maandag 8 april 2019

Gemeenschap

Sociale Hoofdwet - Rudolf Steiner
Zin

Laat niet alles armzalig zijn,
maar wendt je tot mijn…
mijn hart;
het klopt voor jou en spreekt.

Laat niet alles vermetel achter,
neem mee wat je toekomt en eigen is
op je reis terug
bezonnen.

Waak niet alleen voor einder,
neem mijn hele horizon
van hier naar daar en van daar naar hier;
als desem is mijn ademtocht.

Weeg niet alleen ‘t wenken,
- sla ‘n ogenblik acht op eigen oog -
zie, beleef en weet,
wat jij weten mag en weten zal …en bent.

(J.W.)Music
Loreena McKennit
Lost Souls

maandag 1 april 2019

Closure

Zie daar een wanhopige, haatdragend en ongelovig. Als het ware een dode rups, niet een vlinder, nooit ontpopt. Waartoe geloof, waarvoor dient ‘t, vroeg William zich af. Waartoe leven, waartoe leidt dat, was zijn wrok.

Hij staarde voor zich uit. Zag meeuwen vliegen, ze kwamen niet op hem af; zwermden slechts rondom. Waarheen zal ik reizen, dat wil zeggen me verplaatsen, slechts nog enkele stappen zetten? En komt me dan wat tegemoet? Onmogelijk! Niemand ziet mij, niets mag mij zien. Verlaten op mezelf zal ik niet weten wat ik wist, volkomen uitgewist. Verdwenen.

Flarden muziek in oorschelpen. Deunen en intervallen. Mooi of dramatisch. Houdt dat me nog op de been? Is dat m'n verschiet? Laatste rest? Een glimpje troost, een zwakke glimlach, lichte schittering in matte ogen. Laat me dansen op echo’s, weerspiegelingen en weerkaatsingen als danspartner van louter schaduwpartijen, levenloze overblijfselen, ...schijnbaar leven.

Gehurkt gooit een klein meisje steentjes in een vijver. Aan haar mooie schone jurk hecht zich modder, de bodem rond het wateroppervlak is drassig. Wil ze een lied zingen? Dat kan ze nog niet; leert pas spreken, is nog jonge peuter. Een verschrikte stem: ‘Ga daar weg Inge, ga daar weg! Dat is gevaarlijk!’ Een krachtige moederhand vat haar pols. Behoedzaam wordt ’t meisje omhooggetrokken. Gedwee loopt het mee als de kloek van een krachtige zwaan, kroost van een jonge, levendige vrouw; vitaal, trots en zorgzaam.

Ze ziet de man niet die verderop op een bankje, badend in zonlicht, met gesloten ogen laatste levensadem wil uitblazen. Hij had het kind niet gehoord dat eens prachtig zal zingen. Eens, nu nog niet. Harmonie, dat is waarnaar ik verlang, dacht William. Harmonie, al is het maar voor even.


Music
Boudewijn de Groot
Avond

vrijdag 29 maart 2019

Distantie en existentie met monoloog en dialoog

Citaat Rudolf Steiner? Wat is de Duitse bron en context?
Niet-ik:

Wil je mijn verwildering zien? Wil je het echt weten? Kijk dan in mijn ogen. Zie je zelf aan. Breek de dagen zoals ze komen. Onwrikbaar. Jij was het. Jij en jij alleen. Als een bezetene ging ik te keer of beter gezegd: liet ik te keer gaan. En jij, jij die me liet, zag het monster niet dat in je huist, zetelt, troont, almachtig.

Wat wil je? Wat wil je nog? Mij kun je niet zien, alleen maar weten met schampere twijfel. Ik besta, maar jij niet. Jij eigenlijk niet. Feitelijk niet. Nooit… Ik ben jouw waterloo, jouw ondergang. Beestachtig klauw ik verder, beurtelings heersend en onderworpen; op mijn manier vereeuwigend. Ik zuig je leeg tot en met de laatste (levens)druppel, bespoedig je laatste levensadem. Eerst van buiten- en nu van binnenuit. In je kindertijd was ik je al te machtig en als grijsaard zal ik je verpulveren. Definitief!

Ik:

Wat bezielt jou, mijn beste? Ja ik zie je niet en weet je des te meer. Mijn lichaam is voor jou, zo vaak, ten telkenmale. Verwoestend is je uitwerking, vernietigend is je blik. Fascinatie. Fascinatie is jouw levenssfeer, actieradius en kerker. Hypnose is je wapen; eindeloze suggestie. Je wilt zien tollen, jouw stilte, jouw lome leegheid. En als je Lilith om bekrachtiging smeekt, jouw meester gebiedt dat, breken alle dijken door.

Niet-ik:

Wat weet jij van mij? Heb jij kenvermogen? Nimmer! Nooit en te nimmer! Je bent van mij, van mij alleen. Ik ben jou en jij niet mij. Enkel je lichaam dient me, hulsel slechts voor mijn hartstocht en mijn niet-zijn. Wat ik liefde noem is haat en mijn haatdragendheid is afgunstig. Alleen mijn heil telt. Pleziert.

Ik:

Wil je niet weten wie ik ben en wat ik word? Je kunt en zult mij niet stoppen. Geen gram twijfel of angst huist in mij en ook haat draag ik niet. Je verhouding met jouw meester is niet de mijne, mijn innerlijk is anders, is geest zelf. Vrij. Je kunt zoeken wat je wilt, razen al je wensen, maar vergis je niet, mijn lichaam is mijn… Mijn tempel!


Literatuur
❶ Doppelgänger – Anthrowiki (met referentiemateriaal)
Esoterisch uur; Hannover, 31 december 1911 (GA 266b; bladzijde 272 t/m 282)
❸ Esoterisch uur; Berlijn, 11 april 1913 (GA 266c; bladzijde 100 t/m 109)


Music
Boudewijn de Groot
Op weg naar mijn lief

Lyric
Op weg naar mijn lief

Op weg naar mijn lief
Ging ik langs warme huizen
Waar bandeloze vrouwen me aanbaden
Maar waar ik ze ook streelde
Ik kon maar niet vergeten
Dat ik op weg was naar mijn lief

Ze zei:
Laat je niet verleiden
Maar kom in mijn armen
Want tot het einde der dagen
Heb ik je lief

Op weg naar mijn lief
Kwam ik bij koele meren
Waar roekeloze maagden zich in baadden
Maar hoe ik ze ook zag wenken
Ik moest er steeds aan denken
Dat ik op weg was naar mijn lief

Ze zei:
Laat je niet verleiden
Maar kom in mijn armen
Want tot het einde der dagen
Heb ik je lief

Op weg naar mijn lief
Trok ik door verre landen
Waar mannen zonder ogen voor me baden
Waar moeders zonder kinderen naar me staarden
Waar kinderen zonder moeder
Zonder hoop en zonder huis naast me bezweken
Waar huizen zonder ramen
Zonder daken zonder mensen brandden in de
Nacht

Waar alles tevergeefs was, zonder kracht
Alleen de rijken en de sterken
Alleen de legers en de kerken
Alleen de macht
Maar ik moest trachten te ontkomen
Want ik had me voorgenomen
Dat ik op weg was naar mijn lief

En toen ik eindelijk thuiskwam
Was mijn lief zo wijs en zacht

Ze zei:
Laat je niet misleiden
Hier in mijn armen
Maar ga naar al die landen
Help eerst de allerkleinsten
En tot het einde der dagen
Heb ik je lief

vrijdag 22 februari 2019

Beweging

Muziek is alles voor me. Althans zo voelt het soms aan, want ook andere kunstvormen heb ik lief. Zeker wel. Volop leef ‘k in taal en gedachten, m’n levenselixer. Uitvoering van Richard Wagners De Ring van de Neveling (Der Ring des Nibelungen) door De Nationale Opera is de afgelopen twintig jaar een paar keer uitgezonden op de Nederlandse televisie. Werkelijk prachtig, geachte lezer, magnifiek! Heb nu een DVD-box van een NTR TV-uitzending van 1999 in huis. Kostte me een kleine € 100, - , maar dat had ik er graag voor over. Het is inclusief Nederlandse ondertiteling! Een niet onbelangrijke optie bij het bekijken, beluisteren en genieten van deze uitzonderlijke theaterproductie.

