook de opvoering in Rotterdam van het derde Mysteriedrama bij?

   Verwijderen
  4. Ik begrijp jouw political correctness wel John. Er zijn de stukken die je zelf schrijft en de reacties van anderen. Voor die reacties van anderen kun je natuurlijk nooit instaan en modereren is ook geen leuke optie. Voor je eigen stukken als blogauteur ben je natuurlijk volledig verantwoordelijk. Nu schreef je ook over ""lukraak suggereren"" en ik vroeg me af wat je daar mee bedoelde?. Als mensen bijv. hier in de reacties zeggen dat deze bestuurszaak wel een couppoging lijkt, valt dat dan onder dat criterium? Of als in een website waar naar verwezen wordt gezegd wordt dat men het principe verdeel en heers kent of over een biechtstoel spreekt? en bijv. deze tekst: "Schrijnender vind ik echter het marionettenspel dat openlijk en zichtbaar steeds meer voedingsbodem krijgt in aardse bestuurslagen. Terwijl ik de Faust van Goethe neerleg, waarin ik net de scène in de studeerkamer las, kijk ik naar de foto van Jaap Simons en besluit het interview met hem nogmaals te lezen. Vindt u dit net iets te toevallig, of misschien tendentieus, of helemaal niet? Ik kom daar nog op terug." Er wordt niet gezegd dat men denkt dat hier een Jezuietisch machtsprincipe aan het werk is, dat zou echt lukraak suggereren zijn imho.

   Verwijderen
  5. Nee dit heeft niets met politieke correctheid te maken Kees. Weer kijk ik in de eerste plaats ook wat dat aangaat naar mezelf en wat ik denk zelf zeker te weten en wat niet. En daarmee wat ik of stellig of meer als stof ter overweging, overwegingsstof, en (anderzijds) als stof ter betwijfeling naar voren kan en zal brengen. Terwijl ik direct ben ingesteld, van huis uit zo gevormd, heeft zich gaandeweg ook een zekere voorzichtigheid bij mij ontwikkeld, niet over één nacht ijs willen gaan en dergelijke. Mijn zelfgeschreven spreuken die ik dagelijks doorleef Samenleven en Samenwerken hebben zich de afgelopen 21 jaar geïnternaliseerd, verinnerlijkt en dat verinnelijkingsproces is nog altijd gaande.

   Verleden week zaterdag bij de genoemde bijeenkomst viel het woord coup ook al. Ik neem dit zeer serieus, sluit niet uit dat iets in die richting daadwerkelijk het geval kan zijn. En het allerlaatste wat ik zou willen is dat ik andere mensen die als dit waar is deze overtuiging zijn toegedaan en hierin dus heel stellig zijn, dit zou willen ontzeggen. Voor hoe ik over het fenomeen en de kwaliteit van echte overtuiging denk zie de eennalaatste, dat is de zevende strofe van mijn spreuk Samenwerken. En in die zin maak ik een onderscheid tussen overtuiging als een reëele kenniskracht en lukraak (op basis van sympathieën en antipathieën en voorkeuren en mogelijk zelfs vooroordelen) suggereren, respectievelijk ‘lukraak’ menen.

   Ik kan niet oordelen over de precieze ervaringsbronnen en de kenniswijdte van bijvoorbeeld Walter Bunge en Ronald Laschet in deze kwestie (website OnderSofen), die hen brengt tot hun interessante teksten over de bestuurscrisis en onder andere de persoon van Jaap Sijmons. En ik laat die ook voor hun eigen rekening, zoals ik dat ook voor mijn eigen teksten laat gelden. En dat doe ik terwijl ik hun interessante teksten, hun daarin vervatte boodschappen serieus in overweging neem.

   En maar weer voor alle duidelijkheid: ook ik heb zekere reserves bij kandidaat Jaap Sijmons en stevige vraagtekens plaats ik zeker bij het optreden en de handelswijze van Kees Lam en de gehele gang van zaken, de loop der gebeurtenissen.

   Verwijderen
  6. En daarmee dus ook opgemerkt Kees, in het verlengde van mijn bovenstaande reactie, dat ligt er in besloten, dat als jij of iemand anders in deze reactieruimte onder dit blogbericht (of een ander blogbericht op Cahier) impliciet of expliciet rept of zou reppen over een coup dat bij mij niet op bezwaar stuit, ik daar met belangstelling kennis van neem, en door mij niet wordt afgedaan als 'lukraak suggereren'.

   Verwijderen
  7. Overigens ben ik nog wel benieuwd wat de Faust scene in de studeerkamer dan wel zou inhouden.?. Gezien het logo rechts bovenaan vermoed ik dat jij John dat wel kan weten.

   Verwijderen
  8. Ik neem dat dat Ronald Laschet op het moment doelt dat de zwarte poedel die bij een wandeling van Faust en zijn assistent Wagner van buiten naar binnen was meegelopen tot in de Fausts studeerkamer, zich aldaar op een zeker moment ontpopte, van gedaante wisselde van hond naar Mefistofeles. Voor een afbeelding van de zwarte poedel tijdens de wandeling van Faust met Wagner zie de afbeelding rechtsboven het blogbericht Wagners worstelingen anno 2012/13; Wagner uit Goethe's Faust (Cahier, 16-12-2012).

   Neem daarbij de tegenwoordig in Duitsland gevleugelde uitdrukking "Genau da liegt des Pudels Kern". Hier in Nederland zouden we geneigd kunnen zijn om deze uitdrukking simpelweg te vertalen in 'dat is de kern van de zaak', terwijl de betekenis van die uitdrukking toch wat subtieler is, wat extra naar voren komt als je de oorsprong van die uitdrukking in gedachten neemt.

   Die stamt van Goethe, juist van die scene in de studeerkamer waarin de poedel zich voor de ogen van Faust tot Mefistofeles metamorfoseert, waarna dat geesteswezen tot aan Fausts dood, Fausts metgezel wordt; daarop slaat die afbeelding op rechtsboven van weblog Cahier: 'Faust versus Mephisto - You will never walk alone' (klik op het plaatje, het Logo van Cahier, voor een passend muziekstuk; ironie). Dat het hier om zeer concrete zaken gaat, in feite niet om loutere dichtregels, heb ik 4 mei 2014 aangegeven onder een blogbericht van Michel Gastkemper met een reactie die ik hier aanduid met de woorden: Mensen met naast zich een innerlijke begeleider/reisgezel: Mephisto in het cultuurtijdperk van de bewustzijnsziel (Antroposofie in de pers; Wereldbeelden; reactieruimte, 4-5-2014; 2:12 uur).

   Een kort filmfragment van die studeerkamer scene valt bijvoorbeeld hier te bekijken: Goethes Faust I - "Das war also des Pudels Kern!" (Studierzimmer) (Youtube). Ook Désanne van Brederode, naast schrijfster ook voorzitter van de Iona Stichting verwerkte in een korte tekstpassage op een bladzijde van haar interessante boek Door mijn schuld (2009) dit poedel-Mefisto-Faust thema.

   Verwijderen
  9. Bedankt John. Dat "" des Pudels Kern"gebruikte ik ook wel eens in mijn schrijven als uitdrukkingswijze van to the point zijn, maar wist niet dat het hiervan stamde.

   Verwijderen
  10. N.a.v. bericht John van 16 mei 2014 19:17
   Er bestaat/bestond een duidelijk concept. Is dit ooit doorontwikkeld? Ge-evalueerd?
   1.Samenvattend: een gezond verenigingsleven vormt de bedding voor levende antroposofie.
   2.Samenvattend: een krachtige Hogeschool vormt de wezenlijke kern van de AViN.
   3.Samenvattend: de antroposofie wordt als inspiratiebron vruchtbaar in de praktijk.
   " Net als voor de verenigingscultuur geldt ook hier dat het wezenlijke uiteindelijk alleen van mens tot mens kan gebeuren, en dus vooral ook op lokaal niveau. Dat neemt niet weg dat wij op het bestuurlijke niveau waarop wij ons bewegen waar mogelijk voorwaardenscheppende gesprekken en activiteiten willen ontwikkelen en ONDERHOUDEN"*
   De huidige gang van zaken kan ik alleen plaatsen in termen van managen van een bedrijf, waar de bestuurder besluit 'de poppetjes te wisselen' en vervolgens zijn termijn van 5 jaar niet volmaakt en voortijdig vertrekt.

   Gelukkig heeft ieder bij een opkomst van 300 leden (2012) en gelijke verdeling 0,15 seconden de tijd voor één vraag!

   *Bron: Concept Uitgangspunten en Doelstellingen – Bestuur AViN, april 2013

   Verwijderen
  11. Weer kijk ik in de eerste plaats ook wat dat aangaat naar mezelf en wat ik denk zelf zeker te weten en wat niet. En daarmee wat ik of stellig of meer als stof ter overweging, overwegingsstof, en (anderzijds) als stof ter betwijfeling naar voren kan en zal brengen. zegt John Wervenbos hierboven.
   STOF TER OVERWEGING deel 1/2
   Cees Zwart. Wie was dat ook al weer?
   Prof. dr. Cees Zwart volgt in 1982 Lievegoed op als (parttime) rector bij de Vrije Hogeschool nu
   Cees Zwart op bezoek bij Van Vieren http://www.vanvieren.nl/CeesZwart.html

   Ik ga te rade bij http://www.vanvieren.nl/producten.html o.a. voor Vitale Coalities, Keten- en netwerkregie, Organisatieontwikkeling, Professionalisering projectmatig werken, Programma-management-Doelgericht beweging brengen etc. de complete teksten staan op de site.
   Ik refereer/citeer datgene wat ik relevant acht met de huidige ontwikkelingen in de vereniging en tot inspiratie dienen kan. Op de site staan een 6-tal filmpjes die bij de tekst horen.

   INLEIDEND: "Op 13 april 2012 was Cees Zwart uitgenodigd, een eminence grise in ons vakgebied. Wij hadden hem als leidende vraag voorgelegd: neem ons mee in de professionele ontwikkeling die je door hebt gemaakt tot de 'raadgever' die je nu bent.
   Welke dilemma’s ben je daarin tegengekomen? En wat voor invloed heeft dat gehad op de manier waarop je nu tegen de toekomst van het adviesvak aankijkt?"

   "Cees start zijn beschouwing bij de eerste belangrijke bron van inspiratie, Bernard Lievegoed, die hij als zijn leermeester ziet. Lievegoed heeft hem kennis laten maken met gedachtegoed van het ontwikkelingsdenken.
   Hierin staat centraal dat er niet geredeneerd wordt vanuit een maakbare toekomst, of vanuit een plan of blauwdruk van een organisatie.
   Vanuit het 'ontwikkelingsdenken' wordt er geredeneerd vanuit menselijke ontwikkeling en organisaties als organisch proces. Deze manier van denken leidde voor Cees tot een breuk met traditionele opvattingen over 'de toekomst'."

   De toekomst
   "In dit fragment over de toekomst zet Cees uiteen dat hij drie soorten toekomst onderscheid; de geprogrammeerde toekomst, de geprojecteerde toekomst en de nog-niet gerealiseerde toekomst."

   Mix van Continuïteit en Discontinuïteit
   "In de ontwikkeling van Cees heeft hij een belangrijke stap gemaakt ten opzichte van Bernard Lievegoed in het principe rond continuïteit en discontinuïteit. Bij Lievegoed stond de opeenvolging van discontinuïteit en continuïteit centraal, als het ware een 'reeks'.
   Gedurende zijn loopbaan is Cees tot het inzicht gekomen dat continuïteit en discontinuïteit in de werkelijkheid naast elkaar staan. Beide krachten zijn tegelijkertijd aanwezig, de vraag is hoe je er mee omgaat in veranderings- en ontwikkelingsprocessen."

   Het boze
   "Net zoals continuïteit en discontinuïteit naast elkaar staan, zo staat ook de schaduwzijde van het functioneren van een persoon, organisatie of samenleving naast de lichte zijde. Het 'boze' is niet iets wat je buiten jezelf kan plaatsen, 'bad guys' en 'evil states' zijn vormen van uitsluiting die niemand helpen."

   Verwijderen
  12. STOF TER OVERWEGING 2/2
   Cees Zwart nog eens op het Toneel – ter inspiratie –
   Vanzelfsprekend zijn organisatievormen – Rudolf Steiner – spreekt over Soziale Einrichtungen – niet zonder betekenis. Ik heb er enige ervaring mee en je hoeft mij dus niet te overtuigen, dat institutionele vormgeving voor de effectiviteit van een vernieuwingsimpuls – en dat is de antroposofie – zowel bevorderlijk als dodelijk kan zijn.
   Tegelijkertijd heeft mijn ervaring mij ook geleerd, dat het uiteindelijk toch draait om mensen. Meer in het bijzonder gaat het erom, of mensen het met elkaar uithouden om drager en representant van een vernieuwingsimpuls te willen en te kunnen blijven in het krachtenveld van weerstanden, dat bij de verwerkelijking niet te vermijden valt. Dit is geen sinecure. Ook al zijn de intenties nog zo goed, nimmer zal de identiteit, het wezen van de impuls zich in het sociale leven op aarde ongeschonden weerspiegelen in de vormgeving, de verschijningsvorm.
   Rudolf Steiner formuleerde dit als een ijzeren wetmatigheid. Einrichtungen in het sociale leven, zegt hij, zijn geen getrouwe afspiegeling (Abbild) van het oerbeeld (Urbild), maar een karikatuur (Zerbild). Daarom benadrukt hij het belang van de symptomatologie naast de fenomenologie
   De Antroposofische Vereniging is principieel open en laagdrempelig wat de toelatingscriteria betreft. En wat te denken van de bovenschikking en onderschikking, die in een stichting onontkoombaar is vanwege de formele verhouding tussen bestuur of toezichthouder enerzijds en directie en medewerkers anderzijds.
   Geef mij maar een bestuur met als hoofdtaak om initiatieven te bevorderen. Daarin ligt immers het streven naar een omgekeerde hiërarchie dan wel de omgekeerde kultus besloten. Geheel in de geest van deze tijd. Hiermee is nog niet alles gezegd. Voor het ware oerbeeld van de Antroposofische Vereniging moeten we te rade gaan bij de Kerstbijeenkomst van 1924 in Dornach, wanneer Rudolf Steiner de Nieuwe Mysteriën inaugureert.
   Hij richt de Antroposofische Vereniging opnieuw op als algemene wereldvereniging. Niet gebonden aan één plaats, dus ook niet exclusief aan Dornach, toegankelijk voor iedereen en open voor alle gezindten. Het totaalbeeld, dat voor mijn geestesoog verschijnt, draagt een wijsheid en een wijdheid in zich, die bij mij als vanzelfsprekend eerbied op roept. Maar het ontroert mij ook diep. Het beweegt mijn innerlijk om het beste wat binnen mijn mogelijkheden ligt in te zetten, opdat de cultuurwereld van nu 'goed worde'.
   Tekst overgenomen uit maandblad voor antroposofie nr. 135 december 2009 als antwoord op een schrijfster die in een Column dwarskijker Motief 132.

   Verwijderen
 13. Mysteriedrama nr 3, nee John ik ben daar niet. Als ik al zou gaan zou ik eerst de eerste 2 Drama's ook gezien willen hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Helder. Wel dan treffen we elkaar vermoedelijk pas 7-6-2014.

   Verwijderen
  2. Ja, ik hoop dat er een hoop wakkere mensen zullen zijn!

   Verwijderen
 14. Ook jij bedankt voor je interessante bijdragen Matthijs.

  Zoals verwacht blijken diverse antroposofen intensief met de kwestie bezig te zijn en onder andere met behulp van e-mailverkeer voor één en ander te ijveren en netwerken. De mogelijke inrichting van de komende ledenvergadering van 7-6-2014 staat daarbij centraal. Zelf deed ik wat dat aangaat ook een duit in het zakje door gisteren een e-mail te verzenden naar alle bestuursleden van het huidige AViN bestuur via het e-mailadres van het secretariaat. Mijn daarin vervatte verzoek luidt: kwestie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap op 7-6-2014 als (zelfstandig) agendapunt ter bespreking opvoeren.

  Ter informatie stuurde ik mijn digitale verzoek als CC (carbon copy) ook naar kandidaat-voorzitters Jan Sijmons en Robert Jan Kelder en naar bestuurslid van het hoofdbestuur van de AAG Paul Mackay en Kees Veenman, sectiehoofd van de natuurwetenschappelijke sectie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap. Voorts zond ik het ter informatie als BCC (blind carbon copy) naar diverse antroposofen, lid van AViN. Of mijn verzoek gehonoreerd kan/zal worden is nog niet duidelijk, maar hopelijk ontvang ik hierover nog voor 7-6-2014 uitsluitsel van het bestuur.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Zojuist ontving ik een e-mail van het bureau AViN, gestuurd door Mayke Marechal, directeur. Ter wille van de duidelijkheid geef ik dat e-mailbericht hieronder weer met uitzondering van aanhef en afsluiting:


  [...] "Dank voor uw reactie en vraag over toevoeging van een punt aan de agenda voor de komende ledenvergadering.

  Wij ontvingen van diverse leden een verzoek om de agenda aan te passen en na gesprekken met een aantal van deze leden wordt er inderdaad een gewijzigde agenda aan de leden gestuurd. In de statuten staat vermeld dat deze uiterlijk een week voor de jaarvergadering door de leden ontvangen moet zijn (31 mei). Dit betekent dat vandaag alle stukken in orde moeten zijn om aangeleverd te worden bij het Direct Mail bureau. Helaas is er dus geen gelegenheid meer om u uit te nodigen voor een gesprek met een delegatie van het bestuur over een eventuele aanpassing.

