zondag 8 februari 2015

Mijn schrijfwerk en wedervaren; derde maanknoop en negende levensfase

Dat ik tegenwoordig minder frequent blogberichten schrijf voor mijn ‘digitale notitieboekje’, weblog Cahier, doet me ergens pijn. Val er geen buil aan, maar toch! Bepaalde pennenvruchten en schrijfprojecten groeien uit tot eigen kinderen, die je voor je eigen gevoel wel of niet te kort of recht doet en dus wel of niet verwaarloost. Beeldspraak in algemene zin op dit moment als ik naar mezelf kijk en mijn huidige levenssituatie overdenk: begeef me over een smalle brug zonder armleuningen, gespannen over een brede, diepe, gapende ravijn; krachtig en effectief voortbewegen vergt een evenwichtige gang en zekere levensmoed.

Vertaalproject Sprüche in Prosa

Hoe is het met het begripsvermogen en de uitdrukkingsvaardigheid van mensen gesteld als ze geen gebruik zouden kunnen of willen maken van reële analogieën? Mijn geïntensiveerde bemoeienis met het werk van Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) doet me hier flink bij stil staan. Goethe’s schrijfwerk en bespiegelingen stimuleren me. Van nature uit heb ik een wat droge en zakelijke schrijfstijl, geënt op het stijlmiddel understatement, een Brits stempel derhalve. Dat heeft mijn voorliefde. Daarnaast zal ik me voortaan meer en doelmatiger gaan bedienen van beeldspraak en analogieën. Neem dienaangaande Goethe’s notie verwoord in spreuk 93 en 94 op mijn weblog Sprüche in Prosa met commentaar daarop van Rudolf Steiner (1861 - 1925) in gedachten, respectievelijk: Niet op slot gooien (Sprüche in Prosa, spreuk 93, 1 februari 2015) en Twee klippen (Sprüche in Prosa, spreuk 94, 2 februari 2015).

Het vertaalproject Sprüche in Prosa (aforismen van Goethe, samengesteld en becommentarieerd door Rudolf Steiner) verloopt met vallen en opstaan. Feedback is een goede zaak en ik mag en kan er wat mee. Niet alleen met gepaste bescheidenheid, zeker, maar tegelijk ook zelfbewust en met verantwoordelijkheidsgevoel. Wel valt me hierbij op dat je als vertaler keuzes moet maken en qua stijl en insteek beslist niet altijd iedereen evengoed bedienen, respectievelijk plezieren kan; zoveel mensen, zoveel wensen.

Goethe’s volsappige beeldspraak en uiterst bewegelijke geest vormt voor mij een uitdaging en stelt me voor pittige opgaven. En het biedt, zoals reeds gezegd, voor mijn eigen schrijfontwikkeling en schrijfprojecten een positieve stimulans. Een aantal van de geplaatste spreuken, vandaag staat de teller op 100, zal ik moeten gaan reviseren, herformuleren; twee zelfs moeten gaan corrigeren. ’t Aantal mensen met een e-mail alert abonnement bedraagt op dit moment 23. Ook op in de Vrijeschoolgroep op Facebook (digitaal landelijk verzamelpunt;  inmiddels ruim 1100 leden) en op Google Plus, breng ik iedere dag een nieuw vertaalde Goethe spreuk onder de aandacht.

Mijn schrijfactiviteiten

Andere schrijfprojecten van me op dit moment (2015), waaraan lees- en studiewerk vastzit:

② bestuderen van een jeugdbiografie van Helen Keller (1880 – 1968): Mijn levensgeschiedenis en de vertaling van twee voordrachten van Rudolf Steiner dienaangaande uit de voordrachtenreeks Ursprung und Ziel des Menschen (GA 53): De zielewereld (Berlijn, 10 november 1904) en Het geestesland (Berlijn, 17 november 1904); follow up zal volgen op Chier met een blogartikel hierover en met uploads van de twee vertaalde Steiner voordrachten naar mijn website Antroposofie in perspectief;

③ schrijven van een artikel over een maatschappelijk onderwerp (aaneenschakeling van maatschappelijke items), waarmee zal worden ingehaakt op een interessante lezing (vierde Karl Popperlezing; 5 oktober 2010) van de filosoof Hans Achterhuis: De armoede van het neoliberalisme; daarbij zal worden meegenomen de portee en actualiteit en/of gedateerdheid van politieke denkbeelden van (1) Aristoteles (384 voor Christus – 322 voor Christus), zijn werk Politica en (2) van Niccolò Machiavelli (1469 – 1527), diens werk De Vorst. Daarvoor neem ik 2015 echter wel goed de tijd. Ga niet over één nacht ijs;

④ vervolmaken en aanvullen, in ieder geval met de tekst Wat de nihilist uiteindelijk baart: Weerzin!, en in verkoop brengen, moet in ieder geval kostendekkend zijn, van een papieren editie van mijn tekstbundel Boven Water.