Stine Jensen
De filosofe Stine Jensen maakt een interessante ontwikkeling door. Ze heeft zich, zoals zoveel andere mensen in de 20e en 21e eeuw van het westelijk halfrond, toegelegd op yoga. In 2015 verscheen haar boek Go East – Een filosoof reist door de wereld van yoga, mindfulness en spiritualiteit. Lees het met belangstelling. Volgende maand verschijnt haar boek Goeroes - Mijn zoektocht naar de verleidingen en valkuilen van moderne spiritualiteit (Uitgeverij Hollands Diep, maart 2019). Die zal ik ook aanschaffen en bestuderen. Begin februari plaatste NRC Handelsblad haar prikkelende artikel Laat je niet hersenspoelen. In 2015 werd in het Felix Merites gebouw te Amsterdam in het kader van het toenmalig verschijnen van Jensens boek Go East de volgende conferentie gehouden.

Go East
Over guru's, ego's
en andere ongemakken


Een deel van het eerste boek dat ik schrijf en zal uitbrengen, waarover meer in mijn blog Geplande publicatie bij Schrijfbureau Bewustzijnsziel (Cahier, 15 februari 2019), zal gewijd zijn aan ervaringen, denkbeelden en reflecties van mensen als Stine Jensen.

Tot zo ver dit kort blogbericht. Heb veel te doen! Vandaag ga ik weer over tot vertaalwerk.


Music
Ralph McTell
The Gypsy

Lyric
The Gypsy

Our fathers out of India come
And stopped where they found water
And the gadgo boys with their greedy eyes
Coveted our daughters, coveted our daughters.
And the moon shone into the seas across the palms with silver
There was music that night in the dark campsite
And the music made you shiver; to be the gypsy.

La, la, la, la, ...

Across the deserts our fathers come
With dancing boy, and bear, and drum
And the gadgo boys with their greedy eyes
Coveted our freedom, coveted our freedom.
And we fit in your landscape as the sixth to the five senses
But the pastures close as the cowboy knows
And the world's cut up by fences, to catch the gypsy.

La, la, la, la, ...

And the colours fade on the caravans
And old roads bend in change
And the vigilantes move us on
But still we do remain, and while we do remain
Your ways only keep us on the paths we have chosen.
When it's cold at night, and the fire won’t light
And the children's hands are frozen, and it's hard to be the gypsy.

La, la, la, la, ...

Oh, the fire that burns, the cage, the key, the dancer of delight,
The flame that burns behind your eyes
Yet flickers in your sight, flickers in your sight.
And you may die of cold because the ways that you have chosen
Has warmed your hands, but not your heart and left your poor soul frozen.
Let the gypsy dance.

La, la, la, la, ...

Now if the gypsy cannot dance, in your heart you may discover
That the flame needs air to burn, and soon it'll be all over.
If the gypsy cannot dance, in your heart you may discover
That the flame needs air to burn, and soon it'll be all over.

Now if the gypsy cannot dance, in your heart you may discover
That the flame needs air to burn, and soon it'll be all over.
If the gypsy cannot dance, in your heart you may discover
That the flame needs air to burn, and soon it'll be all over.

Now if the gypsy cannot dance, in your heart you may discover
That the flame needs air to burn, and soon it'll be all over.
If the gypsy cannot dance, in your heart you may discover
That the flame needs air to burn, and soon it'll be all over.

vrijdag 15 februari 2019

Geplande publicatie bij Schrijfbureau Bewustzijnsziel

Over denkbeelden en ontwikkelingswegen van de filosofen Georg Wilhelm Friedrich Hegel en Arthur Schopenhauer heeft Rudolf Steiner regelmatig gesproken en geschreven.*1 Mijn eerste boek dat ik medio 2020 wil laten verschijnen via Bewustzijnsziel, mijn schrijfbureau en uitgeverij, zal naast andere teksten drie naar het Nederlands vertaalde voordrachten van Steiner bevatten, waarin de filosofie van Hegel en Schopenhauer (en Karl Marx) op een speciale manier aan de orde zijn gesteld. Die drie voordrachten zijn: (1) (hoofdtitel) Denk- en wilskracht bij Hegel en Schopenhauer – Westerse en Oosterse cultuur (subtitel) (GA 202; Dornach, 4 december 1920; bladzijde 55 t/m 70), (2) De filosofie van Hegel en Schopenhauer in hun kosmologische en menskundige samenhang (GA 202; Dornach, 5 december 1920; bladzijde 71 t/m 83) en (3) (hoofdtitel) Ommezwaai – Opmaat en nulpunt: Hegels objectief idealisme en Marx’s historisch materialisme (subtitel)  (GA 189; Dornach, 16 maart 1919; bladzijde 153 t/m 172). (Werktitels J.W.)*2

Steiners inhoudelijke behandeling van denkbeelden van andersdenkenden mag genuanceerd worden genoemd. Kenmerkt zich beslist niet door kritiekloze lofzang of absolute afwijzing. Zijn op- en aanmerkingen zijn stimulerend en opbouwend van aard, omdat hij ze in een zinvolle context plaatste. Neem bijvoorbeeld Hegel in relatie tot Johann Wolfgang von Goethe, twee mannen wiens prestaties hij diep bewonderde. Hij schroomde niet om toch ook serieuze kanttekeningen te plaatsen bij zekere elementen van hun denkconcepten, vertrekpunten en eindconclusies. Waardering hoeft geen absolutistische vormen aan te nemen. Ter illustratie het korte slothoofdstuk uit Steiners geschrift Goethes Wereldbeschouwing (GA 6; Vrij Geestesleven, Zeist, 1983): Goethe en Hegel.

Rudolf Steiner werd geboren in 1861. Hij stierf in 1925 op 64-jarige leeftijd. Zelf kwam ik in 1959 ter wereld; mijn sterfmoment ken ik nog niet. Het jaar 2019 is ruim een maand geleden aangebroken. Nog even en we zijn in 2020 aanbeland, honderd jaar nadat Steiner zijn twee opmerkelijke voordrachten over Hegel en Schopenhauer hield. In die turbulente jaren vlak na beëindiging van de Eerste Wereldoorlog en de revolutie van de bolsjewisten. Europa was een broeiend kruitvat en oost-west betrekkingen namen betekenisvolle andere vormen aan, niet alleen in politieke en economische maar evenzo in culturele zin. Wat dat aangaat vallen er zeker parallellen te trekken; bepaalde historische impulsen werken door tot op de dag van vandaag en dagen die nog zullen volgen. Een andere keer zal worden verteld over andere inhoudselementen van het te verschijnen boek.


Noten

Voor de laatstgenoemde zie bijvoorbeeld Steiner inleiding bij de boekuitgave Arthur Schopenhauers Werke in 12 Bänden (Stuttgart: Cotta 1894-1896; deel 1); een inleiding die is opgenomen in GA 33; bladzijde 230 t/m 268.

Een daaraan gekoppeld notenapparaat en redactioneel commentaar zal mede zijn gebaseerd op noties van Steiner uitgesproken in GA 124; 8e en 9e voordracht; Berlijn, 7 maart 1911 en Berlijn, 13 maart 1911; bladzijde 149 t/m 189); respectievelijke basisthema’s ontwikkeling en opstanding van het denken (7 maart) en vitalisme van oosterse invloeden en opnieuw bekrachtigd boeddhisme (13 maart) en GA 176; hoofdstuk Karma van het materialisme, 6e voordracht (Berlijn, 4 september 1917; bladzijde 302 t/m 316); basisthema: angstcultuur en cultuur van het betoveren, het fascineren; angst en fascinatie.


Music
Ralph McTell
Streets of London

vrijdag 1 februari 2019

Gratis Google voorzieningen op de tocht

Het platform Google+ wordt per 2 april 2019 opgeheven. Dat is niet verbazingwekkend, want het sloeg niet echt aan. Facebook nam een hoge vlucht, maar dat gold niet voor Google Plus. Begrijp wel waarom ze het opdoeken en vind het niet zo erg, want ook ik deed er niet veel mee. Vond het een onoverzichtelijk doorgeefluik. Wel vraag ik me af of de voorziening van Google om gratis blogs te schrijven, blogspot, wellicht hetzelfde lot beschoren is en zo ja per wanneer.