  Wel kan ik u melden dat er in de agenda meer ruimte is gemaakt voor gesprek. De werkgroepen die in de ochtend gepland waren komen te vervallen, in plaats daarvan zal ’s ochtends het meer officiële gedeelte plaatsvinden van jaarverslag en jaarrekening. Door deze aanpassing is de hele middag beschikbaar voor gesprek waarbij zeker het thema van de Hogeschool aan de orde zal komen.
  " [...]


  Hier heb ik begrip voor. Een keurig antwoord terstond. Goed om te vernemen dat in de middaguren meer tijd ingeruimd zal zijn voor gesprek en daarbij ook het thema van de Hogeschool aan de orde zal komen. Het bijgestelde programma met de aangepaste agenda zal eind deze maand in de brievenbus van de AViN leden gaan vallen begrijp ik uit de tekst.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Gisterenavond plaatste Michel Gastkemper een nieuw blogartikel op zijn Antroposofie in de pers: Vrijheid (Antroposofie in de pers, 23-5-2014). Naast andere onderwerpen geeft hij daarin een helder overzicht van de huidige stand van zaken betreffende de bovengenoemde bestuursperikelen en gedachtevorming daarover met name geuit op internet. Als ik meer tijd had gehad dit weekend had ik hier misschien weer een nieuw blogbericht aan gewijd, maar dat gaat helaas niet omdat ik het nodige moet voor- en toebereiden voor invulling en verloop van de AViN Rotterdam ledenavond van 26-5-2014. Wel heb ik onder het nieuwe blogbericht van Michel aangaande de geschetste huidige verenigingsproblematiek vanochtend dit korte commentaar geleverd op Antroposofie in de pers.

  Op Facebook plaatste Marika Ortmans, beheerder van de Facebook Vrijeschoolgroep, een kritische kanttekening bij het gebeuren, waarna Michel Gastkemper als reactie daarop, op een door andere hem beoogde koers/werkwijze wijst. Dit valt op deze Facebookpagina te lezen. (Valt alleen te bekijken door mensen met een Facebookaccount.)

  Mooi trouwens dat Arie Bos weer een nieuw boekwerk geschreven heeft dat nu in de boekhandel ligt! Daarover schrijf ik ook kort in mijn bovengenoemde commentaar op Antroposofie in de pers.

  Tot slot, nog twee andere dingen. Dienstmededelingen kan ik ze noemen:

  (1) stuitte vandaag op een mooie en zeer interessante website met veel leerzaam videomateriaal, welke in mijn ogen nader aandacht verdient: Spinoza TV

  (2) Mieke Mosmuller is deze maand begonnen met een eigen weblog of ze regelmatig zal blijven bloggen is natuurlijk de vraag, want het is een stiel apart welke ook zekere tijd en discipline vergt: Filosofische reflecties - Mieke Mosmuller. Ten aanzien van antroposofische verenigingsproblematiek nam en neemt zij nog altijd naar ik aanneem een fors en zeer radicaal standpunt in, welke bijvoorbeeld in dit document (ingescande tekst geplaatst op een webpagina van Uitgeverij Occident) te lezen valt: Die Vereinigung der Anhroposophen (Mieke Mosmuller, 2011; zie met name bladzijde 21 en 22, de paragraaf 'Das Gleichheitsprinzip' uit dat document)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste John hier, Noot 2, geldt mededeling buitendienst.
   Van 1984 tot 1998 waren Mieke Mosmüller (1951) en haar man lid van de antroposofische vereniging en tegelijkertijd van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap, beide hebben zij hun lidmaatschap opgezegd en voeren een geheel eigen weg en onderneming met o.a. een eigen uitgeverij.

   Verwarrend is dat zij geen enkele schroom heeft gebruikt te maken van centra, scholen die hun identiteit ontlenen aan de geesteswetenschap van de antroposofie en wat daar als secties b.v. is voortgekomen.

   In 1998 meende zij met haar studie van Jürgen Habermas Theorie des komunikativen Handelns - zur kritik der funktionalistischen Vernunft. Max Planck Institut für Sozialwissenschaften augustus 1981, de vloer aan te kunnen vegen, met haar boek ethisch individualisme versus kommunikatief handelen Kritiek op Habermas' deel 1.
   Wat wel een erg grote overgang is vanuit het in het zelfde jaar – 1998 verschenen boek, in mijn woorden een brug te ver.
   Citaat Biblion recensie; "Verval van cultuur betekent ook verval van geloof" meent Toon in dit boek Gewoon God met als Co-acteur de arts Mosmuller-Crull. Zij laat de gedachten van Toon hierover ruimschoots aan bod komen en beschouwt daarover, zonder dat in interviewvorm gegoten te hebben. De ontmoetingen en telefoongesprekken groeien langzamerhand in diepgang. Gepraat wordt onder meer over bezieling, fantasie, oergodsbesef, verdriet bij het sterven van een geliefd persoon, de betekenis van gezondheid zonder ziekte, de hulpeloosheid van de mens en de tegenstelling tussen wetenschap en mysterie.
   Dwaalwegen en verwarring dienen wel gemarkeert te worden en een bestaan te leiden op de plaats waar hun bestaan aan ontlenen, in dit geval de Private Onderneming M&M.

   Verwijderen
  2. Beste Matthijs, we hebben het al eerder gehad over Mieke Mosmuller op Antroposofie in de pers. Ze heeft zich inderdaad indertijd losgemaakt van de Vereniging maar is nog altijd intensief bezig met antroposofie en geesteswetenschap; met de geestesvruchten van Rudolf Steiner.. Ze trad uit de Vereniging om haar moverende redenen, waarover ze niet geheimzinnig doet. Iets daarover vertelt ze bijvoorbeeld op de webpagina Uitgeverij Occident - Mieke Mosmuller. Daaraan verbonden thematiek behandelt ze in het reeds gememoreerde document Die Vereinigung der Anhroposophen (Mieke Mosmuller, 2011).

   Verscheidene antroposofen zijn zowel lid van de Antroposofische Vereniging als van de Vrije Hogeschool van Geesteswetenschap en daarbij ook intensief in de weer met workshops en cursussen van Mieke Mosmuller, waartoe onder andere inderdaad regelmatig werkruimten van bijvoorbeeld Vrije Scholen dienst doen. Is dat onoorbaar? Dat lijkt me arbitrair. Ik maak er in ieder geval geen bezwaar tegen. En sterker nog, de afgelopen jaren heb ik met interesse een aantal van haar openbare lezingen over bepaalde onderwerpen beluisterd die zij met een zekere regelmaat hield en houdt in de aula van de Vrije School Prinsenland te Rotterdam. Een weerslag van zo'n bezoek van me valt te lezen in mijn blogbericht Leidraden, labyrinten, uitwegen en valkuilen (Cahier, 28-2-2011). In dat blogbericht plaatste ik ook een kritische kanttekening zoals bijvoorbeeld bij Paragraaf 2. Lezing Mieke Mosmuller en in deze reactie te lezen valt.

   Ik zie Mieke Mosmuller als een antroposofe. In mijn ogen hoef je geen lid van de Vereniging te zijn, te worden of te blijven om antroposoof of antroposofisch georiënteerd te zijn. Zeker ben ik het niet in alles met haar eens, maar dat is weer wat anders.

   Verwijderen
 17. Beste John met alle respect voor jou. In stem met je in dat een persoon individueel besluit, verantwoording neemt zich antroposoof te noemen, een vrij individueel besluit.
  Bij mij doemt er dan een grens op, tenminste ervaar ik die innerlijk, zodra ik mij wil verenigen met een medemens in gesprek of activiteit.
  Sta ik ergens een sluierprojekt b.v. ooit in Forum und Drei, Stuttgart uit te voeren dan verwezenlijk ik een impuls door Rudolf Steiner aangegeven, anders gezegd mijn focus is gericht op het volbrengen van een impuls uit de geesteswetenschap in een contekst van een architekt en dragers van een initiatief die dit wezenlijk achten en er bewustzijn van dragen.
  Een gelijksoortig projekt in Mariaheim Zwitserland. Een heel ander gebaar, bewustzijn. Een regulier kindertehuis met school-intern wonende leerkrachten gesponsord door een betongigant.
  Skepsis bij leerkrachten, de keuze is van de architekt die het gebouw wil opleuken, meerwaarde.
  Naar het einde van het proces, waar in middels kleur resultaten ervaarbaar zijn in hun werking, ontstaan gesprekken en komen vragen voor indidviduele interne woningen kleurconcepten te maken en later uit te voeren.
  Het blijft lastig het goed in woorden te vatten, ik heb meer het diepe gevoel, dat je 'geen knollen voor citroenen' gaat verkopen daar waar het gaat op diep liggende zingevingsvragen van mensen.
  Met karma en reinkarnatie is er weliswaar een oefenveld tot in de eeuwigheid, maar soms...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik begrijp goed wat je bedoelt Matthijs. Mooie zaakbeschrijving. Spreekwoordelijke knollen voor citroenen verkopen/kopen is ook aan mij niet besteed.

   Verwijderen
 18. http://www.studienzuranthroposophie.de/DietMK.pdf ik kwam net dit artikel tegen, sommige dingen die genoemd zijn herken ik wel, hoewel ik het niet met alles eens kan zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je voor het attenderen hierop Kees. Het gaat hier om een stuk (2010) van Irene Diet over Mieke Mosmuller: Mieke Mosmullers „Kampf“ um die „Rettung“ der Anthroposophie. Ik heb de indruk dat hierover de afgelopen jaren een polemiek is gevoerd. Holger Niederhauser, door een aantal mensen aangeduid als een leerling van Mieke Mosmuller, kwam jaren geleden in het geweer tegen Diets behandeling van Mosmuller, onder andere met dit stuk: Irene Diet und der Höhepunkt irreführender Polemik (2010), Diet bindt wel vaker een strijd aan met andere auteurs, zie bijvoorbeeld haar boekje: Gefangenschaft der Geistesleere (2003).

   Verwijderen
 19. Ja John Die Holger Niederhausen is op zijn beurt weer een echte Mieke-fan, die absoluut van geen kritiek mbt haar wil weten.
  ik kom nog al wat mensen tegen die heel enthousiast zijn over Mieke. Zelf heb ik na een paar boekjes van haar nog moeite met haar zelfinschatting wat soms ook wel op zelfoverschatting lijkt Irene Diet wijst daar in ieder geval ook op.Op haar vernieuwde website een verzameling artikelen van haar maar ook over haar:

  archief

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Gefangenschaft der Geistesleere (2003). dat boekje wil ik nog wel ens lezen. ben benieuwd wat ze overPprokofieff te vertellen heeft.Over Jostein Saether schrijft ze daar ook, maar daarvan is een pdf te downloaden.

  over Jostein Saether

  Over Jostein is onze vriend Michel Gastkemper wel te spreken,merkte ik in reacties van hem.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Ondersofen heeft ook weer een nieuwe reactie geplaatst. Hij gebruikt het woord "coupe "ook, wat ik zelf al eerder gebruikte.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Oh juist. Inderdaad is van Walter Bunge weer een nieuw blogartikel verschenen: 'Ledeninitiatief' (Proces 4) (OnderSofen, 25-5-2014). Voor leden is het deze week wachten op de aangekondigde brief vanuit Zeist waarop een bijgestelde vergaderagenda afgedrukt zal staan.

   Het Lucifer/Ahriman gepsychologiseer spreekt me in dezen niet zo aan. Dit vind ik wel de meest interessante tekstpassage uit zijn stuk:

   Walter Bunge:
   "[...] Ik protesteer tegen de ontstane situatie waarin de leden de facto niets anders kunnen dan ‘partij kiezen’. Daar hebben de leden niet om gevraagd, laat staan dat de ‘antroposofische zaak’ daarom zou vragen. Als lid van de Antroposofische Vereniging in Nederland wens ik niet behandeld te worden zoals ik bijvoorbeeld als kiezer in de EU of in de vaderlandse politiek behandeld wordt. [...]"

   Maar eens kijken hoe die nieuwe vergaderagenda er uit zal zien.

   Verwijderen
  2. Zelf schreef ik daarover 24-5-2014 op Facebook:


   John Wervenbos:
   "Wel ik hoop dat het nog zittend bestuur, óf aftredend óf aanblijvend, haar punten helder naar voren kan/mag/zal brengen 7-6-2014, daartoe gelegenheid krijgt en wil heeft, van zins is, en zo mede kan bijdragen aan transparante beeldvorming (1) over wat er nu precies speelt en heeft gespeeld en (2) wat in haar ogen verbetering, respectievelijk koerswijziging/koersvastheid behoeft en zo mogelijk daaraan gekoppeld een alternatief voorstel agendeert - onder andere, niet alleen, over bestuurssamenstelling geldend voor een nieuwe bestuursperiode - waarover dan eveneens gestemd kan worden door de leden.

   De nieuwe agenda valt de komende week bij de leden in de brievenbus meen ik begrepen te hebben. Daarmee zal dan reeds nader duidelijk zijn wat door de diverse partijen gesanctioneerd in positie, ter bespreking en (in samenspraak met de aanwezige leden en indachtig de niet aanwezige leden) in stemming zal worden gebracht 7-6-2014 te Driebergen.
   "


   We zullen zien wat zich aandient en hoe het lopen zal.

   Verwijderen
  3. En op Antroposofie in de pers schreef ik 24-5-214:

   "Ja die bestuursperikelen zijn onverkwikkelijk en triest stemmend. Die voorlichtingsbijeenkomst van aanstaande maandag (26-5-2014 te Driebergen) belegd door kandidaat bestuursleden vind ik frappant en tekenend voor de, ik kan het niet anders omschrijven, verziekte verhoudingen. Kan er niet naar toe. Er is namelijk een AViN Rotterdam ledenavond 29 mei in Rotterdam. Maar ik weet niet of ik zou zijn gegaan als ik wel had gekund. Zo laat in de avonduren in Driebergen zo'n zelflobby gebeuren. Zo komt het op me over en dat voelt niet prettig aan. Kan en ga in ieder geval wel, zoals boven in het blogbericht vermeld, naar de ledenvergadering van 7-6-2014 te Driebergen. [...]"

   Verwijderen
  4. Ja John. Weten waar in welke GA Steiner eea over Lucifer en Ahriman gesproken heeft, is nog wat anders dan deze kennis toe te passen op de verschijnselen van het leven. :) ik denk dat het mogelijk is zonder psychologiseren toch de fenomenen goed te duiden.

   Verwijderen
  5. Die Coup is er vooral één waarvan de bron uitstroomt in het medische veld en zelfs in het domijn waar zorg voorgoed haar oorsprong Charitas verlaat - de Barmhartige Samaritaan - en overgaat naar het Amerikaanse model - een investeringsmodel - hier ten lande nagebootst door 'de opkoper' van ONZE Zonnehuizen, tenminste het grootste deel, een ander deel ging naar Retray, de Michaelshoeve.
   Het is alleen nog tobben met het vastgoed, de Volkskrant benoemt het bezitten van het vastgoed een plan B.
   Andreas Reigersman profileert zich niet als antroposoof, neen als hictoloog (was bij Triodos géén blijvertje) in die kring ontmoeten we ook Charles Laurey.
   U weet het al interim bij de Zonnehuizen,nu directeur Nederland HICT. Tesamen zijn zij bekend met Loek de Winter eigenaar van DeSeizoenen B.V. en Care Shared Services B.V. die vallen onder één
   holding WW Zorg Groep B.V. de investeringsgroep wisselt nogal eens van naam eerder was het Sequoia interne strijd om ???
   Per december 2012 zijn twee nieuwe raadsleden benoemd, te weten de heren Andreas Reigersman en Hans de Goeij door de vergadering van aandeelhouders.
   Uit gesprekken met medewerkers Bronlaak blijkt budgetdiscipline hoger op de ranking te staan dan antroposofie. Het is als friet met of zonder, vaker zonder.
   De vraag bij al deze vernoemde heren met 'Medisch-Wasvoorschrift" is dan ook wat hun ideële en vooral financiële maatvoering zijn zal t.a.v. andere sectie's in het veld.
   De heren zijn getraind en gevormd in het verlenen van hand en spandiensten aan (interim-) bestuurders, bij voorkeur 'uit eigen doos' en aan instellingen/insituties in de gezondheidzorg in algemene zin.
   Eén van de verbindende schakels is http://www.hict.nl/
   Jurdische dienstverlening ligt met name op het snijvlak overheid-bestuur-instelling, een specialisatie dus.
   De Zin voor het bijzondere in een vakgebied is er, maar de zin voor het algemene daar waar het merendeel der leden vertoeft.
   Wordt het DeTop of DeGrondsteen?

   Kijk U even naar de afgelopen 3 jaar van financiële Jaarverslagen AViN en congruent bij de IONA stichting en neemt U toekomstige wensen, lopende en toekomstige onderzoeken in ogenschouw dan vraagt dat een aanzienlijk kapitaal. Dat is het waard en wellicht meer.
   Maar de Hogeschool exploitatie toont grote verschillen in sommen geld en in het resumé over 2013 totaal tekort -€ 38.018 Over 2012 totaal tekort € 54.967 voor 2009 stond Hogeschoolactiviteiten voor € 20.000 in de min 19% vier secties gaven meer, zes minder uit. De begrote uitgaven 2009 € 84.000 2010 97.000.
   De Hogeschool is in financiële termen een zorgen kind, waar 'de couveusetijd' toch zo langzaamaan wel gepasseerd is of...daar zijn nieuwe wegen noodzakelijk of een andere wijze van boekhouden?
   Is er een markt, een segment? Sociaal Cultureel Planbureau geloven binnen en buiten verband mei 2014.
   Zelf opgedane (semie-) mystieke ervaringen n.a.v. de schoonheid van de natuur 30 % of meer gelijk aan Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten.
   Aanwezigheid van de ervaring van een hogere macht of hogere kracht of God wordt ervaren, door één op de drie mensen -onderzoek 2006-. Vrijdag 30-05-2014 22.00 uur telt Nederland 16.852.298 inwoners concluderend op 30% 5.617.466 kanshebbers.
   De AViN gaat verder!