⑤ begin maken met schrijven van (a) een nieuwe tekstbundel en (b) een bundel met korte verhalen; een mengeling van verbeelding, fantasy, en real life. Dit laatste (5b) is (relatief) nieuw voor mij. Al jaren circuleren er met een zekere regelmaat bepaalde stories in mijn hoofd, maar tot op heden kwam het er niet van om ze vast te leggen. Die tijd breekt nu aan:

⑥ uitbouw en verder invullen van mijn website Antroposofie in perspectief. Zorgenkindje. Moeilijke geboorte. Maar daar ben ik bekend mee.

Persoonlijk wedervaren op dit moment

Donderdag 5 februari jongstleden was ik jarig en werd ik 56 jaar. Daarmee breekt een nieuwe levensfase (56 – 63 jaar) met nieuwe en extra ontwikkelingsmogelijkheden voor me aan.  Meer leven op basis van wetenschap en aan de hand van geheugenbeelden en inzichten; gnosticisme in de ruimste zin van het woord; saturnus werking, inclusief vrijkomen van aanleg geestmens (verborgen en duurzame geestelijke kanten van het fysieke lichaam in gestage wording). Als antroposoof ga ik daar bewust mee om. Bovendien is een krachtige actieradius van een derde maanknoop voor mij nu van toepassing (bij mij sinds september 2015; terugkerende cyclus van 18 jaar en 7 maanden, intredend vanaf de geboorte). Ook die werking is voor mij evident, bespeur en besef terdege hoe één en ander op mij in- en uitwerkt. Kennismatig doorwerk ik dit maanknoop thema in extra zin door het lezen en bestuderen van de inhoud van het boekwerk Die Mondknoten im Lebenslauf (2005) van Florian Roder.


Steiner stelde dit onderwerp expliciet aan de orde in de vierde voordracht (Dornach, 16 april 1920) van zijn voordrachtenreeks Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos - Der Mensch - eine Hieroglyphe des Weltenalls (GA 201). Interessant vergelijkingsmateriaal biedt de inhoud van het hoofdstuk De tweede mens in ons (Antroposofie in perspectief) uit Bernard Lievegoeds boek Mens op de drempel (1983).

Uitwerking en actieradius voor mij persoonlijk (loopt bij mensen echt uiteen en het treedt zeker niet bij een ieder in het waakbewustzijn):

18 jaar: ik ontwaakte (geestelijk bezien) tijdens iemands verjaardag in een kamer vol mensen, met een bewuste (zelf)afspraak, geheel in eigen gedachten: ‘hoe zit het toch met de mens en de wereld? Waar komen ze vandaan en waar gaat het naar toe? Daar kom ik achter, dat weet ik zeker!”

37 jaar: man-vrouw/mens-mens/relatie en beroepsleven problematiek. Zeer pijnlijk, maar leerzaam. Was in relatie getreden met vrouw op basis van een, wederzijdse, weliswaar diepe en hevige, maar ontoereikende liefdesband. We tried, but it did not work. Verhouding nam ongezonde vormen aan. Stoppen was gewenst en onvermijdelijk. Hakte er zeer diep in, maar ‘k rechtte mijn rug en ging verder met mijn leven. Zij ook. Good thing.

Update, 22 februari 2015:
En dan was er ook een wending in mijn beroepsleven. Een ingrijpende. Op mijn 37e levensjaar, zo rond dat tijdstip in ieder geval, stapte ik het onderwijs in om eerst onderwijsassistent te worden en me vervolgens op te maken en in te spannen om respectievelijk onderwijzer/leraar (basisschool) en (in tweede instantie) leraar Nederlands te worden binnen het voortgezet onderwijs. Daarin slaagde ik uiteindelijk niet. Schopte het wel tweemaal tot invalleerkracht (als leraar in opleiding), maar diverse factoren en stremmingen, een ongelukkige samenloop van omstandigheden, te persoonlijk om nader te benoemen in een blogbericht, bracht met zich mee dat ik het op 49-jarige leeftijd wijs achtte uit het onderwijs te stappen.