Het consumentenprogramma Radar berichtte eind vorig jaar het volgende: Google Plus stopt na lek. Het Google concern zou toch al stoppen met Google Plus lees ik elders, per augustus 2019, maar het inmiddels verholpen beveiligingslek bespoedigd de zaak. Deze ontwikkeling verscherpt mijn waakzaamheid.

Iets anders. Aanstaande dinsdag ben ik weer jarig. Zal ik geen vijftiger meer zijn. Over een paar dagen wordt ik zestig. Nul-en-zestig... Tjonge! Het gaat steeds sneller. Je staat er meer bij stil natuurlijk. Maar het geeft niet. Het hoort er bij, het hoort er gewoon bij. Als ik maar gezond blijf en vitaal, zo gezond mogelijk en de dingen kan doen en de zaken kan ondernemen waarvoor ik sta en staan wil.


Music
Boudewijn de Groot
Verscheidene liederen
Mooi concert (jubileumtour)
Boudewijn (1944), nu 74,
kijkt op 60-jarige leeftijd
terug en vooruit

donderdag 31 januari 2019

Eerbiedigende aandachtigheid

Rudolf Steiner Verlag
Mijn notie van vandaag: voor een mens in ontwikkeling wordt het steeds belangrijker helder denkend verschil te zien, onderscheid te maken tussen (1) wat gerechtvaardigd en ongerechtvaardigd, (2) waar en onwaar en (3) eerbiedwaardig of juist niet eerbiedwaardig is. Zulk besef is een mens niet zomaar gegeven. Of men zich die zaken bewust maakt is mede een gevoels- en wilskwestie. Men moet zijn zinnen er op zetten en er is tijd en arbeid mee gemoeid.

Heb deze week voor een zoveelste maal Rudolf Steiners voordracht De missie van de eerbied (Die Mission der Andacht), opgenomen in het boekwerk Metamorfosen van de ziel (Uitgeverij Christofoor, 2013/18), letterlijk op mijn leesplank staan. Maak graag gebruik van leesplanken. Heb er ook meestal één bij me als ik op pad ben. Zelf zou ik het Duitse woord Andacht - ferment van de bewustzijnsziel; de bewustzijnsziel is een specifieke laag van de menselijke psyche -  niet klakkeloos en stelselmatig met enkel de Nederlandse term eerbied vertalen, maar in de gegeven context kiezen voor uitdrukkingen als eerbiedige aandacht of eerbiedigende aandachtigheid. Op bladzijde 76/77 (eerste druk 2013) trof ik een vertaal- of zetfout aan. Waar gewerkt wordt vallen spaanders. Heb dat vanochtend doorgegeven aan de redactie van Stichting Rudolf Steiner Vertalingen. Vervolgens is me terstond gemeld dat die fout in een herdruk van 2018 is verholpen. Goed zo!

Bij de bibliotheek heb ik deze week Arthur Schopenhauers geschrift Über den Willen in der Natur (1818/44) geleend. Zal het voor eigen gebruik digitaliseren en nauwlettend bestuderen ten behoeve van mijn Hegel-Schopenhauer-Steiner schrijf- en vertaalproject. Voor datzelfde project bestelde ik vandaag bij boekhandel Donner Georg Friedrich Hegels Fenomenologie van de geest (Boom Uitgevers Amsterdam, 2012) en Zelfbewustzijn, begeerte en de ander (Uitgeverij Damon VOF, 2004). Primaire bronnen zijn en blijven belangrijk. Hieronder een mooie en prikkelende lezing van Gerrit Steunebrink over de vertaling van Willem Visser van Hegels Werk De fenomenologie van de Geest.


Lezing, bespreking en gesprek
Sprekers:
Gerrit Steunebrink,
Willem Visser
en Marc de Kesel
Onderwerp:
Friedrich Hegels werk
De Fenomenologie van de geest
Vertaald naar het Nederlands door Willem Visser


Music
Supertramp
Crime Of The Century

Lyric
Crime Of The Century

Now they're planning the crime of the century
Well, what will it be?
Read all about their schemes and adventuring
Yes, it's well worth a fee

So roll up and see
How they rape the universe
How they've gone from bad to worse

Who are these men of lust, greed and glory?
Rip off the masks and let's see
But that's not right, oh, no, what's the story?
But there's you and there's me

That can't be right

maandag 21 januari 2019

Verborgen werkwoord: ontkenteren

Oh, get on with it! Wat onketent ontkenteren? Uur U als een Up To You, een …het-is-aan-jou, lijkt inmiddels al vele malen genaderd en gepasseerd als het om Brexit gaat. Meer dan éénmaal. Een keerpunt dat niet kentert… Vandaag legt Theresa May het Britse parlement  een plan B voor, een nieuwe variant of concept variant van wat een soft brexit lijkt of een brexit in name only. Vele Britten zijn het fat up en de verdeeldheid in het Verenigd Koninkrijk over lidmaatschap van de Europese Unie is tot een toppunt gestegen.

De Britse historicus en antroposoof Terry Boardman geeft in zijn laatste schrijven over het heikele onderwerp aan dat de Europese Unie niet alleen voor Great Britain, maar zelfs voor geheel Europa in zijn ogen een verkeerde keus is. Zie de volgende alinea uit zijn artikel Brexit as a Spiritual Question – Why the EU Is Wrong for Europe (New View Magazine, eerste kwartaal 2019). De juiste keuze is voor hem een driegelede vorm van Europese vereniging, welke alle Europeanen in staat stelt met de rest van de wereld in economisch en cultureel opzicht vrijelijk in relatie te staan, maar met handhaving van nationale soevereiniteit op politiek gebied en met respect voor de historische ervaringen van ieders land. Zie het volgende tekstcitaat hieronder. Tijd ontbreekt me om de een na laatste alinea uit Boardmans artikel vertaald in het Nederlands weer te geven.

Auteur:Terry Boardman 
Uit:Brexit as a Spiritual Question – Why the EU Is Wrong for Europe (New View Magazine, eerste kwartaal 2019; een na laatste alinea)

“ […] The EU, then, is not only the wrong choice for Britain; it is the wrong choice for the whole of Europe, including Britain. By contrast, social threefolding (see above, and the threefolding section of www.threeman.org), the 100th anniversary of Steiner’s public presentation of which comes next year, 2019, and which has been discussed many times in New View, is the right way forward for Europe, a continent which is itself, in its linguistic, religious, and historical experience, as well as its very geography – narrow in the west, expansive in the east and mixed in the middle – a threefold entity. The right choice is a threefold form of European association that allows Europeans to relate to the rest of the world freely in economic terms and in cultural terms but maintains national sovereignty in the political sphere, respecting each country’s historical experience. Brexit is therefore not just an economic question to be tackled on the basis of individuals’ economic self-interest but a spiritual/cultural and political question that concerns the next phase in the long history of Britain and its peoples. The British people have to decide whether they want to live in fear and be pushed around by fears projected by so-called political and media ‘clairvoyants’ who all seem to know exactly what the future is going to be like over the next 10-20 years if, for example, Britain exits the EU on 29 March 2019 without a deal arranged with the EU – hell, catastrophe, suicide, disaster, chaos etc. – or whether they will be courageous enough to realise that after 46 years of addiction to a certain drug, suddenly ceasing to take that drug may well be painful for a while at first, but is the surest way out of addiction and that when they come through any hardship that occurs, they will not only be able to stand on their own feet, autonomous, conscious, and ready to help other fellow Europeans do the same, but they also may well find their way to a better form of community through the cathartic crisis they have shared together. […] “

In 2017 hield Boardman een lezing over de huidige wereldproblematiek, waaronder toenemende spanningen tussen Amerika en China en een positie daarbij van Europa en Rusland. Een 15 minuten durend fragment van die lezing valt hieronder te zien en beluisteren.

Terry Boardman
The Threefold Society:
The Way Forward After The EU

Over brexit en invulling en toepasbaarheid van sociale driegeleding, over wereldproblematiek überhaupt, wordt overigens divers gedacht onder antroposofen. Dat benadruk ik hier nog maar eens.

Sluit weer af met muziek. Dit keer met een aan het muzieknummer gerelateerde literaire noot en nog een ander knipoog. Not for the faint of heart.