   Verwijderen
 22. Ondersofen heeft weer een nieuwe bijdrage op zijn blog; water en lucht" een poging tot een vooruitblik op de bijeenkomst van de presentatie vanavond door Sijmons&Co.

  BeantwoordenVerwijderen


 23. Verslag van Anton Nicola over kennismaking met Jaap Sijmons dd 26 mei 2014

  wegens problemen met html code was het me niet mogelijk het verslag in zijn geheel hier te plaatsen (met toestemming van Anton Nicola)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het verslag van Anton Nicola is te lang voor weergave in één reactie in deze reactieruimte, blogtechnisch bezien (tekstlengte maximaal 4096 tekens). Daarom hieronder in delen weergegeven; deel 1:

   "Kennismaking Jaap Sijmons d.d. 26 mei 19:00 - 21:00 uur (Driebergen Witte villa /grote zaal)
   Een impressie (ongeautoriseerd) van de kennismakingsbijeenkomst met Jaap Sijmons van afgelopen maandag.

   Geschreven door Anton Nicola


   Kennismaking Jaap Sijmons d.d. 26 mei 19:00 - 21:00 uur (Driebergen Witte villa /grote zaal)

   Welkom door Andreas Reigersman die tevens het gesprek zal leiden/voorzitten.

   Opzet:
   voorstelrondje
   feitelijke vragen
   - vragen van andere aard.
   - intermezzo (want de Zeister ledengroep zal eerder vertrekken)
   - vervolg behandeling van vragen
   - afsluiting om 21:00 uur
   Vraag vooraf van Jan Uytenbogaart:
   1 waarom is het de overige (dissidente) bestuursleden niet toegestaan om bij deze zitting aanwezig te zijn? - en -
   2 aangezien de beknopte biografieën van alle betrokkenen in de papieren en op de site te vinden zijn, kan dat wellicht worden overgeslagen waardoor meer tijd beschikbaar is voor de vragen en het gesprek?

   Jaap weet niets van een aanwezigheid-verbod voor de vier tegenstemmende bestuursleden en zal het voorstelrondje zo beknopt mogelijk houden om genoeg tijd te hebben voor alle vragen.

   Jaap stelt zichzelf voor (rechten en filosofie) evenals Pim Blomaard en Clarine van Lookeren Campagne die hier niet aanwezig kunnen zijn.
   En van de overige nieuw beoogde bestuursleden stelt Auke zichzelf voor (heeft o.a. 13 jaar bij de Hogeschool gewerkt).
   Rik ten Cate stelt zichzelf voor (komt uit de vrije school als leerkracht en is ook beeldhouwer).
   Fanina van Nuffelen & Stefan Jordan stellen zich voor.
   Andreas Reigersma stelt zichzelf voor. (Heeft evenals Jaap ook rechten gestudeerd maar vooral in de financiële sector gewerkt bij Triodosbank en in de Heilpedagogiek de laatste stuiptrekkingen van het Zonnehuis meegemaakt / actief als consultant en interim-manager.)

   De vragen:
   Vraag van Robert-Jan Kelder die zich tevens als alternatieve voorzitter voorstelt.
   Roept de discriminatie en racisme kwestie weer op met de vraag hoe Jaap daarop terugkijkt, omdat hij daarin destijds een bepalende rol speelde en vraagt “hoe ga je de naam van Steiner weer zuiveren?”

   Jaap: het artikel in de Groene destijds was tendentieus en een onheuse en onterechte uitspraak waartegen ik namens de vereniging bezwaar heb gemaakt via de rechtbank, maar dit had niet het gewenste resultaat.

   Ivar Römer: stelt een vraag over de ontstane tweedracht in het bestuur rondom deze benoemingsvoorstellen en waarom er geen aansluiting is gezocht bij het huidige bestuur door Jaap.

   Gerard Bunning: (Deventer) had ook begrepen dat er een nieuwe voorzitter werd gezocht en nu ziet het er nogal anders uit, doordat een compleet nieuw bestuur wordt voorgesteld met tevens een ontslag door de ledenvergadering van vier bestuursleden na twee jaar zonder grond voor wanprestaties of iets derelijks.

   Deze vragen horen volgens Andreas niet bij de feitelijke vragen, waar eerst ruimte voor moet zijn, maar als er verder geen vragen van dien aard zijn, dan ... Hij vraagt Kees Lam om hierop te reageren.
   Kees legt eerst iets uit over de gang van zaken gedurende de achterliggende periode.
   Hij kan zich de twijfel bij vele aanwezigen hierover heel goed voorstellen. Twee a drie jaar geleden kondigde het toenmalige bestuur aan collectief af te treden. De vraag was dan ook direct, waar moet het met de vereniging heen. En zo werd gezocht naar nieuwe bestuursleden. Wie zijn beschikbaar en hoe zou dat kunnen. Kees heeft dat proces geleid en dat was een ingewikkeld proces. Niet dat er te weinig beschikbaar waren, maar dat de samenstelling nogal lastig werd. Zo werd Kees uiteindelijk voorzitter uit noodzaak en uit plicht, de aanloop laat al zien dat het uitermate riskant was om het bestuursvormingsproces op deze manier te organiseren / aan te gaan. Het waren allen goedwillende mensen, maar het was niet duidelijk dat dit tot een succes zou kunnen leiden."

   Verwijderen
  2. Vervolg. Deel 2 van gespreksverslag van Anton Nicola:

   "Vorig jaar werd het aftreden van Kees aangekondigd, maar ook ontwikkelde de relatie met de hogeschool zich als een moeizaam proces. En dat wisten we niet zo goed. Kunnen we wel een hogeschool hebben enz. Daardoorheen kwam het proces van een begroting dat strak afgebakend in de tijd plaatsvond terwijl het proces met de ontwikkeling met de hogeschool daarmee geen gelijke tred hield.
   Toen kwam het bericht dat het niet verder ging en dat Auke van der Meij daarmee niet verder kon en uit het bestuur ging. Daarover heeft u een brief ontvangen.

   In die brief is aangegeven dat er een probleem was waarna ook Albert Hollander (hogeschool) en Jesse Mulder (bestuur) opstapten in verband met hetzelfde probleem.

   In de gesprekken met Jaap is deze kwestie ook aan de orde gekomen en daaruit bleek dat er meer versterking moest komen, dat werd niet van de daken geroepen maar in kleine kring is dit voorbereid en daarover is een voorstel gedaan en dat is tot mijn grote verrassing afgestemd door het zittend bestuur, hoewel dit inmiddels een minderheid was ten opzichte van het oorspronkelijke bestuur.

   Jaap moest intussen ook toestemming hebben bij zijn eigen raad van bestuur (vennoot/partner bij Nysing advocaten waar ca. 200 mensen werken)
   Na oriënterende gesprekken (onder andere met Ron) bleek hem dat bestuurder van de AViN vrijwel een fulltime baan is en daarom heb ik destijds ook niet meegedaan. De toenmalige samenstelling van het bestuur leek bovendien wel in orde, Auke, Jesse en andere waren daarbij en het leek elkaar goed te steunen.

   Na de brief over de perikelen heeft Jaap de zorgen met Kees besproken en daardoor kwam aan het licht dat de architectuur van het bestuur niet geschikt is om de kar verder te trekken. De ambitie om voorzitter te worden werd door deze perikelen niet groter, maar ik vind de vereniging te belangrijk om het bijltje erbij neer te gooien. De vraag was dus; met wie zou het wel kunnen? En daarna is er gebeld met verschillende mensen en niet met de mensen die nu in het bestuur zitten.

   Het opstappen van diverse mensen was een indicatie voor de bedoelde problemen die er kennelijk waren. Toen stapte ook Jesse op en dat was onverwacht, en toen kwam mijn (Jaap) voorstel in de vorm van een brief met zeven punten en dat impliceert wel dat er vier mensen moeten vertrekken. Ik wil in gesprek en dan zien we later wel hoe en met welke mensen dat moet gebeuren.
   Nieuw initiatief is nodig en daarvoor zijn die zeven punten. Vijftigers die ervaring hebben in het besturen. Kernfuncties en de hogeschool moet niet een gespreksonderwerp zijn maar de statuten moeten hiervoor toereikend zijn en er moet een vertegenwoordiging zijn in het bestuur van de hogeschool.
   Bestuur en sectie-coördinatoren zijn nu te ver uit elkaar gedreven en er moeten nieuwe cursorische activiteiten worden opgestart en daarvoor waren de nieuwe bestuursleden aangezocht.
   Bovendien; hoe erg is het om niet in een bestuur te zitten, het is niet nodig maar deze mensen kunnen ook elders in de vereniging uitstekend van dienst zijn.

   Ivar stelt nog eens zijn vraag, want de indruk wordt gewekt dat het een nogal solistische actie is geweest en omtrent de uitleg van Jaap over de architectuur van de vereniging mis ik de geestelijke kant."

   Verwijderen
  3. Deel 3 van het gespreksverslag van Anton Nicola:

   "Ongeveer bij het vertrek van de Zeister ledengroep komt Michel Gastkemper binnen, hetgeen volgens Jaap illustreert dat er geen sprake was van uitsluiting. Wanneer hem gevraagd wordt naar zijn standpunt zegt Michel daar te zijn in zijn rol als interim hoofdredacteur van Motief.
   Volgens Paul Panhuys die een warm voorstander is van het voorgestelde plan, zitten we hier ook in deze situatie omdat de zittende bestuursleden niet de elegantie hebben om hun zetels vacant te stellen. De hogeschool is zo gebrekkig financieel ondersteund omdat het te gebrekkig wordt ondersteund door het bestuur. De penningmeester heeft met ondernemingszin getracht de financiën in elkaar te steken en dat is voor een geestelijk georiënteerd instituut niet de juiste manier. We mogen ons in de handen wrijven en dankbaar zijn dat deze voorzitter en zijn team het wil doen.

   Kees Veenman geeft uitleg over relatie met de hogeschool. Men wilde graag meer zichtbaarheid, gerichtheid naar buiten en meer samenwerking. We waren tot een gemeenschappelijke visie gekomen en een gezamenlijke begroting. Het bestuur had geen tijd en was te onervaren en met hun taken in beslag genomen en er werd niet ingegaan op het inhoudelijke plan maar er ontstond wel gekibbel over de begroting. Toen kwam het signaal van Auke en de mededeling dat hij zich zou terugtrekken en daarna kwamen er nog een paar die het bijltje erbij neer gooiden. De overgebleven sectie coördinatoren hopen dat er desondanks toch nog een nieuwe start kan worden gemaakt.

   Kees Lam: er komt een nieuwe agenda waarmee er meer aandacht komt voor deze belangrijke zaken.

   Jesse Mulder geeft een toelichting over zijn vertrek en dat het best complex in elkaar steekt; "ik heb de opdracht aangenomen maar er waren redenen voor mij om er toch mee te stoppen. Er moet echter wel ruimte komen voor reflectie over de achterliggende perikelen."

   Kees Lam vertelt dat dit is geprobeerd in de vorm van een gesprek onder leiding van Ed Taylor, maar dat is geheel mislukt omdat de blikrichtingen totaal verschillend zijn. Zie het artikel van Gloeckner.
   (iemand in het publiek vindt dat deze uitspraak geen recht doet aan de intenties en bekwaamheden van Ed maar dat er gewoon te weinig tijd voor was).

   "Wat zijn die verschillen dan, daarover blijven we in de mist".

   David ligt iets toe als aanvulling op het beeld dat is ontstaan over de strubbelingen. Hij herkent dit als een verschijnsel dat in heel veel organisaties ontstaat en dan vooral bij nieuwe samenwerkingsvormen. Hij schetst de geschiedenis van dit soort moeilijke vraagstukken en houdt een pleidooi om meer tijd te nemen voor reflectie waardoor uiteindelijk consensus kan ontstaan."

   Verwijderen
  4. Deel 4 (slotdeel) van het verslag van Anton Nicola:

   "Jaap wil het echter alleen doen met de mensen waarin hij a priori het vertrouwen heeft dat het daardoor gaat lukken. De zevende juni moet eerst passeren alvorens de perikelen op die reflecterende manier aan de orde kunnen komen. Hij stelt de leden voor de keuze, de keerzijde daarvan is namelijk dat er een aantal ontwikkelingen passeren die om aandacht vragen en daarbij passen keuzen van wie wel en wie niet. Wat biedt toekomst qua samenwerking en vertrouwen. De reflectie hoeft wat mij betreft niet in een waarheidsvinding o.i.d. maar in een latere fase hopen we daarop terug te blikken zonder dat dit opnieuw tot perikelen leidt. Wij moeten ons realiseren dat de esoterische problematiek van de dubbelganger in de vereniging ook een rol speelt hierin en dat daarvoor meer aandacht nodig is.

   Het oplossen van deze problematiek is wel een onderwerp voor de agenda.

   Margaretha ziet te weinig mogelijkheden binnen de vereniging om elkaar werkelijk te ontmoeten en dat dan kan klinken wat er moet klinken. Zij wil de oproep van David ondersteunen. De vereniging is in een situatie waarvan de ziel van de een in de ziel van de ander tot leven en waardoor in deze zielen hogere wezens werkzaam kunnen worden.

   David heeft nog drie dingen. "Er zijn mensen die aan een half woord genoeg hebben", deze uitspraak van Jaap geeft m.i. niet goed aan hoe de aanpak moet zijn om de perikelen en conflicten op te lossen. (de andere twee dingen blijven onbesproken, want de tijd dringt)

   Jaap reageert hierop en noemt dat een belangrijke voorwaarde, maar er is nog voldoende verschil om ook de andere impulsen te laten klinken en er moet gewerkt worden in de kernfucties.

   Het is volgens Paul ook een gebrek van de leden om de conflicten aan te gaan.
   Er worden door (namen onbekend) ook nog suggesties gedaan dat Jaap als coördinator van de sociale sectie een begeleidende rol zou kunnen spelen in de bestuursvorming van de vereniging.

   Jaap zegt dat hij daarvoor niet gevraagd is.
   Margarethe suggereert dat zoiets wellicht toch gevraagd kan worden.


   Om ongeveer 21:10 sluit Andreas af dankt allen voor hun betrokkenheid en wenst wel thuis."

   Verwijderen
 24. Als aanvulling op bovengenoemd verslag:

  De vier dissidenten mochten niet aanwezig zijn (verbod werd er genoemd). Michel Gastkemper was er toch, maar dan niet als bestuurslid maar als redacteur Motief. Als bestuurslid wilde hij niet ingaan op vragen uit het publiek.
  Er is tussendoor op initiatief van Ed Taylor een bijeenkomst geweest tussen zittend bestuur en enkele nieuwe kandidaten. Kees Lam deed er en beetje neerbuigend over dat je in twee uur die voor die vergadering stond toch niet echt tot een oplossing kon komen. (die kwam er dus ook niet) Kennelijk hadden ze niet bedacht dat je misschien wel 7 of 12 bijeenkomsten nodig gehad zou hebben. Gelukkig herinnerde Robert Jan Kelder er wel aan hoe Sijmons in het verleden betrokken was bij het rapport over vermeend racisme bij Steiner en bij een proces tegen de groene Amsterdammer die juist uit dat rapport geput had, Die rechtszaak werd toen verloren.
  Ove gegoochel minder-meerderheid.Kees Lam zei dat een minderheid tegen het voorstel van Sijmons had gestemd.
  Na een verduidelijkende vraag van mij: , ja het was wel een meerderheid die tegen was, maar omdat er bestuursleden eerder vertrokken waren en als je die mee zou tellen was het toch een minderheid, want door te vertrekken hadden die bestuursleden in feite ook mee gestemd.
  Op mijn vraag waarom er in motief het agendapunt Avin versus VH niet opgenomen was omdat dat kennelijk een breekpunt geweest was, kreeg ik van Kees Lam het antwoord, dat hij dat kort voordat Motief naar de drukpers toeging niet meer kon aanpassen. Op mijn vraag of dat dan niet in een aparte brief na Motief naar de leden toe had gekund, het antwoord: het is nu eenmaal gegaan zoals het gegaan is. Maar er komt een nieuwe brief waar dat wel aan de orde zal komen.
  Jesse zei verder nog dat Auke veel ruimte had gekregen om toe te lichten waarom hij als bestuurslid vertrok, maar dat hjizelf maar hooguit 3 regeltjes gekregen had en dat hij dat graag alsnog zou willen toelichten.

  In de toelichting werd er veel gesproken over besturen en over architectuur van het bestuur, dus veel over vorm, maar nagenoeg niet over inhoud. De indruk was dan ook van verticalisme, waar het juist zo nodig zou zijn het horizontale aspect van de ver-eniging in het oog te hebben. Over dit gebrek aan horizontaliteit kwamen vanuit het publiek dus ook enige vragen. Een opmerking van Jaap dat het zijn ideaal was als er tussen de mensen in het bestuur maar een half woord gesproken zou worden dat men elkaar al geheel zou begrijpen. Kwam uit het publiek de opmerking, dat juist het tegendeel veel vruchtbarer zou zijn, Het ols-boys netwerk is net niet wat een antroposofische vereniging nu nodig heeft.
  Tot zover deze subjectieve impressies.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dag Kees, ik neem aan dat dit een getuigenverslag van jouw kant is. Klopt dat?