55/56 jaar: radicale ommezwaai levensstijl. Wisselwerking met omgeving verandert en nieuwe samenwerkingsverbanden worden aangegaan of kondigen zich aan. Scherp mijn oren voor vragen uit mijn omgeving en speel daar, voor zover mogelijk, op in. Mijn geestesscholing (en mentaliteit: volharding) komt daarbij, dikwijls op de achtergrond, loop daar niet mee te koop, meer centraal te staan. Omarm daarbij mijn eenvoudige afkomst, onopgesmukt, geen zelfverloochening; kom uit een arbeidersgezin and still I'm just a simple guy. Uiterlijke status: geen. Kan me niet schelen.

Begin dit jaar ben ik begonnen met een parttime baan in de schoonmaakbranche als schoonmaker. Brengt vroeg opstaan met zich mee; 5:00 ’s ochtends. Leg graag een strak en pittig werktempo aan de dag. Wat mij betreft zal zich dit in de loop van dit jaar uitbreiden naar meer dienstbetrekkingen. Per saldo fulltime werk is de bedoeling. Ik pak alles aan om rond te komen. Nu ja, liever niet de vleesindustrie en zo. Optimaal excelleren zou ik evenwel in een setting waarin regelmatig en werkelijk een beroep zou worden gedaan op mijn taal- en denkvaardigheid, onderzoeksgeest en creativiteit. Discrepantie tussen baan, beroep en intrinsieke aanleg, begaafdheid en interesse(sferen) wordt diepgaand behandeld in Steiners voordrachtenreeks Das Karma des Berufes des Menschen in Anknüpfung an Goethes Leben (GA 172; Dornach, 1916). Grappig. Ook hier kijkt Goethe weer om de hoek.

Slotwoord

Ik had nog wat willen schrijven over perikelen aangaande de Europese Unie en werkgelegenheidsproblematiek en daarmee verbonden ideologieën en machinaties, met name in dat verband het feit dat tegenwoordig diverse bevolkingsgroepen en generaties tegen elkaar worden uitgespeeld, respectievelijk worden afgeschreven of gereduceerd (verdingt) als bruikbaar of onbruikbaar. Dat soort zaken. Horrifying. En dat echt niet alleen in landen als Griekenland… Hou bij mij alsjeblieft op met een exclusieve en zelfingenomen loftrompet op Nederland, de Europese Unie en het Goede Vrije Westen, want ik weet wel beter wat dat aangaat. Ook zou ik graag nog wat willen schrijven over de zeer zorgelijke situatie in en rond de Oekraïne. Maar dit blogbericht is al vrij lang uitgevallen. Dat zal ik dus voor een andere keer bewaren, wanneer dat er in zit althans. Dit bericht behelst daarmee vooral een persoonlijke actuele tussenstand. Zelfbalans. Alive and kicking.

Muziek
1. The End  - The Doors
2. Simple Minds - Alive And Kicking

9 opmerkingen:

 1. Daar sta ik wel even van te kijken, John, dat je met je 56 jaar nog bent begonnen als schoonmaker. 56 Jaar is toch een leeftijd dat velen al wat minder energie krijgen en aan zo'n beroep niet meer beginnen, vooral als men zulk werk niet gewend is. Een discrepantie tussen je aanleg en talenten en dit soort werk is er inderdaad wel. Maar toch misschien wel heel belangrijk om mee te maken. Zeer bewonderenswaardig, petje af.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Heb nog altijd een overschot aan energie en ben nog steeds kerngezond, voor zover ik weet althans, naar lijf en leden. En heb vaker in mijn leven met mijn handen gewerkt. Geen enkel probleem dus, Ridzerd.