Music
Tears for Fears
Johnny Panic and the Bible of Dreams
Lyric


Related tot this song here a word of Sylvia Plath (1932-1963), narrator of Johnny Panic and the Bible of Dreams:

" What I fear most, I think, is  the death of imagination... If I sit still and don't do anything, the world goes on beating like a slack drum, without meaning. We must be moving, working, making dreams to run toward; the poverty of life  without dreams is too horrible to imagine. " 
Silvia Plath

Audio from the radio serial “The Shadow”
Related to Sylvia Plath’s short story

maandag 14 januari 2019

Philosophy, Spiritual Activity and Christianity

Plato: De Republiek, Hoofdstuk 7
Vervolg vorige blog. Het boek Das Christentum und die Mysterien des Altertums (deel 1) heb ik inmiddels in huis. Later deze week zal ik deel 2 bestellen. Ging direct op zoek naar het voorwoord en de redactionele verantwoording van uitgever Pietro Archiati. Die valt nu hier te lezen: Voorwoord en verantwoording Pietro Archiati. Zijn commentaar en bijeengebracht onderzoeksmateriaal bij deze boekuitgave is interessant; de literatuurverwijzingen zijn nuttig. Maar oordeel daarover vooral zelf geachte lezer. Niets wil ik opdringen.

Archiati's verwijzing naar de 5e voordracht (GA 212; Dornach, 7 mei 1922; bladzijde 88 t/m 111) van Rudolf Steiner opgenomen in de voordrachtenreeks Menschliches Seelenleben und Geistesstreben im Zusammenhange mit Welt- und Erdentwickelung (GA 212) is relevant. Steiner wijst in die voordracht op verrassende finesses van zijn geschrift De Filosofie van de vrijheid (GA 4, 1894; Uitgeverij Christofoor, 2012). Zijn kijk op wat hij een gezonde en gerechtvaardigde vorm van mystiek achtte, te onderscheiden van een ongezonde en te verwerpen vorm, wordt in die voordracht in verband gebracht met het basiskarakter van een modern menselijk kennisbewustzijn. Buitengewoon relevant en zeer lezenswaardig. Ik kan niet anders zeggen. Dieptepsychologie in het kwadraat. Tijd om de inhoud van die voordracht voor lezers te behandelen of nader (aan) te duiden, heb ik nu echter niet.

De laatste naar het Nederlands vertaalde versie van GA 8 De christelijke inwijding en de mysteriën van de oudheid (Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, 2007; GA 8, 1902) schaf ik later deze maand aan. Reeds tientalle jaren staat een oudere naar het Nederlands vertaalde versie van GA 8 in mijn boekenkast. En die draagt weer een andere titel, hoewel de inhoud natuurlijk hetzelfde is: Het christelijk opstandingsmysterie en de voorchristelijke mysteriën (Uitgeverij Vrij Geestesleven, 1979). Ik wil nu wel eens zien hoe de redactionele omlijsting en de kwaliteit van de vertaling is van deze uitgave van 2007.


Gerard Koolschijn
Dit blog sluit ik af met een oud gedicht van me meer dan 20 jaar geleden geschreven. Maar eerst volgt een tekst van Plato uit het boek Plato, schrijver (Gerard Koolschijn; Uitgeverij Bert Bakker, 2004; hoofdstuk Politieke en psychische degeneratie; paragraaf De immorele begeerten, bladzijde 223 t/m 224). Met wat en hoe 'legt men zich ten ruste' en hoe staat men weer op? Er bestaan vele vormen van 'inslapen'. Menselijke interactie is bepaald gecompliceerd. Wat kan daarbij misgaan en bestaan er remedies? Toen in de oudheid en nu in onze tijd. Er zijn zekere overeenkomsten bij de diagnosestelling: psychische en gedragsmatige ontaarding en wegvallen van remmingen vallen in ieder geval duidelijk in het oog. Koolschijn is een classicus die graag prikkelt. Hier een aardig interview dat hem vorig jaar werd afgenomen: Plato, een groot tegenstander van de democratie (Trouw, 25 februari 2018). Oei, oei... Tjonge! En dan ook nog Brexit... Hoe zal dat uitpakken? Komt dat er überhaupt nog van? Hoe denkt u daar over mijnheer Koolschijn?!

De immorele begeerten (uit Plato’s werk Politeia, De Staat); Plato: 
‘ […] Rest alleen nog de dictatoriale mens zelf. We moeten nagaan hoe die zich uit de democratische mens ontwikkelt, wat voor iemand het is en of hij een gelukkig leven heeft of niet. 
Overigens mis ik eigenlijk nog iets. In die kwestie van de behoeften geloof ik niet dat we de verschillende soorten al voldoende hebben onderscheiden. En zolang daaraan nog iets ontbreekt, zal ons onderzoek te vaag blijven. Maar het is nog niet te laat. Kijk, ik zou graag het volgende vaststellen. Bij die niet-elementaire genotservaringen en behoeften horen naar mijn idee ook bepaalde immorele begeerten die ieder mens in aanleg lijkt te hebben, maar die in bedwang worden gehouden door wet en normen en door de betere begeerten met behulp van het verstand. Sommige mensen raken er volledig vanaf of houden er maar weinig over, die dan nog zwak zijn ook, maar bij anderen zijn ze sterk en talrijk. 
Ik bedoel de begeerten die ‘s nachts wakker worden, wanneer de rest van de psyche, het rationele, zachtaardige deel dat de begeerte regeert, slaapt en wanneer het wilde, dierlijke element, gevuld met voedsel of sterke drank, tekeer gaat, de slaap afschudt en op weg gaat om zich uit te leven. Je weet, op zo'n moment is het tot alles in staat, volledig ontdaan als het dan is van schaamtegevoel en redelijk vermogen. Het schrikt bijvoorbeeld in zijn fantasie helemaal niet terug voor een poging tot seksueel contact, niet alleen met de eigen moeder, maar met elk willekeurig ander mens, god of dier. Het ziet niet op tegen de meest zondige moord en onthoudt zich van geen enkel voedsel. In één woord, geen enkele dwaasheid of perversiteit blijft dan achterwege. 
Wanneer je nu een gezond gestel bezit en jezelf in de hand hebt, zorg je voordat je gaat slapen dat je het rationele element in jezelf hebt wakker gemaakt en op degelijke intellectuele bezigheden getrakteerd, zodat je tot bezinning bent gekomen. Het element van de begeerte stel je niet aan gebrek bloot, maar ook niet aan verzadiging, zodat het inslaapt en niet met zijn vreugde of verdriet het beste element last bezorgt. Dat krijgt dan de kans alleen en op zichzelf zuiver na te denken en ernaar te streven uit verleden, heden of ook toekomst iets waar te nemen wat het niet weet. Op dezelfde manier moet je ook je wilselement kalmeren en niet in opgewonden toestand inslapen doordat je je op iemand kwaad hebt gemaakt. Wanneer je je dus pas te slapen legt nadat je die twee elementen tot rust hebt gebracht en het derde waarin het denken plaatsvindt hebt geactiveerd, - je weet dat je onder die omstandigheden niet alleen het dichtst de waarheid benadert, maar dat ook de beelden die in je droom verschijnen in dat geval het minst immoreel zijn. 
Nu, dat was dus even een uitweiding. Wat we willen vaststellen is in elk geval dat er blijkbaar in ieder mens een of ander verschrikkelijk, wild en zedeloos soort begeerten huist, ook al maken sommigen van ons een heel beheerste indruk, en dat die begeerten zich blijkbaar manifesteren in dromen. […] '

Bewust zijn ziel


Ik weet dat mijn dagen zijn geteld
en ik tel ze,
want ik wil weten mijn som;
...dom
draad...
klaar ligt nieuw gewaad.


Wat mij voorttrok?

De dagen van weleer.
(Zij kijken op mij neer.)

Maar ik zie nu onder ogen,
andere ogen,
mij.

Mij ben ik.
Ik ben ik.

Ik ben.
Ik.

Goud glinstert.

(J.W.)