   Verwijderen
  2. Ja klopt, had het niet ondertekend omdat ik dacht mijn naam als inzender staat er boven,maar mijn nickname is natuurlijk niet bij iedereen bekend. Dat het een subjectieve impressie is heb ik vermeld. Het verslag van Anton is veel objectiever imho,maar hij noemt ook weer niet alles. Er is op antrovista ook een verslag van Ida-Marie Hoek en als je al die impressies samenneemt, kun je wel een aardige indruk ervan krijgen. Of er nog iets in Motief zal gaan verschijnen is nog de vraag of Gastkemper met de dubbele pet van zittend bestuurslid en redactie Motief zich daartoe geoepen voelt.

   Verwijderen
  3. Redenen voldoende voor bezinning want...
   Die Anthroposophische Gesellschaft ist ganz gewiß kein Kegelklub.

   Man kann also unbedingt in der Anthroposophischen Gesellschaft nicht, bevor über die Verhältnisse, wie sie nun gegenwärtig sind, eingehend konferiert worden ist, auftreten mit der Prätention: es solle jetzt ein Vorstand gewählt werden.
   Das kann man in einem Kegelklub, aber nicht in der Anthroposophischen Gesellschaft, wo vor allen Dingen Kontinuität notwendig ist.
   GA: 259/30

   Verwijderen
 25. Even een vraagje aan de mensen die aanwezig waren bij de bijeenkomst kennismaking kandidaat bestuursleden dd 26-5-2014. Jesse Mulder stelde daar het eea aan de orde. Dat staat in een ander verslag vermeld. Maar in de reactie klonk dacht ik dat Jesse mogelijk medewerking zou kunnen gaan verlenen bij buro Avin. Mijn vraag was dan ook gaat Mayke Marechal daar dan binnenkort weg? Een andere vraag is, wat is en doet dat buro Avin eigenlijk?, is het een verlengstuk van het secretariaat, is het een aanhangsel aan het bestuur>, is het een zelfstandig geheel? Dit is eigenlijk een beetje onduidelijk net zo als wat betekend de nederlandse VH nu eiigenlijk voor de leden van de Avin?

  BeantwoordenVerwijderen
 26. De situatie is echt heel ernstig en uiterst precair en zeker nog altijd niet doorzichtig genoeg. Op de webpagina Jaarvergadering AViN 2014 - Anthroposofische Vereniging in Nederland valt inmiddels:
  (1) een brief aan de leden;
  (2) de motie van orde van Kitty en Rob Steinbuch;
  (3) een aangepaste vergaderagenda/dagprogramma
  te lezen.

  Eén en ander is in mijn ogen wat rommelig bij elkaar geplaatst op die webpagina, En als ik het goed begrepen heb valt er deze week ook een brief over één en ander in de brievenbus van de leden(?)

  Uit een brief aan de leden, geplaatst op de genoemde webpagina Jaarvergadering AViN 2014 - Anthroposofische Vereniging in Nederland haal ik hier de openings- en de daaropvolgende alinea aan:

  Uit: Brief aan de leden (niet gedateerd en niet ondertekend met namen opstellers), eerste twee alinea's:
  "Bijgaand ontvangt u de gewijzigde agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2014. Er ontbrak een reactie van het bestuur op de voorstellen van de voorzitters die zich hebben gekandideerd. Mede op uitdrukkelijk verzoek van veel leden is er tevens meer ruimte gecreëerd voor toelichting, verheldering en gesprek. Bovendien heeft het bestuur een eigen, derde voorstel aan de agenda toegevoegd. [...]"

  Dit voorstel voorziet in een transparant proces ter versterking van het bestuur (zie ook het bericht in
  Motief 183 van juni 2014). Het krijgt vorm onder leiding van het bestuur en een commissie van deskundige leden die in ieder geval bestaat uit Adriaan Bekman, Ed Taylor en Jacques Meulman. Het proces zal binnen een beperkte tijdsduur worden afgerond. Bij het zoeken naar bestuurlijke versterking wordt niemand uitgesloten, evenmin is de uiteindelijke samenstelling van tevoren bepaald. In deze periode zal een van de bestuursleden tijdelijk fungeren als ‘technisch voorzitter’.

  Hier wordt dus tevens, zie vetgedrukte, verwezen naar het komende Motief nummer die mogelijk voor 7-6-2014 bij leden op de deurmat valt. Na behandeling van de motie van Kitty en Rob Steinbuch, ingeval die niet wordt overgenomen neem ik aan, worden de volgende drie voorstellen aan de leden voorgelegd:

  Uit de aangepaste agenda (13:45 uur)
  "Voorstellen voor opvolging van de voorzitter en bestuurswisselingen:
  1. Voorstel van Robert Jan Kelder, zie ingezonden bericht verderop op deze pagina;
  2. Voorstel van Kees Lam en Jaap Sijmons. Zie interview met Jaap Sijmons in Motief nr. 182 mei 2014, pag. 28/29 en de biografieën van de kandidaten van het voorstel verderop op deze pagina.
  3. Reactie van het bestuur en voorstel tot versterking in een transparant en inclusief proces onder leiding van het bestuur en een vertrouwenscommissie. Zie: brief van het bestuur d.d. 23 mei 2014 (verderop op deze pagina) en Motief nr. 183 juni 2014."

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Daarbij ook nog een praktisch punt. Voor mensen die naar de ledenvergadering van 7-6-2014 niet per auto, maar per openbaar vervoer willen afreizen vanaf Rotterdam of Den Haag doet zich die dag een probleem voor. Die dag rijden er op het treintraject naar Utrecht toe weinig tot geen treinen. Sporadisch in ieder geval.

   Zie deze mededeling van AViN:

   Reizen met OV
   In het weekend van de jaarvergadering zijn in de randstad diverse werkzaamheden aan het spoor gepland. Informeert u zich via de website van de NS over deze werkzaamheden.
   Zo kunt u onder andere lezen dat er op zaterdag 7 juni vanaf zowel Den Haag als Rotterdam naar Utrecht minder tot geen treinen rijden.


   Nou daar zijn mensen dan mooi klaar mee, waaronder ik, want ook ik kan niet per auto afreizen.

   Verwijderen
  2. Ida-Marie Hoek had ook wel en puntje, nagenoeg geen vrouwelijke bestuurskleden, een mannenclubje dus.

   Verwijderen
  3. Zeker weten Cheese. Rudolf Steiner had heel wat meer dames aan zijn Knees!

   Verwijderen
  4. Wat was de algemene stemming?   Als ik dat verslag van Ida-Marie lees, dan denk ik, dat “schaapje” is weer mooi in slaap gesust/terug in het hok. Buigen zult ge voor de Autoriteit! Alsof we in de Middeleeuwen leven. De meest moderne Vereniging op aarde. Laat me niet lachen.   Deze bijeenkomst was natuurlijk godsonmogelijk. Eigenlijk had ze moeten worden geboycot of beter nog... worden verboden. En zou de AViN de kosten op dhr. Lam persoonlijk moeten verhalen. De basis in de AViN Statuten ontbreekt volgens mij ten ene male voor deze lange (reactionaire) solo van dhr. Lam, als interim-voorzitter ook nog, en zijn groepje aspirant-complotteurs. Het komt door de verschaping binnen de AViN dat dit initiatief tot nu toe nog niet is gestopt. Buiten-statutair natuurlijk ook omdat:

   -de statuten het bestuursleden toestaan gewoon hun termijn uit te zitten tenzij sprake is van onbehoorlijk bestuur;

   -een interim-voorzitter die op eigen houtje (met hulp van P.M. Dornach) en met afkeuring van een meerderheid van het bestuur (in het geheim) gesprekken aangaat met een aantal mensen met het doel een tussentijdse bestuurswissel te forceren;

   -een interim-vz op eigen houtje en op kosten van de AViN bijeenkomsten organiseert (26 mei, 7 juni) voor een samengeraapt groepje mensen;

   -een interim vz op eigen houtje, dus buiten medeweten meerderheid zittend Bestuur om (en wie weet met medewerking van dit groepje mensen?) de agenda voor 7 juni vaststelt;

   -die de meerderheid van het Bestuur in diezelfde agenda niet aan het woord laat komen   En vul zelf maar aan. Een rechter zou volgens mij gehakt maken, indien aangevochten, van de gang van zaken tot nu toe. Ik stel e.e.a. wat scherp, omdat ik geloof dat er al voldoende met meel in de mond wordt gesproken.   Dat wil echter niet zeggen dat we ons nu moeten fixeren op dit soort ziekteverschijnselen. In tegendeel. Ze zijn toch een maya. De hele AViN is een maya. Daar zit niks geestelijk werkelijks aan of achter. Niks goeds althans. De gebeurtenissen zijn relevant voor zover we ze symptomatisch opvatten en kunnen doorzien. Actoren als Kees Lam, Jaap Sijmons en Paul Mackay wijzen ons met hun handelingen dan fijntjes op de conditie van Vereniging en Beweging breed. Goed verstaan dus ook op wat er positief te doen valt.   Ik geloof zelf dat we terug moeten naar de bronnen en van daaruit nieuwe vormen voor de Beweging moeten vinden. De urgentie is daar. Het staat ons allen vrij om daarin snel de eerste stappen te zetten.   Vr. groet,   Reinout

   Verwijderen
  5. Reinout het is aan ons leden en burgers het Reine Goud te vinden!
   Als burgers in Nijmegen al Ga's promoten zijn er al burgers op de goede weg.
   Het betreft GA97 Das christliche Mysterium uit 1906/07.

   "Aber wir sehen es ja in unseren eigenen Gesellschaft, wie viel Widerstand von den Einzelnen geleistet wird, wenn es sich darum handelt, den einfachen Gang der Wahrheit zu gehen"
   Rudolf Steiner GA 173/319 jaar 1916

   Ter ere aan de voor mij anonieme burger.

   Verwijderen
  6. Dank je voor je interessante visie Reinout. Daarmee geef ook jij zeker belangrijke stof ter overweging mee. Inmiddels is van Ida-Marie Hoek weer een ander schrijven (ter verspreiding) geplaatst, zie Bestuursvorming 3 (AntroVista). Het gaat daarbij om dit document: Reactiemoties voor de jaarvergadering op 7 juni 2014 - Ida-Marie Hoek.

   Heb nu geen tijd om inhoudelijk te reageren vanwege werkzaamheden. Later dus van mijn kant.

   Verwijderen
  7. Nu pas thuis en nu weer andere werkzaamheden. Een reactie van mijn kant volgt in de loop van het komend weekend.

   Verwijderen
  8. Ja de gang van zaken en die recente voorlichtingsbijeenkomst heeft ook mij verbaast Reinout. In ieder geval bevat de aangepaste agenda nu een derde keuzeoptie, zie agendapunt 8 en 12, met daarbij ook de motie van orde van Kitty en Rob Steinbuch, agendapunt 7: Gewijzigde agenda Algemene Ledenvergadering 2014.

   Een geboden historisch overzicht van gerelateerde artikelen van het bestuur eerder geplaatst in Motief kan wellicht over een aantal zaken en heersende tendensen enige opheldering verschaffen: Berichten van het bestuur in Motief 2012-2014, En ja, dan kun je je bij dit alles in toenemende mate afvragen: Was ist (hier) des Pudels Kern? Voor observanten en participanten kunnen verwondering en verbijstering bij één en ander met elkaar vermengd raken. (Voor meer over processen van verbijstering in algemene zin zie bijvoorbeeld het blogbericht Verbijstering, bewilderment (perplexity) en Verwirrung is kwestie van beschaving (Cahier, 6-1-2013).

   Neem bijvoorbeeld de volgende tekstpassage uit de tekstcollage Berichten van het bestuur in Motief 2012-2014:

   Tekstdeel uit:

   Ontmoeting van hart tot hart
   Bestuursmededeling van de hand van Michel Gastkemper; april 2013 afgedrukt in tijdschrift Motief

   " [...] In het concept (beleidsdocument van het bestuur; J.W.) beschrijven wij een vereniging waarin het levendige, primaire contact tussen leden centraal staat. Leden van de Antroposofische Vereniging in Nederland zijn mensen die iets zien in antroposofie en die een goede verzorging van deze geestelijke benadering van mens en wereld willen ondersteunen. Daarbij gaat het niet om boekenwijsheid of voorgeschreven opvattingen, maar om een respectvolle uitwisseling van ieders individuele manier van leven met antroposofie. Zo kan de antroposofie zelf tot leven komen in de ontmoeting tussen mensen, vooral in het beleven ervan van mens tot mens, van hart tot hart. Dan is de Antroposofische Vereniging een echte ontmoetingsplaats waar antroposofie leeft op een manier zoals nergens anders, waardoor de vereniging ook haar eigenlijke zin krijgt.

   Dit maakt echter niet de hele vereniging uit. Er is ook nog een apart onderdeel van de vereniging, namelijk de Vrije Hogeschool voor antroposofische Geesteswetenschap, met haar verschillende secties – tien in getal momenteel. Daar hoef je als lid op zichzelf niets mee, als je tenminste zo’n instelling als deze niet het recht van bestaan ontzegt. Want het is wél de basis van de vereniging dat er gedegen en verantwoord onderzoek mogelijk is naar de gewoonlijk verborgen, geestelijk te noemen ondergronden van het bestaan. In het gangbare wetenschappelijk onderzoek is nog weinig tot geen oog voor deze dimensie. Dat is een reden te meer om ruim baan te bieden aan zo’n instelling als deze Vrije Hogeschool. De vereniging is oorspronkelijk juist hiervoor in het leven geroepen en maakt dit dan ook mogelijk. [...]
   "

   Verwijderen
  9. Deel1/2

   EEN SPORENONDERZOEK in een KELDER over motief, lijfspreuk, vrijmetselarij.

   Ex-Philips manager K.Lam ,aanschouwt nog eens een jaar lang het veld, verscholen onder het dicht begroeide geboomte of de jungle van de steden – waar de leden vertoeven, zich emplooien, al of niet initiatieven tonen – overziet, ruikt, proeft en blikt in weidse verten en hemelhoogten.
   Daar! Zie Kijk!

   In een ver buiten de bebouwde wereld gelegen Kapel- , Locatiekosten € 400, - per uur, organist € 70, -, bevind zich nog een Terugblikkende Teruggetrokken Levende Mediant.
   Hij zoekt zijn weg naar de hemelse Sophia –Anthroposophia via een innige band met Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken.
   De Mediant herkent aantrekkingskracht in hart en verwantschap in leden.
   Haar lijfspreuk bekrachtigd de geestelijke band: 'Je n’ai pas les talents subalternes' -'Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid'.

   Een herkenbaar leidmotief?

   Benjamin Constant- een 30 jaar jongere bevriende 'gesprekspartner' tijdens haar huwelijk- schreef over haar: 'Toutes les opinions de Madame de Charrière-Franse naam van Belle- reposaient sur le mépris de toutes les convenances et de tous les usages' - "Alle opvattingen van Madame de Charrière waren terug te voeren op haar minachting voor etiquette en voor wat 'hoort' ". Herkenbaar?

   De verblijfplaats van haar stoffelijke restanten zijn, hoe treurig te Columbier (CH) verloren gegaan.
   Haar echtgenoot en schoonzussen waren, hoe treurig, niet aanwezig bij haar oorspronkelijke ter aarde stelling. Hoewel zij toch o.a. zeer verdienstelijk meewerkte aan de heruitgave van Confessions-Bekentenissen van Jean Jacques Rousseau en zowel muzikale composities (kende Mozart) en een schier indrukwekkende hoeveelheid te schrijverijen .
   Aanvang van de Confessions; "Ik ga iets ondernemen dat nooit eerder is gedaan en dat, als het eenmaal is uitgevoerd, niet zal worden nagevolgd
   Ik wil aan mijn medemensen een mens laten zien zoals hij werkelijk is en die mens ben ik zelf". Herkenning?

   Rousseau’s mecenas Pierre-Alexandre Du Peyrou was bevriend met schone Belle.
   Pierre-Alexandre beschikte over een in zeven jaar tijds gebouwd landhuis aan het meer van Neuchâtel, vijf kilometer van het optrekje van Belle.
   Hij wijdde zich aan de Vrijmetselarij en beschikte over een bibliotheek met 3.000 boeken waarvan 1 Oud Testament in het Nederlands.

   Belle deed in leven uitvoerig aan ervaringsonderzoek naar het verschil in beleving der liefde tussen haar en jonge en oudere heren. Het bestond o.a. uit het uit eigen initiatief ten dans vragen van een Heer, destijds een ongehoorde brutaliteit.
   Hier hield zij flink wat ervaringen en schrijverijen aan over.


   Verwijderen
  10. Deel2/2 ONDERWIJL IN DE KAPEL BIJ DE MEDITANT
   Zojuist ontvangt hij, na innige contemplatie, de voorspraak zich tijdig te muteren tot Hofnar van de vereniging, doelstelling het volledig ontbreken van humor in te voeren.

   Als geschoold Heil-/Sociaal-Therapeut onderschrijf ik de visie dat het doorgaans ongepast is de 'Höhere Welten' te betreden stuttend op sentimentalteit – oude testament, Valentin Tomberg, Ridders en Nieuwe Arabisme e.d.
   Sentimentaliteit hangt aan de geesteshouding uit de late 18e en vroege 19e eeuw in Europa, vandaar de hang naar de schone Belle, centraal staat de mens met onvervalste gevoelens.
   De echte gevoelens domineren en niet het verstand.