   Verwijderen
 2. Was afgelopen donderdag 5 februari jarig (niet 5 januari). Heb dat inmiddels gecorrigeerd. Wat Schrijver Geert Mak en de jonge Vlaamse denker Jonathan Holslag over Griekenland en Oekraïne te melden hadden vandaag in Buitenhof, bekijk ik later van de week: Buitenhof Buitenhof 8 februari: Diederik Samsom over sociaaldemocratie en Geert Mak en Jonathan Holslag over Europa.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Bedankt John, heb je artikel met heel veel interesse gelezen. Nog gefeliciteerd met je verjaardag!
  Weet je, dit geeft mij nu persoonlijk de energie om vooruit te gaan en niet te versagen; tevens geïnspireerd door “Sprüche in Proza” Goethe-Steiner –een prima ondersteuning.
  Word dit jaar 70 en herstellende van een ingreep aan een schouder: een cuff repair. De volgende schouder wacht weldra op een gelijkaardige ingreep. Deze toestand heb ik aangegrepen om door te gaan met mijn antroposofisch studiewerk. Het is de hoogste tijd.
  Gisteren op Klara in ‘door berg en dal’: Pat Donnez spreekt met Christine Gruwez geluisterd naar Christine. Teder en broos leidde zijn ons in de overtuiging dat de mens in staat is het eigen leven vorm te geven naar zijn beeld, hij is faber sui :
  hoe de mens, zelf het middelpunt van het heelal, tot de vrijheid is geroepen een leven lang de beeldhouwer van zijn eigen lot, de Faber sui te zijn, om diegene te worden die hij als aanleg in zich draagt...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je wel Rita! Mooi dat dit blogbericht je stimuleert. Excuses voor het feit dat mijn reactie even op zich liet wachten, maar ik was even druk in de weer met andere zaken. Nu ben ik in de gelegenheid.

   De door jou beluisterde radio-uitzending waarin Christine Gruwez aan het woord komt, valt na te beluisteren op internet: Pat Donnez praat met Christine Gruwez, filosofe en Islamdeskundige (Berg en Dal, zondag 8 februari 2015; voor het item 'Christine Gruwez' radio-uitzending opstarten rond circa 4 minuten en 30 seconden.)

   Het herstel aan je schouders lijkt me een intensief gebeuren. Sterkte gewenst daarbij. Wat goed dat je een antroposofische studie zo grondig aanpakt!

   De radio-uitzending zal ik later van de week rustig beluisteren. Christine Gruwez bezoekt 30 maart 2015 Rotterdam. Ze zal dan bij de Antroposofische Vereniging Rotterdam een lezing houden, welke de titel Ecce Homo; het lijden als mysterie draagt. Voor meer over de inhoud van die komende lezing van haar zie het pdf-document: Antroposofische Vereniging Rotterdam - Programma ledenavonden in 2015 tot de Sint Jansviering.

   Verwijderen
 4. Beste John, ik ben geintrigeerd door jouw februariblog om verschillende redenen: Jouw (antroposofische) 'verhaalmix' van Goethe, astrologie, individueel werkkarma en Europese collectiviteit. Zelf ben ik een algemene spirituele shopper die, in vergelijking tot jou, hoogstwaarschijnlijk net bij de antroposofie komt kijken. Maar daar de laatste tijd wél steeds meer naartoe word gedreven; al is dat alleen al om de magische astrosofie (zelf ben ik overigens 49, een Leeuw van 3 augustus!). Waar ik echter nu even verder positief op in wil haken, is jouw astrologische verhaal. Vraag: Heb jij je ook buiten de antroposofie om verder in de sterrenwijsheid verdiept? Hoewel ik jouw Maansknopen'pose' onderschrijf, voelt het voor mij nogal wat eenzijdig en te kort door de bocht om precies dié gebeurtenissen aan de Noordknoopterugkeer te koppelen zonder andere astrologische factoren in het verhaal te betrekken (wat je wellicht wél hebt gedaan, maar wat de lengte van jouw gemiddelde blog wezenlijk zou overschrijden). M.b.t. die factoren zou je m.i. in eerste instantie dichtbij de Noordknoop kunnen blijven:
  1. In welk huis en teken staan jouw gemiddelde en ware Noordknoop? (voor jezelf dus!)
  2. Welke Sabiaanse symboliek is er op deze graden van toepassing en welke impuls voel je als je meditatief deze teksten en beelden op je in laat werken? Ik adviseer je de boeken van Koppejan dan wel het boek van Rudhyar (= Astrologische Mandala).
  Aanrader!