Music
Portishead
Strangers

Lyric
Portishead
Strangers

Ohh...
Can anybody see the light
Where the morn meets the dew and the tide rises
Did you realize, no one can see inside your view
Did you realize, for why this sight belongs to you
Ohh...
Just set aside your fears of life
Through this sole desire
Done it warning
Done it now
This ain’t real
On in this side
Done it warning
Done it now
This ain’t real
On in this side

Done it warning
Done it now
This ain’t real
Done it waring
Done it now
This ain’t real
On in this side
Ohh...
Can anybody see the light
Were the morn meets the dew and the tide rises
Did you realize, no one can ever see inside you view
Did you realize, for why this sight belongs to you

vrijdag 11 januari 2019

Lemniscaat

Wat een mens beweegt of kan bewegen vormt niet alleen een vraagstuk, maar is ook een levensgegeven. Voor mij is het belangrijk dat ik mijn levenservaringen in een zinvolle context plaats en daarmee een in mijn ogen wenselijke ontwikkelingsweg construeer en creëer. Aldus wordt het jaar 2019 voor mij op de volgende manier ingezet. Het is een summiere opsomming met bepaalde weglatingen. In een enkel blogbericht kan ik niet alles vermelden, laat staan ontboezemen.

Rudolf Steiners voortreffelijke geschrift De christelijke inwijding en de mysteriën van de oudheid (Uitgeverij Christofoor, 2007; GA 8, 1902) is mede gebaseerd op 24 voordrachten die hij in 1901 en 1902 (19 oktober 1901 t/m 26 april 1902) voor kringen van de theosofische vereniging heeft gehouden. Die voordrachten zijn als ik het goed begrijp niet opgenomen in de Rudolf Steiner GA reeks, maar wel uitgegeven door uitgeverij Archiati (Rudolf Steiner Ausgaben). Zie: Das Christentum und die Mysterien des Altertums - Ein Grundkurs in Geisteswissenschaft, Band 1 en Das Christentum und die Mysterien des Altertums - Ein Grundkurs in Geisteswissenschaft, Band 2. Heb vandaag deel 1 besteld. Vanwege zekere voor mij belangrijke levensthema’s ligt mijn hoofdfocus momenteel bij de bijzonder prikkelende 10e voordracht uit deze reeks: Platos Phaidon und Timaios – Gespräche über die Unsterblichkeit oder Unendlichkeit der Seele (Berlijn, 11 januari 1902).

Deze opmerkelijke voordracht, bestuderen zeker waard, is vrij beschikbaar gesteld als pdf-document. Alle 24 voordrachten in kwestie staan trouwens als afschrift, getikt manuscript of als geschreven tekst geüpload op de website SteinerDatenbank en kunnen langs die weg gedownload worden. Klik daartoe op de groen geblokte i achter de titels van de passende zoekopdracht aldaar: Das Christentum und die Mysterien des Altertums in Literaturdatenbank. De boekuitgave Auferstehung des Christentums - Neugeburt des Menschen (Rudolf Steiner; Uitgeverij Archiati, 2018) komt me overigens eveneens belangwekkend voor.

Vanuit een zeker referentiekader kan het beslist zinvol zijn om bij de bovengenoemde literatuur en daaraan verbonden thematiek ook Rudolf Steiners door Edouard Schuré samengevatte voordrachten Effecten van inwijding (GA 94; Parijs, 7 juni 1906) en Evolutie van het menselijk bewustzijn (GA 94; Parijs, 10 juni 1906) goed door te werken.

Eerder deze week schafte ik Arthur Schopenhauers geschriften De wereld als wil en voorstelling (Uitgeverij Wereldbibliotheek – Amsterdam, 2018), De vrijheid van de wil (Uitgeverij Wereldbibliotheek, 2010) en Bespiegelingen over levenswijsheid (Uitgeverij Wereldbibliotheek, 1991) aan. Heb me voorgenomen om een deel van Rudolf Steiners schrifturen met betrekking tot een relatie tussen de filosofie van Georg Hegel (1770-1831) en Arthur Schopenhauer (1788-1860) dit jaar te vertalen, becommentariëren en actualiseren.


Music
Richard Wagner
Siegfried
De Nationale Opera

dinsdag 1 januari 2019

Modern Soul and Struggling Psyche (Mind)

Max Messer (1875-1930)
Nieuwjaar: 1 januari 2019! Nieuwe dag, nieuwe kansen; nieuw jaar, nieuwe wendingen! Lang niet altijd zal het makkelijk zijn, voor mij evenmin. Voor iedere millimeter vooruitgang moet worden gestreden. Aanwaaien komt het niet en tegenslag en tegenstand staat vast. Maar de inspanningen zullen niet tevergeefs zijn, niet worden weggewaaid als een enkel blad in de wind. Moedig doorgaan, koen zaken aangaan …wakker, helder ontwaakt, dat is waar het op aankomt!

Afgelopen weekend vertaalde ik Rudolf Steiners boekbespreking (1900) van Max Messers boek Die moderne Seele (1899) met enige voetnoten naar het Nederlands: De moderne ziel – Boekbespreking van Rudolf Steiner (website Schrijfbureau Bewustzijnsziel).

Wat kenmerkt een moderne ziel, een hedendaags mens? Is hij opgewassen tegen de eisen van zijn tijd? En wat wordt dan precies gevraagd en gevergd? Waartoe is een mens in staat of juist niet in staat als hij behept is met sensatiezucht en bovendien neigt naar een vorm van mystiek die niet doorlicht wordt met heldere gedachten, maar zich beperkt tot zwelgen in louter gevoelens in aansluiting op primaire en directieve driften en instincten? Steiners boekbespreking in dezen is lezenswaardig en het bestuderen en overdenken zeker waard. Een tijdsdocument.

Zie dit maar als een bescheiden nieuwjaarsgeschenk van mijn kant, geachte lezer. Neem het eens ter hand als het u wat lijkt en zodra het u op enig moment uitkomt dit jaar, zou ik zeggen.

Toi toi toi and kind greetings!,
J.W.


Music
Richard Wagner
China National Opera House
Das Rheingold

vrijdag 14 december 2018

My initiation and moral development

Gedrieën; mijn ouders met mij
Inhoudsopgave

1. Verbondenheid
2. Geschriften van Richard Wagner
3. Inwijding en morele ontwikkeling
4. Uiteinde(n)

§1 Verbondenheid

M’n ouders zijn nog altijd dicht bij me. Niet uit het oog en niet uit ’t hart. Nu als ziel- en geestgenoten. Trouw en voortvarend. Mijn moeder liet met haar moederschap en algemene levenshouding ferme tederheid zien en mijn vader bekrachtigde energieke strijdzin. Een nichtje zei eens tegen me: ‘jij bent opa en opa is jou’ en deels was en is dat waar. Voor beide declameerde ik bij het fysieke scheiden, hun overlijden publiekelijk een kort gedicht. De poëtische strofen voor mijn moeder zijn afgerond en goed deelbaar met haar andere familieleden en vrienden, dat wil zeggen goed invoel- en herkenbaar. Die voor mijn vader draagt een abrupt karakter. Daar klinken slechts enkele woorden. Ik zie een neef van me nog verbaast kijken dat het daarbij bleef. Some sounds …and then closed lips again.

Moeder 
Laat het heel-zijn van mijn moeder
gewicht zijn op een weegschaal.
En moge de gedachten van haar hoeder
schenken klare taal. 
Zij die ze achterlaat dragen in hun hart
niet alleen de smart,
maar ook een dankbaarheid,
die zacht toebereid
ferme tederheid
toont in het gelaat. 
Haar blik! 

Vader 
Gij moedige man.
Luister naar het Engelengezang. 
Naar u toe.
Vragen hoe. 
Wacht!

En afgelopen nacht had ik een droom waarmee contact tot stand kwam tussen mijn vroeg overleden broer Frans en mij. Voor hem sprak ik een aantal jaren geleden bij zijn begrafenis het volgende gedicht.

Frans 
Weeg niet alleen wat is,
maar breng jezelf vooruit.
Waarop jij bent gestuit
is niet alleen gedacht,
maar gekomen op het moment
dat alles wat is, was en wordt
in jou
met goud wordt omgord. 
Breken ijzeren wetten
schaduwen voorbij het hart,
weet dan dat wij
jou bijstaan voorbij de smart.