   De Therapeut herkent de "Seelenpflege bedürftige Seele"- zielszorg behoevende ziel, maar dat is niet ongewoon leert Rudolf Steiner, in ieder van ons zit een hoekje abnormaliteit.
   Een goede raad , indien de Mens zich wil verheffen tot Geesteshoogten en dit streven niet in de hulsels wil laten inpakken van egoïsme gevoed door sentimentalisme, zal zich dienen voor te bereiden door zuiverheid en reinheid in het ziel streven.
   Humor is het middel zich toegang te verschaffen tot het verkrijgen van evenwicht ten opzichte van de ons verleidende krachten.
   Hier ligt een missie voor Robert Jan Kelder, de ontbrekende Hofnar in de zich vernieuwende bestuur vorming AViN.


   Ik neem navolgend standpunt in en over van Robert Jan Kelder; uit verkiezingsprogramma
   "De mensheidsrepresentant centraal stellen".
   Het ongeveer negen meter hoge beeldhouwwerk nadert zijn voltooiing, de stijgerbouw is verwijderd.
   Mieta Walter – Pyle medewerkster van Marie en Rudolf Steiner vooral op het gebied der Kunsten merkt op dat de totale figuur van voren aanschouwd, de indruk geeft het zwaartepunt voor de aanblik naar rechts te trekken en dat het in de totale compositie een onevenwichtige indruk maakt.
   Het concept wordt gecorrigeerd.

   Paul Klee Quote al ooit "Kunst ist ein Schöpfungsgleichnis. Gott gab sich auch nicht mit den zufällig gegenwärtigen Stadien besonders ab." Tagebücher/354

   Links boven de Lucifergestalte verrijst een over de rotsen heen schouwende A symmetrische figuur, die met een zekere Humor over de rotsen schouwt - 'der Weltenhumor'.
   Humor het zo van node missende element in de huidige ontwikkelingen van de zoektocht naar de toekomst van de Antroposofische Vereniging in Nederland.

   Van een door Rudolf Steiner gekarakteriseerde 'Hans dampf in allen Gassen' naar 'Hofnar' in dienst van de AViN dat schept mijns inziens mogelijkheden tot in Dornach.
   Robert Jan’s olijk gelaat en verschijningsvorm nodigen daartoe uit en voldoen aan de 'casting-criteria', onderzocht wordt hoe deze metamorfose is te volbrengen en of de IONA-stichting bij kan dragen aan het wetenschappelijk onderzoek, biedt zich een onderzoeker/fondswerver aan?

   Alle goede zaken gaan in drieën dus volgt nog 3/3

   Verwijderen
  11. 3/3
   RUDOLF STEINER over HANS DAMPF IN ALLE GASSEN en leestip.

   Der eine Typus wird häufig bezeichnet als Hans dampf in allen Gassen.
   Es gibt Menschen, die sind überall anzutreffen, haben niemals Zeit, müssen fortwährend unterwegs sein, müssen ihre Hände - man sagt wohl auch, ihre Nase - überall hineinstecken, müssen überall mittun und so fort.
   Die Menschen denken nicht weiter darüber nach, sie halten es für eine bloße Lebensgewohnheit, die auf allerlei unterbewußten Dingen beruhen soll.
   Aber was doch damit zusammenhängt, das ist, daß der Kritiker in dieser Inkarnation, wo der Mensch ein Hansdampf in allen Gassen ist, eine besondere Stellung einnimmt.
   Diese Kritiker haben auch ihre besondere Individualität.


   Die Menschen finden es dann schon nach dem Tode.
   Bei einem solchen Hansdampf - es ist sehr gut, wenn man über solche Dinge auch mit Humor reden kann, denn dadurch, daß man den Humor nicht vollständig verdorren läßt, wenn man in die Geisteswissenschaft eintritt, kommt man über jene, die Geisteswissenschaft so beeinträchtigende Stimmung hinweg; denn diese Stimmung ist etwas, was die Geisteswissenschaft sehr beeinträchtigt -, bei solch einem Hansdampf ist dieser Kritiker etwas wie eine Art Schauspieler, der sehr gern gesehen werden will - nicht nur von Menschen, das bildet er sich nur ein, wohl aber von allerlei geistigen Wesen -, der seine Freude daran hat, daß alles, was da in der geistigen Welt herumwimmelt, immer sehen kann, wenn er herumläuft.
   Dieser Typus des Hansdampf ist in der geistigen Welt einer, der immer herumläuft und gesehen werden will, und von diesem Gesehen-werden-Wollen, das sich in einen unbewußten Trieb umsetzt, rührt der Charakter «Hansdampf in allen Gassen» her.


   Bron: Anthroposophische Lebensgaben Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft GA181/102u.w.

   Ik vermoed dat Rudolf Steiner de uitdrukking hier aan ontleende - Heinrich Zschokke: Hans Dampf in allen Gassen. Herpublikatie uit 1920.

   Die Rückkehr des berühmten Hans Dampf von der hohen Schule des Auslandes in seine Vaterstadt wird mit Recht als ein Hauptabschnitt in der Geschichte des Lalenburgischen Freistaates und, wenn man will, der gesamten europäischen Welt betrachtet…lees verder bij http://gutenberg.spiegel.de/buch/4093/1

   Verwijderen
  12. Men besprak op een avond de moeilijkheden, die verbonden zouden zijn aan het herstel van het vertrouwen van de leden In het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland-AViN.

   "Wat zal er niet allemaal moeten veranderen?" zei de docent. "Is men werkelijk tot het inzicht gekomen, dat veel van de grond af aan nieuw zal moeten ontstaan?" Ja, moet eigenlijk niet alles nieuw uit deze chaos geboren worden? En wanneer men al tot dat inzicht gekomen is, heeft men dan wel de mogelijkheden om het ook aan te pakken? Ik ben er nog niet zo zeker van. De vorige bestuurswisseling heeft ook bij zeer velen een stemming teweeggebracht, dat het zo in ieder geval niet verder kon gaan. En wat was het resultaat?"
   "Het blijkt moeilijk te zijn", sprak de verpleegster een lid van de AViN, " om nieuwe idealen te verwerkelijken, vooral op de lange termijn. In mijn jeugd heb ik met enkele anderen, die intussen ook oude leden geworden zijn, hard gestreden voor de verbetering van de mentaliteit van de leden. Het verzorgen van lijdende mensen, het stillen van hun pijn en het verzachten van hun leed. Is er wel mooier werk denkbaar? En zo meenden we, dat de scholingsweg niet alleen technisch en zakelijk zou moeten zijn, maar vooral ook ethisch en moreel. Wij ijverden ervoor, dat vooral jonge lieden uit alle lagen van de bevolking zich aan dat mooie werk zouden wijden.
   En vooral wilden we bereiken, dat er een andere gezindheid zou gaan heersen ten opzichte van het ledenwerk zelf in die zin, dat men de zorg voor de jongeren vóór alles zou laten gaan. Men zou geheel vervuld moeten zijn van de toewijding voor de jongeren. De rest moet op de tweede plaats komen, namelijk het probleem van de tijden van meditatie, van het vrije moment en dergelijke.
   Men zou nooit het gevoel mogen hebben, dat op een bepaald uur opeens de meditatietijd voorbij is en men het lid dan aan een ander zou moeten overdragen. Natuurlijk zou dat uiterlijk wel tot op zekere hoogt het geval moeten zijn, vooral op locaties met grote aantallen leden, maar innerlijk zou men het gevoel moeten hebben steeds met het lid verbonden te blijven. Helaas krijgt men tegenwoordig veelal de indruk, dat het einde van de meditatietijd en het op komst zijnde vrije moment onze leden toch meer interesseren dan het lid die ze te verzorgen hebben.
   Men kan dikwijls op dit gebied dingen beleven die werkelijk ontstellend zijn.
   Nog niet lang geleden heb ik hierover met een ouder lid een lang gesprek gehad en we hebben ons werkelijk daarbij ernstig afgevraagd, of dat, wat we lange tijd als ons levenswerk beschouwden, niet geheel vergeefs was geweest?
   Toch moet U niet denken, dat ik mijn idealen op dit gebied verloren heb, maar ik ben zeer sceptisch geworden wat betreft hun verwerkelijking in de naaste toekomst."


   Gedeeltelijke bewerking tekst uit; Hygiëne van de ziel 253/254 Dr.F.W.Zeylmans van Emmichoven.

   Verwijderen
  13. Ja frappant! Van welke datum is deze tekst?

   Verwijderen
  14. In anwoord op Cheese Curve - Ja frappant! Van welke datum is deze tekst?
   In het voorwoord van Willem Zeylmans-38 jaar voorzitter AViN-staat dat de gesprekken zijn geboren uit de praktijk van de arts, in hoofdzaak opgeschreven in de winter 1944 - 1945, "in den tijd dus toen de grootste duisternis ons omringde en toen koude en honger ons volk het meest bedreigden".
   "Het is de hoop van den schrijver, dat door hun inhoud eenig licht kan gaan schijnen in de nog steeds bestaande geestelijke duisternis (AViN 2014, Matthijs), en dat de koude en de hoger, die in vele zielen heerschen, er althans een weinig door bestreden kunnen worden.

   Verwijderen
  15. Ik speelde even met de gedachte dat dit 66 jaar geleden (2x33) geweest zou kunnen zijn. Maar dan tellen we 2011. Maar ook toen was een vernieuwingsimpuls al hard nodig gezien de stagnatie die toen leidde naar de verkiezingen in 2012. 1944-2014 is meer de patriarchen leeftijd. Van het communisme vertelde Steiner dat dat zo'n 72 jaar zou blijven bestaan.(1917-1989). wellicht gaat dit getal ook op voor andere impulsen? 1944-2016?

   Verwijderen
  16. Het klopt Kees, dat er 66 jaar geleden een vernieuwingsimpuls voor de Antroposofische Vereniging speelde. Die was afkomstig van voorzitter Willem Zeylmans zelf. Hij vond dat na afloop van WO II er een kans was om alles in de vereniging op andere wijze te doen. Kort samengevat: besturen als het ware vanuit de periferie, niet vanuit een centrum. Ieder lid is voorzitter, ieder lid is ook secretaris, en tegelijk is ieder lid ook penningmeester. Voorzitter voor zover je overzicht moet hebben en weten waar wat thuishoort, secretaris voor zover je contact met de anderen onderhoudt en met elkaar afstemt, en penningmeester voor zover je moet zorgen dat de dingen ook concreet worden en op aarde landen. Dat kun je niet als aparte taak neerleggen bij een groep in het centrum van de vereniging.
   Zeylmans sloot hierbij aan op een internationale ontwikkeling binnen de Algemene Antroposofische Vereniging. Na beëindiging van WO II was er weer internationaal contact mogelijk en de veelal jongere generatie hoopte op een tijdperk waarbij men de conflicten en uitsluitingen uit het verleden, met name in de jaren dertig, te boven kon komen. Zo werden op de jaarvergadering van 1948 in Dornach eerdere verenigingsbesluiten herroepen en ongedaan gemaakt. Deze periode van bezinning en verandering duurde van 1945 tot 1948. En toen leek of het momentum voorbij was, met als markeringsdatum het overlijden van de 81-jarige Marie Steiner op 27 december 1948, waarna de zaak stagneerde en alles toch bij het oude bleef en terugkeerde naar de stand van vóór de oorlog. Ook in Nederland was dat zo, en Zeylmans moest teleurgesteld vaststellen dat wat hij wilde toch niet mogelijk was. Toen heeft hij zich gericht op een andere algemene internationale impuls en die over de wereld verspreid: het verdiepen van de antroposofische stroming met behulp van de grondsteenspreuk.

   Verwijderen
  17. Het is nu sowieso tijd voor de perifere impuls. In Steiners karmavoordrachten 1924 ook de michaelprofetie. Na een verkort incarnatieproces zouden eind 20e begin 21e eeuw een aantal antroposofen incarneren,samenwerking zou er moeten zijn met platonici,maar deze kunnen natuurlijk alleen vanuit de periferie komen, hooguit gezamenlijk naar een centrum toewerken. Het centralisme ook in bestuurssamenhangen is niet meer van deze tijdgeest. Maar misschien moet ook eerst het centralisme sterven voordat er een perifere opstanding kan volgen?

   Verwijderen
  18. Momenteel zijn er diverse initiatieven voor vrije school bovenbouwen, de stichting van deze scholen is veelal 33 jaar geleden.

   Verwijderen
 27. Wat een inzet en motivatie John dank je!

  Heet dit niet paniekvoetbal? Ik zie liever een lange termijn benadering?
  Ik wens een visie voor 5 jaar ipv. een adhoc oplossing.
  Per slot staat ons de eeuwigheid ter beschikking!

  Is het niet wenselijk dat juist van onderuit een bestuur wordt gedragen?
  Ik beleef een sterke kloof tussen bestuur en (actieve-) leden, belangstellenden.

  Nog meer mis ik de generatie die de 'babyboomers' aan de samenleving hebben toegevoegd.
  In de rubriek in MOTIEF, Motief van...hebben in de loop der jaren flink wat jeugdigen hun doen en laten en verhouding tot antroposofie verwoord.
  Daar ligt een aanvangsnetwerk wat deze jongeren snel en zelfstandig kunnen uitbreiden met gebruik en inzet van multi-media.
  Weg met de periode van jaren van Vorstands-Pluche! Nieuwe Dynamiek.
  Is het niet aan de tijd 'Woord en Daad' aan jongeren te geven of anders geformuleerd.
  De Vraag naar de Toekomst en verwezenlijking van een zich verwerkelijkende antroposofie aan hen te stellen?

  Jongeren zullen het treinen vraagstuk direct pareren, door in de lokale studiecentra en aan de secties verbonden werkgebieden d.m.v. digitale mogelijkheden, als b.v. Skype, een groeps-chat organiseren. Na eerst met een kernteam een 'how to act' document samen te stellen enz.
  Noodzakelijk is dan op kort termijn een (tijdelijk) toetsend bestuur, geen hiërarchisch bestuur.

  De heer K.Lam (denk aan de punt!) kan dan onder dankzegging en begrip van de leden of een vertegenwoordiger/-ster zich ontlasten.
  In zijn tweede huis in Calabrië, http://www.comune.praia-a-mare.cs.it/ herstellen van de psychische druk en de geleverde inspanningen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wolfgang Goethe sprak ooit; "Welche Regierung die beste sei? Diejenige, die uns lehrt, uns selbst zu regieren.
   Welk bestuur voor AViN het beste is? Dat bestuur welk ons leert onsZelf te sturen.

   De inspiratie ligt in een persoonlijke ervaring. Jörgen Smit leidde ooit de "Jugend-Sektion am Goetheanum".
   Ik werkte mee aan een grote conferentie en leidde een gespreksgroep. Op de deelnemerslijst prijkte o.a. de naam van de Noor Jörgen Smit, bij binnenkomst van hem benaderde ik hem, overigens net als de anderen.
   Ik stelde hem de vraag of hij deze gesprekgroep wilde leiden, ik voelde mij als Klein Duimpje tegenover de Reus.
   Subiet schudde hij het hoofd en zei in vier woorden dat is jouw rol.
   Zo snel kan van oud naar nieuw gaan!
   Hier een website gewijd aan Jörgen Smit. http://www.joergensmit.org/

   Verwijderen
  2. Graag gedaan. Een mixture van jonger en ouder lijkt mij ook een goede zaak Matthijs.

   Verwijderen
  3. Nader onderzocht mixture jong/oud. Mijn voordeel is meegemaakt te hebben hoe jonge mensen 21 plus zich wereldwijd voorbereiden gedurende langere tijd op b.v. klimaatconferenties Verenigde Naties New York, Kopenhagen, Gancun Mexico RIo+20 e.d. met video-chats waar diverse landen verbonden zijn door jongeren vertegenwoordigers in combi met per werelddeel of segment live ontmoetingen.
   Voorstellen maken, financieën genereren, netwerken uitbouwen etc. Jongeren zijn goed geschoold open razend nieuwsgierig naar andere culturen en verbindende samenwerking wereldwijd.
   Maar John jij woont al in een wereldstad, dus...don't worry, be happy...vooral in de botanische tuin!

   JONG OF OUD KWESTIE

   Het bestuur van het eerste uur; de Antroposofische Vereniging in 1923

   Rudolf Steiner 62 jaar voorzitter bestuur-1923 Kerstmis - Verantwoordelijk voor Allgemeine Anthroposophische Sektion en Pädagogische Sektion.

   Rudolf Steiner 40 jaar ontmoette Marie Steiner 33 jaar in Berlijn in November 1900, daaruit volgde "ein treuer fester Waffenbrüderschaft" om een moderne geesteswetenschappelijke beweging in het leven te roepen.
   Marie Steiner verantwoordelijk voor de Sektion für Redende und Musizierende Künste.

   Ita Wegman 47 jaar Verantwoordelijkheid de Medische Sektion. werd in 1902 lid26 jaar te Berlin van de Deutsche Sektion Theosophischen Bewegung.

   Albert Steffen 39 jaar vice-voorzitter Verantwoordelijk voor Sektion für Schöne Wissenschaften.
   Bezoekt op 29-02-1907; 23 jaar de eerste voordracht van Rudolf Steiner, werd in 1910 in München lid.

   Günther Wachsmuth 30 jaar. De functie van penningmeester en verantwoordelijk voor de Naturwissenschaftliche Sektion.
   Moeder is in 1919 Theosofe en stuurt hem 26 jaar voor een gesprek naar Rudolf Steiner.Andere tijden andere ouders!
   Hij is direct 'begeistert' voor de omwentelingen die de anthroposophische beweging mogelijk maakt in een sociaal georiënteerd kader.