  Zelf ben ik ook iemand met een 'weird' werkkarma, maar als ik de astrologie er in de volle breedte bijpak, vermengd met andere 'spirituosen' (waaronder totnogtoe mondjesmaat de antroposofie) en diepe contemplatie wordt het bewuster en bewuster.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Paul, dank je voor je interessante reactie, waarvan ik vandaag kennis neem. Ik ben momenteel nogal druk met bepaalde taken en opgaven die voltooid moeten worden, maar zodra ik (weer) tijd heb zal ik in deze reactieruimte zeker ingaan op je vragen en opmerkingen. Graag dus enig geduld.

   Met vriendelijke groet,
   John

   Verwijderen
  2. Hoi John,
   Leuk je terug te lezen. Ik heb alle tijd en ben benieuwd naar jouw astrologische inzichten. Watermannen van begin februari, zoals jij, zijn voor mij vaak interessante spirituele boodschappers. Bij deze trouwens nog mijn complimenten over jouw openheid van de gebeurtenissen bij je Knopenterugkeren. Succes met je drukke activiteiten en tot later.

   Hartelijke groet,
   Paul

   Verwijderen
 5. John, ik heb met interesse je beschrijvingen gelezen over de persoonlijke beleving van de eerste en tweede maanknoop, de derde staat nog in de steigers. Ook ik heb wel bepaalde indrukken van de betekenis van deze momenten in mijn eigen levensloop. Het is zeker waardevol om deze momenten bewust te beleven. Toch wordt de betekenis ervan je pas later veel duidelijker dan op het moment zelf.
  In mijn reactie op een ander blog 'Antroposofie in de pers' gaf ik commentaar op het vele 'overschrijfwerk' wat mensen plegen te doen, zonder daar een eigen kritische kijk op te hebben.
  Ik ben bekend met het werk van Steiner en van veel antroposofen. Wat mij daarin opvalt is dat Steiner wel eens te letterlijk wordt gelezen. Er wordt te weinig eigen standpunt ingenomen. Eigen onderzoek ontbreekt wel eens. Dat laatste kwam ik vooral tegen bij antroposofen die schrijven over 'planetentypen'. In mijn werk als bovenbouwleraar op een vrije school kon je deze 'planetentypologie' in de praktijk van het lesgeven tegenkomen.
  Ik ben zelf sinds 1982 intensief bezig met het bestuderen van het verband tussen makrokosmos en mikrokosmos, de mens. Waarbij ik heel gericht kijk naar planeetaspekten tijdens de prenatale ontwikkeling van mensen. Speciaal bij kunstenaars, omdat het werk dat zij maken heel objectief te bespreken is.
  In dit onderzoek ben ik ook de maanknopen tegengekomen, maar dan wel in een heel andere betekenis dan in de antroposofische kijk daarop. Het heeft altijd te maken met 'existentiële veranderingen' in een levensloop. Daarvan heb ik vele voorbeelden kunnen vinden. Je kunt er over lezen op http://www.astroarts.punt.nl/category/view/maanknopen
  Om deze reactie niet te lang te maken, ik bewonder je openheid over je eigen belevingen op dit punt. Dat kom je niet vaak tegen. Met mijn reaktie wil ik vooral nog eens beklemtonen dat maanknopen ook concreet aan te wijzen zijn in iemands levensloop, maar dan gezien vanuit kosmobiologisch (astrologisch) standpunt.
  Het gaat je goed, we spreken elkaar nog wel eens, Eg Sneek

  BeantwoordenVerwijderen

Overzicht van alle blogberichten op Cahier - Nieuwer bericht boven en ouder bericht onder