§2 Geschriften van Richard Wagner

Richard Wagner (1813 – 1883) was een veelschrijver. Hij schreef essayachtige beschouwende proza, poëzie, brieven, een autobiografie en natuurlijk libretti en partituur. Een zeer groot deel, nagenoeg integraal, van zijn beschouwende proza, wordt sinds een paar jaar naar het Nederlands vertaald en uitgebracht door uitgeverij IJzer. De negendelige reeks Prozageschriften van Richard Wagner wordt mede mogelijk gemaakt door het Wagner Genootschap Nederland en de Richard-Wagner Stichting Nederland. De geschriften zijn naar het Nederlands vertaald en ingeleid en geannoteerd door Philip Westbroek. Acht van de negen werken zijn inmiddels verschenen. Het is nu alleen nog wachten op verschijnen van deel negen: Geschriften uit de nalatenschap, herinneringen, open brieven (Uitgeverij IJzer; nog in voorbereiding). Vier van die negen heb ik deze week aangeschaft: (1) Geschriften over kunst, politiek en religie, (2) Geschriften over theater, (3) Geschriften over cultuur en maatschappij en (4) Geschriften over Parijs. De meeste libretto’s zijn vertaald naar het Nederlands, veelal op initiatief van uitvoerende opera gezelschappen. Zijn autobiografie is tegenwoordig voordelig geprijsd verkrijgbaar als e-boek: Mein Leben. Autobiografie in vier Bänden (SEVERUS Verlag, 2015; € 2,72). Het aantal publiek geraakte brieven van Wagner bedraagt een aantal van ruim vijfduizend. Een selectie daarvan is naar het Nederlands vertaald met de boekuitgaven Richard Wagner – Brieven 1830-1855 - Deel 1 en Richard Wagner – Brieven 1856-1883 - Deel 2 (uitgeverij Plantage). Een groot aantal brieven is naast zijn autobiografie met heel veel ander schrijfmateriaal opgenomen in de e-boek uitgave Saemtliche Werke von Richard Wagner (Illustrierte) (Delphi Classics, 2013; € 1,75).

Philip Westbroek
Als interpreten van Richard Wagners werk verschillen de opvattingen van Philip Westbroek en Rudolf Steiner (1861 – 1925) op zekere betekenisvolle en gevoelige terreinen aanzienlijk. Voor een neerslag van Steiners beoordeling van Wagners pennenvruchten en muziekdrama’s zie zijn voordrachtenreeks Richard Wagner im Lichte der Geisteswissenschaft (GA 92; 6 voordrachten; bladzijde 109 t/m 178).


§3 Inwijding en morele ontwikkeling

Afgelopen november stelde ik mijn spreuken Rust – Vertrouwen – Vastberaden bij. Die bijstelling is gewenst gebleken. Aanhoudende naleving van die oude versie, welke werd geïntroduceerd in het blog Self-respect and development (Cahier, 19 december 2017), zou me hebben verstrikt in eenzijdig mysticisme en hebben doen verstokt in valse trots. Gedachtevol dien ik op de wereld gericht te zijn en daar alle vertrouwen in stellen. Dat mede indachtig mijn innerlijke gemoedsbewegingen en daaraan verbonden wilsimpulsen. Geëigend reflectiemateriaal en aanwijzingen in dezen: De kosmische gedachten in de werking van Michaël en van Ahriman (Kerngedachten van de antroposofie; kerngedachten 121-123; bladzijde 99 t/m 104; GA 26). In de inwijdings- en ontwikkelingsweg zoals die geschetst wordt in het reeds genoemde document Richard Wagner im Lichte der Geisteswissenschaft (GA 92; 6 voordrachten; bladzijde 109 t/m 178), de richting en de  levensthema's, herken ik me volledig. Hieronder de nieuwe en definitieve versie van de spreuken. Per stuk kunnen ze tweemaal worden opgezegd en gedacht, van boven naar beneden en van beneden naar boven. Elk draagt dus twee titels.

RUST 
Rust.
Rust met geloof;
geloof;
ik geloof in de wereld;
de wereld;
de wereld is goed.
 
Koersvast en trefzeker word ik.
En ik vereeuwig.
Ongetwijfeld.
Volkomen vervuld.
 
Zo handel ik
nu.
Vrij sta ik.
Ik wordt bewogen.
 
Door de Geest.

DOOR DE HEILIGE GEEST STAAN WIJ WEER OP

VERTROUWEN 
Vertrouwen.
Vertrouwen met liefde;
liefde;
ik houd van de wereld;
de wereld;
de wereld is schoon.
 
Rein van hart, zuiver ik.
Daadkrachtig word ik.
Tegelijk word ik wijs.
Tegelijk word ik verdraagzaam.

Zo handel ik
nu.
Vrij sta ik.
Ik word bewogen.
 
In de Zoon.

IN CHRISTUS STERVEN WIJ

VASTBERADEN 
Vastberaden.
Vastberaden(heid) met hoop;
hoop;
ik hoop op de wereld;
de wereld is waar.
 
Werkelijk (weder)belichaam ik.
Meer dan eens word ik onbevangen.
Meer dan eens word ik gelaten
en onbevreesd.
 
Zo handel ik
nu.
Vrij sta ik.
Ik word bewogen.
 
Uit de Vader.

UIT DE VADER-GOD ZIJN WIJ GEBOREN

§4 Uiteinde(n)

Een weg naar een hel is geplaveid met goede voornemens als van die voornemens geen echt werk wordt gemaakt. Gebeurt dat niet vaak? Slaat bij praatjesmakers – veelal onbewust – bij voorbaat de schrik niet om het hart op momenten dat ze goedkoop mooi weer spelen? Is dat niet de eigenlijke reden dat ze niet alleen anderen, maar ook zichzelf constant willen overstemmen? 2018 is bijna ten einde. Niet helemaal, nog twee weken te gaan. Het was niet alleen een spannend maar ook innig jaar. Voor vele mensen innig in allerlei opzichten. Misschien schrijf ik dit jaar nog één blog. Of ik houd het bij deze. Dat weet ik nog niet. In ieder geval kind greetings, geachte lezer. Het ga u goed.

Till next time...


Music
Richard Wagner
Die Walküre

vrijdag 7 december 2018

Music and ethics

Weer een kort bericht tussendoor. 'Sterkte bij het beluisteren', zei de bibliothecaresse toen ze me de muziekbox uitleende. Haar opmerking liet me glimlachen. Acht ze Wagners muzikale stortvloed en nieuwe theaterkunst, totaalkunst, zoals zoveel anderen niet te pruimen? 'Dat zit wel goed', antwoordde ik.

De muziek van Richard Wagner gaat dwars door me heen. Evenzo Wagners kernboodschap(pen) zoals Rudolf Steiner die expliciteerde: Richard Wagner im Lichte der Geisteswissenschaft (GA 92; 6 voordrachten; bladzijde 109 t/m 178). Zijn 10 opera’s staan nu integraal op mijn mp3-spelers: Wagner Complete Operas. De libretti neem ik ook tot me.

Over Wagners denkbeelden doet men van begin af aan besmuikt of zelfs vijandig. Cultuurhistorisch bezien begrijp ik dat wel, maar of hem daarmee recht werd en wordt gedaan, mag zeker worden afgevraagd en nagegaan. Bij boekhandel Donner zal ik bestellen: Geschriften over kunst, politiek en religie (Richard Wagner; uitgeverij: Samenwerkende Uitgevers VOF, 2013).

Over brexit zwijg ik nu even. Wacht de stemming in het Britse parlement van aanstaande dinsdag rustig af. Cautious and with confidence.
BBC Documentary
Richard Wagner

vrijdag 23 november 2018

Energy

De opstart van Schrijfbureau (en uitgeverij) Bewustzijnsziel neemt meer tijd in beslag dan ik had gedacht. Het wordt 1 januari 2019. Voor iets meer daarover zie het blog Nieuwjaarsdag, opgenomen in het weekjournaal van de website Bewustzijnsziel. Ben er druk mee in de weer. Dat brengt met zich mee dat mijn voorgenomen projecten die ik voor Cahier op stapel heb staan langer op zich laten wachten dan ik had gewenst. Van geïnteresseerde volgers van dit weblog vraag ik daarom weer enig geduld. Een inhaalslag volgt later.