   Elisabeth Vreede 44 jaar verantwoordelijk voor de Mathematisch-Astronomische Sektion. Komt in 1900 in de Theosophische Vereninging en ontmoet 24 jaar Rudolf Steiner in Londen 1903.

   Edith Maryon 40 jaarIn 1912 eerste indruk van Rudolf Steiner tijdens een voordracht in Berlijn, stuurde eerder twee maal een brief aan hem. Voordien 1919 had zij een verbinding met een tak van de 'Orde of the Golden Dawn'.
   Aan Rudolf Steiner haar medewerking toegezegd voor de Verantwoording over de Sektion für Bildende Künste, maar overlijdt op 1 mei 1924.

   Maria Lehrs – Röschl 33 jarige leeftijd Lid van het bestuur en leiding Sektion für das Geistesstreben der Jugend.
   Zij trof op 24 jarige leeftijd 'Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?' aan van Rudolf Steiner, wat diepe indruk maakte.
   Treft in 1918 Karl Schubert en in 1920 wordt zij 30 jarige leeftijd lid.

   Verwijderen
  4. Mooie beschrijving van hoe het eens was, qua leeftijdssamenstelling bestuur, en natuurlijk ook heden ten dage ook mogelijk is. Goed om hier bij stil te staan.

   Vriendelijke woorden over Rotterdam, Matthijs. Dank je! Ja Arboretum Trompenburg is prachtig en dieper in de zomer ga ik weer heel vaak langs de Rotte lopen. Heb daartoe al goede wandelschoenen aangeschaft.

   Verwijderen
  5. De Rotte bevroor hij maar weer eens in wintertijd, weemoed! Ooit in Rotterdam Centrum de Veemarkt nog ervaren?

   Bestuurlijke voorstellen in een historisch perspectief. Inspiratie voor nu!

   "Die Ewige Wiederkunft des Gleichen", waarin Friedrich door een inval, de basis van de hoogste bevestiging van het leven in verwoordde.

   Dr. Steiner: Die beiden Aufrufe sind bloß bürokratische Schriftstücke:
   Einberufung von Versammlungen! Wenn Sie die Meinung haben, daß das nun weiser sein wird, als was bisher getan wurde, so irren Sie sich.
   Es handelt sich darum, daß die Anthroposophische Gesellschaft geführt werden muß, daß also derjenige, der schon Versammlungen einberuft, Ideen haben muß, wie die Reise weitergehen soll.
   Mit diesen Aufrufen sind bürokratische Schriftstücke geschaffen.

   Mehrere Redner sprechen, oft mit Bezug auf «gestern».
   Marie Steiner: Es reden gewöhnlich nicht diejenigen, die etwas zu sagen haben.
   GA 259/223
   * Der Nietzsche-Stein bei Surlej am Silvaplanersee (Oberengadin, Schweiz)

   Verwijderen
  6. JONG OF OUD BIJ DE BUREN.

   BRON: Ausgabe 6/2014 Juni bij de Buren http://www.anthroposophische-gesellschaft.org/

   Jetzt aber!
   (an) Noch ein paar Wochen, dann ist es wieder so weit: die Deutsche Landesgesellschaft trifft
   sich zu ihrer öffentlichen Jahrestagung, dieses Mal in Stuttgart. Besonderheiten: Es wird das neue Arbeitkollegium gewählt, und:
   Die ganze Tagung wird vorbereitet und gestaltet durch ein starkes Team junger Mitglieder (siehe Seite 9 und die Beilage in der Mai-Ausgabe).

   Verwijderen
  7. Wauw!, nu maar afwachten of er zich iets gaat herhalen wat in Nederland al gepraktiseerd is ;)

   Verwijderen
 28. Nav al deze dingen als boven aangegeven heb ik mezelf nog eens afgevraagd, wat merken wij als gewone avin-leden nu eigenlijk van de onderzoeks en scholingsresultaten van de VH? Toen dacht ik zo, zo'n boek als Arie Bos geschreven heeft, dat vind ik nu eigenlijk echt hogeschool werk, als een antwoord op Swaab is het ook zeer maatschappelijk relevant, niet alleen voor avin leden.
  Maar is Arie Bos als zodanig bezig in het kader van de VH? Ook zijn vorige boek hoe de stof de geest verkreeg, vind ik zo'n arbeid.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Mijn brein denkt niet, ik wel (april 2014) is weer een prachtboek van Arie Bos. Hij staat zelfstandig in de samenleving, vervult/vervulde daarbij diverse maatschappelijke functies. In dit laatste boek van hem noemt hij antroposofie en Rudolf Steiner, in tegenstelling tot zijn Hoe de stof de geest kreeg - De evolutie van het ik (2008) met geen woord. Vorig jaar werd hem door het tijdschrift BewustZijn een mooi interview afgenomen: Het zetje van de dokter. Terwijl dat zeer interessante en leerzame boek uit 2008 met name door hem geschreven was vanuit medisch antropologische en antroposofische gezichtspunten, kiest hij met zijn boekpublicatie van 2014 welbewust voor een zuiver fenomenologische benadering van vraagstukken die in direct verband staan met bewustzijn, brein en lichaam. Dit in nauwe samenspraak met diverse bevindingen en betogen van andere wetenschappers. Als je daarbij goed in het achterhoofd houdt dat hij antroposofisch bezien zeer wel onderlegd is en dat ook meeneemt in zijn onderzoek, verkrijgt zijn belangrijke nieuwe boek extra meerwaarde. Hoe hij geesteswetenschap paart aan natuurwetenschappelijk onderzoek valt bijvoorbeeld te lezen in een interview dat Peter Smit hem vier jaar geleden afnam: Leven, bewustzijn en parapsychologie - De evolutie is nog niet afgelopen... (Theosofia, 2010).

   Zijn nieuwe boek lees ik met zeer veel genoegen en interesse. Tussen drukke bedrijven door ben ik nu op bladzijde 75 (hoofdstuk 7) aanbeland. De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap staat met haar secties ook in verband met antroposofische werkgebieden. Het initiële werk dat Bos onder andere voor deze Hogeschool verricht is buitengewoon belangrijk.

   Verwijderen
  2. Een naam/begrip als VH, een lezer reageerde naar mij toe met de vraag of onderstaande van Steiner daarop ook niet van toepassing zou zijn:

   Rudolf Steiner op 17 augustus 1923 in Ilkley:

   “Het liefst zou ik hebben dat wij de antroposofische beweging iedere week een andere naam konden geven. Ik weet natuurlijk dat dit een vreselijke wanorde zou veroorzaken, maar toch zou ik het zo graag zien. Want namen veroorzaken juist in onze tijd onnoemelijk veel schade. Natuurlijk, wanneer men bedenkt dat iedere week een ander briefhoofd op de correspondentie verschijnt, dat mensen dan een brief krijgen met de naam van de antroposofische vereniging van de week daarvoor die nu niet meer bestaat, - men kan zich voorstellen wat een verwarring daardoor in de hoofden van de mensen zou ontstaan ! Maar toch zou het voor de antroposofische beweging iets uitzonderlijk positief zijn als ze geen vaste naam meer had; want zo’n naam is er de oorzaak van dat een groot deel van de mensheid zich alleen nog maar om de naam bekommert en helemaal niet ingaat op het wezen van de zaak.”


   Verwijderen
  3. Ja dit idee en deze uitspraak van Steiner was me al bekend en begrijp ik goed. Of dit ook van toepassing zou kunnen zijn op naamgeving Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap? Op zich een goede vraag. Lijkt me wel is mijn eerste gedachte. Aan de andere kant roept één en ander ook de idee op dat je bij misverstanden en confrontaties, die zich nu eenmaal altijd kunnen voordoen, zoiets niet zou moeten vermengen met een neiging om te pas en te onpas te zoeken en grijpen naar allerhande lap- en stopmiddelen met als ultiem 'alternatief': onderduiken (is jezelf 'levend begraven' en knevelen).

   De brief van AViN met de bijgestelde agenda heb ik zojuist uit mijn brievenbus gevist. De inhoud ervan komt overeen met wat er moment op de AViN website staat, exclusief ingezonden bericht van kandidaat-voorzitter Robert Jan Kelder.

   Verwijderen
  4. Een aantal jaren geleden ijverde bijvoorbeeld de antroposoof Bart Jan Krouwel voor schrappen 'merknaam' antroposofie. Door de context waarin hij dat dacht en uitdroeg kreeg hij daarvoor geen handen voor op elkaar. Ook bij mij niet. Dit introduceerde hij in een vraaggesprek dat in het maandblad Motief (januari nummer 2009) afgedrukt staat, Een weerslag ervan valt hier te lezen:

   a. Bart Jan Krouwel over een relatie tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen, Triple-P, sociale driegeleding en antroposofie

   b. Commentaar van John Wervenbos op idee en stelling van Jan Bart Krouwel geuit in 2009

   Kernuitspraak van Krouwel in kwestie (2009):

   “ Sterker, ik denk dat als hij (Steiner) de antroposofie destijds ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen‘ had genoemd, de antroposofie nu een factor van mondiaal belang zou zijn. “

   Verwijderen
  5. reactie op Chees Curve Rudolf Steiner op 17 augustus 1923 in Ilkley:

   Het liefst zou ik hebben dat wij de antroposofische beweging iedere week een andere naam konden geven. enz.
   Het vraagstuk welk Rudolf Steiner inbrengt is b.v. te benaderen vanuit de begrippen Urbild - Bild - Zerrbild Het Urbild van de Vereniging op geestelijk niveau, het Bild en Zerrbild wat wij ervan maken kunnen.
   De Vereniging is te beschouwen als een instrument wat feitelijk elke moment opnieuw geschapen dient te worden, parallel aan je elk moment afvragen wil ik een antroposoof zijn/worden.
   (Levens-)Kunst dus stirb und werde, dem Schnee dem Regen dem Wind entgegen immer zu ohne rast und ruh...Goethe geloof ik, in elk gezongen door Dietrich Fischer Diskau.

   Nu in Rudolf Steiner woorden, uit Wahrheit und Wissenschaft GA 3.
   Zitat: "Das Resultat dieser Untersuchungen ist, das die Wahrheit nicht, wie man gewöhnlich annimmt, die ideelle Abspiegelung von irgend etwas Realen ist - de naamgeving van de beweging - , sondern ein FREIES Erzeugnis des Menschengeistes, das überhaupt nirgends existierte, wenn wir es nicht selbst hervorbrächten.

   Die Aufgabe der Erkenntnis ist nicht: etwas schon anderwärts Vorhandenes in begrifflichen Form zu wiederholen, sondern die: EIN GANZ NEUES GEBIET ZU SCHAFFEN, DAS MIT DER SINNENFÄLLIG GEGEBENEN WELT ZUSAMMEN ERST DIE VOLLE WIRKLICHKEIT ERGIBT. usw.

   Verwijderen
  6. 1/2 Onder staande berichten haken in op; Kernuitspraak van Krouwel in kwestie (2009):
   “ Sterker, ik denk dat als hij (Steiner) de antroposofie destijds ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen‘ had genoemd, de antroposofie nu een factor van mondiaal belang zou zijn. “
   Cultuur honderdveertien jaar geleden en het regeringsbeleid 2011/2012.

   Op zoek naar hoe Rudolf Steiner zich uitspreekt over journalistiek en enkele facetten daarvan, passeer ik teksten over dramaturgie, theater en de plaats van cultuur rond 1898.

   Ik ben verbaasd over b.v. dit deel tegen de achtergrond van de vorig veel besproken bezuinigingen op allerlei vormen van de kunsten.

   Rudolf Steiner geesteswetenschappelijk onderzoeker 27-02-1861-30-03-1925†, daar is veel tegen of voor van te melden. Ik kan mij verenigen met zijn gezichtspunten op de betekenis van cultuur en de betekenis voor de samenleving.

   Vertaald uit;
   «Dramaturgische Blätter» 1e jrg. nr.3 Berlin en Weimar vanaf oktober 1898, Organ des Deutschen Bühnenvereins.

   "De Theaterdirecties zullen niet meer moeten worden gedwongen, zich naar de smaak van het publiek te richten.
   Zij zullen hun ambt moeten uitvoeren vanuit door idealen gedragen visies, waarover de staat de wake houdt.
   De auteur geloofd, dat de theatermisère zal ophouden, indien geen directeur de angst hoeft te hebben, dat zijn theater leeg blijft, indien hij de echte kunst dient.
   De theater dienen niet leeg te blijven omdat een andere directeur de oppervlakkige, laag bij de grondse smaak dient en zijn publiek weglokt.
   De staat zal-naar de mening van de auteur- alle theaters op dezelfde wijze tot dienstbare organen van de ware kunst maken, en elke vuile concurrentiestrijd dient te stoppen".
   Uit GA 29: Seite: 5.

   Het kabinet bezuinigt ruim drie keer zoveel op kunst en cultuur als op andere beleidsterreinen, sprak de staatsecretaris Halbe Zijlstra VVD, omdat een echte cultuurverandering anders niet mogelijk is. 'Als je écht een omslag wil maken, is een onsje eraf niet genoeg.'
   Dat idealistische streven naar een 'gezonde cultuursector', waarbij het publiek betaalt en bepaalt, werd dit jaar gewogen.


   …Werd de invoering van 19% btw voor de podiumkunsten met een half jaar uitgesteld, voor de beeldende kunsten ging ie meteen in.
   Voor de aardigheid nog maar eens welke sectoren buiten die beslissing vielen: vlees, vis, zuivel, boeken, geneesmiddelen, konijnenvoer, kappers, papieren krant, circus, bioscopen, sportbeoefening, voetbalwedstrijden & attractie-parken.

   …Ook het ministerie van Financiën haalde – op de valreep – nog een flinke duit uit het zakje voor de musea. Zij mogen niet langer gebruik maken van de vrijstellingsregeling op commerciële activiteiten zoals museum-shop of café.

   …Zelfstandigen
   …Naast de btw-verhoging vielen voor alle zzp’ers in de cultuursector (dwz alle zelfstandig werkende kunstenaars als beeldhouwers, schilders, acteurs, ontwerpers, muzikanten en acteurs) nog enkele zware klappen: de zelfstandigen-aftrek geldt alleen nog voor succesvolle ondernemers dwz de klein-verdieners komen niet meer in aanmerking voor zelfstandigen-aftrek (zoals oudedag-reserve) plus geen invoering van een minimum tarief voor zelfstandige arbeid.
   Voeg daarbij dat zelfstandige kunstenaars vaak geen aanvraag kunnen indien bij de grote particuliere fondsen, dat is voorbehouden aan instellingen.

   …Voor de podiumkunsten als geheel kwam de klap via verminderde bezoekersaantallen, verplicht méér populaire programmeringen plus minder voorstellingen per seizoen. Van de bezoekers valt nog te melden dat vooral mensen met een lager inkomen (35% van het bezoekersbestand) het theater vaker zullen mijden.


   Verwijderen
  7. 2/2 …Een onderzoek van de Atlas Nederlandse Gemeenten toonde aan dat de kosten van de bezuinigingen in geval van de podiumkunsten ongeveer twee keer zo hoog zijn als de opbrengst voor de schatkist. Dergelijke zakelijke argumenten waren echter aan dovemans oren gericht.

   …Provincies.
   Het Rijk kortte ook op het Provinciefonds.
   De vernieuwde provincie-besturen trokken zich deels terug op hun kerntaken (ruimtelijke inrichting, economie, natuur en recreatie en mobiliteit) en bezuinigden in meer of mindere mate op cultuur…Veel provincies bezuinigden tevens op budgetten voor projectsubsidies…Dat heeft direct effect op activiteiten in gemeenten: minder theatervoorstellingen, tentoonstellingen en minder muziekuitvoeringen.

   …Gemeentes.
   Ook de gemeentes bezuinigden fors op de cultuur-sector.
   Enerzijds door de bezuiniging op het Gemeentefonds, anderzijds door tegenvallende grond-exploitatie.
   Gemeentes noemen als oorzaak dat een aanzienlijk deel van het cultuurbudget 'vrij geld' is, waardoor bezuinigingen hier makkelijker kunnen worden doorgevoerd dan op andere terreinen

   …Bibliotheken.
   Gemeenten subsidiëren voor 90 % de bibliotheken in Nederland. Het kabinet adviseerde weliswaar bibliotheken te ontzien in bezuinigingsplannen, maar dat advies wordt door veel gemeenten niet opgevolgd.
   Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) worden van de ruim duizend vestigingen in Nederland ruim driehonderd gesloten.

   …Muziekscholen
   De CNV Kunstenbond telde dat dit jaar 25 muziekscholen hun deuren moeten sluiten. Volgend jaar zou dat het dubbele aantal zijn, en daarna nog eens 75 scholen. In Nederland zijn zo’n 200 muziekscholen en centra voor cultuur die afhankelijk zijn van subsidie.
   Conclusie: over drie jaar bestaat een groot deel daarvan niet meer.
   Want "als de muziekschool de kostprijs moet rekenen, krijgen leerlingen te maken met astronomisch hoge bedragen."
   opgesteld 03-02-2012

   Verwijderen
 29. Zijn boekentafels van Mondiaal belang?

  Boekentafels danken hun bestaan aan de Filosofie van de Vrijheid.

  VOORGESCHIEDENIS
  27. Juli 1881 Der 20 jährige Rudolf Steiner schreibt an seinen Freund Rudolf Ronsperger « [...] Die Philosophie ist bei mir ein inneres Bedürfnis, ohne die mir das Leben ein leeres Nichts ist.

  Op 14 November 1893. Die Philosophie der Freiheit erscheint im Verlag von Emil Felber in Berlin in einer Auflage von 1000 Exemplaren. Felber sendet Rudolf Steiner seine 15 Freiexemplare.