2019

Ge-waar-worden – 24 november 2019

Antroposofisch vertaalwerk – 17 november 2019

Stralend licht – 12 november 2019

Kort telegram – 29 oktober 2019

Ontknoping? – 19 oktober 2019

Menselijke en kunstmatige intelligentie – 6 oktober 2019

Transities - 16 september 2019

Perseus en Medusa – 13 juli 2019

Open letter to Jules Evans – 30 juni 2019

Realy Only Fantasy? – 21 juni 2019

Tech & Spirit – 2 juni 2019

Over liefde en vrijheid – 24 mei 2019

Origin and purpose of Evil & Function of Self-Love – 13 mei 2019

Agens, 10 mei 2019

Diary: Evil, Knowledge and Courage – 3 mei 2019

Folk – 19 april 2019

Gemeenschap – 8 april 2019

Closure – 1 april 2019

Distantie en existentie met monoloog en dialoog – 29 maart 2019

Beweging – 22 februari 2019

Geplande publicatie bij Schrijfbureau Bewustzijnsziel – 15 februari 2019

Gratis Google voorzieningen op de tocht – 1 februari 2019

Eerbiedigende aandachtigheid – 31 januari 2019

Verborgen werkwoord: ontkenteren - 21 januari 2019

Philosophy, Spiritual Activity and Christianity – 14 januari 2019

Lemniscaat – 11 januari 2019

Modern Soul and Struggling Psyche (Mind) – 1 januari 2019

2018

My initiation and moral development – 14 december 2018

Music and ethics – 7 december 2018

Energy – 23 november 2018

Geestelijk ontwaken – 9 november 2018

Freedom and Spiritual Activity – 29 oktober 2018

Intuitions – 24 oktober 2018

Settle – 24 september 2018

De agenda die niet geschreven werd – 21 september 2018

Ecstatic or grounded – 10 september 2018

Ragnarok – 27 augustus 2018

Nietzsche’s Philosophers of Perhaps – 19 augustus 2018

Pensées – 11 augustus 2018

Dixit – 10 augustus 2018

Bestemmen – 6 augustus 2018

Antroposofen en politiek – 16 juli 2018

Cup of Tea – 2 juli 2018

Fresh – 22 juni 2018

Mind You – 13 juni 2018

The Opposite of Brexit? – 21 mei 2018

Consciousness Soul – 7 mei 2018

Small experience – 30 april 2018

Still – 16 april 2018

Een paasgedachte - (Parsifal - Deel 9) – 2 april 2018

Beware – 26 maart 2018

Vrijheid en deugd – 12 maart 2018

Forces & Creatures – 31 januari 2018

2017

Self-respect and development – 19 december 2017

Grace – 6 december 2017

Virtues – 4 december 2017

Oh Well – 23 november 2017

Kennistheorie – 10 november 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 5 – 13 oktober 2017

Europe & Memoranda – 10 oktober 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 4 - 29 september 2017

Ready to go again! – 28 september 2017

Keep up the pace – 11 september 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 3 – 31 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 2 – 28 augustus 2017

Dienstmededeling over deel 2 van meerluik – 21 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 1 - 14 augustus 2017