Keyplayers Brexit Affair
In het algemeen gesproken: 2018 wordt driest uitgeluid. Neem het Verenigd Koninkrijk. Met brexit wordt alles op de spits gedreven. Er woedt een enorme strijd om de publieke opinie en Britse bevolkingsdelen worden tegelijk gemasseerd en gepaaid om een verdunde ‘medicinale’ Chequers Deal als bittere levertraan tegen heug en meug  toch maar weg te slikken. Of May samen met zekere andere Europese regeringsleiders in die opzet slaagt valt evenwel nog te bezien… Surreal!

En dan het wereldkampioenschap schaken, Magnus Carlsen versus Fabiano Caruana. Twaalf partijen. Tien zijn er ondertussen gespeeld. Tien remises op een rij... Nog twee partijen resteren en als de balans dan nog niet naar één kant is uitgeslagen volgen rapid- en eventueel snelschaakpartijen om een beslissing af te dwingen. Carlsen heeft het heel moeilijk met Caruana. Ze blijken aan elkaar gewaagd.

Anyway, if you like it or not, life goes on.


Music
Richard Wagner
Der Frist is um (The Time is Up)
Flying Dutchman
Act One, Scene 2 

Libretto

HOLLÄNDER

Die Frist ist um, und abermals verstrichen
sind sieben Jahr': - voll Überdruss wirft mich
das Meer ans Land. Ha, Stolzer Ozean!
In kurzer Frist sollst du mich wieder tragen!
Dein Trotz ist beugsam, doch ewig meine Qual.
Das Heil, das auf dem Land ich suche, nie
werd ich es finden! Euch, des Weltmeers Fluten,
bleib' ich getreu, bis eure letzte Welle
sich bricht und euer letztes Nass versiegt!
- Wie oft in Meeres tiefsten Schund
stürzt' ich voll Sehnsucht mich hinab,
doch ach! den Tod, ich fand ihn nicht!
Da, wo der Schiffe furchtbar Grab,
trieb mein Schiff ich zum Klippengrund;
doch ach! mein Grab, es schloss sich nicht.
Verhöhnend droht' ich dem Piraten,
in wildem Kampfe hofft' ich Tod.
Hier - rief ich - zeige deine Taten,
von Schätzen voll sind Schiff und Boot!
Doch ach! des Meer's barbar'scher Sohn
schlägt bang das Kreuz und flügt davon!
Nirgends ein Grab! Niemals der Tod!
Dies der Verdammis Schreckgebot.

(Er richtet seinen Blick zum Himmel)

Dich frage ich, gepreisner Engel Gottes,
der meines Heils Bedingung mir gewann;
war ich Unsel'ger Spielwerk deines Spottes,
als die Erlösung du mir zeigtest an? -
Vergebne Hoffnung! Furchtbar eitler Wahn!
Un ew'ge Treu auf Erden ist's getan!
Nur eine Hoffnung soll mir bleiben,
nur eine unerschüttert stehn:
solang der Erde Keim' auch treiben,
so muss sie doch zugrunde gehn!
Tag des Gerichtes! Jüngster Tag!
Wann brichst du an in meine Nacht?
Wann dröhnt er, der Vernichtungschlag,
mit dem die Welt zusammenkracht?
Wann alle Toten auferstehn,
dann werde ich in Nichts vergehn.
Ihr Welten, endet euren Lauf!
Ew'ge Vernichtung, nimm mich auf!

Overzicht van alle blogberichten op Cahier - Nieuwer bericht boven en ouder bericht onder

2019

Gemeenschap – 8 april 2019

Closure – 1 april 2019

Distantie en existentie met monoloog en dialoog – 29 maart 2019

Beweging – 22 februari 2019

Geplande publicatie bij Schrijfbureau Bewustzijnsziel – 15 februari 2019

Gratis Google voorzieningen op de tocht – 1 februari 2019

Eerbiedigende aandachtigheid – 31 januari 2019

Verborgen werkwoord: ontkenteren - 21 januari 2019

Philosophy, Spiritual Activity and Christianity – 14 januari 2019

Lemniscaat – 11 januari 2019

Modern Soul and Struggling Psyche (Mind) – 1 januari 2019

2018

My initiation and moral development – 14 december 2018

Music and ethics – 7 december 2018

Energy – 23 november 2018

Geestelijk ontwaken – 9 november 2018

Freedom and Spiritual Activity – 29 oktober 2018

Intuitions – 24 oktober 2018

Settle – 24 september 2018

De agenda die niet geschreven werd – 21 september 2018

Ecstatic or grounded – 10 september 2018

Ragnarok – 27 augustus 2018

Nietzsche’s Philosophers of Perhaps – 19 augustus 2018

Pensées – 11 augustus 2018

Dixit – 10 augustus 2018

Bestemmen – 6 augustus 2018

Antroposofen en politiek – 16 juli 2018

Cup of Tea – 2 juli 2018

Fresh – 22 juni 2018

Mind You – 13 juni 2018

The Opposite of Brexit? – 21 mei 2018

Consciousness Soul – 7 mei 2018

Small experience – 30 april 2018

Still – 16 april 2018

Een paasgedachte - (Parsifal - Deel 9) – 2 april 2018

Beware – 26 maart 2018

Vrijheid en deugd – 12 maart 2018

Forces & Creatures – 31 januari 2018

2017

Self-respect and development – 19 december 2017

Grace – 6 december 2017

Virtues – 4 december 2017

Oh Well – 23 november 2017

Kennistheorie – 10 november 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 5 – 13 oktober 2017

Europe & Memoranda – 10 oktober 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie – Deel 4 - 29 september 2017

Ready to go again! – 28 september 2017

Keep up the pace – 11 september 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 3 – 31 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 2 – 28 augustus 2017

Dienstmededeling over deel 2 van meerluik – 21 augustus 2017

Filosofie, wetenschap en antroposofie - Deel 1 - 14 augustus 2017

Kelk – 7 augustus 2017

Wishes and embodiments – 3 augustus 2017

Foreshadowing – 31 juli 2017

Schimmenrijk – 24 juli 2017

Faust & Helena – 17 juli 2017

My Way – 10 juli 2017

Independent – 3 juli 2017

Wetenschap en ontwikkelingswegen – 27 juni 2017

Perceptie en oude windselen – 26 juni 2017

Memories – Friendship – 19 juni 2017

Volle teugen – 12 juni 2017

Society: human predestination or self-determination – 5 juni 2017

Innerlijke vrijheid – 29 mei 2017

Purify and Enlighten Someone – 22 mei 2017

Nature and nurture from a inner perspective – 15 mei 2017

Brief Message – 13 mei 2017

Opklaring - 11 mei 2017

Inside, outside, upside down – 8 mei 2017

Zien – 6 mei 2017

On-of-a-kind (Parsifal – Deel 8) – 1 mei 2017

Perceptie – 27 april 2017

Instignatie en initiatie – 24 april 2017

Zelfbestemming – 21 april 2017

Genuine – 17 april 2017

Inleiding intermezzo aforismen, gedachten en epigrammen – 13 april 2017

Friend – 24 maart - 2017

Time-out – 6 maart 2017

Human Behavior – 3 maart 2017

Parsifal – Deel 7 – 27 februari 2017

Parsifal – Deel 6 – 20 februari 2017

Judith von Halle – 18 februari 2017

Aforisme en perikel – Lichtflits en experiment – 13 februari 2017

Living – Foolish or not – 6 februari 2017

Parsifal – Deel 5 – 30 januari 2017

Parsifal – Deel 4 – 20 januari 2017

Parsifal – Deel 3 – 6 januari 2017

Feestdagen en Nieuwjaar – 2 januari 2017

2016

Parsifal – Deel 2 – 30 december 2016

Parsifal - Deel 1 – 23 december 2016

Tell me – 16 december 2016

Twee zielen (en niet één gedachte) – 12 december 2016

To become – 5 december 2016

Digitale geletterdheid – 28 november 2016

Onbehagen – 21 november 2016

Weekly basis – 14 november 2016

Braintwisters and inner demons – 23 september 2016

Polsslagen der tijd – 19 september 2016

Funderen – 15 september 2016

Misunderstanding – 8 september 2016

Shine – 4 september 2016

Delicaat – 29 augustus 2016

Literatuurbeschouwing – Deel 1: Literatuur als kunstuiting – 26 augustus 2016

Versnellen – 9 augustus 2016

Autonomie – 8 augustus 2016

Fighting spirit - 29 juli 2016

Wijziging vorm en inhoud van weblog Cahier – 24 juli 2016

Mara’s influence on literature writers – 22 juli 2016

Schone wereld en schone schijn, 16 juli 2016

Verbeelden – 14 juli 2016

Macht van markten en staatscontrole - 1 juli 2016

Brexit – Synopsis – 27 juni 2016

Female – 13 mei 2016

Progress – 5 mei 2016

On the March –Dienstmededeling – 25 april 2016

Over napijn, genezing en nadere toekomst – 17 april 2016

Pijn of geen pijn: een queeste en vraagstuk – 15 april 2016

2015

Dagelijks leven met in- en toewijding - 17 december 2015

Respect – 12 november 2015

Vitaliseren én wijzer worden – 9 november 2015

True nature – 5 november 2015

Simple & Not fade away – 29 oktober 2015

Literaire wegen (bezien tegen een Rotterdamse achtergrond) – 4 september 2015

Anticiperen en participeren – 22 februari 2015

Mijn schrijfwerk en wedervaren; derde maanknoop en negende levensfase – 8 februari 2015