  …Der schleppende Absatz des Buches machte aber eine Neuauflage nicht so bald nötig.
  Bis 1907 waren noch 600 von den 1000 gedruckten Exemplaren der ersten Auflage beim Berliner Verleger Emil Felber vorrätig - wenn auch nicht wirklich lieferbar…

  …Durch Rudolf Steiners rege Vortragstätigkeit war inzwischen die Nachfrage nach seinen Werken gestiegen und Marie von Sivers, die sich um Druck und Verlag von Steiners Schriften und Vorträgen
  kümmerte, nahm Kontakt mit Felber auf.
  Nach längeren Verhandlungen gelang es ihr Ende März 1907, die Felberschen Restbestände zu übernehmen, um sie in eigener Regie zu vertreiben…

  …Die «Philosophie der Freiheit» wurde nun mit den anderen Werken Rudolf Steiners an den Büchertischen bei Vorträgen verkauft und auch über den Buchhandel vertrieben.


  DE BOEKENMARKT ALS VRIJHEIDSFILOSOFIE?

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Crowdfunding avant la lettre.

  In de-Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft-Landwirtschaftlicher Kurs GA 327, maakte ik een Aha-Erlebnis mee, waarbij ik heb ervaren hoe innovatief en praktisch Rudolf Steiner's inzichten vandaag de dag nog zijn.

  Na de Landbouw cursus 1924 keert Rudolf Steiner naar Dornach terug en blikt daar terug op de aanvang en verloop van de cursus en schetst de situatie van de Stuttgarter Waldorfschule.
  Ondernemen in die tijd was een lastige kwestie o.a de kosten voor levensmiddelen prijzen stegen viervoudig in korte tijd. De school kampte met een tekort op het maandbudget met meer dan 800 leerlingen en 40 leerkrachten is dit een zorgelijke zaak.

  Rudolf Steiner beschrijft dit zo;
  "…eine gar nicht zu beschreibende Geldknappheit vorhanden ist (bedoeld is Midden-Europa kort na de nasleep van 1-ste Wereldoorlog).
  Nicht als ob keine Werte da wären, aber es ist eine solche Geldknappheit doch da, daß gar keine Zirkulation eigentlich möglich ist.
  Also das wirtschaftliche Leben ist schon in einer recht üblen Verfassung in Mitteleuropa.
  Das ist so der Bericht, den ich Ihnen habe geben wollen. Alle diese Dinge zeigen, daß alles, was auf anthroposophischem Felde aus der anthroposophischen Bewegung heraus selber gemacht wird, eine sehr starke Kraft in der Gegenwart aufweist".

  "Nun ist es möglich gewesen, durch Opferwilligkeit von anthroposophischen Freunden zunächst für die nächsten drei, vier oder fünf Monate von diesem monatlichen Manko 10000 Mark zu decken, so
  daß nur noch etwa 6000-7000 Mark monatlich etwa werden gedeckt werden müssen in den letzten Monaten. Die könnten ja auch gedeckt werden, aber es ist schon das wahr, meine lieben Freunde, daß eben in der anthroposophischen Gesellschaft doch, wenn es auf die Dinge ankommt, die etwas praktisch gehandhabt werden sollen, manche nichtpraktische Art des Verhaltens da ist".

  "Man braucht sich nur zu überlegen, wie ich bei einer Versammlung des Waldorfschulvereins kürzlich sagte, was hoffentlich recht weit hinausgetragen wird - denn diese Dinge weiter hinauszutragen ist viel wichtiger als dasjenige, was von Anthroposophen in der Gegenwart manchmal hinausgetragen wird -, ich sagte: wir haben in Deutschland ganz gering gerechnet 10000 Anthroposophen.
  Wenn in jeder Woche überall gesammelt wird, in jeder Woche jeder nur 50 Pfennige gibt, so sind das in jeder Woche von 10000 Anthroposophen 5000 Mark, und es ist etwas, was mit Leichtigkeit zu handhaben wäre, wenn man es eben nur täte.
  So daß ich sagte: In der Anthroposophischen Gesellschaft ist es vielfach so, daß unsere Einrichtungen so schwach fundiert sind, daß die Leute, die gern ihr Geld geben würden – das ist eine Erfahrung -, absolut nicht wissen, auf welche Weise sie es losbringen können". S.18

  Rudolf zelf had ook een pleziertje.
  "Aber das Schönste war das, daß die Anthroposophen einen großen Appetit hatten, dreihundertsiebzig an der Zahl waren, und daß noch eine ganze Menge übriggeblieben ist". Blz. 16.

  Bron: ZUR EINFÜHRUNG Nachträglicher Bericht Rudolf Steiners über den Landwirtschaftlichen Kurs,
  Dornach, 20. Juni 1924.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Héél véél wòòrden met hier en daar een curve.
  Ik krijg spontaan een retro-beleving.
  Wat zei Friedrich Nietsche ook weer over; Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben - Over het gebruik en nadeel van de geschiedenis voor het leven- Oh Ja.
  Vom Nutzen begon hij met dit citaat van Goethe;
  Overigens heb ik een afkeer van alles wat slechts mijn kennis vergroot zonder meteen ook mijn handelen te stimuleren of te inspireren.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Info vooraf: Ik leef met een jaarbegroting en een beurs daar gaan op vrijdag munten in - op is op - op de nakomende vrijdag herhaald zich de procedure al jaren.

  Stel ik heb een Hogeschool. "Die is vooral gericht op het doen van geesteswetenschappelijk onderzoek, maar
  ook op het scheppen van de voorwaarden om dit mogelijk te maken."" tekst conform de AViN.

  TERUGBLIK OP 3 JAREN
  Eén maal per jaar om dat het wettelijk is vastgelegd-niet uit vrije wil-kijk ik in een iets Grotere Emmer.
  In 2011 zie ik € 44.135,- weglekken, in 2012 € € 54.967,- wegvloeien en in 2013 zie ik € 38.018 wegstromen uit mijn emmer.

  BEZINNING OP NAVOLGENDE BEGRIPPEN
  Ook een heel concreet punt vormde, afstemmen, in goede banen leiden, waar welk geld het beste heen kan en budgetteren, samen bepalen als geheel te laten floreren, de financiering verschuiven enzovort.
  "Geen eenvoudige taak, maar wel een essentiële, wil de vereniging haar doel bereiken: komen tot financieel verantwoord geesteswetenschappelijk onderzoek in de Hogeschool". tekst AViN.

  Ik kijk weer met opgewekt gemoed uit naar het verslag van 2014, waarin bekend zal zijn wat geesteswetenschappelijk financieel onderzoek heeft opgeleverd.
  Ik kijk onderwijl elke vrijdag in mijn beurs en tussendoor checkt ik de balans in de beurs.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Op de site antrovista vroeg ik naar voorbeelden van wapenfeiten van de Vrije Hogeschool. Ik noemde daar dat ik het werk van Arie Bos wel als zodanig kon inschatten. Helaas leverde deze vraag nog niets op, behalve dat Ida-Marie Hoek vertelde, dat men niet op de hoogte is van elkaars wapenfeiten. Dan vraag ik me nog steeds af, zouden deze dan wel te melden zijn? Zijn ze er wel? Heb ik het gedegen onderzoek naar inentingen soms gemist van de medische sectie, of was deze er nooit? Sorry als deze er wel was,maar ik deze nooit onder ogen gehad heb.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Cheese e.a. lezers over wapenfeiten gesproken.
   In de 'verse' geschiedenis toen we nog spraken over de Lievegoed impuls heeft hij mij enorm verbaasd dat; het stapsgewijze fusieproces van Bronlaak, Heimdal, Michaëlshoeve, Overkempe, Elivigar, Zonnehuizen e.a.a. mer of min geruisloos heeft kunnen plaatsvinden.
   Zonder enige opgemerkte openbare interventie van één van de mensen uit de secties van de Hogeschool-secties of de Antroposofische Vereniging.
   Tijdens het ophanden zijnde faillisement, geen merkbare aktie, éénmaal failliet niet thuis.

   Ik herinner mij in de tijd dat Bronlaak als vervolg instelling van de Zonnehuizen tijdens De Grote Crisis het Gesprek was op de ledenavonden in 's-Gravenhage toen nog hoofdkwartier van de Vereniging, medewerkers van Bernard Lievegoed zetten zich (N.P.I) en op 1 april 1980 kwam Wim van de Brug die al snel de boel op de rit kon zetten.

   Verwijderen
 35. Oproep, samen met Cheese Curve, deel ik de vraag naar Wapenfeiten van de Hogeschool voor Geesteswetenschappelijk onderzoek.
  Niet te verwarren met het vroegere IONA gebouw op de Reehorst, waar tijdens de bouw door architect Johan Risseuw en de buren met hun Fins Chalet Cees Zwart en Adriaan Deking Dura en hun dames met Bernard Lievegoed nog al eens geprikt werd of het gebouw niet Lievianum zou moeten gaan heten, waarop hij een schalks lachje vertoonde.

  OVER HOGESCHOOL EN BESTUUR
  Ooit was ik aanwezig bij de presentatie van het eindproject Our Common Future 2.0 waar ongeveer 400 mensen samenwerkten over negentien themateams.
  Voor Cheese die niet lijkt te willen dat we een generatie overslaan en de Vereniging bestuurlijk overdragen aan 20 tot 40-jarigen een woord van troost. Meegewerkt werd door mensen uit heel Nederland leeftijdsgroep van 17 tot 77 jaar.

  De organisatie was in handen van Nijmegen School of Management met stagiaires en vrijwilligers. Ontstaan toen nu hoogleraar duurzaam ondernemen Radboud Uni. het boek uit 1987 Our Commmon Future uit zijn boekenkast pakte en zich de vraag stelde; zou het niet mooi zijn als wij na een kwart eeuw opnieuw een visie geven op duurzaamheid voor de komende 25 jaar?

  Via Crowdsourching. Linkedin, Twitter en andere digitale netwerken werd een oproep geplaatst en het avontuur begon op basis van tijdsinvesteringen van 80 uur per persoon om op 19 thema's en 22 hoofdstukken het project uit te rollen via websites www.ourcommonfuture.nl en uiteindelijk een boekwerk Duurzaam Denken Doen inspiratieboek voor gezamenlijke toekomst 2011 - 2035.
  "Als je als optimist gelooft dat dit een goede wereld is, dan is de pessimist bang dat de optimist gelijk heeft.
  Je moet een 'possibilist' zijn, want die zegt: "We hebben een kans en het ergste wat je kunt doen is niets. Waarom is juist deze tijd een uitgelezen kans voor verandering? Wanneer je in een stabiel systeem hebt, verandert er niks".

  Ervin Laslo Het Chaospunt.
  Uit Hoofdstuk 9. Bestuur. Blz. 139.

  MET SPOED GEVRAAGD DUURZAME BESTUURDER!

  Als jij de bestuurder bent die we zoeken heb je minimaal de volgende competenties:

  * Opereren vanuit de natuurlijke verwevenheid van aarde, mensen en economische welvaart.
  * Maatschappelijk verantwoord leven, organiseren en besturen.
  * Hier en Nu, Daar en Later, met elkaar verbinden.
  * Integreren inplaats van specialiseren.
  * Goede voelsprieten hebben voor signalen en trends. Iedereen die meewerkt. Stimuleren en ruimte geven om die voelsprieten ook te ontwikkelen.
  * Niet alleen 'de dingen' zien, maar vooral ook de relaties ertussen willen begrijpen.
  * Anticiperen op gevolgen van gebeurtenissen, beslissingen en activiteiten op de ene plaats, voor individuen en gemeenschappen op andere plaatsen. (secties-studiecentra-werkvelden)
  * Duurzame innovatie stimuleren, initiëren en waarderen.
  * Zowel breed als diep gaan.
  * Een 'open source' zijn die transparantie stimuleert en zelf beoefent.
  * Als van zelfsprekend verantwoording afleggen aan belanghebbenden; leden, medewerkers netwerkgroepen secties enz.
  * Individuele belangen respecteren en verbinden in gezamenlijk belang.
  * Grenzeloos samenwerken en afwisselend leider en volger zijn.
  * Meewerkend partner zijn in ketens en netwerken.
  * Vertrouwen op en ruimte geven aan talentontwikkeling en zelforganisatie.

  MELD JE AAN WANT DE TOEKOMST WACHT NIET!

  Gaat het om de werking van het levende wezen Anthroposophia, Isis-Sophia dan ben ik zo vrij de licht-wijsheids-werking hier te herkennen en is het in mijn visie niet zo dat de antroposofie daarop een alleenrecht heeft!
  Immers daarvoor - het ontvangen van die werking - dient doordacht en met visie gehandeld te worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Help!
  Uit de agenda 12.2. Voorstel tot benoeming van nieuwe bestuursleden: Jaap Sijmons (voorzitter),enz.
  iets verder staat
  Motie van orde
  De leden van de AViN, in algemene ledenvergadering bijeen op zaterdag 7 juni 2014, besluiten om geen stemming te laten plaatsvinden over voorstel 12.2.

  De redenen zijn van tweeërlei aard enz.

  Wie kan mij dit verduidelijken? Is dit de kloof tussen bestuur – 12.2 - en leden –geen stemming-?

  Bron: http://www.antroposofie.nl/algemeen/jaarvergadering-avin-2014/

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. ←←←
  Antroposofie en de haar vertegenwoordigende Vereniging heeft het karakter van een 'Geheimwissenschaft im Umriss'.

  Zitat: "Wer ein paar Posts dieses Blog - Gezamenlijke verantwoordelijkheid – gelesen hat, wird es, je nach seinem Temperament, lächelnd oder entrüstet zumachen und sich sagen:
  'Es ist doch sonderbar, was für Auswüchse eine verkehrte Gedankenrichtung in gegenwärtigen Zeit treiben kann. Man legt diese Ausführungen am basten za mancherlei anderem Kuriosen, was einem jetzt begegnet.'


  Hildegard Knef - Der Schleier fiel von meinen Augen 1965

  Der Schleier fiel von meinen Augen
  durch den ich dich bis heut gesehen
  der Schleier fiel und auch mein Glauben
  an unser Glück muss still vergehen

  Das was einmal war, kommt nie wieder
  weil sich die Welt doch weiterdreht
  und das Ende aller Liebeslieder
  hört leider das Herz viel zu spät

  1.22 minuten http://www.youtube.com/watch?v=zd5rwYaEw5c

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Correctie;Man legt diese Ausführungen am besten zu mancherlei anderem Kuriosen, was einem jetzt begegnet.'

   Vorig bericht was grotendeels verdwenen,vandaar nieuwe post.

   Verwijderen
 39. Ik hoop vandaag ook te horen waarom een broodjes maaltijd 17,50 moet kosten terwijl we toch ook contributie betalen. De avin is natuurlijk niet met IKEA te vergelijken: ontbijt 1 euro, lunch 2 euro en diner 3 euro, maar je zou soms wensen dat de avinzaal naast deze winkel zou liggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Tja, Cheese reken daar nog eens de extra kosten voor je eigen beveiliging bij...!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Tja ook de koffie in de pauze was niet gratis, 2 euro en laat ik dat maar niet meer in guldens omrekenen. Ik vraag me toch echt af waarvoor we contributie betalen.

   Verwijderen
 41. Ik ben in een zelfconflict.
  Ik lees dan die 'gladgestreken profielen' van de naar voren geschoven kandidaten Jaap Sijmons en team waar bijvoorbeeld een risico-/durfinvesteerder deel vanuit maakt, die is dan weliswaar langsgelopen bij Triodos. Maar wat is van deze leiden de bijdrage aan inhoudelijke publicatie, initiatieven vanuit de impuls antroposofie enz.
  Het herinnert mij aan tassen met 300 sollicitatie brieven voor een plek in de sociaal-therapie. In een gunstig geval krijg je een 'Truus' of "Klaas' die dan enigszins karikuturaal, een nichtje van een zus en daar weer een vriend van waarvan de buurman zijn vrouw een achterneefje op de Vrije School heeft. Wat verklaard wat de band met Antroposofie is en waarom je in een instelling van een dergelijk garnituur wilt werken.
  Vreemd is b.v. dat Michel Gastkemper plots nu op de site Hoofdredeacteur Motief is, terwijl in twee voorgaande april/mei bij herhaling in meer berichten interim-hoofdredacteur staat vermeld. Is het dan toeval dat de promoter van de langdurig zieke Judith von Halle een pagina grote advertentie kan plaatsen en 'onze' AViN zich dus conformeerd met een zeer dubieuse stroming. Zelfs de katholieke kerk stelt dat dit verschijnsel-Stigmata- zich voordoet bij zowel gelovigen als ongelovigen en zich derhalve onthoud van het accepteren danwel uitventen van dit 'Wonderverschijnsel'.
  In Dornach helpt het om de begroting sluitend te maken, zo kun je elke vorm die zich op de zingevingsmarkt aanbied wel binnenhalen.
  Ik ben de Vereniging binnen gekomen in 's-Gravenhage waar de club sowieso gespleten was richting 'het Stift' en locatie Riouwstraat waar de AViN was gevestigd en waar o.a. vier artsen op ledenavonden met regelmaat over elkaar heen buittelden in hun visie/interpretatie van de door Dornach voorgeschreven Steiner lectuur van het betreffende Jaarthema. Hier werd toen kras ingegrepen, waarna de geagendeerde zijn betoog kon voortzetten. Daar was ook dat verschijnsel dat Leen Mees net als von Halle door een heel groot deel belachelijk gevonden werd, anderen zagen dat hij als onze 'Toon Hermans' volle zalen trok en het vooral goed deed bij 'het oude geld' dames die Steiner nog ontmoet hadden en al vooraf hun tasje op de stoel legden om verzekerd te zijn Leen van dichtbij te zien en horen, die heel slim altijd begon met de zin: "Zo kinderen van de toekomst enz."
  Ik sta voorlopig op stand REFLECTIE in de basisstand VERBAZING.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. De coupe van Sijmons&Co is gelegitimeerd door een meerderheid (dus democratisch) der leden, dus van een coupe mogen we nu niet meer spreken. De hogeschool die volgens zeggen van Veenman gehalveerd was en volgens zeggen van anderen de kern (ook wel genoemd kiem) der vereniging, kan nu weer opbloeien en aangroeien en zijn heilzame werking voor vereniging en wereld gaan ontplooien. We zullen gaan meemaken hoe esoterisch dit orgaan zich zal gaan ontplooien. Als ik een VH-lid als Panhuys hoorde, dan heb ik daar alle vertrouwen in. :)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Jonkheer Paul van Panhuys, niet wars van geven van vegen uit de pan, is inderdaad nogal direct en uitgesproken ja. Daar stond als tegenpool een bijdrage van Frans Lutters tegenover, die nadrukkelijk als een vertegenwoordiger van de Vrije Hogeschool aangaf dat er namens de Vrije Hogeschool, wat hem betreft, naar de aanwezige leden geen stemadvies werd gegeven of zou moeten worden gegeven.