Kelk – 7 augustus 2017

Wishes and embodiments – 3 augustus 2017

Foreshadowing – 31 juli 2017

Schimmenrijk – 24 juli 2017

Faust & Helena – 17 juli 2017

My Way – 10 juli 2017

Independent – 3 juli 2017

Wetenschap en ontwikkelingswegen – 27 juni 2017

Perceptie en oude windselen – 26 juni 2017

Memories – Friendship – 19 juni 2017

Volle teugen – 12 juni 2017

Society: human predestination or self-determination – 5 juni 2017

Innerlijke vrijheid – 29 mei 2017

Purify and Enlighten Someone – 22 mei 2017

Nature and nurture from a inner perspective – 15 mei 2017

Brief Message – 13 mei 2017

Opklaring - 11 mei 2017

Inside, outside, upside down – 8 mei 2017

Zien – 6 mei 2017

On-of-a-kind (Parsifal – Deel 8) – 1 mei 2017

Perceptie – 27 april 2017

Instignatie en initiatie – 24 april 2017

Zelfbestemming – 21 april 2017

Genuine – 17 april 2017

Inleiding intermezzo aforismen, gedachten en epigrammen – 13 april 2017

Friend – 24 maart - 2017

Time-out – 6 maart 2017

Human Behavior – 3 maart 2017

Parsifal – Deel 7 – 27 februari 2017

Parsifal – Deel 6 – 20 februari 2017

Judith von Halle – 18 februari 2017

Aforisme en perikel – Lichtflits en experiment – 13 februari 2017

Living – Foolish or not – 6 februari 2017

Parsifal – Deel 5 – 30 januari 2017

Parsifal – Deel 4 – 20 januari 2017

Parsifal – Deel 3 – 6 januari 2017

Feestdagen en Nieuwjaar – 2 januari 2017

2016

Parsifal – Deel 2 – 30 december 2016

Parsifal - Deel 1 – 23 december 2016

Tell me – 16 december 2016

Twee zielen (en niet één gedachte) – 12 december 2016

To become – 5 december 2016

Digitale geletterdheid – 28 november 2016

Onbehagen – 21 november 2016

Weekly basis – 14 november 2016

Braintwisters and inner demons – 23 september 2016

Polsslagen der tijd – 19 september 2016

Funderen – 15 september 2016

Misunderstanding – 8 september 2016

Shine – 4 september 2016

Delicaat – 29 augustus 2016

Literatuurbeschouwing – Deel 1: Literatuur als kunstuiting – 26 augustus 2016

Versnellen – 9 augustus 2016

Autonomie – 8 augustus 2016

Fighting spirit - 29 juli 2016

Wijziging vorm en inhoud van weblog Cahier – 24 juli 2016

Mara’s influence on literature writers – 22 juli 2016

Schone wereld en schone schijn, 16 juli 2016

Verbeelden – 14 juli 2016

Macht van markten en staatscontrole - 1 juli 2016

Brexit – Synopsis – 27 juni 2016

Female – 13 mei 2016

Progress – 5 mei 2016

On the March –Dienstmededeling – 25 april 2016

Over napijn, genezing en nadere toekomst – 17 april 2016

Pijn of geen pijn: een queeste en vraagstuk – 15 april 2016

2015

Dagelijks leven met in- en toewijding - 17 december 2015

Respect – 12 november 2015

Vitaliseren én wijzer worden – 9 november 2015

True nature – 5 november 2015

Simple & Not fade away – 29 oktober 2015

Literaire wegen (bezien tegen een Rotterdamse achtergrond) – 4 september 2015

Anticiperen en participeren – 22 februari 2015

Mijn schrijfwerk en wedervaren; derde maanknoop en negende levensfase – 8 februari 2015

2014

Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Open wond – 1 december 2014

Over spreuken 2, 3 en 4 op weblog Sprüche in Prosa – 9 november 2014

Uit de nacht – 31 oktober 2014

Sturm und Drang en jaren die tellen – 15 oktober 2014

Citeren uit 'Sprüche in Prosa' in voorbereiding – 12 september 2014

Short one - Home Sweet Home - Rhine Harbour – 1 september 2014

Sergej O. Prokofieff en het thema van vergeestelijking van het fysieke lichaam – 5 augustus 2014

Karma van de Antroposofische Vereniging in Nederland herkennen en erkennen – Jaar 2014 – 8 juni 2014

Gezamenlijke verantwoordelijkheid – 11 mei 2014

Kunst, religie en wetenschap & mythen en mysteriescholen – 29 april 2014

Light capture – 19 april 2014

Preoccupaties – 7 april 2014

Ondernemen – Bezield en sociaal – 25 maart 2014

Schoonmaakwoede – 22 maart 2014

Politieke (geheim)taal: centraal gestelde decentralisaties rijkelijk uitgedragen – 16 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (3) – Afbaken – 8 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (2) – Eigen koers – 14 februari 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (1) – Voorspel - 12 februari 2014

2013

Integriteit en vrijeschoolonderwijs in toekomstperspectief – 20 juli 2013

Nieuwe koers – 22 juni 2013

Rotjeknor - We doen het zelf wel - 10 mei 2013

Nieuw orgaan - Karma en reïncarnatie - Honderd jaar terug – 1 mei 2013

Weegfactoren en onderscheid - 1 april 2013

Sociale driegeleding door de bank genomen - 26 maart 2013

Over helderziendheid en voortschrijdend inzicht - 9 maart 2013

Sympathie voor Iblis - 13 februari 2013

Money voor nothing... or love don't search itself? - 8 februari 2013

Stokken stopt - 27 januari 2013

Imagine: spielerisch to be honest - 16 januari 2013

Verbijstering, bewilderment (perplexity) en Verwirrung is kwestie van beschaving - 6 januari 2013

Dubbelblind slim - Open je ogen - 3 januari 2013

Judith von Halle en Junko Althaus - 1 januari 2013

2012

Wagners worstelingen anno 2012/13; Wagner uit Goethes Faust - 15 december 2012

'Heilig' mantra: groei, groei en nog eens groei! - 11 december 2012

With double in mirrors - 25 november 2012

Sneltreinvaart - 19 oktober 2012

Voorsorteren op digitale snelweg - 14 oktober 2012

De bijen en het Woord - 8 oktober 2012

Manifestaties van het licht - 30 september 2012

Chemische Bruiloft - 25 september 2012

Danige deining - 21 september 2012

Zinnen verzet, orde op zaken gesteld, en weer back to business as (un)usual - 24 augustus 2012