2014

Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Open wond – 1 december 2014

Over spreuken 2, 3 en 4 op weblog Sprüche in Prosa – 9 november 2014

Uit de nacht – 31 oktober 2014

Sturm und Drang en jaren die tellen – 15 oktober 2014

Citeren uit 'Sprüche in Prosa' in voorbereiding – 12 september 2014

Short one - Home Sweet Home - Rhine Harbour – 1 september 2014

Sergej O. Prokofieff en het thema van vergeestelijking van het fysieke lichaam – 5 augustus 2014

Karma van de Antroposofische Vereniging in Nederland herkennen en erkennen – Jaar 2014 – 8 juni 2014

Gezamenlijke verantwoordelijkheid – 11 mei 2014

Kunst, religie en wetenschap & mythen en mysteriescholen – 29 april 2014

Light capture – 19 april 2014

Preoccupaties – 7 april 2014

Ondernemen – Bezield en sociaal – 25 maart 2014

Schoonmaakwoede – 22 maart 2014

Politieke (geheim)taal: centraal gestelde decentralisaties rijkelijk uitgedragen – 16 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (3) – Afbaken – 8 maart 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (2) – Eigen koers – 14 februari 2014

Antroposofie en wetenschapsfilosofie (1) – Voorspel - 12 februari 2014

2013

Integriteit en vrijeschoolonderwijs in toekomstperspectief – 20 juli 2013

Nieuwe koers – 22 juni 2013

Rotjeknor - We doen het zelf wel - 10 mei 2013

Nieuw orgaan - Karma en reïncarnatie - Honderd jaar terug – 1 mei 2013

Weegfactoren en onderscheid - 1 april 2013

Sociale driegeleding door de bank genomen - 26 maart 2013

Over helderziendheid en voortschrijdend inzicht - 9 maart 2013

Sympathie voor Iblis - 13 februari 2013

Money voor nothing... or love don't search itself? - 8 februari 2013

Stokken stopt - 27 januari 2013

Imagine: spielerisch to be honest - 16 januari 2013

Verbijstering, bewilderment (perplexity) en Verwirrung is kwestie van beschaving - 6 januari 2013

Dubbelblind slim - Open je ogen - 3 januari 2013

Judith von Halle en Junko Althaus - 1 januari 2013

2012

Wagners worstelingen anno 2012/13; Wagner uit Goethes Faust - 15 december 2012

'Heilig' mantra: groei, groei en nog eens groei! - 11 december 2012

With double in mirrors - 25 november 2012

Sneltreinvaart - 19 oktober 2012

Voorsorteren op digitale snelweg - 14 oktober 2012

De bijen en het Woord - 8 oktober 2012

Manifestaties van het licht - 30 september 2012

Chemische Bruiloft - 25 september 2012

Danige deining - 21 september 2012

Zinnen verzet, orde op zaken gesteld, en weer back to business as (un)usual - 24 augustus 2012

Beramen en benevelen - 22 juli 2012

Facing Mirrors and Signs on the Wall with feet on Earth - 21 juli 2012

Bloggen en bloggers online and offline - 20 juli 2012

Stilaan stilstaan - 17 juli 2012

Plaatselijke sufferdje - 2 juli 2012

Terry Boardman on Actualities - 28 juni 2012

Economieën op drift en vaart of stagnatie der volkeren - 17 juni 2012

Wisseling van de wacht - 10 juni 2012

Bredere economische horizon - 8 juni 2012

De eigenlijke Europese munt: eureka’s - 3 juni 2012

Dienstmededeling: internetadres Cahier gewijzigd - 3 juni 2012

Life with music - 3 juni 2012

Weer aan de bak - 2 juni 2012

2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - 2e tekstdeel - 18 april 2011

Uitweidingen over het Marcus-evangelie - Eerste tekstdeel - 11 april 2011

'Vereeuwigen' van teksten en plaatjes – Hardlopers en doodlopers - 4 april 2011

Culturele verscheidenheid en tijdsopgaven – Karma en reïncarnatie in de praktijk - 2 april 2011

Oponthoud - Reactie volgt nog - May the Force be with You! - 28 maart 2011

Blad voor de mond nemen of absolute waarheid verkondigen - 25 maart 2011

Japanese houding en inborst bij breuklijnen en waterscheidingen - 23 maart 2011

Living on the edge – Japan - 21 maart 2011

Preludes en dissonanten - Recapitulatie en overzicht - 19 maart 2011

Psychologie en genetica van (vleesgeworden) arrogantie - 13 maart 2011

Moderne literatuurkritiek – Waar gaat het over? - 12 maart 2011

The aftermath – Slotwoord bij drieluik over Judith von Halle - 11 maart 2011

Vermeende inwijding - Judith von Halle - 6 maart 2011

Saturday - 4 maart 2011

Hey Jude – Make it better - 3 maart 2011

Sign of times – Judith von Halle for instance - 2 maart 2011

Wie is wie met wie? – Willen echten echt opstaan! - 1 maart 2011

Leidraden, labyrinten, uitwegen en valkuilen - februari 2011

M. Vasalis en Naema Tahir - Niet kijken op een dag - 27 februari 2011

Waar staat Europa bij stil? - 12 februari 2011

Omgekeerde cultus (Michaël) en Faust - 7 februari 2011

Energiek vooruit - 29 januari 2011

Pauselijk bannen - Pro-actief 'herderschap' - 17 januari 2011

Start van het nieuwe jaar: 2011 - 11 januari 2011

Anders gepland - Datum verzet - 9 januari 2011

2010

Geesteswetenschap – Hoe werken de engelen in ons astrale lichaam? - 25 december 2010

Introductie van de bewustzijnsziel - Geschiedkundige impuls - 20 november 2010

Rol van Pentagon bij oorlog en vrede - Kennisworstelingen - 13 november 2010

Vergewissen van wiskunde - 27 oktober 2010

Vooral geen water geven en zeker geen koffie morsen - 24 oktober 2010

Proactieve interactie - Michel Gastkemper over Antroposofie Monitor - 14 oktober 2010

Voor- en achterland - Volkerenkunde - 14 oktober 2010

Open internetgemeenschap - 9 oktober 2010

Symbiosen en gedeelde belangen - 3 oktober 2010

Draken van onderwerpen - Wie stelt wie met wat aan de kaak? - 30 september 2010

Feit en fictie & Begrip en inzicht - Koers Antroposofische Vereniging - 29 september 2010

Hoofdkwartier antroposofische vereniging - 27 september 2010

Digitale bibliotheek - Zeno.org - 26 september 2010

Voetbal en vechtsporten zijn niet uit den boze - 25 september 2010

Full moon almost - Spiritual shopping or tell what you can sell - 27 september 2010

Hedendaagse maieutiek - 20 september 2010

Not asleep yet - 18 september 2010

Nederlandse vertaling Steiners voordrachtencyclus over Filosofie van Thomas van Aquino - 16 september 2010

Gemoederen in en rond de Antroposofische Vereniging - Taja Gut - 16 september 2010

Hemelvaartsdag 2010 - 13 mei 2010

Stralende lentedag - 6 mei 2010

Start - 28 april 2010

Vertalen - Translate