   Ik ben nu bezig met het schrijven van een nieuw blogbericht naar aanleiding van de vergadering van gisteren. Uiteraard aan de hand van mijn persoonlijke indrukken en ideeën. Geen gedetailleerd notulenverslag, maar een extract en weergave van wat ik na een nachtje slapen relevant vindt om op te tekenen in blogvorm. Zal denk ik in de namiddag of vanavond klaar zijn.

   Bedankt voor jullie interessante reacties in de reactieruimte onder dit al bijna weer een maand oude blogbericht Kees, Matthijs, Robert Jan, Reinout en Michel.

   Verwijderen
  2. Nou John daar heb je weer een indrukwekkend curriculum van deze jonkheer met zijn lange blonde lokken gevonden. Door zijn stemadvies op te volgen zal nu in elk geval de overblijvende rest van de hogeschool in de vorm van 5 sectiecoordinatoren behouden blijven voor de kernkiem van de ver-eniging. Hulde en lof voor deze jonk-heer.!

   Verwijderen
  3. Antroposofen, stel portretten bij elkaar. Leven in de brouwerij. En dan zij daar ook Ida-Marie Hoek die zich dagen tevoren in de aanloop naar de ledenvergadering van gisteren danig roerde. Zijn haar aangekondigde reactiemoties onderweg gesneuveld? Niets van vernomen bij de vergadering.

   Verwijderen
  4. PINKSTER TONGEN SPRAKEN

   Het nieuw bestuur gaat in het kader van het ontwikkelen van een solide basis zich voor tijdens in zomerperiode verbinden met; "dem Hintergrund der Antroposophie" ter scholing in de basis-vaardigheden omgang met leden en belangstellenden.

   De basisvraag die daarbij gesteld zal worden is steeds dezelfde: wie ben ik, wat is mijn werk en hoe ziet in deze context mijn toekomst er uit.

   Für unsere zahlreichen Veranstaltungen suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung

   Sanitätsdiensthelfer/innen (ehrenamtlich)

   Wir wünschen uns eine engagierte Persönlichkeit, die vor dem Hintergrund der Anthroposophie die am Goetheanum stattfindenden, vielfältigen Veranstaltungen als Sanitätsdiensthelfer/in mitbetreut.


   Als Sanitätsdiensthelfer/in erwartet Sie mit dem Zugang zu unseren vielfältigen Veranstaltungen eine interessante Aufgabe an einem kulturgeschichtlich einzigartigen Ort.

   http://www.goetheanum.org/Stellen.3608.0.html#c18397

   Verwijderen

Overzicht van alle blogberichten op Cahier - Nieuwer bericht boven en ouder bericht onder

2019

Ge-waar-worden – 24 november 2019

Antroposofisch vertaalwerk – 17 november 2019

Stralend licht – 12 november 2019

Kort telegram – 29 oktober 2019

Ontknoping? – 19 oktober 2019

Menselijke en kunstmatige intelligentie – 6 oktober 2019

Transities - 16 september 2019

Perseus en Medusa – 13 juli 2019

Open letter to Jules Evans – 30 juni 2019

Realy Only Fantasy? – 21 juni 2019

Tech & Spirit – 2 juni 2019

Over liefde en vrijheid – 24 mei 2019

Origin and purpose of Evil & Function of Self-Love – 13 mei 2019

Agens, 10 mei 2019

Diary: Evil, Knowledge and Courage – 3 mei 2019

Folk – 19 april 2019

Gemeenschap – 8 april 2019

Closure – 1 april 2019

Distantie en existentie met monoloog en dialoog – 29 maart 2019

Beweging – 22 februari 2019

Geplande publicatie bij Schrijfbureau Bewustzijnsziel – 15 februari 2019

Gratis Google voorzieningen op de tocht – 1 februari 2019

Eerbiedigende aandachtigheid – 31 januari 2019

Verborgen werkwoord: ontkenteren - 21 januari 2019

Philosophy, Spiritual Activity and Christianity – 14 januari 2019

Lemniscaat – 11 januari 2019

Modern Soul and Struggling Psyche (Mind) – 1 januari 2019

2018

My initiation and moral development – 14 december 2018

Music and ethics – 7 december 2018

Energy – 23 november 2018

Geestelijk ontwaken – 9 november 2018

Freedom and Spiritual Activity – 29 oktober 2018

Intuitions – 24 oktober 2018

Settle – 24 september 2018

De agenda die niet geschreven werd – 21 september 2018

Ecstatic or grounded – 10 september 2018

Ragnarok – 27 augustus 2018

Nietzsche’s Philosophers of Perhaps – 19 augustus 2018

Pensées – 11 augustus 2018

Dixit – 10 augustus 2018

Bestemmen – 6 augustus 2018

Antroposofen en politiek – 16 juli 2018

Cup of Tea – 2 juli 2018

Fresh – 22 juni 2018

Mind You – 13 juni 2018

The Opposite of Brexit? – 21 mei 2018

Consciousness Soul – 7 mei 2018

Small experience – 30 april 2018

Still – 16 april 2018

Een paasgedachte - (Parsifal - Deel 9) – 2 april 2018

Beware – 26 maart 2018

Vrijheid en deugd – 12 maart 2018

Forces & Creatures – 31 januari 2018

2017

Self-respect and development – 19 december 2017

Grace – 6 december 2017

Virtues – 4 december 2017

Oh Well – 23 november 2017

Kennistheorie – 10 november 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 5 – 13 oktober 2017

Europe & Memoranda – 10 oktober 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 4 - 29 september 2017

Ready to go again! – 28 september 2017

Keep up the pace – 11 september 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 3 – 31 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 2 – 28 augustus 2017

Dienstmededeling over deel 2 van meerluik – 21 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 1 - 14 augustus 2017

Kelk – 7 augustus 2017

Wishes and embodiments – 3 augustus 2017

Foreshadowing – 31 juli 2017

Schimmenrijk – 24 juli 2017

Faust & Helena – 17 juli 2017

My Way – 10 juli 2017

Independent – 3 juli 2017

Wetenschap en ontwikkelingswegen – 27 juni 2017

Perceptie en oude windselen – 26 juni 2017

Memories – Friendship – 19 juni 2017

Volle teugen – 12 juni 2017

Society: human predestination or self-determination – 5 juni 2017

Innerlijke vrijheid – 29 mei 2017

Purify and Enlighten Someone – 22 mei 2017

Nature and nurture from a inner perspective – 15 mei 2017

Brief Message – 13 mei 2017

Opklaring - 11 mei 2017

Inside, outside, upside down – 8 mei 2017

Zien – 6 mei 2017

On-of-a-kind (Parsifal – Deel 8) – 1 mei 2017

Perceptie – 27 april 2017

Instignatie en initiatie – 24 april 2017

Zelfbestemming – 21 april 2017

Genuine – 17 april 2017

Inleiding intermezzo aforismen, gedachten en epigrammen – 13 april 2017

Friend – 24 maart - 2017

Time-out – 6 maart 2017

Human Behavior – 3 maart 2017

Parsifal – Deel 7 – 27 februari 2017

Parsifal – Deel 6 – 20 februari 2017

Judith von Halle – 18 februari 2017

Aforisme en perikel – Lichtflits en experiment – 13 februari 2017

Living – Foolish or not – 6 februari 2017

Parsifal – Deel 5 – 30 januari 2017

Parsifal – Deel 4 – 20 januari 2017

Parsifal – Deel 3 – 6 januari 2017

Feestdagen en Nieuwjaar – 2 januari 2017

2016

Parsifal – Deel 2 – 30 december 2016

Parsifal - Deel 1 – 23 december 2016

Tell me – 16 december 2016

Twee zielen (en niet één gedachte) – 12 december 2016

To become – 5 december 2016

Digitale geletterdheid – 28 november 2016

Onbehagen – 21 november 2016

Weekly basis – 14 november 2016

Braintwisters and inner demons – 23 september 2016

Polsslagen der tijd – 19 september 2016

Funderen – 15 september 2016

Misunderstanding – 8 september 2016

Shine – 4 september 2016

Delicaat – 29 augustus 2016

Literatuurbeschouwing – Deel 1: Literatuur als kunstuiting – 26 augustus 2016

Versnellen – 9 augustus 2016

Autonomie – 8 augustus 2016

Fighting spirit - 29 juli 2016

Wijziging vorm en inhoud van weblog Cahier – 24 juli 2016

Mara’s influence on literature writers – 22 juli 2016

Schone wereld en schone schijn, 16 juli 2016

Verbeelden – 14 juli 2016

Macht van markten en staatscontrole - 1 juli 2016

Brexit – Synopsis – 27 juni 2016

Female – 13 mei 2016

Progress – 5 mei 2016

On the March –Dienstmededeling – 25 april 2016

Over napijn, genezing en nadere toekomst – 17 april 2016

Pijn of geen pijn: een queeste en vraagstuk – 15 april 2016

2015

Dagelijks leven met in- en toewijding - 17 december 2015

Respect – 12 november 2015

Vitaliseren én wijzer worden – 9 november 2015

True nature – 5 november 2015

Simple & Not fade away – 29 oktober 2015

Literaire wegen (bezien tegen een Rotterdamse achtergrond) – 4 september 2015

Anticiperen en participeren – 22 februari 2015

Mijn schrijfwerk en wedervaren; derde maanknoop en negende levensfase – 8 februari 2015

2014

Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Open wond – 1 december 2014

Over spreuken 2, 3 en 4 op weblog Sprüche in Prosa – 9 november 2014

Uit de nacht – 31 oktober 2014

Sturm und Drang en jaren die tellen – 15 oktober 2014

Citeren uit 'Sprüche in Prosa' in voorbereiding – 12 september 2014

Short one - Home Sweet Home - Rhine Harbour – 1 september 2014

Sergej O. Prokofieff en het thema van vergeestelijking van het fysieke lichaam – 5 augustus 2014

Karma van de Antroposofische Vereniging in Nederland herkennen en erkennen – Jaar 2014 – 8 juni 2014

Gezamenlijke verantwoordelijkheid – 11 mei 2014

Kunst, religie en wetenschap & mythen en mysteriescholen – 29 april 2014

Light capture – 19 april 2014

Preoccupaties – 7 april 2014

Ondernemen – Bezield en sociaal – 25 maart 2014

Schoonmaakwoede – 22 maart 2014

Politieke (geheim)taal: centraal gestelde decentralisaties rijkelijk uitgedragen – 16 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (3) – Afbaken – 8 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (2) – Eigen koers – 14 februari 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (1) – Voorspel - 12 februari 2014

2013

Integriteit en vrijeschoolonderwijs in toekomstperspectief – 20 juli 2013

Nieuwe koers – 22 juni 2013

Rotjeknor - We doen het zelf wel - 10 mei 2013

Nieuw orgaan - Karma en reïncarnatie - Honderd jaar terug – 1 mei 2013

Weegfactoren en onderscheid - 1 april 2013

Sociale driegeleding door de bank genomen - 26 maart 2013

Over helderziendheid en voortschrijdend inzicht - 9 maart 2013

Sympathie voor Iblis - 13 februari 2013

Money voor nothing... or love don't search itself? - 8 februari 2013

Stokken stopt - 27 januari 2013

Imagine: spielerisch to be honest - 16 januari 2013

Verbijstering, bewilderment (perplexity) en Verwirrung is kwestie van beschaving - 6 januari 2013

Dubbelblind slim - Open je ogen - 3 januari 2013

Judith von Halle en Junko Althaus - 1 januari 2013

2012

Wagners worstelingen anno 2012/13; Wagner uit Goethes Faust - 15 december 2012

'Heilig' mantra: groei, groei en nog eens groei! - 11 december 2012

With double in mirrors - 25 november 2012

Sneltreinvaart - 19 oktober 2012

Voorsorteren op digitale snelweg - 14 oktober 2012

De bijen en het Woord - 8 oktober 2012

Manifestaties van het licht - 30 september 2012

Chemische Bruiloft - 25 september 2012

Danige deining - 21 september 2012

Zinnen verzet, orde op zaken gesteld, en weer back to business as (un)usual - 24 augustus 2012

Beramen en benevelen - 22 juli 2012

Facing Mirrors and Signs on the Wall with feet on Earth - 21 juli 2012

Bloggen en bloggers online and offline - 20 juli 2012

Stilaan stilstaan - 17 juli 2012

Plaatselijke sufferdje - 2 juli 2012

Terry Boardman on Actualities - 28 juni 2012

Economieën op drift en vaart of stagnatie der volkeren - 17 juni 2012

Wisseling van de wacht - 10 juni 2012

Bredere economische horizon - 8 juni 2012

De eigenlijke Europese munt: eureka’s - 3 juni 2012

Dienstmededeling: internetadres Cahier gewijzigd - 3 juni 2012

Life with music - 3 juni 2012

Weer aan de bak - 2 juni 2012

2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - 2e tekstdeel - 18 april 2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - Eerste tekstdeel - 11 april 2011

'Vereeuwigen' van teksten en plaatjes – Hardlopers en doodlopers - 4 april 2011

Culturele verscheidenheid en tijdsopgaven – Karma en reïncarnatie in de praktijk - 2 april 2011

Oponthoud - Reactie volgt nog - May the Force be with You! - 28 maart 2011

Blad voor de mond nemen of absolute waarheid verkondigen - 25 maart 2011

Japanese houding en inborst bij breuklijnen en waterscheidingen - 23 maart 2011

Living on the edge – Japan - 21 maart 2011

Preludes en dissonanten - Recapitulatie en overzicht - 19 maart 2011

Psychologie en genetica van (vleesgeworden) arrogantie - 13 maart 2011

Moderne literatuurkritiek – Waar gaat het over? - 12 maart 2011

The aftermath – Slotwoord bij drieluik over Judith von Halle - 11 maart 2011

Vermeende inwijding - Judith von Halle - 6 maart 2011

Saturday - 4 maart 2011

Hey Jude – Make it better - 3 maart 2011

Sign of times – Judith von Halle for instance - 2 maart 2011

Wie is wie met wie? – Willen echten echt opstaan! - 1 maart 2011

Leidraden, labyrinten, uitwegen en valkuilen - februari 2011

M. Vasalis en Naema Tahir - Niet kijken op een dag - 27 februari 2011

Waar staat Europa bij stil? - 12 februari 2011

Omgekeerde cultus (Michaël) en Faust - 7 februari 2011

Energiek vooruit - 29 januari 2011

Pauselijk bannen - Pro-actief 'herderschap' - 17 januari 2011

Start van het nieuwe jaar: 2011 - 11 januari 2011

Anders gepland - Datum verzet - 9 januari 2011

2010

Geesteswetenschap – Hoe werken de engelen in ons astrale lichaam? - 25 december 2010

Introductie van de bewustzijnsziel - Geschiedkundige impuls - 20 november 2010

Rol van Pentagon bij oorlog en vrede - Kennisworstelingen - 13 november 2010

Vergewissen van wiskunde - 27 oktober 2010

Vooral geen water geven en zeker geen koffie morsen - 24 oktober 2010

Proactieve interactie - Michel Gastkemper over Antroposofie Monitor - 14 oktober 2010

Voor- en achterland - Volkerenkunde - 14 oktober 2010

Open internetgemeenschap - 9 oktober 2010

Symbiosen en gedeelde belangen - 3 oktober 2010

Draken van onderwerpen - Wie stelt wie met wat aan de kaak? - 30 september 2010

Feit en fictie & Begrip en inzicht - Koers Antroposofische Vereniging - 29 september 2010

Hoofdkwartier antroposofische vereniging - 27 september 2010

Digitale bibliotheek - Zeno.org - 26 september 2010

Voetbal en vechtsporten zijn niet uit den boze - 25 september 2010

Full moon almost - Spiritual shopping or tell what you can sell - 27 september 2010

Hedendaagse maieutiek - 20 september 2010

Not asleep yet - 18 september 2010

Nederlandse vertaling Steiners voordrachtencyclus over Filosofie van Thomas van Aquino - 16 september 2010

Gemoederen in en rond de Antroposofische Vereniging - Taja Gut - 16 september 2010

Hemelvaartsdag 2010 - 13 mei 2010

Stralende lentedag - 6 mei 2010

Start - 28 april 2010

Vertalen - Translate