Beramen en benevelen - 22 juli 2012

Facing Mirrors and Signs on the Wall with feet on Earth - 21 juli 2012

Bloggen en bloggers online and offline - 20 juli 2012

Stilaan stilstaan - 17 juli 2012

Plaatselijke sufferdje - 2 juli 2012

Terry Boardman on Actualities - 28 juni 2012

Economieën op drift en vaart of stagnatie der volkeren - 17 juni 2012

Wisseling van de wacht - 10 juni 2012

Bredere economische horizon - 8 juni 2012

De eigenlijke Europese munt: eureka’s - 3 juni 2012

Dienstmededeling: internetadres Cahier gewijzigd - 3 juni 2012

Life with music - 3 juni 2012

Weer aan de bak - 2 juni 2012

2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - 2e tekstdeel - 18 april 2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - Eerste tekstdeel - 11 april 2011

'Vereeuwigen' van teksten en plaatjes – Hardlopers en doodlopers - 4 april 2011

Culturele verscheidenheid en tijdsopgaven – Karma en reïncarnatie in de praktijk - 2 april 2011

Oponthoud - Reactie volgt nog - May the Force be with You! - 28 maart 2011

Blad voor de mond nemen of absolute waarheid verkondigen - 25 maart 2011

Japanese houding en inborst bij breuklijnen en waterscheidingen - 23 maart 2011

Living on the edge – Japan - 21 maart 2011

Preludes en dissonanten - Recapitulatie en overzicht - 19 maart 2011

Psychologie en genetica van (vleesgeworden) arrogantie - 13 maart 2011

Moderne literatuurkritiek – Waar gaat het over? - 12 maart 2011

The aftermath – Slotwoord bij drieluik over Judith von Halle - 11 maart 2011

Vermeende inwijding - Judith von Halle - 6 maart 2011

Saturday - 4 maart 2011

Hey Jude – Make it better - 3 maart 2011

Sign of times – Judith von Halle for instance - 2 maart 2011

Wie is wie met wie? – Willen echten echt opstaan! - 1 maart 2011

Leidraden, labyrinten, uitwegen en valkuilen - februari 2011

M. Vasalis en Naema Tahir - Niet kijken op een dag - 27 februari 2011

Waar staat Europa bij stil? - 12 februari 2011

Omgekeerde cultus (Michaël) en Faust - 7 februari 2011

Energiek vooruit - 29 januari 2011

Pauselijk bannen - Pro-actief 'herderschap' - 17 januari 2011

Start van het nieuwe jaar: 2011 - 11 januari 2011

Anders gepland - Datum verzet - 9 januari 2011

2010

Geesteswetenschap – Hoe werken de engelen in ons astrale lichaam? - 25 december 2010

Introductie van de bewustzijnsziel - Geschiedkundige impuls - 20 november 2010

Rol van Pentagon bij oorlog en vrede - Kennisworstelingen - 13 november 2010

Vergewissen van wiskunde - 27 oktober 2010

Vooral geen water geven en zeker geen koffie morsen - 24 oktober 2010

Proactieve interactie - Michel Gastkemper over Antroposofie Monitor - 14 oktober 2010

Voor- en achterland - Volkerenkunde - 14 oktober 2010

Open internetgemeenschap - 9 oktober 2010

Symbiosen en gedeelde belangen - 3 oktober 2010

Draken van onderwerpen - Wie stelt wie met wat aan de kaak? - 30 september 2010

Feit en fictie & Begrip en inzicht - Koers Antroposofische Vereniging - 29 september 2010

Hoofdkwartier antroposofische vereniging - 27 september 2010

Digitale bibliotheek - Zeno.org - 26 september 2010

Voetbal en vechtsporten zijn niet uit den boze - 25 september 2010

Full moon almost - Spiritual shopping or tell what you can sell - 27 september 2010

Hedendaagse maieutiek - 20 september 2010

Not asleep yet - 18 september 2010

Nederlandse vertaling Steiners voordrachtencyclus over Filosofie van Thomas van Aquino - 16 september 2010

Gemoederen in en rond de Antroposofische Vereniging - Taja Gut - 16 september 2010

Hemelvaartsdag 2010 - 13 mei 2010

Stralende lentedag - 6 mei 2010

Start - 28 april 2010

Vertalen - Translate